Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal Brain Functioning ReptilianOld MammalianMammalian (Survival)(Emotional)(Critical Thinking) Physically safe?Invited.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal Brain Functioning ReptilianOld MammalianMammalian (Survival)(Emotional)(Critical Thinking) Physically safe?Invited."— Sunum transkripti:

1

2 Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal

3 Brain Functioning ReptilianOld MammalianMammalian (Survival)(Emotional)(Critical Thinking) Physically safe?Invited or Welcome? What’s the plan to teach me? Fight Flight Freeze Sad Mad Glad 1) See the Problem 2) Finds the root of the Problem 3) Looks for a “Viable Solution” Non-Viable Solution 1)Doesn’t solve the problem 2)Usually creates more problems

4 Bilim • Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren • Uygulamalı yordamalar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası

5

6 Olgusal Güvenilir Kanıtlar birbirini destekler Geçerli İşlevsel tanımlar öngörür kontrol eder sentezler açıklar Bilim X Gerçek Fakat bilim değil

7 Bilimsel Yöntem • Yaşadığımız,hissettiğimiz ortamlarda ortaya çıkan veya çıkabilecek durum ve sorunları anlamak, vurgulamak, yorumlamak ve çözüm önerileri sunmak için yapılan düzenli çalışmaların tümüdür.

8 Dünya 1 2 3 Gözlemci Tanım BİLİMSEL YÖNTEM GÖZLEM, ÖLÇÜM VE TANIMLAMA İÇERİR.

9 BİLİMSEL YÖNTEM Bilimsel Yöntem  Bilimsel Düşünme Yöntemi  Bilimsel Araştırma Yöntemi  Olaylara Dayanma  Tarafsızlık  Dogmatizmi Reddetme  Eleştiriye açık olma  Yanılma olasılığını kabul etme  Sorunu belirleme  Gözlem  Hipotez kurma  Hipotezi test etme  Teori ve genel kanunlara ulaşma Anlam (Araştırmaya dayanır) (Akla dayanır)

10 İşleme / Yorumlama Miktarı Kişiye özel oluş Veri’den Bilgiye

11 Bilimsel Yöntem Eylemsel işlemler • Gözlem • Deney • Ölçme Düşünsel işlemler • Tümevarım • Tümdengelim • Kavram • Hipotez kurma

12 Bilim nasıl çalışır? Gözlem Teori Test edilebilir hipotezler Gözleme dayalı genellemeler

13

14 Bilimsel yöntem aşamaları • Güçlüğün sezilmesi • Güçlüğün bir problem olarak tanımlanması • Çözümün tahmin edilmesi (olası neden-sonuç ilişkisinin kurulması, denencenin oluşturulması) • Tahmin edilen çözümün doğrulanabilmesi için sınayıcıların belirlenmesi • Sınayıcıların kullanılarak çözümün denenmesi • Elde edilen sonuçların kaydedilmesi

15

16

17 Bilimsel yöntemler • Tümdengelim-İndirgeme –analiz • Tümevarım- Genelleme-sentez • Diyalektik yöntem

18 1 - 17 Tümdengelim- Analiz Genel önermelerden (doğrulardan) hareket ederek özel durumlar için akıl yürüterek sonuç çıkarma (Aristo)

19 1 - 18 Tümevarım-Sentez Tek tek yapılan gözlem ve deneylerin sistemli bir biçimde incelenmesiyle elde edilen genellemeler (Bacon)

20 Tümdengelim - Tümevarım Kuramlar Denenceler Gözlemler Ampirik genellemeler TÜMEVARIM TÜMDENGELİM Kaynak: Babbie

21

22 Diyalektik Yöntem • Yöntemli ve doğru düşünme, doğru bilgiye varma sanatı (tez-antitez-sentez) • Her şey birbiriyle ilgilidir • Her şey oluş halindedir (değişme) • Nicel değişmeler nitel değişmeyi yaratır • Gerçek, içsel çelişkiler içerir Hegel

23 SENTEZ ANALİZ DEDUCTION ANALİZ SENTEZ ANALİZ Bilgi/varsayım GÖZLEM/VERİ KURAM (Fizik, kimya) GÖZLEM/VERİ Bilgi spirali (Boogerd, Bruggeman, Van Beek)

24 23 Red Kabul Doğa yasası

25 Hipotez- Denence-Varsayım • Araştırmada, olayla ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen, test edilebilen ilişki • Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğu sınanmak üzere geliştirilmiş olan denemelik iddia • ‘Henüz denenmemiş yargı’

26 Hipotezler • veri toplamayı sistemleştirir, ona yön verir • fikirlerin, kavramların sınanmasını sağlar • kuram geliştirmeye yardım eder

27 Teori- Kuram • Bilimsel bilgilerden türetilen ve gerçeklenmeye açık olmakla birlikte henüz [tümüyle] gerçeklenmemiş olan bilgiler dizgesi • Birtakım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal sistem • Ampirik gerçeklik hakkında mantıksal olarak birbiriyle ilişkili bir dizi önerme

28 Kuram • Belirli bir konuya nasıl bakacağımızı gösterir • Konuyla ilgili soruları, kavramları sağlar • Verilerimize anlam vermemizi sağlar • Belirli bir çalışma ile elde edilen bilgiyi diğer araştırmacıların ürettiği diğer bilgiler içine koyabilmemizi mümkün kılar • Zaman içinde değişir, farklılaşır; yetersiz görülerek ortadan kaldırılabilir

29 Öngörü-Yordama • Olgular arasındaki ilişkilerden ve bu ilişkileri dile getiren genellemelerden yararlanılarak, henüz oluşmamış bir olguyu önceden kestirme

30 Paradigma • Gözlemlerimizi ya da akıl yürütmemizi düzenlemek için kullandığımız temel modeller, genel çerçeveler ya da bakış açıları • Bilim adamları topluluğunca kabul edilen varsayımlar, araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri üzerinde anlaşmaları ile ortaya çıkan kavramsal çerçeve

31 Kuhn’un paradigması • Paradigma kavramı “belirli bir dönemde bir bilimsel disiplin içinde faaliyet gösteren bilim insanlarınca benimsenen kabuller bütünü”nü ifade eder • Paradigmalar zaman içinde kendi önceledikleri sorulara cevap veremez hale gelirler ve yerlerini devrimsel bir değişiklikle yeni paradigmalara bırakırlar

32 Kuhn’un paradigması Kabul gören paradigma = normal bilim Anormal durumlar Sıradışı araştırmalar ve bulgular yeni normal bilim Paradigma öncesi Farklı standartlar, problemler vs Paradigma değişimi ile insana, evrene, bilgiye bakış açısı, sorunlar da değişir.

33 Paradigma değişimi Mekanik Newton Fiziği • Evren ölü bir makinadır • Evren heliosentriktir • Madde atomiktir • Uzay sonsuzdur • Zaman çizgiseldir Organizmik Aristo Fiziği • Evren yaşayan bir organizmadır • Evren jeosentriktir • Madde süreklidir • Uzay sonludur • Zaman döngüseldir

34 Araştırma Paradigma değişimi Paradigma Paradigmaya ilişkin sorunlar Düşünce okulu Bilimsel devrimler


"Bilimsel Yöntem Prof Dr Süheyla Ünal Brain Functioning ReptilianOld MammalianMammalian (Survival)(Emotional)(Critical Thinking) Physically safe?Invited." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları