Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci Öğrenci Katılımı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci Öğrenci Katılımı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Bologna Süreci Öğrenci Katılımı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci Öğrenci Katılımı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Prof.Dr. İbrahim KADI Rektör Yardımcısı BEK Başkanı Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013 1

2 «Dev Eserleri Taşlar Değil, Onları İşleyen Ustalar Meydana Getirir»
Ustanın Mahareti «Devler Gibi Eserler Bırakmak İçin, Karıncalar Gibi Çalışmak Lazım.» Necip Fazıl Kısakürek «Dev Eserleri Taşlar Değil, Onları İşleyen Ustalar Meydana Getirir» Öğretim Elemanları ve Yöneticiler Gençleri Geleceğe Hazırlayan, Onları Şekillendiren Ustalardır. Ustaların Kabiliyeti Gençlerimizin Dolayısıyla Ülkemizin/Dünyanın/ İnsanlığın Geleceğini Belirleyecektir. Eğitim Kurumları Taşları Değil İnsanları İşlemekte/Eğitmekte/Öğretmekte, Şekillendirmekte ve Onları Geleceğe Hazırlamakta, Gelecek Yaşamına Yön Vermektedir.

3 Kalite/Eğitimde Kalite Faktörleri
Yönetim/Organizasyon Öğrenci Öğretim Elemanı Destek Hizmetleri/Personeli Alt Yapı Çevre Paydaşların Katılım Ve Desteği Eğitimde Kalite =AxBxCxDxExFxG Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

4 Kalite/Planlama/Değerlendirme/Kontrol/Denetim
Gelişim Planı Stratejik Plan Performans Programları ( Yılları) ADEK ve BEK Raporları Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları (2008, 2009 ve 2010 Yılları) Kamu İç Kontrol Standartları ve Uyum Eylem Planları, İç Kontrol Sistemi Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

5 Kalite/Dış Paydaş/Danışma Kurulları
Meslek Yüksek Okulları İçin Danışma Kurulları Oluşturuldu Demir Çelik Enstitüsü İçin Danışma Kurulu Oluşturuldu Bu Yıl Sonu İtibari İle Tüm Akademik Birimler İçin Danışma Kurulları Oluşturulacaktır. Danışma Kurullarında; Akademik Birim Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Sanayi/İşveren Temsilcileri, Kamu Kuruluşları Temsilcileri,, Mezunlar Birliği Temsilcileri, Öğrenci Konseyi Temsilcileri, Gibi Tüm İç/Dış Paydaşların Temsilcilerinden Oluşacaktır. Danışma Kurulları; İş/Staj, Mezunların İstihdamı, Ortak Ar-Ge Projeleri, Ar-Ge Projelerinin İş Piyasası İhtiyaçlarına Yönelik Yapılması, Müfredatların İş Piyasası İhtiyaçlarına Uygun Hazırlanması, İş Piyasası İle İlişkilerin Geliştirilmesi Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

6 Kalite/İç Kontrol Süreçleri
Tüm Akademik ve İdari Süreçlerin Görev Tanımları Yapıldı ve Uygulamaya Kondu, Yapılan İç Kontrol Görev Tanımları Sonucu; Tüm Süreçlere Öğrenci Katılımı Artırılacak Görev Yetki Ve Sorumluğu Şeffaflaşacak Yapılacak Tüm İş ve İşlemlerin Süresi Kısalacak Kurumsallaşma Sağlanacak Şeffaflık Artacak Hesap Verebilirlik Artacak Süreçlere Paydaş Katılımı ve Desteği Artacak İş Verimi Artacak Öğrenci, Çalışan ve Paydaşların Memnuniyet Oranı Artacak Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

7 Kalite/Çevre/Huzur İlkelerimiz
Üniversite Kurulalı Beş Yıl Olmasına Rağmen Kampüs Sınırları İçerisinde Hiçbir Öğrenci Olayı Olmamıştır. Çalışanlar/Öğrenciler Açısından Ülkemizin En Huzurlu Üniversitesi Bu Huzurun Sağlanmasında Tüm Çalışan/Öğrencilerin Hoşgörüsü, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin Duyarlığı, Üniversite Yönetimi/Çalışanlarının İlkeli Duruşu, Karabük Halkının Desteği İlgili Kurumlarla Koordineli Çalışma Sonucu Sağlanmıştır. İlkelerimiz Öğrencilerimizi Öğrenci Konseyi Temsil Eder Ve Bunun Dışındaki Hiçbir Oluşum Öğrencileri Temsil Yetkisi Yoktur. Öğrenci Konseyi Seçimlerinde Tarafsızlık. Öğrencilerin Boş Zamanlarında Öğrencilerin Sosyal, Kültürel Mesleki Gelişimi İçin Gerekli Faaliyetleri Öğrenci Kulüpleri/Grupları Yapar. Üniversitenin İlgili Birimleri Bu Alanda Her Türlü Desteği Verir. Üniversite Sınırları İçerisinde Hiçbir Ticari/Siyasi Broşür, Afiş Asılamaz. Tüm Öğrencilerimiz(Yabancı Uyruklularda Dahil) Eşit Haklara Sahiptir. Üniversitede Kulüpler ve Öğrenci Konseyi Toplantılar Yapabilir. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

8 Kalite/Tanınırlık/Belgelendirme
Diploma Eki etiketi Nedir? KBÜ Diploma Eki Etiketi Olan Sayılı Üniversitelerden ECTS/AKTS Etiketi Nedir? Öğrenciler Açısından Önemi? Mezunlar Açısından Önemi? Üniversite Açısından Önemi? ECTS/AKTS Etiketi Kapsamında Yapılan Çalışmalar? ECTS/AKTS Çalışmalarına Öğrenci Katılımı? Rektörlük Bünyesinde Yapılan Tüm Çalışmalara Üniversite Öğrenci Konseyi Katılmıştır. Dekanlık/Müdürlük ve Program Bazında Yapılan Çalışmalara Öğrenci Temsilcilerinin Katılımının Sağlanması İçin Çalışma Başlamadan Tüm Akademik Birimlere Yazı ile Bildirildi. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

9 Kalite/Yabanci Dil Eğitimi
Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Örgün Eğitime Paralel Uzaktan Eğitim Desteği Verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlıkta Uzaktan Eğitim Desteğini Kendi Sistemimizi Daha Da Geliştireceğiz. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları İle Rektörümüzün Katılımı İle Öğrenciyi 3 Sefer Gruplar Halinde Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları Gerçekleştirildi. Bu Üniversitemizin Öğrencilerimizin Eğitimine Ve yabancı Dil Öğretimine Vermiş Olduğumuz Önemin En Büyük Göstergesidir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Devamsızlıkların Takibi ve Kontrolünde Şeffaflaşma, Öğrencilerimiz Devamsızlıklarını Haftalık Olarak Online Takip Edebilmektedir KBÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde; Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme ve Gramer Yeterlilikleri Geliştirip Ölçen Sayılı Üniversitelerdendir. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

10 Kalite/Belgelendirme/Akreditasyon
Tüm Akademik Programlarda Ulusal/Uluslararası Akreditasyon İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmaları Yürütülmektedir. Ulusal/Uluslararası Akreditasyon Kriterlerinden Birisi Mezun Verme ve Mezunların İş Piyasasındaki Başarısı İle İlgilidir. Önümüzdeki Yıllarda Mezun Veren Programlar İçin Ulusal/ Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Başlatılacaktır. Mezunlarımızın İş Piyasasındaki Başarısı Bizim için Önemlidir. Üretim Yapan İşletmenin Ürünleri Piyasada Tutunmadığında Üretime Devam Edemez. Önümüzdeki Yıllarda Üniversitelerin Mezunları İş Piyasasında Başarı Gösterdiği Oranda Öğrenci Bulabilecektir. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

11 Kalite/Uluslararası Tanınırlık
Webometrics "Ranking Web of World Universities" January 2013 verileri yayınlandı. Webometrics Ocak 2010 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Sırada yer alan Karabük Üniversitesi üç yıl sonunda Ocak 2013 Dünya Üniversiteleri sıralamasında 1812 basamak atlayarak Sıraya yükseldi. Webometrics Ocak 2013 Dünya Üniversiteleri sıralamasında, Karabük Üniversitesi değerlendirmeye alınan Dünya Üniversitesi arasında sırada yer alırken 164 Türk Üniversitesi arasında da 63.sırada yer aldı. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

12 Kalite/Anketler/Paydaş Katılımı
Üniversitemizde Paydaşlara Yapılan Anketler Öğrenci Yönetimi Değerlendirme Anketi (2008-Devam Ediyor) Personel Yönetimi Değerlendirme Anketi (2008-Devam Ediyor) Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (1997-Devam Ediyor) Öğrenci Ders Yükü Değerlendirme Anketi (2010-Devam Ediyor) Öğretim Yılında Eklenecek Anketler Mezunlar Anketi Mezunlar İstihdam Eden Kuruluşlar Anketi Diğer Dış Paydaşlar Anketi Yapılan Anketlerin Doğruluğu Üniversitemiz Gelecek Planlamasının Daha Sağlıklı Yapılmasına Katkıda Sağlayacak, Öğrenciler, Çalışanlar ve Diğer Paydaşlara Verilen Hizmetleri Kalitesini Artırmak İçin Yol Gösterici Olacaktır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

13 Kalite/Tanıtım/Tanınırlık/Algı
Çekim Yasası - Benzer, Benzeri Çeker! Evrende Her Şey Enerjidir! Düşünmede Bir Enerjidir. Çekim Yasasının Temeli / Olumlu Düşünme Sahip Olduğunuz Yeteneklere İnanın! Kendi Gücünüze İnanmadıkça Başarılı ve Mutlu Olamazsınız. Gücünüze İnanır ve Kendinize Güvenirseniz Daima Başarılı Olursunuz. “Yaradanın Bana Verdiği Kuvvetle Her Türlü Güçlüğün Üstesinden Gelebilirim.” Mutluluğu Yakala Mutlu İnsan Çevresine Mutluluk Saçar, Pozitif Enerji Yayar Üniversitemiz Öğrencileri, Çalışanları, Mezunları ve Paydaşlarında Pozitif Enerji Var Bu Pozitif Enerjiyi Birlikte Dahada Artırabiliriz. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

14 Kalite/Tanıtım/Tanıtım/Algı
Üniversiteler Öğrencisi, Çalışanları, Paydaşları İle Bir Ailedir. Sizler Bu Ailenin Bir Parçasısınız. Karabük Üniversitesinin Başarısı, Kalitesi, Tanınırlığı Oranında Çalışanların, Öğrencilerin, Mezunların ve Paydaşların Toplumda Saygınlığı ve Değeri Artar. Üniversitenin Tanınırlığı Oranında; Tercih Eden Akademisyen Sayısı Artar, Tercih Eden Öğrenci Sayısı Artar, Mezunlarımızın İş Bulması Kolaylaşır, İş Piyasası İle İş Birliği Artar, Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Aldığı Pay Artar, Ulusal/Uluslararası Üniversitelerle İş Birliği Artar, Çalışanların, Öğrencilerinin ve Mezunlarının Dünya Genelinde Dolaşımı Artar. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

15 Kalite/Tanıtım/Tanıtım/Algı
Siz Öğrenci/Mezun/Çalışanlar/Paydaşlarla Birlikte Tanıtım Yapıp Tanınırlığı Artırıp Pozitif Algıyı Daha da Geliştirebiliriz. Tanınırlık ve Pozitif Algı Sonucu Tüm Tarafların Kazanır. Tanınırlığı Birlikte Nasıl Artırabiliriz? Paylaşım Sitelerinde Üniversitemizle İlgili Olumlu Haberler ve Duyuruları Paylaşarak, Çevrenizde Üniversite Sınavlarına Gireceklere Üniversitemizi Tanıtarak, Üniversite Tanıtım Videoları Paylaşarak, Tanıtım ve Tanınırlığa Katkı Sağlayabilirsiniz. Üniversitenin Tanınırlığı ve Olumlu Algısı Artıkça; Çalışanların, Öğrencilerin, Mezunların ve Tüm Paydaşların Toplumdaki Saygınlığı Artar. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

16 Kalite/Altyapı Bilgi Erişim Merkezi (Kütüphane)
Mevcut Kütüphane; Hafta İçi 8:00-21:00 Saatleri Arasında, Hafta Sonu 10:00-16:00 Saatleri Arasında Hizmet Vermektedir. Kütüphanenin 24 Saat Açık Tutulması İçin Çalışmalar Yürütülmektedir. Kütüphane Hizmetlerinin Önemli Bir Kısmını Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırarak Yürütmekteyiz. Kütüphane Kullanım Oranı Arttıkça Daha Fazla Öğrenci İstihdam Ederek Kullanım Saati Ve Alanını Genişletebiliriz. Üniversitemiz Bilgi Erişim Merkezi (Kütüphane) İnşaatı Karabüklü Bir Hayır Sefer Tarafından 3 Nisan 2013 Tarihinde Temeli Atılarak Bir Yıl İçerisinde Tamamlanacaktır. Bilgi Erişim Merkezi Bitmesi İle Birlikte Öğrencinin Bilgi Erişim İhtiyacı Karşılanacaktır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

17 Kalite/Altyapı Atölye/Laboratuvar Kullanımı
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun Almış Olduğu Karara Göre Tüm Atölye Laboratuvarlar Belli Kurallara Göre Tüm Bölümlerin ve Öğrencilerin Kullanımına Açıktır. Kampüsteki Tüm Bilgisayar Laboratuvarları Ders Saatleri Dışında, Hafta Sonuda Dahil Olmak Üzere Tüm Öğrencilerimizin Kullanımına Açıktır. Öğrenci Kimliğini Gösterip, Laboratuvar Defterine Kaydını Yaptıran Tüm Öğrenciler Kullanabilir. Bilgisayar Laboratuvarları Hafta Sonu 10:00-17:30 Saatleri Arasında Açık Olup İhtiyaç Olması Halinde Süre Uzatılabilir. Önümüzdeki Eğitim Öğretim Döneminde Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarları, Diğer Atölye ve Laboratuvarların 24 Saat Açık Tutulması Hedeflenmektedir. 24 Saat Açık Tutulması Tamamen Öğrencilerin Kullanımına Bağlıdır. Kullanım Oranının Artması, Kullanım Kurallarına Uyması Durumunda Açık Kalma Süresi Artırılacak ve Bu Alanda Ülkemiz Üniversitelerine Örnek Bir Uygulama Gerçekleştireceğiz. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

18 Kalite/Altyapı Spor Tesisleri
Üniversitemizdeki Kapalı ve Açık Spor Tesislerine Ek Olarak İhtiyaç Duyulması Halinde Karabük ve Safranbolu'daki Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Spor Tesislerinden de Faydalanmaktayız. Öğretim Yılında Yapımı Devam Etmekte Olan Kişilik Stadyum Tamamlanarak Öğrencilerimizin Kullanımına Sunulacak. Ülkemizde Stadyumu Olan İlk Üniversite Olacağız. Bu Stadyum Sayesinde Üniversitelerarası Spor Yarışmaları Üniversitemizde Yapılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğüne Ait Kapalı Yüzme Havuzunun Devreye Girmesi İle Birlikte Üniversitemiz Öğrencilerinin Kullanabileceği Önemli Spor Alt Yapısı Oluşacaktır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

19 Sosyal Tesisler Ve Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi
Sosyal Tesisler Ve Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi Yapımı İçin İhale Süreci Devam Etmekte, Eylül 2014 Yılında Tamamlanacak Merkezde; Öğrenci Yemekhanesi Akademik Personel Yemekhanesi İdari Personel Yemekhanesi Alakart Restoran Alış Veriş Merkezler (PTT, Banka, Eczane, Kırtasiye vb.) Kafeterya Ve Açık Teraslar Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

20 Öğrenci Konseyi/Kulüp/Toplulukları
Kulüp ve Grupların Amacı Öğrencilerin Boş Zamanlarını değerlendirerek Sosyal, Kültürel, Mesleki Gelişimine Katkı Sağlamaktır. Kulüp Faaliyetleri İyi Planlandığında Normal Eğitim Kadar Öğrencilerin Gelişimine Katkı Sağlayacak Bir Araçtır. Kaynakların Verimli Kullanımı, Etkinlik Verimini Artırmak, Daha Geniş Bir Öğrenci Kitlesine Hizmet Vermek, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünü Oluşturmak İçin Öğrenci Kulüp ve Gruplarının Çalışma Esaslarını Yeniden Düzenleme İhtiyacı Duyulmuştur. Bu Kapsamda SKS Daire Başkanlığı Tarafından Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Yeniden Düzenlenmektedir. Taslağın Hazırlanma Sürecinde İlgili Tarafların Görüş ve Önerileri Dikkate Alınmaktadır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

21 Öğrenci Kulüp/Toplulukları
Üniversitemizde 43 Adet Kulüp Bu Kulüplerimize Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren 34 Adet Topluluğumuz Bulunmaktadır. Üniversitemizi Temsil Eden 9 Adet Spor Takımımız Bulunmaktadır. KULÜP VE TOPLULUKLAR SAYI Kulüpler 45 Halk Oyunları Toplulukları 9 Müzik Toplulukları 3 Teknik Topluluklar 1 Spor Toplulukları 19 GENEL TOPLAM 77 Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

22 Kulüp Tarafından Gerçekleştirilen Birimler Tarafından Gerçekleştirilen
Öğrenci Kulüp/Topluluklar 2012 Yılı Ocak-Aralık Ayları Arasında Kulüpler ve Birim Bazında Yapılan Etkinlik Sayıları Faaliyet Türü Kulüp Tarafından Gerçekleştirilen Birimler Tarafından Gerçekleştirilen Toplam Sempozyum Kongre 5 Konferans 49 29 78 Panel 8 9 17 Seminer 11 25 36 Toplantı 31 67 Tiyatro 13 4 Konser 37 Sergi 10 Yarışma Çalıştay 2 Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

23 Kulüp Tarafından Gerçekleştirilen Birimler Tarafından Gerçekleştirilen
Öğrenci Kulüp/Topluluklar Faaliyet Türü Kulüp Tarafından Gerçekleştirilen Birimler Tarafından Gerçekleştirilen Toplam Yürüyüş 6 Temel Atma 2 Gösteri 35 1 36 Stand 80 10 90 Gezi 23 26 49 Spor Şiir Dinletisi 8 TV Programı 14 22 Doktora 3 Diğer 30 40 TOPLAM 399 197 596 Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

24 Spor Müsabakalarındaki Başarıları
Öğrenci Kulüp/Toplulukları Spor Müsabakalarındaki Başarıları TARİH YER MÜSABAKA AÇIKLAMA 04.Şubat.2012 Kampüs Alanı Sayokan Derece ve Terfi Sınavı Mart 2012 Futbol Turnuvası Üniversitemiz Futsal Takımı ikinci olarak turnuvayı tamamladı 3 Mart 2012 Karabük Defterdarlığı Satranç Turnuvası Üniversitemizi Temsilen Ahmet ERDEN birinci Onur ŞENTÜRK ikinci oldu 27-29 Nisan 2012 Başkent Üniversitesi Üniversitemiz İkinci oldu 25-29 Nisan 2012 Atatürk Üniversitesi Boks Şampiyonası Sporcumuz Eren ELVEREN 81 Kg da birinci olmuştur. Takım olarak ta üçüncü olunmuştur 17-29 Mayıs 2012 Nıke Halı Saha Turnuvası 17 Takım Katılmıştır 14-25 Mayıs 2012 Spor Şenlikleri Futsal, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç takımları katılmıştır 19-20 Mayıs 2012 Karabük Karabük Gençlik Satranç Turnuvası 1.Onur ŞENTÜRK 2. Soner İlhan ULAŞ 3. Ahmet ERDEM 27 Kasım- 1 Aralık 2012 Hitit Üniversitesi Takımımız ikinci olmuştur 04-08 Aralık 2012 Sinop Üniversitesi Voleybol 18-22 Aralık 2012 Bolu Basketbol Takımımız dördüncü olmuştur Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

25 Öğrenci Kulüp/Topluluklar/Projeler
Şubat 2013 Döneminde Ulusal Ajansa 10 adet Proje Başvurusu Yapıldı. 5 Tanesi Kulüplerimize Ait, Diğerleri 5 Proje Kulüp Üyesi Öğrencilerimiz Tarafından Yazılmıştır. MEKATRONİK KULÜBÜ PROJE ADI PROJE DETAYI QUADROCOPTER Projesi İnsansız Hava Aracı Led Küp Projesi 3 Boyutlu Işık Gösterisi ROBOT KULÜBÜ Sumo Robot Çizgi İzleyen Elemeli Çizgi Mini Sumo YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ Atık Su Temizleme Sistemi TÜBİTAK Destekli OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ Otomatik Üretim Hattı Proje (TÜBİTAK) 6 üretim istasyon (CNP,Pnömatik Robot,Boyama Ünitesi,Hidrolik Robot, Konumlanma Ünitesi) BİLİMTEY BİLİM KULÜBÜ Engelsiz Maviliklere Doğru KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ Her Renkte Mutluluk İKTİSAT ve TİYATRO KULÜBÜ Dilsiz Oyun GENÇ GİRİŞİMCİLER Dünün Gençleri Bugünün Gençleri İle… KIZILAY KULÜBÜ Umut Işığı HALK DANSLARI KULÜBÜ Geleneğin Ritminde Gençlerin Sesi SİNEMA VE FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ VE KARABÜK KENT KONSEYİ Gençlerin Kadrajı Cumayanına Işık Oluyor «İZ» iken «BİZ» oluyoruz Kent Turizm Gönüllüsü Yetiştirilecek Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

26 Öğrenci Kulüp/Toplulukları
Öğretim Yılından İtibaren Öğrenci Grup ve Kulüplerine Verilecek Destekler Ölçülebilir, Şeffaf, Objektif Kriterlere Göre Yapılacaktır. Muhtemel Öncelikler; Yıllık Faaliyet Planını Zamanında Hazırlama Yıllık Genel Kurulu Yapmış Olma, Yapılan Faaliyetlerin Geniş Bir Öğrenci Kesimine Hitap Etmesi, Kulübü Oluşturan Üyelerin Tüm Üniversiteyi Kapsaması, Ulusal/Uluslararası Yarışmalara Katılım/Düzenleme (TÜBİTAK Desteklemekte), Ulusal/Uluslararası Projelere Katılım (TÜBİTAK Desteklemekte), Çalışmalara Öğrenci Katılım/Desteği, Üniversitemiz, Öğrenci Çalışmalarının Tanıtımına Katkı, Kulüp İngilizce/Türkçe Web Sayfasının Güncelliği, Yapılan Çalışmaların Tanıtım ve Duyurulması, Yapılacak Bu Tür faaliyetlerin Önemli Bir Kısmı TÜBİTAK, AB Fonları Gibi Bir Çok Fon Tarafından Desteklenmektedir. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

27 Öğrenci Konseyinin Görevi;
Öğrencilerle Yönetim Arasında Köprü Vazifesi Görmek Öğrencilerin Eğitim Öğretim, Sosyal, Mesleki, Kültürel Gelişimi, Karşılaştıkları Genel Problemleri Yönetime İletmek Birlikte Çözüm Üretmektir. Öğrencileri İlgilendiren Kurul ve Toplantılara Temsil Ettiği Öğrenciler Adına Katılmaktır. 2010 Yılında Tüm Akademik Birimlere Öğrenci Temsilcilerinin İlgili Kurul ve Toplantılara Katılımının Sağlanması İçin Rektörlük Yazısı Gönderildi. Rektörlük Bünyesindeki Öğrencileri İlgilendiren Tüm Kurullara Öğrenci Konseyi Çağrılmakta ve Öğrenci Konseyi Toplantılara Katılmaktadır. Akademik Birimlerdeki Bölüm Öğrenci Temsilcisi Bölüm Topantılara, Dekanlık/Müdürlük Temsilcileri İse Dekanlık/Müdürlükte Yapılan Öğrencileri İlgilendiren Gündem Maddesinin Olduğu Toplantılara Katılacaktır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

28 Öğrenci Konseyi/Kulüp/Grupları
Öğrenci Konseyi, Bölüm Öğrenci Temsilcileri Sadece Kendisini Destekleyenlerin Değil, Tüm Öğrencilerimizi Temsil Etmektedir. Belli Bir Grup veya Görüşün Temsilcisi Değildir. Belli Bir Görüş veya Grubun Temsilcisi Gibi Davranan Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcileri Öğrencileri Temsil Edemez ve Öğrenciler İle Yönetim Arasında Köprü Vazifesini Yapamaz. Taraflı Bir Öğrenci Konseyi Faydadan Çok Zarar Verir. Öğrenci Konseyi Tüm Renkleri Kapsayıp Kucaklaması Oranında Köprü Vazifesini Görür Ve Faydalı Olur. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

29 Etkinliğe Katılım Ve Sertifika
Etkinliklere Katılım Sertifikası Öğrencilerimizin Katılmış Olduğu Etkinliklerin Kaydını Tutup mezun Olduğunda Sertifika Vermeyi Planlamaktayız. Bu kapsamda Sayın rektörümüzün Talimatı İle Konferans Salonlarına ve Diğer Etkinlik Alanlarına Otomatik Bilgi Toplamak İçin Alt Yapı Çalışmaları Devam Etmektedir. Gerekli Alt Yapı Tamamlandığında Öğrencilerimizin Takip Etmiş Olduğu Tüm Etkinlikler (Seminer, Kongre, Sempozyum, Spor, Halk Oyunu, Müzik, Tiyatro vb) Kayıt Altına Alınacak Öğrenci Mezun Olduğunda Diploma İle Birlikte Katılım Sertifikası Verilecektir. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

30 TUBİTAK/AB Projeleri Öğrenci Çalışmalarına Yönelik Bilim Günleri Geleneksel Hale Getirilecek. Öğrencilerimizin Bitirme Proje/Tezleri Bilim Günlerinde Sergilenecek. Üniversitemiz TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Kabul Edilen Proje Sayısı Bakımından Kurulduğu Yıldan İtibaren Sürekli İlk Üç Üniversite Arasında Yer Almıştır. Birinci Sırayı Kaptırmamızın Nedeni Henüz Üst Sınıflardaki (3- 4 Sınıf) Öğrenci Sayımızın Az Olmasından Kaynaklanmaktadır. Öğretim Yılından İtibaren Demir Çelik Enstitüsü ve Ar-Ge Merkezinin Faaliyete Geçmesi, 3-4 Sınıflardaki Öğrenci Sayısına Artışa Paralel Olarak TÜBİTAK Öğrenci Projeleri ve Diğer Ar-Ge Projelerinde Önemli Artış Olacaktır. Öğrenci Kulüpleri Bu Yıl İlk Defa AB Gençlik Programlarına Proje Başvurusu Yaptı. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

31 TUBİTAK/AB Projeleri TÜBİTAK 2012 Verilerine Üniversitemizden TÜBİTAK'a Yapılan Destek Başvurularının %47'si Kabul Edilmiştir. Tüm Türk Üniversiteleri Arasında (173 Üniversite) KBÜ 30. Sıradadır. Öğretim Yılında Her Bir Kulübün Bir TÜBİTAK/AB Projesi Hazırlaması, Üçüncü Sınıftı Olan Tüm Programlarda Her Bir Programın En Az 10 TÜBİTAK Öğrenci Projesi Hazırlaması Hedeflenmektedir. Bu Amacı Gerçekleştirdiğimizde TÜBİTAK Proje Sayısı ve Kabul Edilen Proje Açısından Rekor Sayıya Ulaşacağız, Gerekli Eğitimler ve Koordinasyon Üniversitemizin İlgili Birimleri Tarafından Sağlanacaktır. Öğrenci Kulüpleri TÜBİTAK ve AB Projelerinin Koordinasyonu SKS Daire Başkanlığı Tarafından Sağlanacaktır. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

32 Hedef/TUBİTAK/AB Projeleri
TÜBİTAK Fonlarından Daha Fazla Faydalanmak, AB Fonlarından Daha Fazla Faydalanmak, Diğer Gençlik ve Ar-Ge Fonlarından Daha Fazla Yaralanmak, Öğrencilerin Geliştirmiş Olduğu Ürünleri Sergilemek, Öğrenciler İçin Ulusal/Uluslararası Yarışmalar Düzenlemek, Öğrencilerimizin Ulusal/Uluslararası Yarışmalara Katılmasını Desteklemek, Öğrencilerimizi Proje Hazırlama ve Sunum Konusunda Geliştirmek, Her Bir Kulübün Öğretim Yılında Bir Proje Hazırlaması Her İki Kulüpten Birisinin Ulusal Bir Yarışma Düzenlemesi veya Katılması, Öğrenci Sayımızın Artışına Paralel Ulusal/Uluslararası Yarışmalara Katılım Sayısını Artırmak Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

33 Karabük Üniversitesi İlklerin Üniversitesidir
TUBİTAK/AB Projeleri Karabük Üniversitesi İlklerin Üniversitesidir Öğrencilerimiz TÜBİTAK/AB Öğrenci/Kulüp Projeleri, Yarışmalarda Alacağı Derecelerle Bir Rekor Kırarak İlkleri Gerçekleştirecektir. Ülkemiz Üniversiteleri Arasında Bir Örnek Teşkil Edecektir.. Üniversitemiz Ülkemiz Gündemine İyi Örneklerle Gelmiştir, Öğrencilerimizin Yapacağı Bu Çalışma İle Bir Örnek Teşkil Edebilir. Biz Üniversite Yönetimi ve Çalışanları Olarak Öğrencilerimize İnanıyor ve Güveniyoruz. Bu Amacı gerçekleştirmek İçin Her Türlü Desteği Vereceğiz. Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

34 TUBİTAK/AB Projeleri Yapılacak Bazı Projeler
Ortak Proje Yapımı/Geliştirilmesi Öğrencilerin Kendisini Geliştirmesi İçin Önemli Fırsatlar Sunar, Bu Tür Projelerde Çalışan Öğrencilerin Hiçbir Zaman İş Kaygısı Olmayacaktır. Bu Fırsatları Değerlendirmeyenlerin İkinci Bir Şansı Olmayacaktır. Öğrenciler Geliştirmiş Olduğu Projelerle Ulusal/Uluslararası Yarışmalara Katılabilir. Yapılacak Bazı Projeler Yazılım geliştirme: Üniversitemiz Bünyesinde Kullanılan ve Geliştirilmesi Gereken Oldukça Fazla Yazılım Modülü Vardır. Öğrenci Otomasyon ve Yönetim Karar Destek Yazılımı, İç Kontrol Yazılımı, Ar-Ge Merkezi Otomasyon Yazılımı, Üniversitemiz Bünyesinde Kullanılan Uzaktan Eğitime Yönelik Geliştirilmesi Gereken Yazılım Projeleri, Endüstriye Yönelik Tasarım ve Yazılım Projeleri, Ar-Ge Tasarım Projeleri Yük Vagonu Tasarım Projesi, Yüksek Fırın Projesi, Elektrikli Araç Projesi Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013

35 Geleceğin İçin Bu Günden Yatırım Yap
Biz Karabük Üniversiteliler Ruhunun Gelişmesine Yaptığınız ve Yapacağınız Katkılardan ve Sabırla Dinlediğiniz İçin Teşekkürler, Bologna Süreci Öğrenci Katılımı-Bilgilendirmel Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27Mart 2013


"Bologna Süreci Öğrenci Katılımı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları