Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Somatoform Bozukluklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Somatoform Bozukluklar"— Sunum transkripti:

1 Somatoform Bozukluklar
PSİ 378 Psikopatoloji-II Gonca Soygüt

2 Somatoform Bozukluklar
Konversiyon Bozukluğu Somatizasyon Bozukluğu (Briquet Sendromu) Ağrı Bozukluğu Beden Dismorfik Bozukluğu Hipokondri

3 Somatoform Bozukluklar
Bireyin bedensel eksiklik ya da hastalığı andıran, bedeniyle ilgili belirtileri vardır. Belirtiler dramatik de olsa fiziksel bir neden bulunmaz.

4 Ağrı Bozukluğu Herhangi bir organik patolojinin olmadığı durumlardır.
Ancak ağrı yaşantısının öznelliği nedeniyle tanı koymak zordur.

5 Beden Dismorfik Bozukluk
Görünüş ya da abartılan bir kusurla aşırı düzeyde meşgul olma Tanı koymak zor OKB? Sanrısal Bozukluk?

6 Hipkondri Tıbbi kanıtlar aksine de olsa,
Bireyler ciddi bir fiziksel rahatsızlığın varlığından endişe ederler. Beden duyumlarına, fiziksel değişimlere duyarlılık Ayrıcı tanı zorlaşabilir

7 Konversiyon Bozukluğu
Duyu Kayıpları Ağrıya duyarsızlaşma (anestezi) “eldiven” Görme kaybı Ses kaybı

8 Konversiyon Freud “Bastırılmış içgüdünün duyusal-motor kanallara yönlendirilmesi ve işlevlerin engellenmesi” Histeri (=rahim) Kadınlar > Erkekler (askerler????)

9 Konversiyon Eldiven anestesizi ?? Carpal tünel senderomu ??

10 Konversiyon Watson & Buranen (1979) ve Fishbain ve Goldberg (1991)
Konversiyon belirtisi gösteren çoğu kişide gerçek fzikisel belirti ve yanlış konversyion tanısı!!!!

11 Somatizasyon Bozukluğu
Çoklu somatik yakınmalar 4 ağrı belirtisi (Örn.Baş, sırt, eklem) İki gastrointestinal sistem belirtisi (ishal, bulantı) Ağrıdan farklı bir cinsel sorun belirtisi (ilgi kaybı, işlev bozukluğu) Psödonörolojik bozukluk

12 Somatizasyon Bozukluğu
Çoğunlukla yetişkinlik döneminin ilk yıllarında başlar ve bu yıllar boyunca devam eder

13 Somatizasyon Bozukluğu
Sıklıkla, eşlik eden kaygı ve depresyon bildirilir. Aynı zamanda, okuldan kaçma, iş zorlukları, evlilik problemleri gibi davranışsal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili sorunlar da sıklıkla görülür.

14 Somatizasyon Bozukluğu
Somatizasyon bozukluğu aynı aile üyelerinde daha sık bulunur. İndeks vak’a olarak somatizasyon bozukluğu tanısı alanların, birinci dereceden akrabalarının %20’sinde somatizasyon bozukluğu bulunmuştur (Guze, 1993).

15 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Psikanalitik yaklaşım Çözülmemiş erken elektra karmaşası Deneysel çalışmalar bilinçli/bilnçsiz körlüğün yüzedesinin daha fazla olması (oval görme) Celia vakası

16 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Sackeim ve ark.’nın araştırmaları: Görme vardır ancak gördüklerini bilmezler Sözel bildirim ve davranış bilinçdışı olarak biri birinden ayrılabiliyor. Histerik kör olan kişiler görmediklerini söylüyorlar ancak görsel uyarıcıdan da etkilenebiliyorlar

17 Somatoform Bozukluklar
Sackheim ve ark.: “görebildikleriyle ilgili verdikleri ipuçları, kör olarak kabul edilmeye ne kadar gereksinimleri olduğuna bağlıydı”

18 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Davranışçı Kuram Kazanç sağlama (pekişme) Rol yapma?? Bilinçli olması gözlenmiyor (Celia’nın üçgenin köşesini bulması rol yapmadığına kanıt olabilir) Yeti yitiminin işlevi (üç kardeşin bakımı) ve gereksinimin ortadan kalması (anne-baba ile tatildeyken)

19 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Bilişsel Süreçlere ilişkin çalışmalar (Odak 7.2) Çağdaş araştırmacılar, sadece etrafımızda olup bitenlerin ya da bilişsel süreçlerimizin farkında olmadığımızı vurgulamışlarıdır. Aynı zamanda bu farkında olmadığımız uyarıcı ya da süreçler davranışlarımızı güçlü bir biçimde etkileyebilmektedirler Analitik yaklaşıma yakınlaşma?????

20 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Sosyal kültürel faktörler Belirli kültürlerde daha yaygın Türkiye örneği ????

21 Somatizasyon Bozukluğu Etiyoloji
Biyolojik faktörler Kalıtsal faktörlerin önemli olmadığı görülmektedir. Duyguları ifade edebilmede sağ hemisferin corpus collosum aracılığı ile sol hemisfer ile bağlantı kurmaya gereksinimi vardır. Konversiyonda bu bağlantı kurulamamaktadır.

22 Ek notlar… Güzel aldırmazlık Yapay bozukluk (Odak 7.1)


"Somatoform Bozukluklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları