Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞER YÖNETİMİ VE YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME Cevdet Özdoğan Yalın Enstitü 23.10.2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞER YÖNETİMİ VE YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME Cevdet Özdoğan Yalın Enstitü 23.10.2009."— Sunum transkripti:

1

2 DEĞER YÖNETİMİ VE YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME Cevdet Özdoğan Yalın Enstitü 23.10.2009

3 PROBLEMLER •Günümüzde özellikle sanayi ş irketleri yo ğ un rekabet ve azalan karlar nedeniyle sıkıntıdalar •Para kazananlar bile ciddi problemlerle bo ğ u ş uyor ve gelecekten endi ş e ediyorlar EKMEK ASLANIN AĞZINDA

4 Mevcut Durum -Problemler 3 Yeterince satış yok Rakiplerin ürünleri bizde yok Stokları koyacak yer yok Kar marjı düşüyor Maliyetler yüksek Hatalı ürünler, müşteri iadeleri Müşteri siparişini sürekli değiştiriyor Siparişler zamanında yetişmiyor

5 4 Maliyetleri bundan aşağı çekemeyiz. Ama o zaman zararı nasıl kapatacağız? Mevcut Durum -Problemler

6 5 Stok seviyelerimiz böyle giderse yakında iş yapamaz hale geleceğiz. Mevcut Durum -Problemler Sermayemizde yetmeyecek gene bankalara yalvaracağız

7 6 Yalın Enstitü Derneği Hatalı ürün oranını hiç düşüremeyeceğiz, müşteri iadelerinden yorulduk. Mevcut Durum -Problemler

8 7 Yeni bir acele sipariş daha, zaten elimizde böyle siparişlerden yeterince vardı. Normali bile zamanında yetiştiremiyoruz zaten Mevcut Durum -Problemler

9 Mevcut Durum – Küresel Rekabet •Ürün ömrü kısalıyor •Ürün ömrü kısalıyor  Ürün geliştirme •Ürün çeşitliliği artıyor •Ürün çeşitliliği artıyor  Kişiye özel •Ürün kalitesi olmazsa olmaz •Ürün kalitesi olmazsa olmaz  Regülasyonlar •Servis, hizmet kalitesi •Servis, hizmet kalitesi  Sunulan değer •Fiyatlar düşüyor •Fiyatlar düşüyor  Rekabet •Teslimat esnekliği ve hızı •Teslimat esnekliği ve hızı  Değişim •Belirsizlik artıyor •Belirsizlik artıyor  HIZ ve BİLGİ 8 Problemler ASLAN ve CEYLAN içinde gerçekte aynı.

10 2 ÜLKE VEYA 2 ŞİRKET İLK ÖĞRETİM 7. SINIF FİZİK DERSİ KONU : BİLEŞKE. Kütle : şirket Şiddet : kişisel yetkinlik Yön: hedefe uyum Bileşke : şirketin sonucu • HANG İ S İ DAHA İ Y İ • HANG İ S İ NDE PATRONUDA ÇALI Ş ANIDA MEMNUNDUR? S İ Z İ NK İ HANG İ S İ ?

11 Büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor artık.

12 Temel Soru •sürdürülebilir karlılık –dönemsel fırsatların dışında kalıcı •rekabet gücü –kalite, fiyat, hız, güvenirlik, imaj •toplumsal kalkınma ve refah artışı 11 Nasıl olacak ???

13 Ne Yapmalı 12 Endüstriyel gelişim içinde ideal sistemler nelerdi ? İdeal sistem nedir İdeal sisteme giden yol hangisidir

14 Cevap... 13 SİSTEM YALIN SİSTEM FELSEFE YALIN DÜŞÜNCE

15 ÇÖZÜM: YALIN YÖNETİM Yalın yönetim gerçekte değerin yönetimidir. O halde DE Ğ ER nedir?

16 DEĞER Değer, ürünün müşterilerin talep ettiği ihtiyaçları karşılamada sağladığı faydanın, o ürünün elde edilmesi için katlanılan maliyete oranıdır. YALIN ENSTİTÜ FAYDA MALİYET

17 DEĞER DEĞER >>>>>>>> DEĞMEK MÜŞTERİ..........KİM??? İÇ-DIŞ İSTENEN ÜRÜN............NE??? MÜŞTERİNİN TALEP ETTİĞİ Mİ? X MÜHENDİSLERİN / PAZARLAMACILARIN İSTEDİĞİ Mİ? YALIN ENSTİTÜ

18 DEĞER Değer, eğer bu gerçek müşteri ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve öncelikte karşılanırsa bir anlam ifade eder. FAYDA MALİYET

19 FAYDA DIŞ MÜŞTERİ...........para öder, sorgular, rakiple mukayese eder İÇ MÜŞTERİ...............fayda, ihtiyaç, alışkanlık süreç verimsizliği YALIN ENSTİTÜ

20 MALİYET Maliyet, ürün veya ürün grubunun hem şirkete maliyetini hem de müşteriye maliyetini kapsamaktadır. KATMA DEĞER VE İSRAF Eğer müşterinin üründen sağladığı gerçek fayda veya fayda algısı karşılığında ödemeyi göze aldığı bedel ve tüketilen kaynaklardan fazla ise katma değer üretilmiştir. Bunun tersi olursa israf gerçekleşmiş olur ve ya müşteri sizden bir daha almaz yada satış fiyatınızı düşürerek müşteriye sahip olmaya çalışırsınız.

21 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Ürüne değer katmak ve gereğinden fazla kaynak tüketimiyle oluşan israfı gidermek, başka bir ifadeyle değeri en üst seviyeye çıkarmak için sistematik ve ekipler tarafından yapılan çalışmalar değer yönetimi olarak adlandırılır. Tedarikçilerden nihai müşteriye kadar tüm aşamalarda ürün ve süreçlerin etkinliğini artırmak ve devam ettirmek, dolayısıyla rekabet avantajı elde etmek için kullanılır.

22 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Değer yönetimi, şirket dışında müşterinin tatmin edilmesine, şirket içinde de israfın yok edilmesine odaklanır. MÜŞTERİ TATMİNİ İSRAF

23 DEĞER YÖNETİMİNİN AMACI YALIN ENSTİTÜ Değer yönetiminin genel amacı ürün tasarımından sorumlu ekibin müşteriye yaratacağı değer ile şirkete yükleyeceği maliyet arasında dengeyi kurmasına yardımcı olmaktır. TASARIM EKİBİ ŞİRKETE MALİYETİ MÜŞTERİYE DEĞERİ

24 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Değer yönetimi İnsan dinamikleri Yönetim tarzı Ortam Metodlar ve araçlar

25 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Hata yapmamaya odaklı düşünce sistematiği Temele inme mantığı Şirket için hayat tarzı Müşterinin talep ettiği ≠ ? Mühendislerin yaptığı Yönetsel tutarlılık ve kararlılık

26 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Metodlar ve araçlar: •Basite, temele inme yaklaşımı •Hedef maliyetleme, maliyete yönelik tasarım •Değer analizi •Fonksiyon analizi ve matrisi •Fayda ve beklenti matrisi Bu metodlar sistematik ve sıralı düşünmeyi sağlar ve kolaylaştırır. Asıl amaç tüm organizasyonun fonksiyon ve maliyetle düşünmesini sağlamak ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştiştirmek olmalıdır. Paradigma değişimi.

27 DEĞER YÖNETİMİ YALIN ENSTİTÜ Şİ RKETTE MAL İ YET İ N SAH İ B İ K İ M? MALİ İŞLER Mİ? SATINALMACILAR MI? ÜRETİMCİLER Mİ? TASARIMCILAR MI? K İ M BU MAL İ YETLER İ YARATIYOR? K İ M SORUMLU? K İ M MÜ Ş TER İ TATM İ N İ NDEN VEYA TATM İ NS İ ZL İĞİ NDEN SORUMLU? KALİTECİLER Mİ? TASARIMCILAR MI? PAZARLAMACILAR MI? SATIŞ VE SERVİSCİLER Mİ?

28 Temel Felsefe 27 Kâr = Fiyat - Maliyet Fiyat = Maliyet + Kâr 7 ÇEŞİT İSRAF (MUDA) 1.GEREĞİNDEN FAZLA ÜRETİM 2.BEKLEMEDEN KAYNAKLANAN ZAMAN KAYBI 3.GEREKSİZ SEVKİYAT VE ELLEÇLEME 4.GEREĞİNDEN FAZLA İŞLEME 5.FAZLA STOK 6.GEREKSİZ HAREKET 7.KALİTESİZLİĞİN GETİRDİĞİ TAMİRAT VE DÜZELTME Örnek: İşlem Hareketleri İsraf Net İş Değere Katkıda Bulunmayan İş Toplam İş Tasarım başta olmak üzere ofis operasyonlarında mevcut durum max. %20 verim mevcut.

29 HEDEF MALİYETLEME YALIN ENSTİTÜ Maliyet Kar + = Satış Fiyatı Geleneksel Yaklaşım Satış Fiyatı Kar - = Maliyet Hedef Maliyetleme

30 HEDEF MALİYETLEME YALIN ENSTİTÜ Geleneksel YaklaşımHedef Maliyetleme Satış fiyatı M K M K M M K K

31 HEDEF MALİYETLEME YALIN ENSTİTÜ GELENEKSEL YAKLAŞIMHEDEF MALİYETLEME ÜRÜN TASARIMI TAHMİNİ MALİYET HEDEF FİYAT ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI HEDEF FİYAT VE SATIŞ HACMİ HEDEF KAR MARJI HEDEF MALİYET ÜRÜN TASARIMI ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI İSTENEN KAR MARJI

32 HEDEF MALİYETLEME YALIN ENSTİTÜ Hedef maliyetleme ürün maliyetinin en etkili şekilde tasarım aşamasında oluşacağını varsaymaktadır. Bu nedenle maliyet bilgisi bir sonuç olmaktan ziyade girdi niteliğindedir. Maliyetin %70-80 i tasarımda veya proje safhasında oluşur. Hedef maliyetlemenin temel gayesi karı maksimize etmektir, ama ne olursa olsun herşeye gözü kapayıp maliyeti düşürmek değildir.

33 DEĞER YÖNETİMİNİN AŞAMALARI YALIN ENSTİTÜ DEĞER YÖNETİMİ HEDEF DEĞER KOYMA DEĞER MUKAYESESİ DEĞER PLANLAMASI DEĞER MÜHENDİSLİĞİ DEĞER ANALİZİ DEĞER TASARIMI UYGULAMASI

34 DEĞER YÖNETİM SÜRECİ ZAMAN AKIŞI YALIN ENSTİTÜ NİHAİ ÜRÜN HEDEFİ ANA ÜRÜN GRUBU HEDEFLERİ ALT ÜRÜN GRUBU HEDEFLERİ DEĞER YÖNETİMİ Hedefler amaçlarla değiştirilir SÜREKLİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME SSİ Değer Mukayesesi Değer Planlaması Değer Mühendisliği Değer Analizi PARÇA HEDEFLERİ

35 PROJE MALİYET TAKİBİ

36 Maliyetlerin aşağı çekilmesi adımlarının hızla atıldığı günümüzde, proje ve ürün maliyetinin takip edilmesi amacı için bir sistem kurulmaktadır.

37 Mevcut Model 100 120 Yeni Model + İlave fonksiyonlar Gerçek 95 Satınalma çabası Maliyet planlama Maliyet Planlama Hedefi

38 Yalın Maliyet Yönetim Sistemi Şirket Politikası Müşteri İhtiyaçları Kar Planı Ürün Planı Maliyet Hedefi Sarf Merkezleri Bazında Bütçe Kontrolu Maliyet Planı Maliyet İyileştirmeleri Sermaye Yatırımı Maliyet Bakımı Özellikler ve fiyat Ürüne Göre Geliştirme Safhası Üretim SafhasındaDepartmana Göre

39 Maliyetlerimizi gerçekten biliyormuyuz? Ürettiğimiz her parçanın gerçek maliyetini ve her müşterideki karlılığımızı biliyormuyuz? Bildi ğ imize eminmiyiz? KRİTİK SORULAR

40 Teklif hazırlama hızımız ve kalitemiz nasıl? Rekabetçi bir fiyat gönderiyoruz bu işi alacağız derken içimizde bir yerde umarım maliyetimiz doğrudur diyormuyuz? İş leri aldık ama nasıl yeti ş tirece ğ iz? Bize hiç zaman tanımadılar, kalıpları, üretim takımlarını nasıl zamanında yetiştireceğiz ve kaliteyi tutturacağız? Bu kadar hızlı yapmaya çalışırken maliyet de tutarmı acaba diyormuyuz? KRİTİK SORULAR

41 YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME www.yalinenstitu.org.tr

42 Yalın Enstitü Operasyonel Süreçlerde DEĞER DEĞER’i müşteri gözü ile tanımlaDEĞER AKIŞ yollarını ve israfları belirleAKIŞ’ı sağlaÇEKME sistemini kurMÜKEMMELLİK yolunda devam et Yalındüşünceninprensipleri

43 Yalın Düşünce •Müşteriye mükemmel değer sunmak –fiyat, kalite, teslimat, değişen ihtiyaçlara uyum YALIN ENSTİTÜ •değer yaratma prosesleri –tasarım (kavramdan ürüne) –imalat (siparişten teslimata) –satış sonrası (ürün ömrü boyunca) •İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler

44 Mükemmel Proses Mükemmel bir prosesde –müşteri yönünden değer doğru tanımlanmıştır ve her adım değer  Müşteri için bir değer yaratır doğru  İşi her seferinde doğru yapabilir hazır  Her an kullanıma hazır dır esnek  Küçük partilerle üretebilecek kadar esnek tir talep ile uyumlu  Kapasite boş kalmayacak ve darboğaz oluşturmayacak şekilde talep ile uyumlu dur YALIN ENSTİTÜ

45 Ürün Geliştirmenin Amacı YALIN ENSTİTÜ tedarikçi üretici müşteri değer Karlı Bir Değer Akışı Yaratmak

46 Temel Kavramlar •Değer –müşteriye sunulan fayda •Değer Akışı –başlangıçtan bitişe tüm aktiviteler –pek çok israf içerir •Sürekli Akış –değerin hiç kesintisiz ilerlemesi –değer yaratmayan adımların yok edilmesi •Çekme Sistemi –iç/dış müşteri talebi ile tetiklenen prosesler •Mükemmellik –daha iyisi daima vardır YALIN ENSTİTÜ

47 İsraflar •Bilgi, sorumluluk ve eylemin ayrılması •Bilgi beklemek •İlgisiz ve yararsız bilgi •İyi niyetli ve yetersiz sorgulama •Dikkate alınmayan bilgiler •Bölünmüşlük (organizasyonel, öncelikler) •İletişim duvarları •Yetersiz araçlar YALIN ENSTİTÜ

48 Daha Ucuz, Daha Hızlı, Daha Başarılı •Hemen hemen tüm projeler ticari olarak başarılı •2000 yılında 14 ürün –Yan sanayiler dahil 160.000 kişi ile –GM de 350.000 kişi •Tasarımda kalite başarısı –Toyota için Müşteri şikayeti : toplam 5, tasarım kaynaklı 1 –Ford için Müşteri şikayeti : toplam 30, tasarım kaynaklı 14 •Styling onayından sunuma 15 ay –ABD firmalarında genel olarak 24 ay ve 6 ay düzeltmeler •Değer yaratan mühendislik oranı yüksek –%20 geleneksel, %95 Toyota YALIN ENSTİTÜ TOYOTA

49 Yalın ÜrGe Sistemi Şef mühendis Girişimci sistem mühendisi liderliği Küme yaklaşımı ile eşzamanlı mühendislik Seviyelendirilmiş Tempo, akış ve çekme tipi mühendislik İleri seviye Uzmanlardan oluşan Sorumlu ekip Değer odaklılık

50 Tasarım İçin İki Model YALIN ENSTİTÜ Küme yaklaşımı Nokta yaklaşımı değerUygun? düzelt

51 Nokta Yaklaşımı •Toplantı saatine karar vermek YALIN ENSTİTÜ A: Saat 10 olur mu? B: Hayır. 2 olur mu? A: Maalesef. 3 yapalım mı? B: Mümkün değil. 9’a ne dersin? ?

52 Proje Maliyetleri •Yeniden yap YALIN ENSTİTÜ maliyet tasarımnumuneüretimtest

53 Küme Yaklaşımı •Toplantı saatine karar vermek YALIN ENSTİTÜ A: 1 saatlik toplantı yapalım. saat 10:00 - 1:00 veya 3:00 - 5:00 arasında müsaitim. B: 12:00 - 1:00 uygun

54 Proje Maliyetleri •Bir defada doğru yap YALIN ENSTİTÜ maliyet tasarımnumuneüretimtest

55 Nokta Yaklaşımı ile Sıralı Mühendislik YALIN ENSTİTÜ stylingmarketingbody chassis etc. manufacturing Tasarım Çözümü Analiz & Kritikler Düzelt Styling marketing body chassis manufacturing  Nokta Yaklaşımı ile Eşzamanlı Mühendislik

56 Küme Yaklaşımı ile Eşzamanlı Mühendislik YALIN ENSTİTÜ Subsystem 1 Subsystem 2 Tasarım paralel olarak olgunlaşır Manufacturing System

57 Bütün üyelerle paylaşmak zor Sıklıkla güncellemek zor Bireysel ilerlemeleri anlamak zor Task 1 Task 1.1 Milestone Task 1.2 Task 2 Task 2.1 Task 2.2 End 2002 2003 2004 ? Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Geleneksel Planlamada İkilemler

58 Beyin Faaliyeti E-mail Telefon Diyalog Oobeya İletişim Destek Araçları BireyselEkip Neden Görsel Yönetim

59 NEDEN GÖRSEL YÖNETİM ? Projenin zamanında, hedef maliyetlere uygun olarak ve yükselen müşteri beklentilerini karşılar biçimde devreye alınması ve proje ekibi içindeki iletişimi güçlendirmek adına GÖRSEL PROJE YÖNETİMİ sistemi kurulmaktadır.

60 Visualization Değer Yaratır Geliştirme Akış Süresi 1997 2000 - 35% Prototip Sayısı 1997 2000 - 30% Dahili, Harici Müşteri Şikayetleri 1997 2000 Dahili -33% Harici -56%

61 Konu panosu: Panel Proje Tarihçesi Proje Hedefi Teknik Spekler Proje Organizasyonu LaserJET Çıktı İlerleme Kontrol Tablosu Potansiyel GerçekBitiş Tasarım Mühendislik Üretim Pazarlama Amaç Ölçütler Kalite Maliyet Zaman Hede f 1 2 3 - 12 Hede f 1 2 3 - 12 Ayrıştırma Alanı Konu Panosu İYİ Beklenen Çıktı Eşzamanlı Çizelge Oca Şub Mar - Ara Frames Faaliyet Panosu Tasarım Mühendislik Üretim Pazarlama Servis Online QV Sistemi Beklenen çıktı OOBEYA Proje Odası Ar/Ge Ana Pano Haftada 2 konu

62 Risk Gerçek Bitiş Tasarım Mühendislik Üretim Pazarlama Alt Sistem Takım Panosu Konu Panosu 1 2 3 4 --12 Model 06 Model 07 08 -- Faaliyet Panosu Uzun dönem çizelge Aylık çizelge Hedef 06 07 08 09 Model 06 DIB PP Model 07 Proto DIB PP 08 -- 1W2W3W4W Pat İşyükü 110%95%130% Ron Çizelgelenmeyen iş Ölçütler Hedef 1 2 3 - 12 Hedef 1 2 3 - 12 Kalite Maliyet Zaman Beklenen çıktı Beklenen Çıktı

63 Ar/Ge Orta dönem hedefleri Politikaların Yayılımı Satış Kâr 4 5 6 7 8 9 10 11 Target Actual Achievable 4 5 6 7 8 9 10 11 Target Actual Achievable 4 5 6 7 8 9 10 11 Target Actual Achievable Haftalık faaliyetler Çizelge 2006 Oc Şu --- Ara Ölçütler Faaliyet Panosu Konu Panosu Konu panosu Maliyet Zaman Kalite Haftada 2 konu Orta kademe Yönetim Haftada 2 konu Şirket Hedefleri 2. Tasarım 1. Çekme Proje B Proje A Proces Değişikliği Ürün BitişGerçek Potansiyel Ürün sunma Proje A Proje B ---- ÜRGE Ana Panosu 1. Çekme tipi geliştirme 2. Tasarım gözden geçirme 3. Hedef maliyete göre tasarım 4. Geri besleme sistemi 5. Teknik bilgi birikimi Proses Değişikliği

64 Yönetim Sisteminin Görselliği Yatay ve Dikey Görsellik GENBA’nın (Çalışma alanı) Görselliği Tasarım Mühendisliği Üretim Mühendisliği Üretim Pazarlama - Satış Orta kademe yönetim

65 İnsan Yaklaşımı Visualization: İnsan Yaklaşımı Metot Yaklaşımı Takım çalışması Liderlik Motivasyon Kendi kendini yönetme Değişim mühendisliği IT araçları, süreçler Değer akışı haritalama Proje Verimliliği için Yönetim Boyutu Bilgi Boyutu Çekme tipi geliştirme Tasarım gözden geçirme süreci Hedef Maliyet’e göre tasarım Geri besleme sistemi Teknik bilgi birikimi

66 3-Müdür, Öncelik? Kaynak atama zorluğu A B Gövde Yönetici E Proje 1 Proje 2 Proje 3 Şasi Güç aktarma organları Vb.. Ürün Geliştirme CF Fonksiyonlar arası Organizasyon D

67 Proje Kontrol Odası Görünür yapın Amaç & Hedef Çizelge Analiz & Çözüm

68 BARASHI Senaryo üzerine ayrıntılar Beklenen Çıktı - Süreç KALİTE Bölümü Uzun dönem çizelge MİKTAR Bölümü - Ayrıştırma Aylık çizelgeHaftalık çizelge Bireysel yönetim için Görsel Planlamanın Yapısı Net tanımlı çıktı Faaliyetler ve işyükü İşyükü kontrolu XXX Nis.Mar. OOO OXO... May. 1W2W Takashi 120% 110%95%130% 4W Load 3W J.Louis Çizelgelenmemiş iş Pzt Sal … Cum Plan Çizelgelenmemiş İş

69 Aylık Haftalık Aylık ve Haftalık Çizelge

70 Hafta 15Hafta 16 İşyükü Kontrolu

71 Bireysel Değer Yaratma Analizi Value added - 20% Değer Yaratmayan - 80% Değer Yaratan - 20% İş İçeriği Çizelgelenmemiş İş Kendi sorumluluğu Diğerlerinin sorumluluğu Planlamayı unutma --30% Yeniden yapma Diğer bölümlerden sorular Workshop takibi Diğerleri --15% --10% -- 5% Şikayet Diğer bölümlerden sorular Müdürün talebi --15% --10% -- 5% 12345 Temmuz 99’ Olay Plan Zaman:Plan Çizelgelenmemiş PztSaÇarPerCu Haftalık toplantı 0.5 1.0 Takım toplantısı 3.0 ------ 1.5 1.0 ------ 3.0 4.0 1-Prototip Test Bölüm. Toplantısı :Gerçekleşen Çizelgelenmemiş 66567 4.55487 5.55512 Takım toplantısı 1.5 1.0 Sipariş hatası 3.0 2.0 DR Raporu 1.0 0.5 Analiz raporu 7.0 CAM düzeltme 3.0 2.0 ------ 3.0 4.0 ------ 3.5 3.0 Düşük yetenekli mühendis : 2 yıllık tecrübe Gecikme Y. Nokta pozisyo nu 5.5 Soru satış 1.0 Çizim düzlet me 2.0 Soru lider 2.0 Tarih belirle 2.0 ---- 3.0 ---- 1.0 ---- 1.0 ---- 1.0

72 DESIGN REVIEW - DR Rakipler ile DR Kavram DR Kalıp ve Fixture DR Parça DR Ağırlık DR Montaj DRTest DR Resim DR Üretim Proses DR Benchmark Maliyet DR SOP MASTER PLAN 1 626 Ürün Dizayn Kalıp ve Fixture Üretim Kalıp ve Proses Onay Süreci Ağırlık DR = Min 15 Adet +++

73 DRBFM (Design Review Based – on FMEA) Tasarım ve Proses Design Review’ler mevcut FMEA formatı kullanılarak yapılacak. Amaç : Değişikliklerin potansiyel etkilerinin belirlenmesi ve gerekiyorsa önlem alınması Yapılan bir değişiklik gelecekte muhtemel bir hata oluşturabilir.

74 Çekme Tipi Ürün Geliştirme Çekme Tipi Ürün Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı TÜS’de olduğu gibi ürün “çekme” ile geliştirilmeli 1.Çekme tipi planlama: Orijinal çizelgeyi korumak için 2.Organizasyon: Yönetmek için 3.Eşzamanlı Mühendislik: Eşzamanlı faaliyetler için 4.Gyaku Misafir Mühendis: Üretim elemanları katılır 5.Kalite Kontrol Sistemi : Standartlaştırılmış iş

75 Çekme Tipi Planlama Faaliyet Baş mühendis tarafından sunulur Ana Takım tarafından koordine edilir Takım Takım ana çizelgeden çeker Tasarım Dondurma Müşteriye Teslimat Üyeler takımın çizelgesinden çeker Proje lideri takım talebinden çeker Uzun Dönemli Çizelge

76 Organizasyon ve Toplantı Planlama & Strateji Finans Kalite Güvence (KG) Endüstriyel tasarım Ürün Geliştirme Yürüyen Aksam Müşteri ile ilgili Kalite güvence Müşteri gözüyle kalite Üretim Mühendisliği Üretim Ürün Planlama 1C FR 2C FF Fabrika A Fabrika B … LEXUS İleri geliştirme Montaj Boya Kalite Kontrol Fabrika Yönetimi Bütçe Belirleme Araç Projesi Kalite ProjeVEKGKK kk kkk LLLLL kkkkk kkkk kk kk Standartlaştırılmış Komite Baş mühendis tamamen kontrol edebilir Araç hedef fiyat & maliyeti buradan gelir. Komite fonksiyonlar arası projeyi yönetebilir. L: Lider k: Toplantı katılımcısı

77 Geri Besleme Tablosu Basit el yazısı, elle çizim, hızlı tamamlama. Açık öneriler. “Parça sayısı 33-40 arasında olmalı”. Anlamak için 10 sn kuralı.

78 Tasarım Gözden Geçirme (DR) Çekme Tipi Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı Ürün hedeflerine ulaşmak ve problemleri çözmek için bilgi ve tecrübe toplama. Kavram için DR Rakip ile DR Araç için DR Çizim için DR Komponent için DR DRBFM Kavram Fizibilite Doğrulama Üretim Bitirmek DR1DR2DR3DR4DR5

79 Hedef Maliyet’e göre tasarım Çekme Tipi Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı Toplam ürün maliyeti yıllık olarak %30-%50 azaltılmalı 1.Maliyet planlama: Planlama aşamasında, spesifik faaliyetle başla 2.Değer Mühendisliği: Bütün organizasyondan daha fazla fikir toplamak için 3.Parça ortaklığı: Parça değişkenliğini azaltmak 4.Ağırlık planlama: Planlama aşamasından başla (araçlar için, ağırlık maliyettir)

80 • Yeni spekt değişimi Tedarikçi Kararı Proje boyunca yeni girdiler Gerçek maliyet 110 • Tedarikçiden yeni öneri ile 90 -> 95 • Tedarikçideki yeni hat için yatırım Yeni teknoloji kutusu - Bütün tedarikçiler bu kutunun içinde kayıtlı OOBEYA Görsel Hedef Panosu Kavram Tablosu SOP’den önce 4 sefer PUKÖ toplantısı tamamlandı Azaltma fırsatlarını keşfetmek için değer mühendisliği ve değişkenlik azaltma programı. Tedarikçiden misafir mühendis - Yeni teknolojiyi sunar Maliyet yönetim sürecini analiz et. Yeni süreci yeniden yapılandır ve standartlaştır. SOP Tedarikçi Kontrolü: Örnek Hedef maliyet 100 anlaşma Üretime kadar hedef maliyet $100 için tedarikçi ile anlaşma Tedarikçi $20 indirim sağladı, buna rağmen sadece -$5 kabul edildi

81 Geri Besleme Sistemi Proje başarısı için organizasyonel bilgiyi kullanmak 1.Geri besleme (G/B) tablosu: Eski projelerde yaşanan problemleri ve çözümlerini kaydetmek ve yeniden kullanmak için 2. Çizim ekli kontrol tablosu: Bütün organizasyondan daha fazla fikir toplamak için 3. Test ve değerlendirme yapısı: Daha etkin ve verimli test ve değerlendirme için Çekme Tipi Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı

82 Test & Değerlendirme Yapısı Proje Özet Bilgi Birikimi Bankası Test planlama: Geliştirme isteği: Konuları topla Test Karşı önlemler Kontrol et, takip et Fizibilite Kavram Doğrula ma Önseri Üretim Teknik Rapor: Teknik Standart: Tasarım Standardı: Tasarım Kontrol Tablosu: Teknik Bilgi Birikimi

83 Etkin bilgi yönetimi için, standart dokümantasyon kuralı gerekli. Kullan Kaydet Baş MühendisMühendislikDiğerleri Tasarım Kontrol Tablosu Evet Tasarım Standardı Evet Teknik StandartEvet Teknik RaporEvet Çekme Tipi Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı

84 Üretim Kavramı– Toplam TÜS Tasarımcı “Nasıl üretileceği”ni ciddi şekilde göz önüne alarak tasarım yapmalı Birçok yalın uygulamacı “Üretim kavramı”nı göz ardı eder Çekme Tipi Geliştirme Tasarım Gözden Geçirme Hedef Maliyet’e Göre Tasarım Geri Besleme Sistemi Teknik Bilgi Birikimi Üretim Kavramı

85 Politika Yönetimi 84 Yalın Enstitü Derneği Politika Planı Strateji Uzun Vadeli Hedef (Öngörü) Yıllık Hedefler

86 Politikaların Açılımı ve Yayılımı (Hoshin Kanri) 85 Ana İş Hedefi Ana Süreç Hedefleri Süreç Hedefleri Alt Süreç Hedefleri Süreç Hedefleri GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD. YÖNETİCİ ÇALIŞAN •Hedefler •Faaliyet Planı •Sorumlular

87 Örnek Uygulama 86 Uzun/Orta Vade Planı GM Politikası Birim Yöneticisi Politikası Faaliyet Planı Faaliyet Planın Uygulanması Rapor Yönetim Tespitleri Takip eden Yıllarda alınacak Tedbirlerin kararı Plan la Uygula Kontrol A ksiyon Faaliyet Planı Birim Yöneticisi Birim Faaliyet Planı Alt Birim Yöneticisi Birim Faaliyet Planı Ürün A Proje Faaliyet Planı Tespitlere karşı alınan önlemlerin takibi yap; gelecek yıllın planlamasına ekle. Politika Yönetimi toplantıları ile durumu kontrol et; Sorumlu yöneticinin tespitlerini en az yılda 2 defa kaydet; GM tespitlerini en az yılda bir kez kaydet ve raporla Geri- besleme Sorumlu (Fabrika) Yönetici Politikası

88 87 Hedeflerin Açılımı

89 Sürekli İyileştirme Süreci 88 Kaizen + Yeniden Tasarım Zaman Performans Mevcut Durum 1. Yeniden Tasarım 2. Yeniden Tasarım 3. Yeniden Tasarım Kaizen

90 İzleme – Örnek 1 89

91 İzleme – Örnek 2 90


"DEĞER YÖNETİMİ VE YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME Cevdet Özdoğan Yalın Enstitü 23.10.2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları