Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADAGASKAR ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADAGASKAR ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C."— Sunum transkripti:

1 MADAGASKAR ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADAGASKAR (ülke notları) OCAK 2013

2 1.Coğrafi veriler 1.1.Konumu
Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi. Madagaskar olarak adlandırılan ülkeyi oluşturan ana ada dünyanın dördüncü büyük adasıdır. Afrika kıtası ile arasında Mozambik Kanalı yer alır. Komor Adaları adanın kuzeybatısındadır. Madagaskar, 11° 57’-25° 36’ güney enlemleri ile 43° 13’-50° 29’ doğu boylamları arasında yer alır.

3 1.3.Sınırları ve komşuları
1.2.Yüzölçümü Ülkenin yüzölçümü km² dir. Başlıca şehirleri Antananarivo (1,8 milyon), Taomasina (236 bin), Antsirabe (205 bin), Fianarantsoa (194 bin) dir. 1.3.Sınırları ve komşuları Yüzölçümü itibariyle dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, kuzeyden güneye 1570 km uzunlukta olup, azami genişliği 575 kilometredir

4 1.4. Arazi Yapısı Yüksek yaylalar ismini alan dağlık iç bölge, deniz seviyesinden 900 ila 1500 m yükseklikte olup, yüksekliği 1830 m’yi aşan üç dağ silsilesini ihtiva eder. Dağlık bölgenin yüksek kesimlerinde, çukur şeklinde büyük alçak basınç alanları ve bataklık ovalar mevcuttur.

5 1.5.İklim Adada iklim değişiklikleri, enlem farklılıklarından ziyade yükseklik farklılıklarına bağlıdır. Kıyılarda iklim genellikle sıcak ve nemlidir. Dağlık iç kesimlerde ise ılımandır. Madagaskar’da iki mevsim vardır: Sıcak (yağışlı) mevsim ve soğuk (kurak) mevsim. Sıcak mevsim, günlük yağmurlar ve fırtınalar dönemidir. Antongil kıyısında 3700 mm olan yağış miktarı, kuzeybatı kıyısında 2100 milimetreye, batıda 940 milimetreye, güneybatıda ise 355 kilometreye düşmektedir. İç platoda bu miktar mm arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise kıyılarda 21°C-27°C, iç platoda ise 13°-19°C arasındadır. En soğuk ay temmuz ayıdır.

6 1.6.Arazi Kullanımı Bir zamanlar Madagaskar’ı kaplayan kesif ormanlara, günümüzde ancak kıyı hattında ve merkezi dağ silsilesinin yamaçlarında rastlamak mümkündür. Tabii bitki örtüsü, tarla açmak için yakılarak veya kesilerek yok edilmektedir. Ormanlar koyu kırmızı ve güzel kokulu ağaçlarla demir ağacı gibi kıymetli ağaçları ihtiva eder. Güneyde sık dikenli fundalıklar (kaktüs ve bodur ağaçlara karışan dev otlar) bulunur.

7 1.7. Diğer İlgili Bilgiler 2.Nüfus Bilgileri
Başkent Antananarivo dur. Resmi Dili: Hıristiyan, Müslüman, Putperest dir. 2.Nüfus Bilgileri nüfuslu Madagaskar halkının büyük çoğunluğu (% 84) kırsal kesimde yaşar ve çiftçilikle geçinir. Yaklaşık nüfusa sahip, başşehir ve aynı zamanda tek büyük şehir olan Antananarivo, yüksek yaylalar bölgesindedir. Nüfus artış oranı, % 2,6 civarındadır.

8 3.Ekonomik Göstergeler 3.1.Ekonomiye Genel Bakış
Madagaskar ekonomisi son yıllara kadar büyük çoğunlukla Fransız iktisadi kuruluşlarının kontrolü altında idi. Günümüzde hükumet, uyguladığı hızlandırılmış bir devletleştirme politikası ile, yaklaşık sanayinin % 35’ini, ihracatın % 78’ini, ithalatın % 60’ını, bankacılığın ve sigortacılığın tamamını devletleştirmiştir. 3.2. Sektörler göre iş gücü dağılımı Madagaskar’ın 2012 yılı nüfusunun 20,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir.Ülkede 18 etnik grup bulunmaktadır.Nüfusun Yaklaşık % 70’i günlük 1$ gelirle yoksulluk sınırı altında yaşadığı tahmin edilmektedir.Diğer taraftan, nüfusun okuma yazma oranı %80 dir Orman, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri.

9 3.4.İthalat ve İhracat Ürünleri
Petrol yağları,prinç,şeker pancarı/kamışı,tedavide kullanılan ilaçlar,otomobil,buğday unu,demir/çelik gibi ürünler ithal edilen başlıca ürünlerdendir. Karanfil, titanyum cevheri,kıymetli taşlar gibi ürünler ihraç edilen ürünlerin başında gelmektedir.

10 3.5.Diğer İlgili Konular Ülkemizden km uzaklıkta olan Madagaskar’ın toplam dış ticaretimizde payı % 0,01 dir. Madagaskar’a yapılan 2011 yılı ihracatımızın %50 sinin demir çelik ürünleri % 37 si ise hububat mamulleri oluşturmaktadır.2011 yılında Madagaskar’a ihracatımız bir önceki yıla göre % 90 oranında artarak 51 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Ülkemiz 2011 yılı itibari ile, Madagaskar’ın ithalatında 23. Sırada ihracatında ise 44. sıradadır. İki ülke arasında tarihinde Antananarivo’da imzalanmış bir” Ticaret ve Ekonomi iş birliği Anlaşması” bulunmaktadır.

11 4.Ormancılık Yapısı 4.1.Ormancılık Teşkilat Yapısı

12 4.2.Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri
Ülkedeki orman alanlarının toplamı ha dır.Buda toplam ülke topraklarının %22.1 i ni kaplamaktadır.Ülkedeki ormansızlaşma ise: ha dır.yaklaşık -0,3 ünü kapsamaktadır.Ülke ormanlarından kaldırılan ahşap miktarı ise Endüstriyel odunları: m 3 Ahşap yakıt: m 3 dir

13 4.3. Ormancılığın Ekonomideki payı
Endüstriyel odunları $ lık bir gelir sağlamaktadır. Yakıt olarak ise : $ bir gelir sağlamaktadır.toplam olarak ülkeye $ bir gelir sağlamaktadır. 4.4. Özel Sektörün Ormancılıktaki rolü Ülkedeki ormanların 98% ülkeye ait :% 2 si ise özele aittir. 4.5.Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri 4.5.1.Orman Fakülteleri l'Université Nord Madagascar (Antsiranana) (UNM) University of North Madagascar (l'Université d'Antsiranana, Centre Universitaire Régional (CUR))Private University of Antananarivo

14 5.Korunan Alanlar 6. Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumları Ulusal Odak Noktaları Mme Laurette Hermine Rasoavahiny Directeur du Système des Aires Protégées Ministère de l'Environnement et des Forêts BP: 243 Nanisana Antananarivo 101 Madagascar M. Jean Chrisostome Rakotoary Directeur Général Office National pour l'Environnement (ONE) Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme B.P. 822 Antaninarenina 101 Antananarivo

15 Mrs. Marie Blandine Ramanantenasoa
Chef Service Legislation et Contentieux Ministère de l'Environnement et des Forêts B.P. 571 Ampandrianomby Antananarivo 101 Madagascar Mrs. Naritiana Rakotoniaina Chef de Programme Valorisation de la Biodiversite Service d'Appui a la Gestion de l'Environnement (SAGE) Lot VI 21 D bis Villa Ranorosoa II - Ambatoroka Antananarivo 101 Madagascar

16 7. Uluslararası İlişkiler 7. 1
7.Uluslararası İlişkiler Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar Ülke; FAO, En Az Gelişmiş Ülkeler ve Afrika Birliğine, UNFF, COFO’ üyesidir 7.2.Uluslar Arası Projeler Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Ozon Tabakasını Koruma, Sulak Alanlar. İklim değişikliği ve Kyoto Protokolü imzalanmış fakat onaylanmamıştır

17

18

19

20


"MADAGASKAR ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları