Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE ENERJİ KAYNAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE ENERJİ KAYNAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE ENERJİ KAYNAKLARI
YENİLENEBİLİRENERJİ KAYNAKLARI

2 ÖNEMLİ BAZI MADENLER Taşkömürü: Kalori değeri linyitten yüksek olduğundan tercih edilir.Elektrik santrallerinde, sanayide ve kok üretiminde kullanılır.Ülkemizde elde edilen taşkömürü,Zonguldak-Çatalağzı’nda bulunan termik santral ile Karadeniz-Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları’nda enerji elde etmek için kullanılır.

3 ÖNEMLİ BAZI MADENLER Linyit: Türkiye’de linyit yatakları enerji elde etmek için ısınmada ve termik santrallerde kullanılır. Linyit elektrik enerjisi üretiminde Türkiye’de su gücü ile birlikte en önemli kaynak durumundadır.

4 Petrol: Kimya sanayi, araç yakıtları üretiminde(Benzin, mazot,) yakıtlarda (Fuel-oil) kullanılmaktadır. Ülkemizde Raman Dağı(Batman) çıkarılmaktadır. Adıyaman ve Siirt’te açılan yeni kuyularla üretim artmıştır. Bunun yanında az da olsa Trakya’da Hamitabat ta çıkarılır. Ülkemizde çıkarılan petrol ülke ihtiyaçlarını karşılama dığı(Ülke ihtiyaçlarının %10 sağlanmaktadır.) için büyük bölümü yurt dışından ithal edilmektedir. Çıkarılan petrol ülkemizde Rafineri adı verilen petrol arıtma tesislerinde işlenir. Yurdumuzdaki önemli petrol rafinerileri Aliağa(İzmir) ,Ataş(Mersin) ,İpraş ya da Tüpraş(İzmit)Orta Anadolu (Kırıkkale),Batman’dır.

5 ÖNEMLİ BAZI MADENLER Türkiye’de Başlıca Petrol Yatakları Adana Adıyaman Batman Urfa Siirt Mardin Petrol: Günümüzün en önemli enerji kaynağıdır. Yeraltından çıkarıldığında hammaddedir. Petrolü çıkardıktan sonra arıtarak türevlerine ayırmak gerekir. Türkiye’de çıkarılan petrolün ve dışardan ithal edilen ham petrollerin arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Ülkemizde rafineriler Batman, İzmit, İzmir, Mersin ve Kırıkkale’de bulunur.

6

7 4-Doğal Gaz: yerin altında genellikle petrol ile birlikte bulunan gaz karışımıdır. Çoğunlukla yakıt olarak kullanılır. (Ev, işyeri vb)Bunun yanında doğal gazla çalışan elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde Trakya’da Hamitabat’ta çıkarılmaktadır. Ancak buradaki üretim ülke ihtiyacını karşılamaz. Bu nedenle büyük bir kısmı ithal edilir. Doğal gaz ülkemize boru hatlarıyla taşınmaktadır. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında döşenen boru hattı ile bu ülkeden doğal gaz almaktayız. Türkiye’de doğal gaz aramalarına çok geç başlanmıştır. Yapılan araştırmalarda yeni yataklar bulunmuş ,ancak buradaki gaz miktarı çok azdır. Günümüzde Karadeniz’de petrol ve doğal gaz aramalarına başlanmıştır.

8

9

10 YENİLENEBİLİR ENERJİ Yenilenebilir enerji, "doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanıyor.

11 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Güneş Enerjisi Rüzgâr Enerjisi Biomas Enerjisi Jeotermel Enerji Okyanus Enerjisi Hidro Enerji Hidrojen Enerjisi

12 GÜNEŞ ENERJİSİ Solar sistemler güneş ışığını absorblar ve enerjiyi ısı olarak veya elektriğe çevirerek kullanırlar. Dünyada güneş aynalar sistemiyle elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. (ABD, Almanya, Ermenistan gibi) Ülkemizde güneşten elektrik üretimi şu an için söz konusu değildir.

13 KULLANIM ALANLARI Kullanım sıcak suyu eldesi
Konut ısıtılması, soğutulması Sera ısıtılması Güneş ocakları ve fırınları Deniz suyundan tatlı su eldesi Tuz üretimi Sulama Endüstri için buhar üretimi Büyük ısıtma-soğutma sistemleri

14 2- Su Gücü(Hidrolik Enerji): Hızlı akan ve yüksekten düşen suyun türbinleri döndürmesiyle elde edilen enerjidir. Su gücünde elektrik elde etmek amacıyla hidroelektrik santralleri yapılmıştır. Ülkemizde GAP projesi ile bu santrallerin sayısı artmıştır. Yurdumuzda bulunan önemli, hidroelektrik santralleri arasında Keban, Karakaya, Atatürk, Hirfanlı, Sarıyar vb sayılabilir.

15 AVANTAJLARI Atık üretmez Suyu ve havayı kirletmez
Yeniden kazanılabilir enerji kaynağıdır. Hidrolik güçten enerji üretmek temiz, verimli ve etkili bir yoldur

16

17 KULLANIM ALANLARI Elektrik enerjisi üretimi
Merkezi ısıtma, soğutma, sera ısıtması v.b. Endüstriyel amaçlı kullanım, proses ısısı temini, kurutma v.b. Kimyasal madde üretimi, mineral eldesi, gübre, karbondioksit,lityum, hidrojen v.b. Kaplıca amaçlı kullanım, Çok düşük sıcaklıklarda (30 °c)kültür balıkçılığı v.b

18

19 Rüzgar enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur.

20 KULLANIM ALANLARI Elektrik üretme Pilleri şarj etme Su depolama
Taşımacılık Su pompalama Tahılların öğütülmesi Soğutma

21

22 OKYANUS ENERJİSİ Tüm dünya bilim adamlarının üzerinde araştırma yapmakta olduğu, temiz enerji arayışı’nın bir parçası da okyanus enerjisidir.

23 Yeryüzünün % 75’inden fazlasını kaplayan okyanuslar özellikle son yıllarda enerji arayışlarına giren dünya için muazzam bir enerji kaynağı olma potansiyeli taşıyor. Okyanus enerjisi hiçbir çevre kirliliğine yol açmayan, tükenmeyecek bir kaynaktır.

24 ÇEŞİTLERİ DALGA ENERJİSİ Dalga enerjisi üreten makineler, enerjiyi ya okyanusun yüzeyindeki dalgalardan, ya da suyun altındaki dalgalanmalardan elde ediyorlar . GELGİT ENERJİSİ gelgit hareketlerinden doğan enerji, gelişmiş makineler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor

25 HİDROJEN ENERJİSİ Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır.

26 NÜKLEER ENERJİ Nükleer atıkların tehlikesi, kurşun, civa veya arsenik gibi zehirli atıklara kıyasla daha azdır. Nükleer atıkların radyoaktivitesi, zamanla durduğu yerde azalırken, zehirli atıklar çevreye atıldıkları ilk günkü gibi kalırlar.

27 SINIRLILIKLARI Maliyeti yüksek
Çevreyi temizlenemez şekilde kirletme olasılığı vardır

28 BİOMAS ENERJİSİ Çöpten, çamurdan elektrik
Çevre kirliliği oluşturmaz Sera etkisi oluşturmaz Asit yağmurlarına yol açmaz

29 BİYODİZEL NEDİR ? Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.

30 FOSİL YAKITLAR GELECEĞİMİZİ YOK EDİYOR

31 İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKI BULUN……..?
İzlanda'nın Başkenti Reykjavik fosil yakıtlarla ısıtılırken, yıl 1932. Reykjavik'in tamamı günümüzde jeotermal ile ısıtılıyor

32

33 ÇIKIŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ DE ÇÜNKÜ.....!
Doğal Sınırsız Kirlilik üretmez Temiz enerji kaynağı Çevreye dost Canlılara dost

34

35


"ÜLKEMİZDE ENERJİ KAYNAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları