Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternetin Benzersiz Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternetin Benzersiz Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 1.2.3. İnternetin Benzersiz Özellikleri
İnternetin bu kadar hızlı yayılmasında, sahip olduğu benzersiz karakteristiklerin önemli rolü vardır. İnternetin diğer medyalardan farklı ve üstün olmasını sağlayan özellikleri şunlardır: • Dünya çapında iletişim ve işlem yapma imkanı sunan genel bir platforma sahiptir. TCP/IP ideal bir internet protokolü olmasa da, internet standartı olarak dünya çapında kabul görmüş olması, interneti değerli kılmaktadır. • Ekonomi teorisinin tam bilgi kavramına uygun şekilde bilgi sağlar. Tüketiciler ve işletmeler internet ortamındaki bir bilgiyi çabuk ve çok düşük maliyetle elde edebilirler. Bu durum, geleneksel pazarlarda bilgi arama sürecini kısıtlayan coğrafi, zaman ve fiziksel çaba gereklerini ortadan kaldıran veya en aza indiren bir özellik taşır. • İnternet iletişiminin interaktif olması satıcı ile aracı arasında paralel olmayan anlamlı bir diyalog fırsatı sunar.

2 İnternetin faaliyet alanı dünyanın tamamıdır
İnternetin faaliyet alanı dünyanın tamamıdır. İnternet için gerekli alt yapının mevcut ve kullanışlı olduğu varsayımı altında, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi veya işletme, internet'e kolayca bağlanarak onun işlevlerinden yararlanabilir. Dil ve bazı kültürel engellerin olması, internetin küresel özelliğini zedelemez. • İnternet, işletmelere coğrafi uzaklık ve ölçekten bağımsız bir hareket platformu sunar. Web sitesini ziyaret eden bir tüketici için işletmenin ne yerleşimi ne de ölçeği sorun teşkil etmez. • İnternet asla kapanmayan 7 gün 24 saat açık bir iletişim ağıdır. Tüketicilere ve işletmelere 7/24/365 temelinde bilgilere ve işlemlere erişim olanağı sunar. • Telefondaki bire bir veya televizyon ve radyodaki bire çok iletişim modellerinden farklı olarak çoktan çoğa iletişim olanağı sunar.

3 İnternete Erişim İnternet belirli bir ortamda gerçekleştirilmektedir. İnternetin sorunsuzca ça­lışabilmesi için gerekli alt yapı elemanları bilgisayar donanımları, yazılımları, internet servis sağlayıcıları, kullanışlı telefon hatları veya veri iletim hatları gereklidir. Bunlardan herhangi bir tanesi bile olmasa, internetin değil sorunsuz çalışması, çalışması bile mümkün olmaz. Öte yandan, internet erişimi için gerekli olan elemanların kalitesi ve sayısı, internet yayılma oranlarını etkileyecektir. Bilgisayar Donanımları Bilgisayar donanımı internet bağlantısında temel araçlardan bir tanesidir. Bilgisayar donanımları sabit veya hareketli (taşınabilir) olabilir. Bu durum, internet bağlantısı yapabilme açısından bir şey fark ettirmese de, esneklik açısından bir fark yaratır. Sabit bilgisayarlardan sadece bilgisayarın bulunduğu noktadan internet bağlantısı yapılabilirken, taşınabilir bilgisayarlarla telefon hattı veya veri iletim hattı olan her yerden internet bağlantısı yapılabilir. Gelişmiş ülkelerde halkın bilgisayar donanımı sahipliği % 90'ların üzerinde iken, Türkiye'de bu oran 2011 yılında, % 44 civarındadır. Bu oranlar, internet adaptasyonunun önündeki engellerin başında bilgisayarlaşma (veya bilgisayarlaşamama) olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

4 İnternete bağlanabilmek için donanım yeterli olsa da, internet bağlantı kalitesinin sağlanması ve etkili işlem yapabilmek için başka gereklilikler de vardır. İnternetin bu ölçüde hızlı bir şekilde yaygınlaşmasında, bilgisayarları inanılmaz gibi gösteren temel özelliklerindeki gelişmeler de etkili olmuştur. Bu özellikler hız, hafıza ve doğruluk dur. Elektronik devrelerin açma/kapama (switching) hızı ve elektrik akımının kat ettiği mesafe bilgisayarın hızını kontrol eder. Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler elektronik devrelerin açma/kapama hızını artırmıştır. Diğer teknolojik gelişmeler elektrik akımının kayıpsız ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlamış ve bilgisayarlar daha hızlı hale gelmiştir. Modern bilgisayarlar milyarlarca işlemi bir saniyede yapabilecek hıza sahiptir.

5 Tablo 5'de farklı zaman birimleri bir saniye ile karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.
Bilgi, dosya, depolama aygıtı (disk, cd v.b.) ve işlem hafızası byte cinsinden ölçülür. 1 byte veya bir karakteri 8 bit temsil eder ve her bir bit 1 ya da 0 değerini temsil eder. Her karakter bir byte ölçüsüdür. Bilgisayar teknolojisinde bir depolama aygıtının depolama kapasitesi byte cinsinden ölçülür.

6 Bilgisayarın, aynı işlemler için aynı sonucu vermesi özelliği doğruluk kavramıyla ifade edilir. Bilgisayarların doğru çalışması, elektronik devrelerin doğasında vardır. Bilgisayar teknolojisinin bu üç temel özelliğinde yeterli teknolojik gelişme olmasaydı, internetin de bu denli hızlı bir gelişim göstermesi beklenemezdi. Tablo 6'da depolama birimlerinin karşılaştırması yer almaktadır.

7 1.2.4.2. Bilgisayar Yazılımları
Bilgisayar donanımına sahip olmak tek başına internete bağlanmak için yeterli değildir. Donanım üzerinde kurulmuş olması gereken en azından bir işletim sistemi bir internet tarayıcısı yazılım gereklidir. Bu tür yazılımlar genellikle, bilgisayar donanımı üzerinde kurulmuş olarak satılmaktadır. Ancak, etkili internet kullanımı için uygulama ve yardımcı yazılımlara da ihtiyaç vardır. Örneğin, internetten bir müzik dosyası indirdiğinizde, müziği dinleyebilmek için bir müzik çalıştırıcı programa ihtiyaç vardır. Türkiye'de en yaygın kullanılan bilgisayar yazılımları, işletim sistemi olarak windows işletim sistemleri, uygulama yazılımları olarak MS word, Ms Excel, Ms Powerpoint, özel yazılımlar içinde Windows Medya Player (müzik, film, radyo, tv v.b. çalıştırır) dir.

8 1.2.4.3. Internet Servis Sağlayıcıları (ISS)
İSS internete erişim sağlayan bir işletmedir. İnternete bağlanmak isteyen bir ki­şi/işletme İSS'e abone olarak yıllık/aylık aldığı hizmetin karşılığında bir fiyat öder. Abone olan kullanıcıya İSS bir kullanıcı adı, şifresi ve internete erişim sağlayacağı bir telefon hattı veya veri iletim hattı tahsis eder. Çevirmeli bağlantılar için bilgisayar donanımında bulunan dahili modem yeterli olurken, DSL veya Kablo gibi geniş band uygulamaları için kullanıcı harici bir modem kullanır. Abonelik aktif hale dö­nüştürüldükten sonra, kullanıcı adı ve şifresini girerek, internete bağlanabilir ve tara­yıcı (browser) yardımıyla, tüm dünyadaki web sitelerini ziyaret edebilir veya işlem yapabilir. İSS'ler sadece bireysel kullanıcılara değil, aynı zamanda büyük işletmelere de hizmet vererek, onların yerel ağlarından internete bağlanmalarını sağlar. 2005 yılında Türkiye'de toplam 21 adet İSS mevcuttur. Bunların bazıları Türk Telekom, Koçnet kurumsal, Doruknet, Superonline'dır.

9 1.2.4.4. Telefon veya Veri İletim Hattı
İnternet bağlantısı, esas itibariyle kablolu hatlardan veya kablosuz olarak gerçekleşebilmektedir. Kablo üzerinden veri göndermek gerektiğinde geleneksel telefon hatları üzerinden ya da özel oluşturulmuş kablolar üzerinden gönderilebilir. Geleneksel telefon hatlarından veri göndermek söz konusu olduğunda, video ve ses gibi her türlü veri transferi oldukça yavaş transfer edilebilmektedir. Bu sebeple, geniş band (broadband) olarak bilinen veri iletim yapılarının oluşturulması gerekmektedir. Tablo 7'de hangi konularda ne kadarlık bir band genişliği gerektiği özetlenmektedir.

10 Tablo 7'den de anlaşılacağı üzere, farklı internet uygulamaları için farklı band genişlikleri gerekmektedir. Geleneksel telefon hatlarından, dijital veriyi analog veriye dönüştürerek kesintisiz ve nitelikli internet bağlantısı yapmak mümkün değildir. Bu sebeple, band genişleten DSL ve Kablo gibi veri iletim hatları gittikçe yaygınlaşmaktadır. 1.3. Bir Pazarlama Şebekesi Olarak İnternet (www) Pazarlamacılar, gittikçe artan bir şekilde rakipleriyle tek başlarına değil, şebekeler halinde rekabet etmeyi tercih etmektedir. 21. yüzyıl temel ekonomik değerlerin materyal, işgücü veya sermayenin değil, bilgi olduğu bilgi yönelimli topluluğu şekillendirmektedir. Günümüzde bir çok ürün temelde bilgiye dayalı hale gelmiştir. Akıllı evler, arabalar, yollar v.b. bilgiye dayalı ürünlerdir. İnternet esas itibariyle bilgi elde eder, işler ve yayar. İnternetteki web siteleri, yazılım ve donanım üreticileri, lojistik işletmeleri v.b. şebekeler de üstün bilgi işleme yetenekleri sayesinde, bilgi zengini çevrelere daha iyi adapte olurlar. Şebekeler sabit varlıklara ve teknolojiye büyük miktarda yatırımı azaltarak, değişimlere daha hızlı tepki verebilir ve esnek hale gelirler.

11 1.3.1. Her Yerde Bulunma (Ubiquity)
Şebekeler her yerde bulunduklarında, erişilebildiklerinde çok değerli olurlar. Telefon, faks ve internet gibi herhangi bir şebeke gerekli ekipmanlarla herhangi bir yerde kullanıma hazır olduklarında kullanıcıları için daha değerli olurlar. Her yerde mevcut olma internet aktörlerinin aynı veriyi ve teknoloji maliyetini paylaşmalarını sağlar. Herhangi bir şebekenin değerini belirleyen iki ölçü vardır. Bunlar; bireysel şebeke değeri ve topluluk şebeke değeridir. Her iki değer birbirinden farklıdır. İnterneti değerli hale getiren ölçü topluluk şebeke değeridir. Grafik l'de farklı şebeke üyeleri için bireysel ve toplum şebeke değerleri görülmektedir.Görüldüğü gibi şebekeye her yeni üye katılımı, şebekenin toplam değerinde önemli artışlar ortaya çıkartmaktadır. Şebekenin toplum değerinin artması, daha etkin iletişim, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışını da beraberinde getirecektir.

12 Grafik 1: Bireysel ve Tabii Şebeke Değerleri Karşılaştırması.

13 1.3.2. Beklentileri Karşılama
Tüketicilerin bir şebekeye katılma kararlan, tüketicilerin şebekeden beklentilerine bağlıdır. Bir şebeke olarak internet ortamının tüketicilere cazip gelmesi, şebekenin tüketici için değeri ile tüketicinin şebekeye katılması için katlanacağı maliyetlerin karşılaştırılması sonucu pozitif bir algılama elde etmesine bağlıdır. Şebeke büyüdükçe şebekenin toplum değeri büyüyecektir. Aksi halde, şebeke küçük kaldıkça, sadece şebekeyi değerli bulanlar veya şebekeye katılmanın maliyetlerini fazla önemsemeyenler şebekeye katılacaktır. Adobe (Acrobat Reader), RealNetworks (RealPlayer) ve Macromedia (Flash Player) gibi yazılım satıcıları, yazılımlarının kullanıcı versiyonlarını ücretsiz dağıtarak, şebeke değerlerini artırmaya gayret etmektedirler.

14 Paylaşım Merkezden ayrı yerlerdeki kaynakların bir araya toplanması şebeke gücü yaratır. Bir havuzda toplama ve kaynakların paylaşımı, tüm internet şebekesini daha etkin ve güçlü kılar. Bu durum, bir çok işletmenin internet ortamında faaliyette bulunmasını kolaylaştırır. İşletmeler kaynaklarını farklı bölge ve bölümlere aktararak, şebeke içindeki herkesin kullanımına açabilirler. İnternetin en önemli avantajlarından biri, basit aygıtların daha güçlü servis sağlayıcılara çok kolay bağlanabilme yeteneğidir. Basit terminaller; cep telefonu, WebTVleri, kişisel dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar olabilir.

15 Uzmanlaşma İş yaşamında verimlilik ve etkinliğin en önemli yollarından birisi uzmanlaşmadır. Ekonomi teorisine göre, bir işte çalışanın uzmanlığı arttıkça, verimliliği de artmaktadır. Sadece memurlara yönelik web yayıncılığı yapan uz­manlaşmaya tipik bir örnektir. Memur yaşamıyla ilgili bilgiler dışında, çalışma koşulları, gerekli nitelikler, sınavlar ve güncel gelişmeleri bu tür sayfadan izlemek mümkün olduğu gibi doyurucu da olabilir. Başka bir örnek, web sitesidir. Bu web sitesi Türkiye'de online yayınlanan yerel ve ulusal tüm gazetelere bağlantı sunmakta, yurt dışında yayınlanan Türkçe gazetelere veya ajanslara, yurt içinde başka dilde yayınlanan gazetelere de bağlantı sunmaktadır.

16 Sanal Değer Yaratma Bir şebeke olarak internetin en önemli gücü, bilgiyi girdi olarak kullanarak, onu işlemek ve sonra tekrar yayma olanağı sunmasıdır. Elde edilen bilginin işlenmesi ile bir değer yaratılmaktadır. Bilgiye dayalı değer yaratabilmek için bilginin toplanması, organize edilmesi, ayıklanması, sentezlenmesi ve tekrar dağıtılması gerekir. Örneğin, geleneksel pazar yapılarında lojistik işletme yöneticileri ürünlerin kargo bilgilerini (nereden yüklendi, kime gönderildi, hangi adrese teslim edilecek v.b.) genellikle kendileri takip ve kontrol için kullanırdı. Günümüzde bir çok taşımacılık şirketi kargo bilgilerini web sayfalarında tüketicilere de sunarak aynı bilgiden ilave bir değer yaratmaktadır. Bu değer, tüketici memnuniyetini arttıran ve marka bağlılığı sağlayan bir sonuç doğmasına katkıda bulunmaktadır.

17 1.4. İnternetin Temel Aracı Web Sitesi/Portal
İşletmelerin internet ortamında pazarlama aktivitelerine katılabilmeleri için bir web sitesine ihtiyaçları vardır. Web sitesi bir iletişim kanalı, bilgi platformu, dağıtım kanalı olarak kullanılabilir. Web sitesi, portal, hub gibi kavramlar birbirleri yerine yanlış bir şekilde kullanılmaktadır. Portal veya hub esas itibariyle kullanıcılara bir çok giriş ve çıkış olanağı sunan ara kapılar olarak görülebilir. Portal, Latince porta kelimesinden türetilmiştir. Porta ingilizcede kapı anlamına gelmektedir. Böylece, portal veya hub kapı anlamındadır. Ne var ki, bu kapılar bir çok yerden başvuruyu kabul eder ve bir çok başka yere yönlendirir. Öte yandan, web sayfası internetteki bir adrestir. Web sayfalan alan adları ile ifade edilir. İnternette kullanılan alan adları sahibinin özellikleri hakkında bilgiler verir.

18 Web adresinin içerdiği bilgilerden biri ilgili sayfanın coğrafi konumudur. İki harfli kısaltmalardan oluşur. Adres uzantısının sonunda yer alır. İkinci önemli parça organizasyon tipi hakkında bilgi verir. Üç harfli bir kısaltmadır. Birincil alan adı olarak tanımlanır. Üçüncü önemli parça ise, firma, kişi, kuruluş veya konu adı olarak belirlenir ve ikincil alan adı olarak tanımlanır. Pazarlamacılar için web adresindeki en önemli kısım burasıdır. Bu kısım işletmenin diğer işletmelerden ayırd edilmesine yarar. Bir web sayfasının karşılaşılan alan adı kısımları Şekil 2"de görülmektedir. Bir web sayfasının sıklıkla karşılaşılan adresi şu biçimlerde olabilir. (eğitim kurumları) (devlet kurumları) (ticari işletmeler) (askeri kuruluşlar.) (dernekler, organizasyonlar.) (bilgisayar ağları işletmeleri.)

19 Her portal bir web adresi iken, her web sayfası bir portal değildir
Her portal bir web adresi iken, her web sayfası bir portal değildir. Yani, her portal bir online adrese sahip olup, esasen bir web sayfasıdır. Ancak, her web sayfası çok sayıda kullanıcıyı çok sayıda başka adrese yönlendirmez. Örneğin, arabul.com bir portaldır. Aynı zamanda bir web sayfasıdır. Çok sayıda başvuruyu çok sayıda adrese yönlendirir. Dünya çapında en tanınmış portallar, yahoo.com, google.com, altavista.com dur.


"İnternetin Benzersiz Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları