Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kümeler için Uluslararası Pazarlara Açılma Stratejileri Ümit Evren 20 Kasım 2013, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kümeler için Uluslararası Pazarlara Açılma Stratejileri Ümit Evren 20 Kasım 2013, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Kümeler için Uluslararası Pazarlara Açılma Stratejileri Ümit Evren 20 Kasım 2013, Ankara

2 Kümeler ve Uluslararasılaşma Tanım Kümelerin uluslararasılaşması: Küme ve küme üyeleri için değer yaratma amacı taşıyan, yurtdışı ile ilişkili her türlü iş aktivitesi •Ürün ve hizmetlerin ihraç edilmesi *** •Ortak üretim / lojistik operasyonlarının diğer ülkelere taşınması •Ortak uluslararası Ar-Ge çalışmaları ve işbirliği •Bilgi ve know-how transferi •Uluslararası iş ağının genişletilmesi

3 Kümelerin Uluslararasılaşma Biçimleri Kümeler tarafından başlatılan işbirlikleri Firmalar tarafından başlatılan işbirlikleri

4 Ön-değerlendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Kararı SebeplerSorunlar

5 Ön-değerlendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Kararı Uluslararasılaşma ciddi ve uzun soluklu bir süreçtir. Fırsat satışı veya tek projede ortaklık olarak görülmemelidir. 1- Ne istediğinizi bilin 2. Ne sunabileceğinizi bilin 3. Planlama yapmadan karar vermeyin

6 Ön-değerlendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Kararı  Küme yöneticisi (+ destek personeli) istihdamı  Kümenin mevcut durumunun analizi  Küme üyelerinin beklentileri  İşbirliğinin amacı, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi (Stratejik plan)  Talep ve pazar odaklılık  İşbirliği yapılacak kümelerin beklentileri  Değer zincirinde tamamlayıcılık  Tarafları temsil eden kişiler arasındaki güven

7 Ön-değerlendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Kararı Ön-değerlendirme anket formu 1.Kümeler için (Uluslararasılaşma Kitapçığı - Ek 1) 2.Küme Destek Programı bulunan Kamu Kurumları için (Ek 2)

8 Kümeyi Uluslararası Faaliyetlere Hazırlama Katılımcı süreç – Tüm kritik küme üyelerinin mutabakatıyla hazırlanmış Küme stratejik planı (iş planı) Uluslararasılaşma planı Beklentiler, fırsatlar  Küme kapasitesi  Faaliyetler  Kaynaklar  Potansiyel ortaklar

9 Kümeye Özgü Uluslararasılaşma Stratejisi Oluşturma Uluslararasılaşma faaliyetlerinin başarısı için gereken öncelikli koşul, ortak kabul görmüş bir uluslararasılaşma stratejisinin olmasıdır.

10 Uluslararasılaşma Stratejisinin Adımları Adım 1: Temel amaçlar Adım 2: Hedef pazarların belirlenmesi Adım 3: Uluslararasılaşma için belirlenmiş özel hedefler Adım 4: Temel faaliyet alanları Adım 5: Zaman ve eylem planı Adım 6: Finansal ihtiyaç (bütçe) ve insan kaynağı ihtiyacı Adım 7: Potansiyel ortaklar Adım 8: Potansiyel destekler

11 Adım 1: Temel Amaçlar Küme Neden Uluslararası Platformlara Açılmalı? Örnek: 1.Bölgedeki sektörler arasından, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek nitelik taşıyanları geliştirmek, 2.Bilim, yenilikçilik, Ar-Ge ve eğitim alanlarında bölgenin uluslararası potansiyelini yükseltmek, 3.Bölge için stratejik önem taşıyan ülkelerle ticari işbirlikleri kurmak / geliştirmek.

12 Adım 2: Hedef Pazarların Belirlenmesi Ürün/Pazar Eşleştirme Alıcınızı tanımlayın - İhtiyaç ve beklentilerini belirleyin - Tedarik zincirindeki yerini belirleyin - Mümkünse: İsim belirleyin Alıcının sizin açınızdan neden uygun olduğunu belirleyin. Ürününüzü tanımlayın - Detaylı teknik özellikler - Kullanıcıya sağladığı yararlar - Adaptasyonunu sağlayın Ürününüzün neden o alıcı açısından uygun olduğunu belirleyin. Not: En önemli ürünleri ve/veya ürün grubunu seçin.

13 Adım 2: Hedef Pazarların Belirlenmesi Kümenin İhracat Veri Seti Uluslararası Sektörel Veriler Hedef Pazarlar Ekonomi Bakanlığı Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi Potansiyel Pazarlar Ön Analiz Firmaların Bireysel İhracat Stratejileri Detaylı Analiz

14 Adım 3: Temel Hedefler Küme Uluslararası Platformlara Nasıl Açılmalı? Örnekler: 1.Yatırım çekme 2.Uluslararası ticaret - Uluslararası değer zincirlerinde yer alma 3.Üniversite-sanayi işbirlikleri  Bilgi, teknoloji, know-how transferi için  Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi/yaygınlaştırılması için

15 Adım 4: Temel faaliyet alanları Hedeflere ulaşmak için atılacak ana adımlar Örnekler: 1.Sektör geliştirme faaliyetleri, 2.Küme potansiyelini yükseltme faaliyetleri (bilim, yenilikçilik, Ar-Ge, eğitim), 3.Ticari işbirliği faaliyetleri, 4.Bölgenin ticari değerlerini tanıtma faaliyetleri (yatırım çekme, pazar oluşturma, özgün ürün tanıtımı, vb.) 5.Bölgenin uluslararası bağlantılarını geliştirme faaliyetleri, 6.Lobi faaliyetleri - Ulusal ve uluslararası (AB, vb. oluşumların) politikaları etkilemeye yönelik.

16 Uluslararasılaşma Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi Nereden başlamalıyız? Adım 4: Temel faaliyet alanları

17 Bütçe Küme kapasitesi Küme ihtiyaçları ZamanBeklentiler Fırsatlar Faaliyetlerin Önceliklendirilmesi Kolay ulaşılabilir hedefler  Hızlı somut sonuçlar  Sahiplenme Faaliyetler (kısa vadeli) (uzun vadeli) Adım 4: Temel faaliyet alanları

18 Faaliyetlerin Önceliklendirilmesi Doğru karışımı yaratmak •Bu faaliyet, kümenin güçlü yanlarını ön plana çıkarıyor mu? •Faaliyetin küme üyelerine etkisi/faydası ne olacak? •Küme üyesi firmalardan kaç tanesi bu faaliyetten fayda görecek? •Beklenen faydalar ne kadar zamanda ortaya çıkacak? •Faaliyetler bölgesel, ulusal ve uluslararası önceliklerle uyumlu mu? •Faaliyet yakın zamanda başka bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir mi? •Faaliyet öne alınır veya ertelenirse fırsat kaybolur mu? Adım 4: Temel faaliyet alanları

19 Adım 5: Zaman ve eylem planı Faaliyetler Aylar 1 23456789101112 Mevcut durum analizi Tanıtım stratejisinin belirlenmesi Temel tanıtım materyalinin oluşturulması ve basımı Web sitesi ve sosyal medyada görünürlük E-Bülten ve basılı dergi Potansiyel ortaklar ve kritik paydaşların ziyaret edilmesi Heyet gezileri Heyet ağırlama Konferans, panel, kongre, fuar katılımı Stratejik işbirlikleri Uluslararası projeler Üye/ürün kataloğu hazırlanması Basın bülteni hazırlama veya basın toplantıları Gazete ilanları / reklamlar

20 Adım 6: Bütçe ve İ.K. ihtiyacı FaaliyetlerBütçeİ.K. Mevcut durum analizi (dış danışmanlık hizmeti alınacak)5.000 TL K.Y. (Küme Yöneticisi) Tanıtım stratejisinin belirlenmesi (Halkla İlişkiler Ajansı)2.000 TL K.Y.K. (Küme Yönetim Kurulu) Temel tanıtım materyalinin oluşturulması ve basımı (H.İ.Aj.)8.000 TL K.Y. Web sitesi ve sosyal medyada görünürlük2.500 TLO.P.1 (Ofis Personeli 1) E-Bülten ve basılı dergi6.500 TLO.P.2 (Ofis Personeli 2) Ön hazırlık ziyaretleri (Potansiyel ortaklar, kritik paydaşlar)3.000 TLK.Y. Heyet gezileri22.500 TL K.Y. + Küme üyeleri Heyet ağırlama5.000 TL K.Y.+ K.Y.K. Konferans, panel, kongre, fuar katılımı18.000 TL K.Y. + Küme üyeleri Stratejik işbirlikleri44.000 TL K.Y.+ K.Y.K. Uluslararası projeler30.000 TL K.Y.+ K.Y.K. Üye/ürün kataloğu hazırlanması4.000 TL O.P.1 Basın bülteni hazırlama veya basın toplantıları5.000 TL O.P.2 Gazete ilanları / reklamlar32.000 TL O.P.1 Toplam Bütçe187.500 TL

21 Ortak bulma yöntemleri Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

22 Uluslararası Küme Ağlarına Katılım Ortakların/ağların belirlenmesi Uluslararası ağa katılım Ağ oluşturmak/ Ağa katılmak Ağların sürdürülebilirliği Genel amaçlı ağlar, Sektörel ağlar, Coğrafi ağlar, vb. SWOT İşbirliği kümeyi nasıl güçlendirecek? Hangi eksiklerini giderecek? Açık-net fayda Liderlik Yenilenme Diğer ağlara katılım Tamamlayıcılık Kazan – kazan Koşullar İşbirliği çerçevesi Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

23 Avrupa genelinde oluşturulmuş çeşitli küme ağları •Baltic Sea Region •EEN •ERRIN •EU-Japan •EURADA •Europa Intercluster •TAFTIE •INNO Learning Platform •European Cluster Alliance •Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED) •Euro-Med Innovation Network •European Aerospace Cluster Partnership (EACP) •European Automotive Strategy Network (EASN) •European Cluster Managers Club •Heidelberg Innovation Forum •The Competitiveness Institute (TCI) Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

24 İşbirliği Projelerinin Geliştirilmesi AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

25 Uluslararası işbirliği projelerinde en sık karşılaşılan engeller Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi ? Finans Yetersizliği ve diğer mali sorunlar Zaman ve kapasite yetersizliği Ortaklar arası güven eksikliği Lisan engelleri Coğrafi uzaklık Önceliklendirme (Faaliyetler için ortak başlangıç noktası belirleyememe) Çıkar çatışması / ortak = rakip Teknolojik temellerin farklı olması Diğer

26 Uluslararası işbirliği projelerinde en sık karşılaşılan engeller Adım 7: Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

27 Adım 8: Potansiyel Destekler Finansal desteklerDiğer kaynaklar

28 Küme Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı (Örnek içerik) 1.Yönetici Özeti 2.Giriş ve kümenin tanıtımı 3.Amaç ve hedefler 4.Uluslararasılaşma Aktiviteleri 5.Uygulama Yöntemleri 6.Dış kaynaklardan alınacak uzmanlık desteği 7.Tanıtım faaliyetleri 8.Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler 9.Lobi faaliyetleri 10.Beklenen sonuçlar ve çıktılar 11.Bütçe Ekler

29 Kümeler Firmaların Uluslararası Faaliyetlerini Nasıl Destekler? •Potansiyel pazarları ve hedef pazarları tespit etmek, bunlarla ilgili ön bilgileri toplamak ve firmaları bilgilendirmek •Ortak tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu veya organizasyonu •Firmaların teknolojik ve ticari işbirliği yapabileceği kümelerle network oluşturmak ve söz konusu networkleri firma düzeyine indirgemek •Sektördeki güncel trendleri takip etmek ve firmaları bilgilendirmek •Nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin temini •Finansman temini

30 Araçlar •İlk bağlantıya hazırlık – Küme Bilgi Formu •Küme Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı içeriği •Ön-değerlendirme için anket formu (Kümeler için) •Ön-değerlendirme için anket formu (Kamu Kurumları için) •Örnek zaman planı

31 Teşekkürler


"Kümeler için Uluslararası Pazarlara Açılma Stratejileri Ümit Evren 20 Kasım 2013, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları