Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarık Kaplan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarık Kaplan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Tarık Kaplan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Mustafa Hakan Aslan Mali Hizmetler Dairesi Başkanı S. Mete Deniz Bilgi İşlem Sorumlusu

2 Server (Sunucu) Bilgisayar
Sunucu Bilgileri Sunucular 2012 ( Adet ) Server (Sunucu) Bilgisayar 4 Dizin Sunucusu - Terminal Sunucusu Web Sunucusu Test Sunucusu Güvenlik Duvarı Log Cihazı

3 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANINDAKİ GÜNCEL HALİHAZIR HARİTA DURUMU
Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisinde kalan, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam ve Karaisalı olmak üzere 5 merkez ilçesinin güncel halihazır haritaları bulunmaktadır. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesine orman köyü statüsünde bağlı bulunan 60 adet köyün de önümüzdeki faaliyet yılında halihazır haritalarının hazırlatılması öngörülmektedir.

4 FAALİYET VE PROJELER

5 FAALİYET VE PROJELER HEDEF: BİLGİ İŞLEM KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURMAK  Belediyemiz bina içi data ve UPS hatlarının kablo sisteminin fiziksel yapısı yenilenecek, sistem odası yapılandırılacaktır.  Belediyemiz ile dış birimleri arasındaki iletişimin fiber optik veya VPN altyapı ile sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.   Belediyenin iç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.   Fiziksel arşiv düzenlenmesi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçiş ile ilgili olarak çalışmalar yapılacaktır.  e-Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli olan çalışmalara devam edilecektir.  Entegre Çağrı Merkezi Yönetimi Uygulaması ve Hizmet Masası kurulması için çalışmalar yapılacaktır.  Coğrafi ve Kent Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.

6 Koordinasyon Merkezi Oluşturulması

7 Koordinasyon Merkezi Oluşturulması
Bilginin doğru ve zamanında, ekonomik açıdan verimli kullanılabilmesi ve vatandaş odaklı sistemlere geçilmesi amacı ile Adana Büyükşehir Belediyesinde, Bilgi İşlem Koordinasyon Merkezi kurulması hedeflenmiştir. Büyükşehir Belediyelerinde hayatın devamını ve akışını sağlayan kentli yaşamı için alt yapı ve ulaşım konularında çeşitli hizmetler (su ve kanalizasyon, elektrik, doğal gaz, raylı sistem vs.) çeşitli kurumlar yolu ile sağlanmaktadır. (ASKİ, TEDAŞ vs.) Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu oluşum ile devletin diğer tüm birimleri (TEDAŞ, EMNİYET, TAPU,SAĞLIK,EĞİTİM, DOĞAL GAZ VE İLÇE BELEDİYELERİ vs.) ile koordinasyonu sağlamış olacaktır. Aynı zamanda Başkanlığa bağlı tüm iç ve dış kurumlarını ASKİ, Şirketler vs.) elektronik ortamdan izleme ve denetleme, bilgi paylaşma imkanına sahip olacaktır.

8 KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ŞEMASI

9 Koordinasyon Merkezi çerçevesinde Belediyemiz bina içi data ve UPS hatlarının kablo sisteminin fiziksel yapısı yenilenecek, sistem odası yapılandırılacaktır.

10 Kablolama Altyapısı Ve Sistem Odası

11 * 4/5/2007 tarihli 5651 sayılı Kanun.
Belediyemiz ile dış birimleri arasındaki iletişimin fiber optik veya VPN altyapı ile sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Belediyenin iç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır * 4/5/2007 tarihli 5651 sayılı Kanun.

12 Yapılandırılan Network Yapısı

13 Belediyemiz Birimleri Ve Şirketleri Network Bağlantı Şeması.
TEMİZLİK ŞUBE MÜD. PARK BAHÇELER MAKİNA İŞLETME BELEDİYE EVLERİ EKMEK VETERİNER MERKEZ OTOGAR DIŞ İLİŞKİLER OTOBÜS ŞUBE ZABITA YÜREĞİR EKMEK MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜD. BAKIM ONARIM ASKİ ŞANTİYE MAKİNA İKMAL DAİRE BŞK. YOL ŞUBE TİCARET ve İŞT DAİRE BSK. ASFALT ÜRETİM İŞLETME ve İŞT DAİRE BSK. ASKİ KOZA A.Ş HAL ŞUBE BURUK MEZARLIĞI ULAŞIM EKMEK FABRİKALARI 4.EKMEK FABRİKASI MEZARLIK ŞUBE MÜD. HASAR TESPİT AKKAPI MEZARLIĞI KABASAKAL MEZARLIĞI BELEDİYE BANDOSU KÜÇÜKOBA MEZARLIĞI TRAFİK SİNYAL AYKOME İTFAİYE

14 Fiziksel Arşiv Düzenlemesi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçiş ile ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır.

15 FİZİKSEL ARŞİVİN DÜZENLENMESİ VE ELEKTRONİK ARŞİV
FİZİKSEL ARŞİVİN DÜZENLENMESİ VE ELEKTRONİK ARŞİV Mevcut Durum Hedeflenen

16 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ BEKLENTİLER
Kamu harcamalarında tasarruf sağlama Kurum içi ve kurumlar arasında belge üretiminde standart uygulamalar sağlama Kamu kurumlarında hesap verilebilirliği sağlama Kurum içi ve kurumlar arasında hızlı ve etkili iletişim Belgenin üretimi, yeniden kullanımı, saklama, koruma ve imha işlemlerinin en doğru, sağlıklı, hızlı ve kolay yürütülmesini sağlama, İş ve hizmet akışının kontrolünü sağlayarak karar verme sürecine destek olma

17 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM İÇİ VE KURUMLARARASI VERİ PAYLAŞIMI TKGM NVİ FEN İŞLERİ DAİ.BŞK. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM DAİ.BŞK. BELEDİYE E-İMZA REPLİKASYON BAKANLIKLAR

18 e-devlet Projelerindeki
Bilgi Toplumu Stratejisi İle Entegrasyon Sağlayabilmek İçin Gerekli Olan Çalışmalara Devam Edilecektir.

19  E-devlet Projelerindeki Bilgi Toplumu Stratejisi İle Entegrasyon Sağlayabilmek İçin MERKEZİ VERİ TABANIN OLUŞTURULMASI KENT REHBERİ E-BELEDİYE UYGULAMALARI KABUL MERKEZİ (BEYAZ MASA) KIOSK UYGULAMALARI ÇAĞRI MERKEZİ VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR VATANDAŞ YBS UYGULAMALARI HARİTA UYGULAMALARI KBS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ OPERASYONEL UYGULAMALAR Mobil Tahsilat Saha Tespit Halkla İlişkiler YBS DEFTERDARLIK EMNİYET NVİ TKGM

20 Entegre Çağrı Merkezi Yönetimi Uygulaması ve Hizmet Masası kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

21 Entegre Çağrı Merkezi Yönetimi Uygulaması için çalışmalar yapılacaktır.
Vatandaştan gelen tüm şikayet ve isteklerin sesli, yazılı ve görsel alınabildiği, ilgili birimlere iş emri üretip iş ile ilgili sürecin adımlarını vatandaşın e-belediye sistemi üzerinden izleyebildiği çağrı merkezi uygulaması hayata geçirilecektir.

22 Hizmet Masası Kurulması İçin Çalışmalar Yapılacaktır.
Vatandaşın tek noktadan kendi iş süreçlerini başlatabilmesi ve e-belediye sistemi üzerinden takip edebilmesi sağlanacaktır.

23 Coğrafi ve Kent Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır

24 bilgi bankası olacaktır
HEDEF Yönetim Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Vatandaş odaklı projeler konusunda yasalar, yönetmelikler ve standartlar baz alınarak, Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile en ileri teknolojileri kullanarak, zamanında, güvenilir, paylaşımcı, katılımcı ve denetleyici yapıların oluşturulmasını sağlamaktır. “KENT BİLGİ SİSTEMİ’’, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin mücavir alan sınırları içinde, diğer kamu kuruluşları ile koordineli olarak her türlü hizmetin (planlama, altyapı, ulaşım, sağlık vb) hızlı, ekonomik ve sağlıklı ve koordinasyona dayalı verilebilmesi için bilgi bankası olacaktır

25 COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMİNDEN BEKLENTİLER
Vatandaş memnuniyetinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla hizmetlerin elektronik ortamdan verilmesi, Kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi için gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsilatını sağlayan sistemler oluşturulması, Performansa dayalı ölçümlemeyi ve iş akış süreçlerinin otomasyonunu sağlayan sistem altyapısının kurulması, E-Belediye dönüşüm sürecinde birlikte çalışılabilirlik prensipleri çerçevesinde kurum, kuruluşlar arası bilgi akışının ve paylaşımının esas alınması hedeflenmektedir.

26 BİLGİ İŞLEM KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURMAK İÇİN PLANLANAN İŞ AKIŞ TABLOSU

27 Vatandaş odaklı e-belediye sisteminin son haline getirilmesi.
İlçe belediyeleri Diğer Kamu Kurumları  Takbis KBS Şehir Envanter Çalışmalarının Başlaması Harita Altlık Bilgilerinin (Ada, Parsel vs.) demografik yapıda çıkarılması İş Zekası, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi uygulamalarının doküman yönetimi ve YBS ile uyumlu çalışabilecek şekilde kurulması YBS, Çagrı Merkezi, Harita Programları ile entegre çalışabilecek doküman yönetim yazılımın oluşturulması Çağrı Merkezi e-imza Beyaz Masa Servis tabanlı YBS oluşturma esnek modüler yapıda olmalı, Birlikte Çalışabilirlik İlkelerine Uygun, Veri bütünlüğü veri Tutarlılığı sağlanması Gerekli Donanım Alımı ( Server, Çağrı Merkezi Ekipmanları vs.) Merkezi Veritabanı Sistemi Digital Arşiv Mevcut Arşivlerin taranarak sisteme atılması Birlikte Çalışabilirlik İlkelerine Uygun Fiziksel Arşiv Merkezi Arşiv odasının belirlenmesive standartlara uygun etiketleme Güvenlik Duvarı iyileştirme + Domain dizin yönetimini genişletme + Web serverin Belediye bünyesi içerisine getirilmesi + FTP Serverın hiyerarşik kullanıma açıması Yapısal Kablolama Sistem Odası

28 Teşekkürler.


"Tarık Kaplan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları