Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü’nde Biyoenerji Konusunda Yapılan Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Çalışma Grubu Temmuz – 2009 www.ogm.gov.tr Orman ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü’nde Biyoenerji Konusunda Yapılan Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Çalışma Grubu Temmuz – 2009 www.ogm.gov.tr Orman ve."— Sunum transkripti:

1 Orman Genel Müdürlüğü’nde Biyoenerji Konusunda Yapılan Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Çalışma Grubu Temmuz – 2009 www.ogm.gov.tr Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü

2 ODUN ENERJİSİNİN ÖNEMİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 1 Odun binlerce yıldır kullanılan en eski enerji kaynağı olmasına rağmen son yıllarda yeniden önem kazanmıştır. • Yükselen fosil yakıt fiyatları, • Güvenli olmayan bölgelerden fosil yakıt ithalatına bağımlılığın artması, • İklim değişikliği ve çevre sorunları, toplumun ve politikacıların çeşitli önlemlerle çıkış yolu aradığı güçlüklerdir.

3 YENİLENEBİLİR ENERJİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 2 • 16 Şubat 2005’de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü gereğince AB ülkeleri sera gazı emisyonlarını, %8 azaltarak 1990 yılındaki seviyelere düşürmeyi vaat etmişlerdir. • Ocak 2007’de, 2020 yılı hedeflerini %20’ye yükselttiler. • CO 2 emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik hükümetler üzerindeki baskı, toplam enerji üretimi içinde odunun payını artırmak için itici bir güç olacaktır. • Diğer önemli bir politik bileşen yenilenebilir enerjilerin teşvikidir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından başlıcaları: Rüzgar enerjisiSu gücü Biyokütle enerjisiGüneş enerjisi Jeotermal enerjiHidrojendir

4 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 3 • Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen organik madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. • Biyokütleden elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denmektedir. • Bitkiler Güneşten aldıkları ışık enerjisini depolayabilen ve süreklilik arz eden bir kaynaktır. • Dünyadaki güneş enerjisini depolayabilen bu canlı pillerin % 90’ lık kısmını ormanlar teşkil etmektedir.

5 Orman Biyokütlesi Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 4 Halen elde edilmekte olan biyokütle enerjisinin; % 64’ ü odun ve odun atıklarından, Orman bakım ve üretim çalışmalarında ortaya çıkan ince çaplı materyaller, orman endüstrisinde oluşan talaş ve yongalar, kullanılmayan (hurda) odunlar, % 24’ü belediye katı atıklarından, % 5’i tarımsal atıklardan, tarımsal bitki ve artıkları, sert meyve kabukları (zeytin çekirdeği ve posası, fındık v.b. kabukları gibi) % 5’i ise deponi gazlardan üretilmektedir.

6 Dünyada Biyoenerji Kullanımı/Hedefi Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 5 Özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri biyoenerji kullanımında lider durumdadır. Finlandiya ülke enerji gereksiniminin % 22’sini, İsveç % 18’ini, Avusturya % 14’ünü biokütle santrallerinde odun ve bitki atıklarını yakarak /gazlaştırarak karşılayan ilk üç ülkedir. Avrupa Birliğinin “Yenilenebilir Enerji Direktifi” (DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) 5 Haziran 2009 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır.DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Biokütle Enerjisi ile ilgili yönetmelik Aralık 2009’ da tamamlanacaktır. OGM olarak süreç takip edilmektedir.

7 Biyokütlenin Kömürle Karşılaştırılması Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 6 • OGM ülkemiz ormanlarındaki biyoenerjide kullanılabilecek biyokütleyi yıllık yaklaşık 5-7 milyon ton olarak hesaplanmıştır. • 2008 yılı verilerine göre Türkiye 19 milyon değişik türlerde kömür ithâl etmiş, bu ithalâta yaklaşık 4,3 milyar TL ödemiştir. (Kaynak: TUİK). • Sadece linyit kömürü dikkate alındığında ithal edilen kömürün tonu ortalama 145 TL, ya da 95 $ olmaktadır. • 5 milyon ton odunsu biyokütle kömür yerine kullanılırsa bu 3 milyon ton kömürün ithal edilmemesi demektir. • 3 milyon ton kömüre ödenen ithalat parası kabaca 485 Milyon TL. dir. Yani 285 milyon $ döviz ülkemizde kalacaktır.

8 Biokütlenin Çevresel Değeri Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 7 • Bir ton taş kömürü ısınma amacıyla yakıldığında atmosfere ortalama 2,8 ton CO 2 salınmaktadır. • Bir ton odunsu biyokütle yakıldığında ise atmosfere ortalama 0,73 ton CO 2 salınmaktadır.

9 BİYOKÜTLENİN SERA GAZI AZALTIMINA KATKISI Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 8 3 milyon ton kömür yerine 5 milyon ton biyokütle kullanırsak atmosfere olan CO 2 salınımını 4.750.000 Ton azaltmış oluruz. Ülkemizin CO 2 emisyonlarını düşürmedeki hedefi dikkate alındığında bu miktarın çevre müzakerelerine katkısı hiç de göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Kömür başta olmak üzere enerji üretiminde Fosil yakıt kullanımının azaltılması yönündeki çalışmalar Ulusal Azaltım Eylem Planı (NAMA) için önemli bir altlık teşkil edecektir.

10 Biokütlenin Ekonomik Değeri Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 9 OGM açısından: Ülkemizde 21,2 milyon hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu alanlardaki her türlü bakım ve üretim faaliyeti Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. • Yıllık 160.000 hektar sahada sıklık bakımı için yaklaşık 10 milyon TL harcama yapılmaktadır. • Orman yangınları ile mücadele için yıllık ortalama 350 milyon $ harcama yapılmaktadır.

11 Kırsal Kalkınmaya Destek Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 10 6831 sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında 12.431 adet köyde yaşayan yaklaşık 4 milyon köylümüze, orman içi artıklarından enerji üretme çalışmaları gelir artırma ve istihdam fırsatları sağlamaktadır.

12 Potansiyel-Üretim Artıkları Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 11 • sırıklık bakımı • aralama kesimleri • süceyrat • Saha Temizliği • Döküntüler • Tepeler, ince dallar • Kabuk ve kozalak

13 Ormanın Devamlılığına Zarar Verir miyiz? Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 12 • Ormanda bırakılan artıkların büyük kısmı Akdeniz Bölgesi için yangını arttırıcı bir rol oynamaktadır. • Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı, 2007 yılında aldığı bir kararla yangın tedbirleri olarak ormanların seyreltilmesini ve çıkan malzemenin enerji üretiminde kullanılmasını önermiştir. http://www.mcpfe.org/files/u1/warsaw_resolu tion_1.pdf http://www.mcpfe.org/files/u1/warsaw_resolu tion_1.pdf • Diğer taraftan Karadeniz Bölgesinde bu birikim haddinden fazla olduğundan ormanın doğal dengesini, gençleşmesini engelleyici hale gelmektedir.

14 Diğer Biyokütle Kaynakları Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 13 • Orman ürünü işleyen atölye ve fabrika artıkları, • Hurda tahtalar • Tarımda kullanılmayan 6,7 ve 8. sınıf arazilerde enerji ormancılığının yapılması, • Baltalık ormanlarından temin, • Tarım ürünlerinden ve artıklarından temin.

15 BİYOKÜTLENİN KULLANIM ŞEKLİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 14 Biyokütleden enerji üretilmesi • Katı : Odun,Yonga, Pelet, Talaş • Sıvı :Biyobenzin,Biyodizel, Etanol • Gaz : Biyogaz Enerji üretme yöntemleri: • Isı • Elektrik Gücü • Birleşik Isı Güç (BIG) • Taşıt Yakıtları

16 Biyokütle Kullanımının Faydaları Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 15 • Ormanda çürüyen atıkların yakacak olarak evlerimize girmesi ve doğalgaz bulunmayan alanlarda, köylülerimiz için doğalgaz kadar temiz bir yakıtın sunulması hem köylülerimiz hem çevre için bir kazançtır. • Bio-Yakıtların temin edilebilirliği ve tedarik- tüketim zinciri güçlendikçe Biyoenerji pazarı genişleyecek ve yeni iş sahaları açılacaktır. • Biyoyakıtların başarılı bir şekilde fosil yakıtların alternatifi olarak kullanılabileceğinin benimsenmesiyle petrol ürünlerine olan bağımlılığımız azalacaktır.

17 OGM olarak ne yaptık? Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 16 Ülkemizin de üyesi olduğu “Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı-MCPFE” 2007 yılı Ekim ayında, ormanlarda biriken biyokütlenin enerji üretiminde kullanılmasına dair bir karar aldı. http://www.mcpfe.org/files/u1/warsaw_resolution_1.pdfhttp://www.mcpfe.org/files/u1/warsaw_resolution_1.pdf Akabinde OGM çalışmalara başlamıştır. Bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında “OGM Biyoenerji Komisyonu” kuruldu. http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=936 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=936 Komisyon ilk toplantısını 10.09.2008 tarihinde yaptı. İş planı hazırlandı. Öncelikle enerjide kullanılabilecek biyokütle potansiyelimizi belirledik.

18 BİYOENERJİYE KONU ORMAN BİYOKÜTLESİ POTANSİYELİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 17

19 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 18 • İzmir- Bergama-Kozak Orman İşletme Şefliğinde,Fıstık çamı kozalakları idare binası ve lojmanların ısıtılmasında kullanılmaktadır. • Çanakkale-Gelibolu’ da; kök ve dalları uygun kazanlarda yakarak kullandık. Gölyaka- Aydınpınar Orman İşletme Şefliği idare binası ve 4 adet lojmanı üretim artıklarıyla ısıtmaya başladık. Kazanları değiştirdik. Bolu- Aladağ Orman İşletme Şefliği, Değirmenözü mevkiinde bulunan misafirhaneyi sıklık bakımından elde edilen ürünler ve üretim artıkları ile ısıtmaya başladık. Çalı doğrayıcıları imal ettirdik. Yenileri için ihaleye çıktık. • http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1126 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1126

20 YAPILAN GÖRÜŞME VE ARAZİ ÇALIŞMALARI Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 19 Bakanlığımız http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1145, akademik çevreler http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1458 ve iş dünyası ile http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1547 görüşmelere başlanmıştır. http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=612http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1145 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1458 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1547 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=612 Avrupa Birliği tarafından organize edilen toplantılara katılım sağlanmış, gelişmeler birebir izlenmiş, çalışmalarımız aktarılmış http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1483, raporların görüşlerimizi içerecek şekilde http://www.ogm.gov.tr/dokumanlar/grapor250309.pdf hazırlanmasına gayret gösterilmiştir.http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1483http://www.ogm.gov.tr/dokumanlar/grapor250309.pdf OGM Biyoenerji Komisyonu İş Planında belirtildiği üzere çalışma raporu tamamlanmıştır. http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1421 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1421 ARAZİ ÇALIŞMALARI Bir çok Bölge Müdürlüğünde çalışma yürütülse de model olarak Bolu-Aladağ seçildi. http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1074 http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1074 Bolu’daki çalışmalar basitten başlayıp daha modern makinelerle denenmeye başlandı. http://demo.ogm.gov.tr/Haberler/DispForm.aspx?ID=6695 http://demo.ogm.gov.tr/Haberler/DispForm.aspx?ID=6695 Şu anda Bizimgaz firması http://www.bizimgaz.com.tr/ denemelere devam ediyor.http://www.bizimgaz.com.tr/ KASTAMONU Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde“genç meşçere bakımlarını” dikili satış yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. http://demo.ogm.gov.tr/Haberler/DispForm.aspx?ID=6929http://demo.ogm.gov.tr/Haberler/DispForm.aspx?ID=6929 Elde edilen emval rampada talaş haline getirilmeye ve Kastamonu Entegre’ye satılmaya başlandı.Kastamonu Entegre’ye http://www.ogm-kastamonuobm.gov.tr/?islem=habergoster&haberid=100 Kastamonuda yapılan uygulamalar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. http://demo.ogm.gov.tr/_layouts/Bamboo.VLib.player.aspx?vid=72&vlib={EB25F70A-311B-49D1-A918-D4B12F9B013F}&start=true http://demo.ogm.gov.tr/_layouts/Bamboo.VLib.player.aspx?vid=72&vlib={EB25F70A-311B-49D1-A918-D4B12F9B013F}&start=true

21 BİYOENERJİ ÇALIŞMA GRUBU Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 20 İklim Değişikliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin artması, odun ve üretim artıklarının önemli bir biyokütle kaynağı olarak değerlendirilmesi ve bu sürecin uluslarası kararlar ve mekanizmalarla teşvik edilmesi süreci kapsamında OGM Biyokütle Komisyonu kurulmuş ve Komisyon tarafından bir rapor hazırlanmıştır. http://www.ogm.gov.tr/Haber_Girisi/Default5.aspx?id=1421 Konuya ilişkin olarak bir TÜBİTAK Projesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

22 TÜBİTAK KAMAG PROJESİ Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 21 OGM, ODTÜ Çevre Mühendisliğinin Yönetici kurum olduğu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü, ODTÜ ve GAMA Enerji’nin yürütücü olarak görev aldığı “ BİYOKÜTLE VE BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ “ Konulu bir KAMAG projesine EİEİ Genel Müdürlüğü ile birlikte müsteri kurum olarak ortak olmuştur. Projenin amacı Biyokütle ve linyit kömürlerimizden kısa ve orta vadede yararlanmak üzere • “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma” teknolojisini geliştirmek,  Isı ve elektrik enerjisini birlikte üreterek kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,  Bu konuda bir enerji üretim-bilgi paketi (know-how) oluşturmaktır. Bunun sonucu olarak ülkemizin temiz enerji gereksinimine bir çözüm bulmak amaçlanmaktadır. Proje sonucunda  DAY teknolojisinin gelişmesi ile tarım artıkları ve enerji bitkilerinden daha iyi yararlanılacaktır.  CO2 emisyonunun azaltılması KYOTO Protokolü gereği olarak ülkemize avantaj sağlayacaktır.  Biokütlesel atıklardan enerji eldesi ülkenin CO2 dengesinde olumlu katkı sağlayacaktır. Bundan sonra enerji tarımı yapılması ve ekilmeyen alanların enerji bitkileri ekerek değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

23 Orman Genel Müdürlüğü ’nün Hedefleri Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 22 • Süreç hızla devam ettirilecek ve mümkün ve rantabl olan her yerde; üretim artıklarını, kozalak, kök gibi diğer orman ürünlerini kullanan sistemlere geçilecektir. Buna uygun kazan üreten şirketlerle görüşmeler yapılmış ve ürettirilmiştir. • Orman İşletmelerinde; kömür, doğal gaz gibi ithal ve kirletici ürünler yerine çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır. • Ahşap çevre açısından en dost malzemedir ve yenilenebilme imkanı vardır. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü kurumsal olarak öncü ve örnek olmayı hedeflemektedir. Sistem piyasa şartlarında işler hale geldiğinde; Ülkemizin kaynakları daha iyi değerlendirilecek, Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanacak, Çevremiz korunacak, Kyoto Protokolünün uygulanmasında yardımcı olunacak, Özellikle kırsal kesimin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine destek olunacaktır.

24 Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 Orman Genel Müdürlüğü Sayfa 23 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler www.ogm.gov.trwww.ogm.gov.tr /biyoenerji çalışma grubu


"Orman Genel Müdürlüğü’nde Biyoenerji Konusunda Yapılan Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Çalışma Grubu Temmuz – 2009 www.ogm.gov.tr Orman ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları