Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal

2 Brain Functioning Reptilian Old Mammalian Mammalian
(Survival) (Emotional) (Critical Thinking) Fight Flight Freeze Sad Mad Glad 1) See the Problem 2) Finds the root of the Problem 3) Looks for a “Viable Solution” Non-Viable Solution Doesn’t solve the problem Usually creates more problems Physically safe? Invited or Welcome? What’s the plan to teach me?

3 Bilim Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren Uygulamalı yordamalar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası

4

5 X Bilim Gerçek Fakat bilim değil Olgusal Güvenilir
Kanıtlar birbirini destekler Geçerli İşlevsel tanımlar öngörür kontrol eder sentezler açıklar Gerçek Fakat bilim değil

6 Bilimsel Yöntem Yaşadığımız,hissettiğimiz ortamlarda ortaya çıkan veya çıkabilecek durum ve sorunları anlamak, vurgulamak, yorumlamak ve çözüm önerileri sunmak için yapılan düzenli çalışmaların tümüdür.

7 Dünya 1 3 Tanım Gözlemci 2 BİLİMSEL YÖNTEM GÖZLEM, ÖLÇÜM VE TANIMLAMA İÇERİR.

8 BİLİMSEL YÖNTEM Olaylara Dayanma Tarafsızlık Dogmatizmi Reddetme
Eleştiriye açık olma Yanılma olasılığını kabul etme Bilimsel Düşünme Yöntemi Anlam (Akla dayanır) Bilimsel Yöntem Sorunu belirleme Gözlem Hipotez kurma Hipotezi test etme Teori ve genel kanunlara ulaşma Anlam Bilimsel Araştırma Yöntemi (Araştırmaya dayanır)

9 Veri’den Bilgiye İşleme / Yorumlama Miktarı Kişiye özel oluş

10 Bilimsel Yöntem Eylemsel işlemler Düşünsel işlemler Gözlem Deney Ölçme
Tümevarım Tümdengelim Kavram Hipotez kurma

11 Bilim nasıl çalışır? Teori Gözleme dayalı Test edilebilir genellemeler
hipotezler Gözlem

12

13 Bilimsel yöntem aşamaları
Güçlüğün sezilmesi Güçlüğün bir problem olarak tanımlanması Çözümün tahmin edilmesi (olası neden-sonuç ilişkisinin kurulması, denencenin oluşturulması) Tahmin edilen çözümün doğrulanabilmesi için sınayıcıların belirlenmesi Sınayıcıların kullanılarak çözümün denenmesi Elde edilen sonuçların kaydedilmesi

14

15

16 Bilimsel yöntemler Tümdengelim-İndirgeme –analiz
Tümevarım- Genelleme-sentez Diyalektik yöntem

17 Tümdengelim- Analiz Genel önermelerden (doğrulardan) hareket ederek özel durumlar için akıl yürüterek sonuç çıkarma (Aristo)

18 Tümevarım-Sentez Tek tek yapılan gözlem ve deneylerin sistemli bir biçimde incelenmesiyle elde edilen genellemeler (Bacon)

19 Tümdengelim - Tümevarım
Kuramlar Ampirik genellemeler Denenceler TÜMEVARIM TÜMDENGELİM Gözlemler Kaynak: Babbie

20

21 Diyalektik Yöntem Yöntemli ve doğru düşünme, doğru bilgiye varma sanatı (tez-antitez-sentez) Her şey birbiriyle ilgilidir Her şey oluş halindedir (değişme) Nicel değişmeler nitel değişmeyi yaratır Gerçek, içsel çelişkiler içerir Hegel

22 Bilgi spirali ANALİZ SENTEZ GÖZLEM/VERİ (Boogerd, Bruggeman, Van Beek)
DEDUCTION Bilgi/varsayım GÖZLEM/VERİ KURAM (Fizik, kimya) (Boogerd, Bruggeman, Van Beek)

23 Soru Gözlem Red Deney Varsayım Kabul Doğa yasası Tartışma KURAM

24 Hipotez- Denence-Varsayım
Araştırmada, olayla ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen, test edilebilen ilişki Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğu sınanmak üzere geliştirilmiş olan denemelik iddia ‘Henüz denenmemiş yargı’

25 Hipotezler veri toplamayı sistemleştirir, ona yön verir
fikirlerin, kavramların sınanmasını sağlar kuram geliştirmeye yardım eder

26 Teori- Kuram Bilimsel bilgilerden türetilen ve gerçeklenmeye açık olmakla birlikte henüz [tümüyle] gerçeklenmemiş olan bilgiler dizgesi Birtakım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal sistem Ampirik gerçeklik hakkında mantıksal olarak birbiriyle ilişkili bir dizi önerme

27 Kuram Belirli bir konuya nasıl bakacağımızı gösterir
Konuyla ilgili soruları, kavramları sağlar Verilerimize anlam vermemizi sağlar Belirli bir çalışma ile elde edilen bilgiyi diğer araştırmacıların ürettiği diğer bilgiler içine koyabilmemizi mümkün kılar Zaman içinde değişir, farklılaşır; yetersiz görülerek ortadan kaldırılabilir

28 Öngörü-Yordama Olgular arasındaki ilişkilerden ve bu ilişkileri dile getiren genellemelerden yararlanılarak, henüz oluşmamış bir olguyu önceden kestirme

29 Paradigma Gözlemlerimizi ya da akıl yürütmemizi düzenlemek için kullandığımız temel modeller, genel çerçeveler ya da bakış açıları Bilim adamları topluluğunca kabul edilen varsayımlar, araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri üzerinde anlaşmaları ile ortaya çıkan kavramsal çerçeve

30 Kuhn’un paradigması Paradigma kavramı “belirli bir dönemde bir bilimsel disiplin içinde faaliyet gösteren bilim insanlarınca benimsenen kabuller bütünü”nü ifade eder Paradigmalar zaman içinde kendi önceledikleri sorulara cevap veremez hale gelirler ve yerlerini devrimsel bir değişiklikle yeni paradigmalara bırakırlar

31 Kabul gören paradigma = normal bilim
Kuhn’un paradigması Paradigma öncesi Kabul gören paradigma = normal bilim Anormal durumlar Farklı standartlar, problemler vs Sıradışı araştırmalar ve bulgular Paradigma değişimi ile insana, evrene, bilgiye bakış açısı, sorunlar da değişir. yeni normal bilim

32 Organizmik Aristo Fiziği
Paradigma değişimi Mekanik Newton Fiziği Organizmik Aristo Fiziği Evren yaşayan bir organizmadır Evren jeosentriktir Madde süreklidir Uzay sonludur Zaman döngüseldir Evren ölü bir makinadır Evren heliosentriktir Madde atomiktir Uzay sonsuzdur Zaman çizgiseldir

33 Bilimsel devrimler Araştırma Paradigma ilişkin sorunlar değişimi
Düşünce okulu Araştırma Paradigma değişimi Paradigmaya ilişkin sorunlar Düşünce okulu Düşünce okulu


"Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları