Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ö ğ retmen bir gün ö ğ rencilerine herkes  yarın bir iyilik yapsın ve sınıfta anlatsın  der. Ertesi gün ö ğ retmen derse  girdi ğ inde herkese sıradan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ö ğ retmen bir gün ö ğ rencilerine herkes  yarın bir iyilik yapsın ve sınıfta anlatsın  der. Ertesi gün ö ğ retmen derse  girdi ğ inde herkese sıradan."— Sunum transkripti:

1

2  ö ğ retmen bir gün ö ğ rencilerine herkes  yarın bir iyilik yapsın ve sınıfta anlatsın  der. Ertesi gün ö ğ retmen derse  girdi ğ inde herkese sıradan ne  iyil ğ i yaptıkları sorar.Sıra Ali'ye gelir. -ö ğ retmen:'Ali sen anlat bakalım  ne iyilik yaptın? der. -Ali:'Yaşlı bir bayanın karşıdan karşıya  geçmesine yardım ettim.! der. -ö ğ retmen:'aferin yavrum' der Sıra Veli'ye gelir, ö ğ retmen onada  sorar aynı soruyu. veli:'Ö ğ retmenim bende Ali'ye  yardım ettim' der. Sıra Osman'a gelir.Osman da ö ğ retmenim  bende Ali ile Veli'ye yardım ettim der. ö ğ retmen şaşırır ve hepiniz aynı kişiye mi yardım  ettiniz? der. -Ali:Ö ğ retmenim kadın karşıya geçmek  istemiyordu da bizi baya ğ ı u ğ raştırdı.'

3 İ yilik yapmak  Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle bo ğ uşup duran iki köpe ğ i izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve oniki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde bo ğ uşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttu ğ u, yanından ayırmadı ğ ı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin de oldu ğ unu, hem niye renklerinin illa da siyah ve beyaz oldu ğ unu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı adam, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. “Onlar” dedi, “benim için iki simgedir evlat.” “Neyin simgesi” diye sordu çocuk. “ İ yilik ile kötülü ğ ün simgesi. Aynen şu gördü ğ ün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.” Çocuk, sözün burasında, mücadele varsa, kazananı da olmalı, diye düşündü ve her çocu ğ a has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi: “Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?” Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktı torununa: “Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o!” seni seviyorum diyene sakın inanma beni en son bırakıp giden beni herseyden cok severdi boşver

4  Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş,  az ötede birbiriyle bo ğ uşup duran iki köpe ğ i  izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı  ve oniki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler  dedesinin kulübesi önünde bo ğ uşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttu ğ u, yanından ayırmadı ğ ı  iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli  gözükürken niye ötekinin de oldu ğ unu, hem niye renklerinin illa  da siyah ve beyaz oldu ğ unu  anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı adam, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. “Onlar” dedi, “benim için iki simgedir evlat.” “Neyin simgesi” diye sordu çocuk. “ İ yilik ile kötülü ğ ün simgesi. Aynen şu gördü ğ ün köpekler gibi, iyilik  ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe  ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.” Çocuk, sözün burasında, mücadele varsa, kazananı da olmalı, diye  düşündü ve her çocu ğ a has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi: “Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?” Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktı torununa: “Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o!” seni seviyorum diyene sakın inanma beni en son bırakıp giden  beni herseyden cok severdi boşver

5  Bilgelerin ö ğ retilerine göz  attı ğ ımızda, gerçek huzurun  ve mutlulu ğ un anahtarı olarak  de ğ işmez bir şekilde karşılıksız  sevgiden söz etmişlerdir. Acıdan  ve ıstıraptan kurtuluşa ancak bu  tarz bir sevgi yoluyla kavuşabiliriz.  Karşılıksız sevgi söylenmesi kolay ama yaşanması en zor sevgi biçimi ve bir anlamda da son basamaktır. Her son yeni bir başlangıç oldu ğ undan, karşılıksız sevmeyi başaran için özgürlük ve sonsuzluk kapıları açılır.

6

7 Sevgi  Gerçek güç sevgi ile gösterilir.   İ nsan kendisini ba ğ ışlamadan ve sevmeden kendisi olamaz.   Gerçek sevgi, iyilik gördü ğ ünde artmayan, kötülük gördü ğ ünde eksilmeyendir.   Sevgi ile bakmasını bilen gerçek ibadeti bulandır.   Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz. Nietzsche   İ man edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Meryem 96   Gerçekten sevenler, karşılık beklemeden severler. A.H. Tanpınar   Yalnızca sevgi dolu bir insanın sözcükleri duyulabilir

8 CAN DÜNDAR'DAN İ Y İ L İ K VE VEFA  CAN DÜNDAR'DAN İ Y İ L İ K VE VEFA Bir kurdu avcılar fena halde sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta, ancak peşindeki avcıları bir türlü ekememektedir. Canını kurtarmak için deli gibi koşarken bir köylüye rastlar. Köylü elinde yabasıyla tarlasına girmektedir. Kurt adamın önüne çöker ve yalvarmaya başlar: "Ey insan ne olur yardım et bana, peşimdeki avcılardan kaçacak nefesim kalmadı, e ğ er sen yardım etmezsen biraz sonra yakalayıp öldürecekler." Köylü bir an düşündükten sonra yanındaki boş çuvalı açar, kurda içine girmesini söyler. Çuvalın a ğ zını ba ğ lar, sırtına vurur ve yürümeye devam eder. Birkaç dakika sonra da avcılara rastlar. Avcılar köylüye bu civarda bir kurt görüp görmedi ğ ini sorarlar, köylü; "görmedim" der ve avcılar uzaklaşır. Avcıların iyice uzaklaştı ğ ından emin olduktan sonra köylü sırtındaki torbayı indirir, a ğ zını açar, kurdu dışarı salar. "Çok teşekkür ederim" der kurt, "Bana büyük bir iyilik yaptın" "Önemli de ğ il" der köylü ve tarlasına gitmek üzere yürümeye baslar. "Bir dakika" diye seslenir kurt: Haberin Devamı:

9

10  şeyler yemem lazım ve burada senden başka yiyecek bir şey yok." Köylü şaşırır: "Olur mu, ben senin hayatını kurtardım." "Yapılan iyiliklerden, verilen hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur" der kurt. "Ben de kendi çıkarım için senin iyili ğ ini unutmak ve seni yemek zorundayım." Bir süre tartıştıktan sonra, ormanda karşılarına çıkacak olan ilk üç kişiye bu konuyu sormaya ve ona göre davranmaya karar verirler. Karşılarına önce yaşlı bir kısrak çıkar. " Ne vefası " der kısrak, " Ben sahibime yıllarca hizmet ettim, arabasını çektim, taylar do ğ urdum, gezdirdim. Ve yaşlanıp bir işe yaramadı ğ ımda beni böylece kapıya kovdu... " Bir sıfır öne geçen kurt sevinirken bir köpe ğ e rastlarlar. "Ben hizmetin de ğ erini bilen bir efendi görmedim" der köpek, " Yıllardır sadakatle hizmet ederim sahibime koyunlarını korurum, yabancılara saldırırım, ama o beni her gün tekmeler, sopayla vurur..." Kurt köylüye döner, " İ şte gördün" der. Köylü de son bir çabayla "Ama üç diye konuşmuştuk, birine daha soralım, sonra beni ye"diye cevap verir. Bu kez karşılarına bir tilki çıkar. Başlarından geçenleri, tartışmalarını anlatırlar. Tilki hep nefret etti ğ i kurda bir oyun oynayaca ğ ı için keyiflenir. " Her şeyi anladım da" der tilki "Bu küçücük torbaya sen nasıl sı ğ dın?"Kurt >bir şeyler söyler, tilki inanmamış gibi yapar: "Gözümle görmeden inanmam..." İ şin sonuna geldi ğ ini düşünen kurt torbaya girer girmez, tilki köylüye işaret eder ve köylü torbanın a ğ zını sıkıca ba ğ lar. Köylü eline bir taş alır ve "Beni yemeye kalktın ha nankör yaratık" >diyerek torbanın içindeki kurdu bir süre pataklar. Sonra tilkiye döner "Sana minnettarım beni bu kurttan kurtardın" der. Tilki de "Benim için bir zevkti" diye cevap verir. O an köylünün gözü tilkinin parlak kürküne takılır, bu kürkü satarsa alaca ğ ı parayı düşünür ve hiç beklemeden elindeki taşı kafasına vurup tilkiyi öldürür. Sonra da torbanın içindeki kurdu aya ğ ıyla dürter: "Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yokmuş..."


" ö ğ retmen bir gün ö ğ rencilerine herkes  yarın bir iyilik yapsın ve sınıfta anlatsın  der. Ertesi gün ö ğ retmen derse  girdi ğ inde herkese sıradan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları