Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Somatoform Bozukluklar PSİ 378 Psikopatoloji-II Gonca Soygüt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Somatoform Bozukluklar PSİ 378 Psikopatoloji-II Gonca Soygüt."— Sunum transkripti:

1 Somatoform Bozukluklar PSİ 378 Psikopatoloji-II Gonca Soygüt

2 Somatoform Bozukluklar 0 Konversiyon Bozukluğu 0 Somatizasyon Bozukluğu (Briquet Sendromu) 0 Ağrı Bozukluğu 0 Beden Dismorfik Bozukluğu 0 Hipokondri

3 Somatoform Bozukluklar 0 Bireyin bedensel eksiklik ya da hastalığı andıran, bedeniyle ilgili belirtileri vardır. 0 Belirtiler dramatik de olsa fiziksel bir neden bulunmaz.

4 Ağrı Bozukluğu 0 Herhangi bir organik patolojinin olmadığı durumlardır. 0 Ancak ağrı yaşantısının öznelliği nedeniyle tanı koymak zordur.

5 Beden Dismorfik Bozukluk 0 Görünüş ya da abartılan bir kusurla aşırı düzeyde meşgul olma 0 Tanı koymak zor 0 OKB? Sanrısal Bozukluk?

6 Hipkondri 0 Tıbbi kanıtlar aksine de olsa, 0 Bireyler ciddi bir fiziksel rahatsızlığın varlığından endişe ederler. 0 Beden duyumlarına, fiziksel değişimlere duyarlılık 0 Ayrıcı tanı zorlaşabilir

7 Konversiyon Bozukluğu 0 Duyu Kayıpları 0 Ağrıya duyarsızlaşma (anestezi) “eldiven” 0 Görme kaybı 0 Ses kaybı

8 Konversiyon 0 Freud 0 “Bastırılmış içgüdünün duyusal-motor kanallara yönlendirilmesi ve işlevlerin engellenmesi” 0 Histeri (=rahim) 0 Kadınlar > Erkekler (askerler????)

9 Konversiyon 0 Eldiven anestesizi ?? 0 Carpal tünel senderomu ??

10 Konversiyon 0 Watson & Buranen (1979) ve Fishbain ve Goldberg (1991) 0 Konversiyon belirtisi gösteren çoğu kişide gerçek fzikisel belirti ve yanlış konversyion tanısı!!!!

11 Somatizasyon Bozukluğu 0 Çoklu somatik yakınmalar 0 4 ağrı belirtisi (Örn.Baş, sırt, eklem) 0 İki gastrointestinal sistem belirtisi (ishal, bulantı) 0 Ağrıdan farklı bir cinsel sorun belirtisi (ilgi kaybı, işlev bozukluğu) 0 Psödonörolojik bozukluk

12 Somatizasyon Bozukluğu 0 Çoğunlukla yetişkinlik döneminin ilk yıllarında başlar ve bu yıllar boyunca devam eder

13 Somatizasyon Bozukluğu 0 Sıklıkla, eşlik eden kaygı ve depresyon bildirilir. 0 Aynı zamanda, okuldan kaçma, iş zorlukları, evlilik problemleri gibi davranışsal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili sorunlar da sıklıkla görülür.

14 Somatizasyon Bozukluğu 0 Somatizasyon bozukluğu aynı aile üyelerinde daha sık bulunur. 0 İndeks vak’a olarak somatizasyon bozukluğu tanısı alanların, birinci dereceden akrabalarının %20’sinde somatizasyon bozukluğu bulunmuştur (Guze, 1993).

15 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji 0 Psikanalitik yaklaşım 0 Çözülmemiş erken elektra karmaşası 0 Deneysel çalışmalar bilinçli/bilnçsiz körlüğün yüzedesinin daha fazla olması (oval görme) 0 Celia vakası

16 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji 0 Sackeim ve ark.’nın araştırmaları: 0 Görme vardır ancak gördüklerini bilmezler 0 Sözel bildirim ve davranış bilinçdışı olarak biri birinden ayrılabiliyor. 0 Histerik kör olan kişiler görmediklerini söylüyorlar ancak görsel uyarıcıdan da etkilenebiliyorlar

17 Somatoform Bozukluklar 0 Sackheim ve ark.: 0 “görebildikleriyle ilgili verdikleri ipuçları, kör olarak kabul edilmeye ne kadar gereksinimleri olduğuna bağlıydı”

18 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji 0 Davranışçı Kuram 0 Kazanç sağlama (pekişme) 0 Rol yapma?? Bilinçli olması gözlenmiyor (Celia’nın üçgenin köşesini bulması rol yapmadığına kanıt olabilir) 0 Yeti yitiminin işlevi (üç kardeşin bakımı) ve gereksinimin ortadan kalması (anne-baba ile tatildeyken)

19 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji Bilişsel Süreçlere ilişkin çalışmalar (Odak 7.2) 0 Çağdaş araştırmacılar, sadece etrafımızda olup bitenlerin ya da bilişsel süreçlerimizin farkında olmadığımızı vurgulamışlarıdır. 0 Aynı zamanda bu farkında olmadığımız uyarıcı ya da süreçler davranışlarımızı güçlü bir biçimde etkileyebilmektedirler 0 Analitik yaklaşıma yakınlaşma?????

20 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji 0 Sosyal kültürel faktörler 0 Belirli kültürlerde daha yaygın 0 Türkiye örneği 0 ????

21 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji Biyolojik faktörler – Kalıtsal faktörlerin önemli olmadığı görülmektedir. – Duyguları ifade edebilmede sağ hemisferin corpus collosum aracılığı ile sol hemisfer ile bağlantı kurmaya gereksinimi vardır. – Konversiyonda bu bağlantı kurulamamaktadır.

22 Ek notlar… 0 Güzel aldırmazlık 0 Yapay bozukluk (Odak 7.1)


"Somatoform Bozukluklar PSİ 378 Psikopatoloji-II Gonca Soygüt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları