Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İntradiskal girişimsel yöntemler S.Erdine. Diskojenik ağrı •Diskojenik ağrının epidemiyolojisi •Diskin anatomisi •Diskografi •İntradiskal girişimler •Geleceğe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İntradiskal girişimsel yöntemler S.Erdine. Diskojenik ağrı •Diskojenik ağrının epidemiyolojisi •Diskin anatomisi •Diskografi •İntradiskal girişimler •Geleceğe."— Sunum transkripti:

1 İntradiskal girişimsel yöntemler S.Erdine

2 Diskojenik ağrı •Diskojenik ağrının epidemiyolojisi •Diskin anatomisi •Diskografi •İntradiskal girişimler •Geleceğe yönelik kavramlar

3

4 Diskin anatomisi

5

6

7 Diskojenik ağrı •İntervertebral diskteki internal disrupsiyondan ve diskin biyokimyasal bütünlüğünün bozulmasından kaynaklanan bel ve yansıyan ağrı, –Merksey, Bogduk, Classification of Chronic Pain, IASP, 1994 •Ağrı prevalansı: %39 –Schwarzer et al, Spine 1995

8 Internal Disk Disrupsiyonu •Tarihçe; 197’de Crock tanımladı •Patoloji:Nükleus içinde periferik anulusa doğru çatlaklar oluşması •Klinik: Kalça ve yanlara vuran, oturup kalkarken artan ağrı, ekstremitede parestezi ve hissizlik •MRI: T2 koyu disk, HIZ •Provokatif diskografi- düşük basınçta (50 PSI altı) anuler yırtık

9

10 Radyal çatlaklar yaşa bağlı değildir •Dejeneratif değişikliklerin yaşla bağlantısı yok •Radyal çatlaklar 40 yaşın üzerinde çok az insanda var (Kieffer) •Radyal çatlaklar provokatif diskografide ağrının ortaya çıkması ile doğrudan bağlantılı (Moneta)

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Hastanın hazırlanması •Provokatif diskografi –Bozulmuş anulustaki liflerin gerilmesi –İritan özellikli glikozaminoglikanlar, laktik asit ve asidik materyalin ekstravazasyonu –Anulustaki bulgingin posteriorda sinir köklerine baskısı –Disk enjeksiyonunda posterior eklemlerde hiperfleksiyon –Vasküler granülasyon dokusu –Son plaklardaki ağrı generatörlerinin uyarılması

20 Diskografi

21 İnternal disk disrupsiyonu Diagnostik kriterler •50 PSI’nin altında disk stimülasyonu ağrılı •Disk stimülasyonu VAS’da 6/10 ağrılı •Disk stimulasyonu yayılan ağrıya yol açar •Diğer birkaç seviyede negatif •BT diskografide anulusun dış üçte birine yayılan grade-3 anuler yırtık

22

23

24 Lumbar diskografide ağrı •Dış anuler yırtıklar: sadece benzer ağrıyı gösterir •Genel dejenerasyon fazla bir bulgu vermez –Moneta 1994, 833 diskogram sonucu

25 Diskojenik ağrı tedavisi •Lumbar füzyon? –Vamvanji 1998; 56 hastada farklı füzyon yöntemlerinin değerlendirilmesi –Anterior ve posterior faset füzyon en iyisi –Klinikte %63 başarı –Birden fazla seviyede ise sonuçlar kötü

26 Cerrahi füzyonla ilgili randomize kontrollü çalışmalar •Fritzell ve ark. 2001 •3 tip füzyon, 294 hasta fizyoterapi ile karşılaştırılmış •2 yıllık takip •%63 belirgin düzelme •Ama hala ağrı devam ediyor

27 Diskin ısıtılması •Sluijter 1998, RF elektrodu merkeze yerleştirilmiş, 2 dakika RF, %24 başarı •Barendse, Van Kleef: Etkisi yok •Saal ve Saal 1998 IDET, 15 dakika ısıtma •Derby 1998/99, IDET 6/12,12/12 izleme •Karasek 2000. Intraanular yerleştirme, sonuçlar daha iyi •Finch/Kamson 2000, Disctrode •Singh, 2002, Nükleoplasti

28 Hasta seçim kriterleri •3 aydan fazla süren kronik bel ağrısı •Noninvazif yöntemlerin yetersiz kalması •Tıbbi kontrendikasyon yok •Nörolojik defisit yok •Bacak kaldırma testi normal •MRG normal •Segmental instabilite yok •Psikolojik sorun yok •Disk yüksekliği %75’in altında olmayacak •İnternal disk disrupsiyon kriterleri

29

30

31

32

33

34

35

36 IDD’nin Perkütan Tedavileri Intradiskal Elektrotermal Anuloplasti (IDET) •1998’de uygulanmaya başlandı •Disk dekompresyonundan sapmayı temsil etti •Anuloplasti teorisi: Anulusun ısıtılması anuler yırtıkların tamirini ve anulusun dış 1/3’ünü innerve eden C afferent lifleri haraplayarak anulusun denervasyonunu sağlayabilir Saal JS,Saal JA. Management of chronic discogenic back pain with thermal intradiscal catheter. Spine 2000; 25: 382-389.

37 Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemler İntradiskal Elektrotermal Koagülasyon (IDET) Ekipman: Termal kateter (Spine- CATH) 17G iğne introducer Profilaksi için IV antibiyotik

38

39 Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemler İntradiskal Elektrotermal Koagülasyon (IDET) Endikasyonlar: Pozititif provokatif diskografili lomber diskojenik ağrı, internal disk disrusiyonu veya disk bulging Diskitis, sinir kökü basısı, koagülopati veya lokal enfeksiyon varlığında kontrendike

40 Kontrendikasyonlar •Lokal enfeksiyon •Koagülopati •Diskitis •Sinir kökü basısı

41 IDET’in olası mekanizmaları •Kollajen modifikasyonu yoluyla spinal segmentin mekaniğini değiştirme •Termal nosiseptif fiber destrüksiyonu •Enflamasyonun biyokimyasal mediasyonu •Anulusun dış katmanının stimülasyonu ile iyileşme •Damar yapılarının koterizasyonu •Anuler yırtıkların iyileşmesi

42 IDET •IDET işlemi sırasında anuler sıcaklık asla kollajen kontraksiyonu için gerekli olan*. •Thermocouple anuler ısıyı 45ºC olarak gösterir, bu da afferent sinir liflerinin haraplanması için yeterli değildir*. •Diğer eksiklikler: intraoperatif ağrı, postoperatif bel spazmı * Kleinstueck FS, Diederich CJ, Naw WH et al. Acute biomechanical and histologic effects of intradiscal electrothermal therapy on human lumbar discs. Spine 2001; 26: 2198-2207.

43 IDET sonuçları •Saal ve Saal 2000, 25 hasta 7/12 takip VAS skorunda %80 2/10 azalma •Derby 2000, 32 hasta 12/12 takip %63 uygun sonuç, VAS skorunda1.84 ortalama azalma •Karasek 2000, kateter mid-anulus’a yerleştirildiğinde %24 TOTAL ağrı düzelmesi. 2 yıllık veriler

44 Komplikasyonlar •Erken –Introducer’ın uygunsuz yerleştirilmesiyle nöral dokularda, damarlarda veya böbrek gibi intaperitoneal dokularda travma –Kateterin kesilmesi ya da bükülmesi –Termal yaralanmalar •Geç –Enfeksiyon –Diskitis –Epidural apse –Menenjit –Ağrıda artış

45 IDET Komplikasyonlar * •1675 hasta •6 sinir kökü hasarı •19 kateter kırılması (16’sı disk içinde kalmıştır) •1 mesane disfonksiyonu (ekstra-diskal kateter) * Saal JA. 9th Annual Scientific Meeting of the International Spinal Injection Society. Boston. Sep 14-16, 2001.

46 Disctrode - New Generation

47 Yeni bir disk elektrotu •Açılı introducer yönlendirmeye yardımcıdır •İmpedans ölçümüyle derinlik belirlenebilir •Posterior anulus boyunca direkt yerleşim •Mid-anular thermocouple ile hedef ısı ölçülür •Isıtma işlemi için ayrı bir RF cihazı gerektirmez

48

49

50

51

52 Annuloplasty

53 Percutaneous annuloplasty in the treatment of discogenic pain: Retrospective evaluation of one year follow-up Serdar Erdine, Aysen Yucel, Mehmet Celik Ağrı Ekim 2004 İşlem öncesi1 ay 12 ay p VAS7.3±0.94.9±1.54.3±1.7<0.001 PF35.0±6.741.8±6.443.8±6.8<0.001 BP27.8 ± 6.137.7±9.241.2 ± 7.5<0.001

54 RF - DISCTRODE™ Komplikasyonlar* •Henüz bildirilmemiştir •Metal yapısından dolayı kateterin kırılması farklıdır •Sinir kökü hasarı ve enfeksiyon muhtemelen Spinecath™ (IDET) ile aynıdır * Finch, Kişisel görüşme

55 Diskojenik Ağrıda Uygulanan İşlemler Nükleoplasti (“Disk Koblasyonu”)  Perkütan disk dekompresyonu  Disk protrüzyonu olan semptomatik hastalar  Disk içinde ince kanallar oluşturularak doku çıkarılı  Kanallar termal olarak tedavi edilir  Kemopapain, IDET, Termonükleolizis uygulamalarına dayanır  Kontrollü tedavi sağlar:  Düşük ısı  Kontrollü ablasyon/koagülasyon  Disk disrüpsiyonunu minimale indirir

56 NÜKLEOPLASTİ Hasta Seçimi •Radiküler / Aksiyal Ağrı –Bacak ağrısı > bel ağrısı –Disk protrüzyonuna dair MRG bulgusu –Selectif sinir kökü blokajında başarısızlık •Aksiyal Bel Ağrısı –Pozitif Provokatif Diskografi –Disk yüksekliği > %75

57 NÜKLEOPLASTİ Dışlama Kriterleri •Disk yüksekliği < %75 •Şiddetli dejeneratif disk •Spinal fraktür, tümör veya enfeksiyon •Orta / ağır spinal stenoz •Ekstrüde veya sekestre disk •Herniasyonun spinal kanal sagital çapının 1/3’ünden daha büyük olması

58 Nükleoplasti •Disk hacmi küçülür –Radyofrekans –Disk içindeki elektrot ile nükleus pulpozus arasında bir plazma alanı oluşturulur –Nükleus pulpozusun moleküler bağları kırılır, disk materyali buharlaşır ve düşük molekül ağırlıklı gazlar- hidrojen, oksijen, karbondioksit- açığa çıkar –IDET’in tersine, nükleoplasti daha düşük ısı oluşturur, 40-70 o C –Termal hasar riski teorik olarak daha düşüktür

59

60 Nükleoplasti-Sonuçlar •67 hasta,12 ay takip, Ağrıda %80 düzelme, fonksiyonel durumda %60 düzelme –Singh et al.Pain Physician,5;250-59,2002 •49 hasta; 1,3,6 ve 12. aylarda VAS, opioid kullanımı, işe dönüş ve hasta memnuniyeti ölçülmüş. VAS işlem öncesi 7.9’a karşı, 12. ayda 4.3 –Sharps et al:Pain Physician,5:121- 26,2002

61 Postoperatif Dönem •6-8 hafta lomber korse/bel kuşağı •İlk 6 hafta 30-40 dakikadan fazla oturulmamalı •1-3 hafta sedanter aktiviteler •İlk beş gün otomobil kullanmak yasaklanmalı •İlk 6 hafta 5 kg’dan fazla yük taşınmamalı •İlk hafta günde 20 dakika yürünmeli •1 hafta sonra yumuşak germe egzersizlerine başlanmalı •İlk 6 hafta yüzmekten kaçınılmalı •8 hafta kademeli program dahilinde aktiviteler

62 Sonuç •Radyal yırtıklar bel ağrısının sık sebeplerindendir •Diskografi tanı için elzemdir •Füzyon IDD tedavisinde en iyi yol olmayabilir •Intradiskal ısıtma diskojenik ağrının bazı formlarında yardımcı olabilir •Geniş çapta kullanım öncesinde randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır

63 Sonuç •İnsanoğlu her zaman ayakta durmalıdır The human being has to stay in stand up position always


"İntradiskal girişimsel yöntemler S.Erdine. Diskojenik ağrı •Diskojenik ağrının epidemiyolojisi •Diskin anatomisi •Diskografi •İntradiskal girişimler •Geleceğe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları