Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU GATA Göz Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU GATA Göz Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU GATA Göz Hastalıkları AD. ANKARA

2  Homeros, savaşta düşmanı gördüğü anda kör olduğunu iddia eden bir asker tanımladı. Kaynakça

3 Fonksiyonel Görme Kaybı  Hastanın ifade ettiği görme niteliği ve niceliğinin objektif klinik değerlendirmelerin sonucu ile uyumlu olmaması durumudur.  Altta yatan herhangi bir organik neden saptanmadığı halde düşük GK ya da GA kaybı ifade edilmesidir.  Organik olmayan görme kaybı: –Görme keskinliği- Görme alanı –Renk görme- Göz hareketleri

4  Histerik ambliyopi  Fonksiyonel ambliyopi  Histerik görme kaybı  Oküler simülasyon  Histerik körlük  Psikojenik görme kaybı  Histerik amarozis  Oküler konversiyon reaksiyonu Fonksiyonel Görme Kaybı Eş Anlamlı Terimler:

5 Simülasyon (temaruz) - Pozitif simülasyon:. Sakat rap, askerlik muaf) - Pozitif simülasyon: Hastanın herhangi bir oftalmolojik patolojisi olmadığı halde bir hastalığın belirtilerini taklit etmesi / mevcut bulguları abartması. (Sakat rap, askerlik muaf) - Saf simülasyon - Mevcut hastalığı abartma - Negatif simülasyon: Bireyin mevcut bir hastalığını / hastalık belirtisini saklaması (işe girme, belge alma vb.)  Bir kişinin, kazanç amacıyla, hasta olmadığı halde bilinçli olarak kendisini hasta gibi göstermesi ya da mevcut hastalık belirtilerini abartmasıdır.  Bilinçli bir aldatmadır.

6 Konversiyon   Somatoform bozukluk: Bedensel belirtilerle ortaya çıkan ruhsal bozukluklardır. Beyinle beden arasındaki ilişki açık değildir ve beyinde meydana gelen bazı sorunlar bedensel hastalıklar olarak ifade edilir. Bu başlık altında beş grup hastalık tanımlanmaktadır: – –Konversiyon bozukluğu - Hipokondriasis – –Somatizasyon bozukluğu - Beden dismorfik bozukluğu – –Ağrı bozukluğu   Konversiyon bozukluğu (histeri): – –Altta yatan organik bir neden bulunmaksızın ortaya çıkan belirtilerdir. Hastalar sorunlarının ruhsal olduğunun farkında değildir ve istemli olarak bu belirtileri kontrol edemezler – –Pozitif simülasyonun bilinçsiz yapılmasıdır. – –Bilinçsiz bir aldatmadır.

7 Temaruz-Konversiyon TemaruzKonversiyon Belirtiler bilinçli+- Belirtiler bilinç dışı-+ Çıkar amaçlı+- İkincil kazanç-+

8   Çoğu genç bayandır.   Antisosyal kişilik belirgindir.   Her şey bulanık görünüyor.   Uzak ve yakın görme kötüdür.   Testlerden rahatsız olma (retinoskopi ışığından, hareket testlerinden vs) Simülasyonluda Altın Kurallar Genellikle:

9 GK Azalmasının Temel Nedenleri (Histeri veya Simülasyon Harici)   Ambliyopi: Kon distrofisine bağlı konjenital ambliyopi ise nistagmus, ışık rahatsızlığı vardır.   Monofiksasyon sendromu: Worth testi, bagolini camları veya taban dışta 4 PD testi   Gizli bir maküla hastalığı: OKT, FFA, Amsler kartı   Albinizm (kısmi): Nistagmus,fotofobi   Optik sinir hastalığı: Pupil ı şık reak, renk görme, GA

10 Simülasyon muayenesi  Cesaretlendirme ve ikna –Az görme için neden olmadığı... –En alt sıradan başlama... –Ameliyat endikasyonu için iyi GK gerekliliği... –Yasal yaptırımlar...  Farklı mesafelerdeki GK: T emaruzda değişmez  Yakın görme keskinliğinin kontrolü  Farklı mesafelerden kinetik GA yapılması: Lezyon büyüklüğü temaruzda değişmez.

11  Polarizan cam testi  Sisleme  Ayna testi  Optokinetik nistagmus  Renkli görme testleri  GA testi  Elektrofizyolojik testler Simülasyon muayenesi

12 Polarizan optotiplerPVEP kaydı Polarizan camPolarizasyon testi

13 Olgu: Saf Simülatör...  21 yaşında erkek hasta  Her iki gözünde küçüklüğünden beri az görme şikayeti mevcut...  GK: 1 mps /1 mps  Oftalmolojik muayene normal...  VEP esnasında fiksasyon kaydırma...ve VEP tekrarı...

14 ...+ gece görememe → Normal ERG  Cesaretlendirme ile GK → Tam/Tam Olgu: Saf Simülatör...

15 Olgu: Abartan...  23 yaşında erkek hasta  Küçüklüğünden beri az görme  Horizontal nistagmus...  GK: 0.1 / 0.2

16 ...Cesaretlendirme GK: → 0.5/0.5 Olgu: Abartan...

17  22 yaşında erkek hasta...  DVD mevcut...  GK: 0.1/ tam  Klinik muayenede foveal fiksasyon vermiyor... Olgu: Abartan-2...

18  Simülasyon muayene sonucu (–)  Diğer elektrofizyolojik testler (–) Olgu: Abartan-2...

19 Bu okların minimum rezolüsyon açısı eşit olduğu için en üstteki okun yönünü gören kimse en alttaki okun yönünü de görebilir.

20 Olgu: Tübüler görme   25 y, erkek   Şikayeti: Görme azalması (OU), görme alanında daralma, başağrısı, kulaklarda çınlama   Anamnez: 5 ay önce başlamış, 1 aydır şikayetleri artmış.   İlk muayene (Girne): Sistemik hast , psödopapilödem?   Öneri: Nöroloji Kliniği’ne sevk   Nörolojik muayene: Tabii   Rutin testler (TK, rutin biyokimya, sedim) : Normal   BOS (protein, glukoz, basınç, hücre) : Normal   Göz konsültasyonu: Muayene, PVEP, ERG, GA, mf- ERG

21   Lokal: GH serbest, pupil ışık reaksiyonları (D/İD) tabii.   Görme: 0.2 (OD); 0.3(OS)   Biyomikroskobi: Tabii   GİB: 12 mmHg(ODS)   Konfrontasyon testi: GA’da tüm kadranlarda daralma   Fundoskopi: Doğal

22 PVEP (OD) (OS)

23 Beyin MRG (28.11.2007) : – –Retroserebellar subaraknoid mesafe genişlemiş(mega sisterna magna) – –Parsiyel boş sella

24 GA (60°) (OD)(OS)

25 GA (30°) (OD) (OS)

26 (OD) GA (10°) (OS)

27 ERG

28 Mf-ERG

29 Tubüler görmede ayırıcı tanı   İleri glokom   Retinitis pigmentosa   Kortikal körlük (makula korunmuş)   İAON   Toksik nöropatiler (amiadoron, kinolon vb)   Psödotümör serebri   Konversiyon, histerik durum

30 Olgu: Göz Hareketleri İlk müracaat. Sabit ve sürekli aynı şekil ve baş pozisyonunda bakış Cesaretlendirme + İkna

31 Sonuç  Simülasyonda öncelikle klinik simülasyon muayene yöntemleri kullanılmalıdır.  Olguların çoğunda ‘cesaretlendirme’ olumlu sonuç verir. Diğer yöntemlere gerek kalmaz.  PVER testi: –Sözel ifade alınamayan olgular –İkincil kazanç düşünülen olgularda objektif GK hakkında bilgi verir.


"SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM SİMÜLASYON (TEMARUZ) EĞİLİMİNDE KİŞİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU GATA Göz Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları