Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ PNÖMATİK TEMEL SEVİYE TP101.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ PNÖMATİK TEMEL SEVİYE TP101."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ PNÖMATİK TEMEL SEVİYE TP101

2 PNÖMATİK SİSTEMİN TANIMI
Pnömatik sözcüğü rüzgar yada hava anlamındaki eski yunanca PNÖMA sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde ise pnömatik, basınçlı havanın hareketlerini inceleyen bilim dalı olup basınçlı hava ile çalışan ve kontrol edilen sistemlere de PNÖMATİK SİSTEMLER adı verilmektedir.

3 PNÖMATİK Enerji Sistemleri Mekanik Enerji Hidrolik Enerji Elektrik Enerjisi Pnömatik Enerji

4

5

6 Elektrik Pnömatik Hidrolik Çevre 2 1 3 Kuvvet 2 3 1
Enerji sistemlerinin mukayesesi: Kullanım açısından Elektrik Pnömatik Hidrolik Çevre Kuvvet Hız değeri (iş) Bakım Emniyet Arıza

7 Elektrik Pnömatik Hidrolik Enerji sistemlerinin mukayesesi:
Teknik değerler açısından Elektrik Pnömatik Hidrolik Enerjinin taşınması elk hava yağ Viskozite yok az yüksek Akışkan hızı x108 m/s ~100 m/s 4~6 m/s Geri dönüş hattı yok var var Silindir hızı ~2 0.5 Depolanma az yüksek az Enerjinin taşınma ∞ m 100 m mesafesi Çalışma VDC-380V AC bar bar Basıncı..

8

9 Pnömatik Tüm Endüstriyel tesisler herhangi bir tip akışkan ihtiva eden bir güç sistemi kullanır. Bu sistemde iş, basınç altında bulunan bir akışkan vasıtasıyla sağlanır. Akışkan, yağ veya su gibi bir sıvı ya da bir gaz olabilir. Basınçlı hava ile birlikte, azot ve karbondioksit de kullanılır. Sıvının kullanıldığı akışkanlı güç sistemi "Hidrolik Sistem" Gaz kullanmak suretiyle sağlayan sistemi "Pnömatik Sistem" Pnömatik kelimesi, görünmeyen gaz anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türetilmiştir. Günümüzde basınçlı bir sistemdeki herhangi bir gazın akışı için kullanılmaktadır. BASINÇLI HAVANIN ENERJİSİNDEN FAYDALANILARAK GÜÇ İLETEN VE BU GÜCÜ KONTROL EDEN SİSTEMDİR.

10 Pnömatik Enerjinin elde edilmesi:
ELEKTRİK MOTORU MEKANİK ENERJİ KOMPRESÖR PNÖMATİK ENERJİ MEKANİK ENERJİ

11 Pnömatiğin kullanıldığı alanlar:
* Pnömatik robotlar ve otomasyon teknolojisinde * Şişeleme ve dolum tesislerinde * Her çeşit valfin kumandasında * Giyotin bıçakların çalıştırılmasında * İnşaat, demir-çelik, madencilik, ziraat ve kimya endüstrilerinde silo boşaltma işlemlerinde * Zor şartlarda çalışan kapı ve kapakların açılıp kapanmasında * Dişçi matkaplarında….

12 Pnömatiğin kullanıldığı alanlar:
* Haddeleme, bükme ve çekme gibi şekil verme işlemlerinde * Beton ve asfaltların sıkıştırılması işleminde * Malzeme ayırma ve nakliyesinde * Takım tezgahları ve el aletlerinde * Pulvarizasyon (boya, sprey…) * Lehim, kaynak ve yapıştırma işlemlerinde tutma elemanı olarak * Perçinlemede

13 Pnömatiğin avantajları:
* Silindirdeki hız ve kuvvetler değişik değerlere kolayca ayarlanabilir * Basınçlı havanın her yerde ve sınırsız üretilebilir olması * Uzun mesafelere basit enerji iletimi * Üretilen enerjinin hava tankı içinde depolanabilir ve bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilir olması * Basınçlı havanın sıcaklık ve pnömatik elemanların sıcaklık değişimlerine duyarsız olması nedeniyle güvenli çalışma * Uzun çalışma ömürleri * Yanma, alev alma ve patlama riskinin olmaması * Yüksek eleman hızları ve kısa anahtarlama zamanı * Elemanların konstrüksiyonu basit, düşük maliyetli * Planlama ve bakım için fazla çaba gerektirmemesi * Çalışma esnasında ısı yaratılmaması * Aşırı yüklenmelere karşı emniyetlidir

14 Pnömatiğin dezavantajları:
* Basınçlı havanın kullanılmadan önce şartlandırılması gerektiğinden maliyet artışı * Havanın sıkışma özelliğinden dolayı düzgün ve sabit hız elde edilememesi * Düşük kuvvetlerle çalışma (maksimum:~3 ton) * Havanın dışarı atılması sırasında ve kaçaklar nedeniyle istenmeyen gürültü meydana gelmesi * Havanın içinde bulunan nem sebebiyle sistemler üzerindeki olumsuz etkiler....

15 Birimler, çevrim kat sayıları
Ölçü birimleri. Uzunluk birimi m metre Kütle birimi kg kilogram Zaman birimi s saniye Akım birimi A amper Sıcaklık birimi K kelvin Işık şiddeti birimi cd candela

16 Birimler, çevrim kat sayıları
Bir cismin veya bir maddenin, üzerine etki eden yerçekimi kuvveti veya çekim nedeniyle bir ağırlığı mevcuttur. Kütle, bir cismin bünyesindeki madde miktarını ve ataletini; yani, hareket etmeye karşı olan direncini belirtir. Kütle, o cismin yerküre üzerindeki veya başka herhangi bir yerçekimi alanındaki ağırlığını belirler. Bir cismin "ataleti" ise, o cismi kaldırmak ya da hareket ettirmek veya hızını ya da hareket yönünü değiştirmek için ne kadar kuvvet gerektiğini belirtir

17 1N 0,1 kgf lık bir kuvvet veya kütlenin oluşturduğu basınç.
Birimler, çevrim kat sayıları Basınç; bir cisim üzerine etki eden kuvvet miktarının (Newton olarak), bu kuvvetin etkilediği alana (metrekare olarak) bölünmesidir. Basınç, birçok şekilde ve birim cinsinden ölçülerek belirtilmekle birlikte; en yaygın kullanılan basınç birimi, Bir metrekare alana etki eden N (Newton) cinsinden kuvvet; yani Pa (Pascal) dır. 1 Pa = 1N/m2 1N 0,1 kgf lık bir kuvvet veya kütlenin oluşturduğu basınç. 1Pa = 0,1 kgf/10000cm2 = 1/ (kgf/cm2) Pa =1kgf/cm2 = 1bar = 10 N/cm2

18 Birimler · Atmosferik Basınç
Çoğrafik konuma ve hava durumuna göre değişir(barometrik hava basıncı) · Mutlak Basınç Sıfır basınç seviyesinin ref alınması ile ölçülen basınç.(mutlak vakum değeri “0” olarak kabul edildiği zaman)Atm+etkin basınç · Diferansiyel Basınç (iki mutlak basınç arasındaki farkı gösteren basınç) · Atmosfer Üzeri Basınç (atmosferik basınç değeri “0” olarak alındığında değerinin üzerindeki basınç) · Atmosfer Altı Basınç (Atmosferik basınç değeri “0” olarak alındığında A.B.değerinin altındaki basınç)

19 Basınçlı hava Pascal Kanunu

20 Basınçlı hava P1.V1 = P2.V2 = P3.V3 (BOYLE-MARİOTTE YASASI)
Basınç : 2 farklı basınç geçerlidir. İşletme basıncı (kompresör veya tank basıncı) Çalışma basıncı (çalışmanın yapılacağı yerdeki basınç): Pnömatik sistemlerde 6 bar civarındadır. 3~15 arasında değişebilir. Tam ve emniyetli bir çalışma için en önemli şart sabit basınçtır.Hız, kuvvet ve kontrol sabit bir basınca bağlıdır. V=0.5 P=2 V= P=4

21 Basınçlı hava

22 Basınçlı havanın silindirler üzerinde etkisi
Silindirler Pnömatik sistemde iş gören elemanlardır. Tahrik elemanı olarak da adlandırılırlar. Basınçlı havadaki statik enerjiyi mekanik işe çevirirler Lineer bir hareket elde edileceği gibi döndürme, salınım hareketi de üretirler. p=6 bar 1 bar = 10 N/cm2 F1=pxA1 F2=pxA2 A2 = 1 cm2 A1 = 2 cm2 F1= 6 x 10 N/cm2 x 2cm2 F2= 6 x 10 N/cm2 x 1cm2 F1= 120 N F1= 60 N

23 Pnömatik sistem devre şeması
6 – İŞ KATI 5 – ARA KONTROL KATI 4 – ANA KONTROL KATI 3 – İŞARET İŞLEME KATI 2 – İŞARET KATI 1 – ENERJİ KATI

24 Enerji Katı Su ve yağ ayırıcı Soğutucu Basınçlı hava tankı Kurutucu
Kompresör Dağıtım Hattı

25 Enerji Katı Elemanları
SİSTEM HAVA TANKI HAVA FİLTRESİ KOMPRESÖR KURUTUCU ŞARTLANDIRICI

26 Enerji katı elemanları
Kompresörler Çeşitlerine göre Türbin tipi -Radyal akış –Eksenel akış Doğrusal Hareketli (Pistonlu) tek kademeli çift kademeli pistonu-membranlı Dinamik Vidalı Döner tip paletli (Roots) Loplu tipi Kanatlı Sıvı halkalı Positif (Hacimsel) yer değiştirmeli

27 Türbin (Eksenel Akış) kompresör
Yüksek devirde dönen bir rotor üzerine yerleştirilmiş açılı kanatlar vasıtasıyla emilen hava bu kanatların arasında basınçlanarak sisteme gönderilir. Düşük basınç-Yüksek debi sağlayan kompresörler 1200m3/d debiye kadar çıkabilirler.

28 Türbin kompresör

29 Türbin kompresör

30 Türbin kompresör

31 Çok Kanatlı Türbin Kompresör

32 Radyal Kompresörler 3.1 – 12 bar basınçları arasında 1.020 – m3/saat kapasite

33 Tek kademeli Pistonlu Kompresör:
Pistonun aşağıya doğru hareketinde vakum meydana gelir ve hava açık olan emme valfından silindir hacminde dolar. Strokun sonunda piston yukarı doğru hareket eder ve havayı sıkıştırarak tanka yollar. YÜKSEK BASINÇ VE ORTA DEBİ 3~7 BAR’LIK SİSTEMLER

34 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:
Tek kademeli kompresörlerde havanın bir kerede 6 bar’a sıkıştırılmasından doğan ısı verimi büyük ölçüde düşürür. Bu yüzden genelde 2 kademeli tercih edilir. Kademe emilen hava yaklaşık 3 bar’a kadar sıkıştırılır ve bir ara soğutucudan geçtikten sonra 2. Kademeye girip 6~7 bar’a sıkıştırılır Son sıcaklık 1000C üzerindedir. İki veya üç kademeli kompresörler ile 15 bar ve üstü değerlere çıkılabilmektedir.

35 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

36 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

37 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

38 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

39 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

40 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

41 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

42 Çift kademeli Pistonlu Kompresör:

43 Yüksek Basınç Pistonlu Kompresör (15.5 bar):
Pistonun her iki yöne hareketi havanın sıkıştırılmasını sağlayacaktır.

44 Pistonlu Membranlı Kompresör:
Diyaframlı kompresörler 3~5 bar basınçta çalışırlar Membran ile hava tarafından ayrılmış oldukları için gıda, ilaç ve tekstil sektöründe tercih edilirler.

45 Vidalı Kompresör: Vidalı kompresörler düşük basınç orta debi gereken ortamlar için uygundurlar 3~5 bar m3/dak ~ 17.5 bar

46 Vidalı Kompresör:

47 Kayar Kanatlı Kompresör
Kanatlı kompresörlerde, radyal kanallar içinde serbest hareket edebilen kanatlar merkezkaç kuvvetiyle kompresör cidarıyla temas halindedir ve havanın bulunduğu hacim girişten çıkışa doğru azalır, böylece havanın sıkışması sağlanır.

48 (Roots) Loplu tipi Kompresör
Birbirinin tersine dönen iki rotorun dönme hareketleri sonucunda hava rotorlar ve kompresör cidarı arasında sıkıştırılarak sisteme verilir. Rotorlardan sadece bir tanesi elektrik motoruyla tahrik edilir. Düşük basınç, yüksek debi ile çalışan bu tip kompresörler blower teknolojisi gerektiren yerde kullanılırlar.

49 Kompresörlerin Mukayesesi
BASINÇ DEBİ Pistonlu Yüksek Orta Vidalı Düşük Orta Döner tip paletli (kanatlı)Düşük Orta Roots (Loplu) tipi Düşük Yüksek Eksenel akış tipi Düşük Yüksek Radyal akış tipi Yüksek Yüksek

50 Emiş Filtresi

51 Susturucu

52 Soğutucu (Kuler)

53 Soğutucu (Kuler)

54 Separator (Su ve Yağ Ayırıcısı)

55 Separator (Su ve Yağ Ayırıcısı)

56 Separator (Su ve Yağ Ayırıcısı)

57 Trap

58 Geri Döndürmez Valf (Çekvalf)

59 Geri Döndürmez Valf (Çekvalf)

60 Geri Döndürmez Valf (Çekvalf)

61 Basınç Yükselticiler Basınç yükselticiler şebekedeki basınçtan daha yüksek basınç sağlayan araçlardır. Bu nedenle basınç düşürücülerinin (basınç ayar valfleri) tam tersi bir etkiye sahiptirler. Basıncın yükseltilmesi birkaç farklı yolla gerçekleştirilebilir. Çift pistonlu bir sistem ile basıncın şiddetlendirilmesidir. Basınçlı havadan başka enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaz. Tipe bağlı olmakla beraber basınç iki katına çıkarılarak bar basınca ulaşılabilir

62 Hava Tankı Basıncı dengelemek, havayı depolamak ve kondensatı ayırmak için kullanılır. Kompresörden kaynaklanan basınç darbelerini dengeler. Sistemin hava deposu görevini üstlenir. Soğutucudan gelen yağ ve nemin çökmesini sağlamak için serin bir yere konmalıdır.

63 Hava Tankının boyutlandırılması:
Kompresörler işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde maksimum ve minimum basınç aralığında çalışırlar. Böylece kompresör belli zamanlarda çalışmasını durdurur. Bu yüzden kompresörü daha az çalıştırmak için bir minimum tank hacmine ihtiyaç vardır. Endüstride tank kapasitesi şu şekilde hesaplanır: Tank hacmi = kompresör debisi(lt/dak) / işletme basıncı (bar) Örnek: Q=20 m3/dk (kompresör debisi) p=6 bar (işletme basıncı) Tank kapasitesi=20.000/6 = 3333 lt 3.5m3 hacmindeki bir tank sistem için uygundur.

64 Hava Dağıtımı: Basınçlı havanın iş elemanlarına iletilmesi için boru ve bağlantı elemanlarının ekonomik ve verimli bir çalışma için mümkün olan en uygun şekilde kurulması gerekir. Akışın olduğu borularda dirençten dolayı bir basınç düşüşü söz konusudur. Bu basınç düşümünün 0.3 bar’dan yüksek olmaması gerekir. Doğru boru çapının seçilebilmesi için işletme basıncı ve debisinin bilinmesi gerekir.

65 Hava Dağıtımı: Boru uzunluğu m Hacimsel debi lt/d 25 12 15 18 22 28 50
100 150 200 250 300 200 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000

66 Hava Dağıtımı:

67 Hava Dağıtımı: Hattın sonundaki basınç değeri her zaman yeterli gelmiyebilir. Basınç çok düşük ise bunun sebebi aşağıdakilerden biri olabilir : * Yetersiz boyuttaki kompresör ya da yanlış tasarlanmış dağıtım şebekesi. * Çok ince ya da uzun borular. * Çok fazla kaçağa sahip dağıtım şebekesi. * Yetersiz bakım (tıkanmış filtreler) * Hortumlar için küçük seçilmiş bağlantı elemanları * Çok fazla dirsek

68 Hava

69 Havanın kurutulması: Havada belli miktarda su buharı her zaman mevcuttur. Bu su buharının miktarı, havanın sıcaklığına ve nemliliğine bağlıdır. Çiy noktası,havanın su buharına doyduğu noktadır. Yani nem %100’dür. Sıcaklık bu noktanın altına düştüğü zaman yoğunlaşma görülür. Çiy noktası düştükçe havanın tutabileceği su miktarı azalır. * Sıcaklık arttıkça daha çok su tutulur. * Basınç arttıkça daha az su tutulur. Sonuç olarak havanın içinde bulunan nemin yoğuşabilmesi için havayı çiylenme noktasına kadar soğutmak gerekir.

70 Havanın kurutulması: Havadaki nem pnömatik elemanların ömrünü önemli ölçüde azaltır. Soğutarak kurutma Fiziksel kurutma (adsorbsyon) * Kimyasal kurutma (absorbsyon)

71 Havanın kurutulması: Soğutarak kurutma:
Soğutarak kurutmada en düşük basınç buğulaşma noktası +1,7 °C civarındadır.

72 Fiziksel kurutma: (adsorbsiyon)
Havanın kurutulması: Fiziksel kurutma: (adsorbsiyon) Basınçlı hava, bir kurutma maddesinden geçirilir. (silikajel) Hava içindeki su tanecikleri bu maddeye tutunarak havadan ayrılır. Bu maddeler belli aralıklarla içlerinden sıcak hava geçirilerek rejenere edilir. Kurutucu ünitelerdeki hava akışı adsorbsyon maddesini aşındırdığından soğutucu çıkışına ince filtre konması gerekir.

73 Kimyasal kurutma: (absorbsiyon)
Havanın kurutulması: Kimyasal kurutma: (absorbsiyon) Basınçlı hava, NaCL temeline dayanan bir kimyasal madde (tuz) içinden geçirilir. Hava içindeki su tanecikleri tuz tarafından tutulur ve dipteki haznede toplanır. Bu uygulamada 1 kg tuz yaklaşık 13 kg su kondensatı bağlar. Sisteme zaman zaman tuz ilavesi gerekecektir. Soğutucu çıkışına bir filtre konması gerekir. Erişilen en düşük basınç buğulama noktası -15 °C dir

74 Şartlandırıcı Şartlandırıcının büyüklüğü sisteme gönderilecek hava debisine göre belirlenir. Şartlandırıcıdan gereğinden fazla hava geçirmek basınç düşümüne neden olur. Şartlandırıcı için işletme basıncı, eleman üzerinde verilen değerleri aşmamalıdır. Ortam sıcaklığı, en yüksek çalışma sıcaklığı olan 50 0C’yi aşmamalıdır.

75 Ayrıca seçim yapılırken şu noktaların da bilinmesi faydalı olacaktır.
Şartlandırıcı Ayrıca seçim yapılırken şu noktaların da bilinmesi faydalı olacaktır. · Servis birimi daima maksimum debinin gerektirdiğinden 1 boy büyük alınır. · Servis birimleri her zaman sistemin en soğuk yerine ( ısı yayan bir makine yakınına değil , bir duvar kenarına ) konulmalıdır. ·Servis birimi ulaşılacak en uzak araçtan en fazla 5 metre uzakta olmalıdır Aksi takdirde, yağlı hava kullanılması durumunda, yağ sisi araca ulaşmadan önce çökelecektir. ·Su tutucular , şebekede oluşan yağ damlacıklarını tutarlar, bu şekilde en büyük boyuttaki su tutucu bile 1 günde dolabilir . · Bu yüzden bakım işlemi planlanan doğrultuda yapılmalı veya proje safhasında otomatik drenaj düşünülmelidir.

76 - Ekipmana en yakın noktaya monte edilmeli.
Şartlandırıcı - Ekipmana en yakın noktaya monte edilmeli. -Şartlandırıcılar kolay ulaşılabilecek noktalara ve yüz hizasına monte edilmeli. -Şartlandırıcıların girişine kilitlenebilir açma kapama vanası monte edilmeli. DİKKAT - Açma kapama vanası sistem havasını boşaltacak egzost sistemine sahip olmalıdır.

77 Yağlayıcı

78 Yağlayıcı ·Yağlayıcılar, mutlaka üretici firmanın tavsiye ettiği düşük viskoziteli mineral yağ ile doldurulmalıdır. ·100 mm’den daha büyük piston çapına sahip silindirler yağlı hava ile çalıştırılıyorsa , egzos portuna bir filtre susturucusu konulmalıdır. Bu şekilde egzos sesi azaltılır ve içteki hassas bir filtre ile parçacıklar ayrılır. ·Servis birimlerine; bozulup sistemde arızaya yol açmasalar bile bakım yapılmalıdır.

79 Her pnömatik devre için bir optimum çalışma basıncı vardır.
Basınç regülatörü P1 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar Her pnömatik devre için bir optimum çalışma basıncı vardır. Gereğinden yüksek bir basınç hem enerji kaybına hem de çabuk aşınmalara neden olur. Kompresörden gelen basınçlı havanın kullanılacağı alana getirildiğinde basıncın sistemin ihtiyacı olan basınca ayarlanması gerekir. Regülatörler hat basıncını istediğimiz basınca indiren mekanizmalardır.

80                   REGÜLATÖR ÇIKIŞ GİRİŞ Diyafram Baskı Yayı Ayar Vidası

81 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

82 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

83 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

84 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

85 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

86 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

87 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

88 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

89 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

90 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

91 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

92 REGÜLATÖR 2 4 6 8 10 40 80 120 lbf/in2 bar 4 6 80 8 2 40 120 lbf/in2

93 FİLTRE Filitreler: 40 μm ‘dan büyük (ya da filtre kartuşu seçimine göre 5 μm) parçacıkları tutar. - Hassas Filtreler : 0.1μm ‘dan büyük parçacıkları tutar - Mikrofiltreler : 0.01 μm’dan büyük parçacıkları tutar. Ancak hava daha önce 5 μm’luk bir filtreden geçirilmiş olmalıdır - Aktif Karbon Mikrofiltreler : μm’den büyük parçacıkları (aromatik veya koku yapan maddeler gibi) tutar. Bu tip filtreler “altmikrofiltre” olarak da adlandırılır.

94 Filtre Yoğuşma suyu, kirletici maddeler ve fazla yağ sistemde erken aşınmalara neden olur. Çözüm için basınçlı hava filtrelerinin kullanılması gereklidir. ISO sınıfına göre kalite sınıfları 1 - Katılar 2 - Su 3 -Yağ SINIF Max parça büyüklüğü (μm) Max parça yoğunluğu (mg/m3) Max basınç çiğlenme (0C) Max yağ konsntrsynu (mg/m3) 1 0.1 - 70 0.01 2 - 40 3 5 - 20 4 15 8 + 3 40 10 + 7 25 6 - + 10 7

95 Filtre Değiştirilebilir filtre Kondensat boşaltma Kondensat Filtre kabı Hassas fitre: Bir su ayrıştırıcısıyla bir filtre elemanında oluşur. Havanın filtreye girmesi esnasında bir saptırma plakası yardımıyla havaya bir dönme hareketi verilir. Merkezkaç kuvveti yardımıyla su tanecikleri, yağ ve katı parçacıklar havadan ayrılarak aşağıya çökerler. Ön temizlemesi yapılmış hava filtreden geçerek diğer maddelerden arındırılır. Bu tip filtrelerde gözenek büyüklüğü 5 µm’ye kadardır. Belli bir süre sonra filtreler tıkanabilir. Filtre elemanının tıkanması filtreleme özelliğini değiştirmez ancak akışa karşı bir direnç yaratacağından basınç kaybı yaratır. Filtrede 0.4~0.6 bar basınç kaybı gözlendiği zaman filtre elemanının değiştirilmesi gerekir.

96 Filtre

97 Filtre

98 Filtre

99 Filtre

100 Filtre

101 Filtre

102 Filtre

103 Filtre

104 Filtre

105 Filtre

106 Filtre

107 1.Kompresör 2.Tank 3.Ana hat filtresi 4.Standart filtre 5.Mikrofiltre 6.Soğutucu kurutucu 7.Altmikrofiltre 8.Aktif karbon filtre 9.Adsorpsiyon filtre

108 + katı - + su - + yağ - + bakteri - Süt ve bira Yemek üretimi
Temiz kimyasal taşıma havası İlaç ürünleri Tekstil makineleri Spray boya, toz kaplama Paketleme, enstrüman havası + katı - Genel kullanım, kumlama + su - + yağ - Aşındırıcılar + bakteri - Düşük kalite aşındırıcılar Atık su taşıma sistemleri Adi hava

109 Pnömatik Sistem Elemanları
6 – İŞ KATI 5 – ARA KONTROL KATI 4 – ANA KONTROL KATI 3 – İŞARET İŞLEME KATI 2 – İŞARET KATI 1 – ENERJİ KATI

110 Pnömatik Sistem Elemanları
2 – İŞARET KATI 3 – İŞARET İŞLEME KATI Sensörler, Makaralı valflar, Butonlu valflar Kontrol amaçlı algılayıcılar, Temaslı, temassız algılayıcılar Input/Output Sensörlerden gelen işaretleri alıp bir MANTIK çerçevesinde işleyen elemanlar. VE valfları VEYA valfları Timer Roleler

111 Pnömatik Sistem Elemanları
4 – ANA KONTROL KATI 6 – İŞ KATI Yön kontrol valfları Silindirler Pnömatik motorlar 5– ARA KONTROL KATI Kısma valfları Valflar Pnömatik sistemin İŞARET, İŞARET İŞLEME, ANA ve ARA KONTROL katlarında bulunan kumanda elemanlardır


"HOŞ GELDİNİZ PNÖMATİK TEMEL SEVİYE TP101." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları