Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2010. İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI A- TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ DURUM: Eski çağlarda Kolhis kültür alanında ve eski.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2010. İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI A- TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ DURUM: Eski çağlarda Kolhis kültür alanında ve eski."— Sunum transkripti:

1 ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2010

2 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI A- TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ DURUM: Eski çağlarda Kolhis kültür alanında ve eski Lazlar'ın yerleşim bölgesinde bulunan Mapaura, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu egemenliğine girdi. 6. yüzyıldaki Laz Savaşları sonucunda, Roma/Bizans İmparatorluğunun Karadeniz sahilindeki en son yerleşim noktası olma özelliğini kazandı. 1204 yılında Bizans imparatorluğunun geçici süreyle dağılması üzerine Trabzon'da kurulan Rum İmparatorluğu döneminde de Mapaura/Mapavri Rum egemenliğinin doğudaki son kalesi olarak kaldı. 1461’de II. Mehmed (Fatih)'in Trabzon devletini Osmanlı topraklarına katması üzerine Türk yönetimine girdi. Bunu izleyen yaklaşık 50 yıl boyunca Mapavri Osmanlı Devleti'nin Karadeniz kıyısındaki sınır noktası idi. 1622’de Abaza korsanlarının saldırısına uğrayarak yağmalandı. Şemsettin Sami, Kamasü’l-Alam’da, Mapavri’den "Trabzon vilayetinin Lazistan sancağının Rize kazasına bağlı bir nahiye" olarak söz eder. I. Dünya Savaşı sırasında iki yıl süreyle Rus işgali altında kalan yöre 9 Mart 1918’de yeniden Türk idaresine girdi. Mapavri 1878’de nahiye 1944’de Çaybaşı adıyla ilçe oldu. Sonradan adı Çayeli olarak değiştirildi. Çayeli halen Karadeniz kıyısında Türkçenin anadil olarak konuşulduğu son ilçedir. Köy adlarının büyük çoğunluğu Rumcadır; ancak az sayıda Lazca ve Ermenice yer adları da vardır. 20. yüzyıl başlarından önce Türkçe yer adı kaydedilmemiştir.

3 1878 yılında Nahiye olan Çayeli’nde belediye teşkilatı 1915 yılında kurulmuş, 1 Eylül 1944 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. 473 Km2’lik alan üzerine kurulu ilçemize bağlı 2 belde ve 54 köy bulunmaktadır. İlçe merkezinin nüfusu 22.613, belde ve köylerle birlikte toplam nüfusu ise 41.333 tür.(ADNKS-2009) Bununla birlikte ilçe nüfus kütüklerine kayıtlı yaşayan kişi sayısı 120.000 civarındadır. Diğer bir deyişle ilçe halkının üçte ikisi başta İstanbul olmak üzere diğer il ve ilçelerde yaşamaktadırlar. İlçe merkezi dar bir kıyı şeridinde kurulmuş olup, belde ve köyler bölgenin coğrafi yapısı paralelinde oldukça dağınık bir yerleşim sergilemektedir. Rize'nin 18 km doğusunda yer alır. Yüzölçümü 473 km 2 ’dir. Doğudan Pazar, güneyinden Çamlıhemşin ve İkizdere, batıdan Rize merkez ilçeleri, kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Dar kıyı şeridi ve hemen arkasında yükselen, denize paralel sıradağlarıyla tipik bir Doğu Karadeniz kıyı ilçesidir. Büyük bir bölümü, Doğu Karadeniz Dağları'nın en yüksek kesimini oluşturan Rize Dağları'yla kaplıdır. Güney ucunda yükselti 2,000 m’yi aşar.

4 B- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ: İlçemizde düzenli eğitim faaliyeti ilk olarak; şimdiki adı 9 Mart ilköğretim okulu olan ve 1923 yılında faaliyete başlayan Çayeli İlkokulunun kuruluşu ile başlamıştır. Akabinde 1949 yılında şimdiki adı Merkez Atatürk ilköğretim okulu olan Çayeli Ortaokulu hizmete girmiştir. 1970 Yılında da Çayeli Lisesi açılmış olup, şuanda Vakıfbank lisesi adıyla hizmet vermektedir.

5 OKUL ÖNCESİ İlçe merkezindeki iki anaokulunda ve diğer okullarımızın bünyesinde açılan anasınıflarında toplam 671 öğrenci okul öncesi eğitime tabi tutulmaktadır. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı % 63,84 'dir. ANAOKULLARIMIZ SIRA NOANA OKULLARIMIZ Ö ĞRENCİ SAYISI Ö ĞRETMEN SAYISIDERSLİK SAYISI 1N. Ç AVUŞOĞLU ANAOKULU4044 2MERKEZ ANAOKULU 8234 TOPLAM122 78 OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBUMEVCUT N Ü FUSKAYITLIKAYITSIZ 2004 DOĞUMLU SAYISI538 521 17 2005 DOĞUMLU SAYISI 513150363 GENEL TOPLAM1.051 671380 KAYIT ORANLARI(%) 2004 DOĞUMLULAR 96,84 2005-2006 DOĞUMLULAR 29,24 GENEL ORAN(%) 63,84

6 İlçemizde şuanda 1’i özel, toplam 18 ilköğretim okulunda 8 yıllık zorunlu eğitim verilmektedir. Toplam 301 dersliği bulunan bu okullarımızda 5.527 öğrenci eğitim görmektedir. Bu okullarımızda toplam 386 öğretmen görev yapmaktadır. İLKÖĞRETİM OKULLARI SIRA NO İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZ ÖZEL EĞİTİM ANA SINIFI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI 19 MART İLKÖĞRETİM OKULU 10717154129 2AŞIKLAR İLKÖĞRETİM OKULU 159010 3BEYAZSU İLKÖĞRETİM OKULU 292932117 4BÜYÜKKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 402771815 5FİKRİ KEÇELİ İLKÖĞRETİM OKULU 19230149 6HASAN YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU 145259230 7İSHAKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 4283192118 8KAPTANOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 11109109 9KAPTANPAŞA YİBO 885169 10KARAAĞAÇ ŞMY İ.Ö.O 104799 11MADENLİ İLKÖĞRETİM OKULU 111381410 12MERKEZ ATATÜRK İ.Ö.O 9475013725 13 H.RÜŞTÜALTUNBAŞ İ.Ö.O 454092318 14YAMAÇ İLKÖĞRETİM OKULU 171191510 15YAMANTÜRKİLKÖĞRETİM OKULU 7991.0225440 1675. YIL YATILI BÖLGE. YİBO 153012824 17ÇATAKLI HOCA İLKÖĞRETİM OKULU 99799 18ÖZEL ŞAHİKA İLKÖĞRETİM OKULU 231831610 TOPLAM 445495.527386301

7 YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI İlçemizdeki 2 YİBO’nun yurt kapasitesi toplamı 780 olup, bu yurtlarda toplam 344 öğrenci kalmaktadır. SIRA NO OKULUN ADI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK OKUL ÖNCESİ 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF TOPLAM YURT KAPASİTESİ 1. Kaptanpaşa İ.A.Y.I.B.O 16987108 91413148560 2. 75.Yıl İ.M.K.B. Y.İ.B.O. 2824151418223635506859302720

8 TAŞIMALI EĞİTİM Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, İlçe genelinde 66 merkezden toplam 1.311 öğrenci 86 araçla 11 merkeze taşınmaktadır. SIRA NOOKULUN ADI TAŞINAN Ö ĞRENCİLERİMİZ KET 1 Ç ATAKLIHOCA İLK Ö ĞRETİM OKULU483886 2MADENLİ İLK Ö ĞRETİM OKULU6050110 3İSHAKOĞLU İLK Ö ĞRETİM OKULU5475129 4R Ü ŞT Ü ALTUNBAŞ İLK Ö ĞRETİM OKULU128131259 5B Ü Y Ü KK Ö Y İLK Ö ĞRETİM OKULU9592187 6BEYAZSU İLK Ö ĞRETİM OKULU123127250 7KAPTANPAŞA YİBO221840 8YAMA Ç İLK Ö ĞRETİM OKULU365086 9KAPTANOĞLU İLK Ö ĞRETİM OKULU181533 10AŞIKLAR İLK Ö ĞRETİM OKULU364076 11KARAAĞA Ç Ş. MUHAMMET Y Ü CE İ. Ö.O243155 TOPLAM6446671.311

9 Ortaöğretim kurumu olarak da ilçede 1’i genel lise, 1’i Anadolu lisesi, 5’i Meslek lisesi olmak üzere 7 lise mevcuttur. Toplam derslik sayısı 110 olan bu okullarımızda 2.488 öğrenci eğitim görmekte, 148 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır. LİSELER İlçe genelinde hizmet veren 2 Anaokulu, 18 İlköğretim okulu ve 7 ortaöğretim okulunun toplam derslik sayısı 419 olup, bunun yaklaşık %50’sine denk gelen 204 dersliği (1 Anaokulu, 7 İlköğretim okulu, 4 Lise) hayırsever işadamları tarafından yaptırılarak ilçemize kazandırılmıştır. İlköğretim okullarımızda derslik başına 18,3 ortaöğretim okullarımızda 23 öğrenci, toplamda ise derslik başına 19,5 öğrenci düşmektedir. SIRA NOORTA ÖĞRETİM OKULLARIMIZ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISIDERSLİK SAYISI 1VAKIF BANK LİSESİ5793323 2İMAM HATİP LİSESİ2621924 3BARBAROS ATL-EML4962913 4A.H.İ.DENİZCİLİK MES. LİS.215109 5KIZ MESLEK LİSESİ4683115 6A.H.İ.ANADOLU LİSESİ3531816 7A.H.İ.SAĞ. MESLEK LİSESİ115810 TOPLAM 2.488148110

10 RİZE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İlçemizde bulunan Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 03 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurularak 05 Ekim 1998 tarihinde öğretime başlamıştır. Fakültede Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümlerinde eğitim verilmektedir. Akademik personel olarak; 1 Profesör, 1 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 1 Doktor, 11 öğretim görevlisi, 2 okutman ve 23 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren Fakültede bu eğitim döneminde 1.048 öğrenci eğitim görmektedir. EĞİTİM FAKÜLTESİ PERSONEL DURUMU PROFESÖRDOÇENTYRD. DOÇ. DR.DOKTOR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İDARİ PERSONEL TOPLAM 11121112231768

11 EĞİTİM FAKÜLTESİ 2009-2010 EĞİTİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMI BÖLÜMLERPROGRAM1.SINIF2.SINIF3.SINIF4.SINIFTOPLAM İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 123122113115473 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (II.ÖĞRETİM) 120 240 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 7058 128 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (II.ÖĞRETİM) 70 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ40 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİM BÖLÜMÜ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 60 TOPLAM5203001131151.048

12 YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin bir kısmı 428 kişi kapasiteli (228 Kız - 200 Erkek) YURT-KUR’a ait Ahmet Mesut Yılmaz öğrenci yurdunda, geri kalanı ise özel yurt, pansiyon ve evlerde kalmaktadır. YURT-KUR ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ ÖĞRENCİ YURDU YURDUN BÖLÜMÜKAPASİTESİMEVCÜT ÖĞRENCİ SAYISI Kız Öğrenci Yurdu228 Erkek Öğrenci Yurdu200160 TOPLAM428388

13 ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI SIRAYURT-PANSİYON İSİMLERİ ÖĞRENCİ KAPASİTESİ MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI 1 Özel Nilüfer Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu 7059 2 Çayeli Ferahtepe Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 7530 3 Ali Osman Temurci Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu 80 40 4Çayeli Pansiyonu (Kız Öğrenci)70 TOPLAM295199

14 HALK KÜTÜPHANESİ İlçe Halk Kütüphanesinde 20 bin civarında kitap bulunmakta olup 1953 yılından bu yana hizmet vermektedir. Madenli beldesinde bulunan Halk Kütüphanesi şubesinde de 4500 kayıtlı kitap bulunmakta, 1990 Yılından itibaren hizmet vermektedir.

15 HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE AKŞAM SANAT OKULU 110 yatak kapasiteli olan ve 2004 yılında hizmete giren Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu, kurs ve seminer dolayısıyla yöremize gelen Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına hizmet vermektedir. Ayrıca kurs ve seminer çalışmaları dışında, yemekli iş toplantıları, düğün ve nişan törenleri de yapılmaktadır. Kurs ve seminerler için bölgemize gelen misafirlere yönelik, bölgemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenlenmekte, yörenin tanıtımına önemli katkı sağlanmaktadır.

16 C-SAĞLIK HİZMETLERİ İlçemizde birinci kademe sağlık hizmeti; 5 ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Aile Hekimliği kapsamında 11 Aile Hekimi tarafından verilmektedir. Ayrıca toplum sağlığı merkezinde 1 doktor ve 22 sağlık personeli görev yapmaktadır (2 hemşire, 3 ebe, 2 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 3 teknisyen, 2 memur, 3 şoför, 6 hizmetli). Yine köy ve kasabalardaki 9 sağlık evinde de birer ebe veya hemşire tarafından temel sağlık hizmetleri yürütülmektedir. 70 yataklı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinde ise; muhtelif branşlarda 6 uzman hekim, 3 diş hekimi, 7 pratisyen hekim, 40 ebe-hemşire ile, memur, teknisyen, şoför ve hizmetli olmak üzere toplam 154 personel görev yapmaktadır. Hastanede, röntgen ve biyokimya laboratuarı, 2 ameliyat salonu, 1 doğum salonu, 11 diyaliz makinesine sahip diyaliz ünitesi mevcuttur. Acil servis polikliniğinde 8 müşahede yatağı bulunmaktadır. 112 Acil Servis hizmeti hastane bünyesinde yürütülmektedir. 2009 yılı sonu itibariyle 3816 sayılı kanun gereği ilçe genelinde 7.517 kişiye Yeşilkart verilmiş olup bunların 2811 tanesi aktif durumdadır.

17 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ PERSONEL DURUMU SIRANOGÖREVİ / ÜNVANISAYISI 1UZMAN TABİP6 2DİŞ TABİBİ3 3PRATİSYEN HEKİM7 4HEMŞİRE31 5EBE9 6RÖNTGEN TEKNİSYENİ6 7LABORATUVAR TEKNİSYENİ4 8ANESTEZİ TEKNİSYENİ4 9DİŞ TEKNİSYENİ2 10SAĞLIK MEMURU4 11MEMUR15 12TEKNİSYEN15 13ŞOFÖR5 14HİZMETLİ21 15DİĞER PERSONEL22 TOPLAM PERSONEL SAYISI154 Personel

18 ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İlçemizde SSK’ya bağlı olarak 1985 yılında Çocuk ve Kadın doğum hastanesi açılmış, 5283 Sayılı Kanun gereğince de Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 2006 yılında da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis edilmiş ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce “Özürlü Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi” açılmıştır. Çayeli Özürlü Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi 50 yataklı olup, tam kapasiteyle çalışmaktadır. 18 yaş üstü erkek zihinsel özürlü hasta kabul etmektedir. Merkezde 15 kadrolu personel ve hizmet alım sözleşmesi karşılığı 38 kişi görev yapmaktadır.

19 D-SOSYAL VE EKONOMİK YAPI 1-TARIM VE HAYVANCILIK İlçemizin ticari ve gelir getirici bitkisel üretimi ağırlıklı olarak tek bir ürüne, yani çay tarımına dayanmaktadır Yörede çay üretimi başlamadan önce ana ürün mısırdı. Çayeli’nde hem yerleşime, hem de bitkisel üretime elverişli tek alan dar kıyı şerididir. Nüfusun büyük bir bölümü burada toplandığı gibi, çay ekimi de bu kesimde yoğunlaşmıştır. Türkiye’deki çay ekim alanlarının üçte ikisi Rize ilinde, bunun da %18’lik kısmı Çayeli ilçesinin sınırları içindedir. Çay yetiştiricilerine ait çay bahçeleri, kamuya ait bir devlet kuruluşu olan Çay-Kur tarafından alan (m2) olarak tespit edilerek mevcut bahçeler müstahsiller adına ruhsatlandırılmıştır. Bu anlamda İlçemizde; - Çay- Kur’dan ruhsatlı toplam müstahsil sayısı = 19.191 kişi, - Çay-Kur tarafından ruhsatlı toplam çay bahçesi alanı = 81.378 dekar dır. 2009 sezonunda, ilçemizdeki Çay-kur’a ait 5 fabrika tarafından toplam 69.540 Ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında ilçede faaliyet gösteren özel sektöre ait 12 adet çay fabrikası tarafından da 23.316 Ton yaş çay alınmıştır.

20 Ticari ve gelir getirici ikinci bir ürün olarak kivi yetiştiriciliğinden bahsedebiliriz. İlçemizde, 1996 yılı ve sonrası itibariyle ticari kivi yetiştiriciliği düşüncesi ivme kazanmıştır. Bugün İlçemizde toplamda 500 dekar civarında kivi bahçesi mevcut olup, yıllık ortalama 750 Ton kivi yetiştirildiği tahmin edilmektedir. Çok genel bir ifadeyle ilçemizdeki hayvan yetiştiriciliği, ekseriyetle zati ihtiyaca yönelik ve aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Büyük baş hayvan varlığı ortalama 2.000 baş, küçükbaş hayvan varlığı ise 1.500 civarındadır. İlçe genelinde ortalama 13.000 civarında arı kolonisi mevcut olup bunun 800 adedi yuvarlak kara kovan niteliğindedir. Diğer koloni varlığı fenni kovanlardan ibarettir. İlçemizde ticari anlamda deniz balık avcılığı da yapılmaktadır. İlçe sahilinde Limanköy, Büyükcaferpaşa, Çayeli Liman ve Taşhane olmak üzere 4 adet çekek yeri ve balıkçı barınağı mevcuttur. Ağırlıklı olarak ortalama yıllık 2.000 ton hamsi olmak üzere, mezgit, istavrit, palamut ve sargan gibi diğer çeşitler de, yıllık olarak ortalama 100-150 ton civarında istihsal edilmektedir. İlçemizde tarım sektörü ile ilgili olarak Ziraat odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Su Ürünleri Kooperatifi, Kivi Üreticileri Birliği ve 6 tane Tarımsal Kalkınma Kooperatifi faaliyet göstermektedir. İlçe tarım müdürlüğünde ilçe müdürüyle birlikte 3 veteriner hekim, 2 ziraat mühendisi, 1 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 tarım işçisi görev yapmaktadır.

21 İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ODA-KOOPERATİF VE BİRLİKLER ODA - KOOPERATİF VE BİRLİĞİN ADIÜYE SAYISI 1 Çayeli Ziraat Odası18.000 2 Çayeli Tarım-Kredi Kooperatifi1.720 3 Çayeli Su Ürünleri Kooperatifi635 4 Çayeli SS 53-4 Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi7.367 5 Çayeli SS 53-45 Büyükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi1.460 6 Çayeli SS 53-99 Gürgenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi600 7 Çayeli SS 53-58 Kaptanpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi420 8 Çayeli Çukurluhoca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi162 9 Çayeli SEN-ÖZ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Buzlupınar)157 10 Çayeli Kivi Üreticileri Birliği61

22 2-TİCARET VE SANAYİ İlçemizde sanayi, ağırlıklı olarak çay sanayine dayalıdır. Bu kapsamda Çay- kur’a ait 5 adet, özel sektöre ait 12 çay fabrikası faaliyettedir. Bu fabrikalarda 428 daimi, 1353 geçici personel çalışmaktadır. 1995 yılında faaliyete geçen İlçemiz Küçük Sanayi Sitesinde toplam 120 işyeri bulunmakta, bu iş yerlerinde yaklaşık 300 esnaf ve sanatkar çalışmaktadır. İlçe Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 550 (450 si aktif), Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 767, Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı 675 üye bulunmaktadır. 2009 yılsonu itibariyle ilçe genelinde 2254’ü Gelir Ve Kurumlar Vergisi, 5023’ü de Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi olmak üzere toplam 7277 vergi mükellefi bulunmaktadır. Yıl içerisinde tahakkuk eden vergi miktarı 57.836.956,17 TL, tahsilat miktarı ise 54.107.030,15 TL olmuştur. (%93.55). İlçede 5 banka şubesi (Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi) bulunmaktadır.

23 ÇAYKUR’A AİT FABRİKALAR Fabrika Adı Personel Sayısı M ü stahsil Sayısı Ç ay Bah ç esi Alanı/m2 2009 Yılı Yaş Ç ay Mubayaası / kg DaimiGe ç ici B ü y ü kk ö y 571651.85810.395.7229.829.918 Musadağı661162.74812.395.00010.447.00 Ç ayeli702655.58322.748.40319.161.491 Sabuncular821844.89218.572.00015.320.000 Aşıklar701984.01117.267.45914.782.014 TOPLAM34592819.19181.378.58469.540.423

24 ÖZEL SEKTÖRE AİT ÇAY FABRİKALARI Fabrika Adı Personel Sayısı DaimiGe ç ici Okumuş Ç ay35200 Şirin Ç ayKapalı Ufuk Ç ay25 Abanoz Ç ay210 Ç aycılar Ç ay1595 Morgil Ç ay4 Saruhan Ç ay312 Ç aykan Ç ayKapalı Zinde Ç ayKapalı Kapris Ç ay1520 Ezo Ç ay15 Neşe Ç ay1211 Ka ç kar Ç ay8 Demirhisar Ç ay113 Kibaroğlu Ç ay12 TOPLAM83425

25 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ (ÇBİ) İlçemizin en önemli sanayi kuruluşu, Madenli Beldesinde faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleridir. 7 Temmuz 1983 tarihinde Türk ve yabancı sermaye ortaklığı olarak kurulmuş bir madencilik şirketidir. (Eti Maden İşletmeleri genel müdürlüğü % 45, İnmet Mining Co. % 49 Kanada, Gama % 6). Şirket ortaklarından İnmet, 2001 yılında Gama’nın % 6 hissesini satın almış, akabinde özelleştirme kapsamında 2004 yılında devlete ait % 45 payı 49.750.000 ABD doları bedelle satın almıştır. Bugün şirketin % 100 hissesi Kanada’da (Toronto) yerleşik İnmet Mining firmasına aittir. 1983-1991 yılları arasında arama, araştırma, test ve fizibilite çalışmaları devam etmiş, 1992 yılında yatırımlara başlanıp 1994 Ağustos ayında üretime geçilmiştir. Madendeki ham cevher yaklaşık olarak ortalama % 4 Bakır ve % 6 Çinko içermektedir. İşletme tesisleri, 18 hektar alan üzerine kurulu olup şirketin işlettiği maden işletme ruhsat sahası 134 hektardır. İşletmede yılda 1 milyon ton cevher üretme ve işletme kapasiteyle, ortalama 150 bin ton % 25 tenörlü Bakır ve 70 bin ton % 50 tenörlü Çinko konsantresi üretilmektedir. Üretilen Bakır ve Çinko Konsantreleri Rize limanından gemiler vasıtasıyla yurt dışında çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Şirket, yeraltı metal madenciliği sektöründe Türkiye birincisidir. İşletmede toplam çalışan sayısı 475 olup buna ilaveten belirli işlerde 100 civarında müteahhit elemanı istihdam edilmektedir. ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ (ÇBİ) Kuruluş Tarihi7 Temmuz 1983 Üretim TarihiAğustos 1994 Sermaye YapısıYabancı Sermaye (Kanada) İşletme Sahası134 Hektar Yıllık Ortalama Üretim150 Bin Ton Bakır, 70 Bin Ton Çinko Cevher Oranı% 4 Bakır, % 6 Çinko Çalışan Sayısı475

26 3- ASAYİŞ VE GÜVENLİK : İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde; 1 Subay, 7 Astsubay, 10 Uzman Jandarma Çavuş, 24 Erbaş / Er görev yapmaktadır. Hizmete tahsisli 7 araç bulunmaktadır. Komutanlık binası 1962 yılında yapılmış olup 1 lojmanı bulunmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığının görev alanında 2 belde, 54 köy bulunmaktadır. Sorumluluk bölgesinde 24 kahvehane ve çay ocağı Mevcuttur. İlçe Emniyet Müdürlüğünde: 1 Müdür, 1 Amir, 1 Başkomiser, 52 Polis Memuru, 1 Çarşı ve mahalle Bekçisi ve 2 Teknisyen Yardımcısı olmak üzere toplam 58 personel mevcuttur. İlçe Emniyet Müdürlüğünde 5 adet hizmete tahsisli araç bulunmaktadır. Hizmet binasının üstünde 6 adet lojman bulunmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü görev sahasında; 34 Kıraathane, 4 otel, 16 Internet cafe ve 2 atarı salonu bulunmaktadır.

27 4-MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI : A-BELEDİYELER : ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : 1915 yılında kurulan Çayeli Belediyesinin nüfusu 22.613, mahalle sayısı 17’dir. Belediyede 52 personel görev yapmaktadır. BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1953 yılında kurulan Büyükköy Belediyesinin nüfusu 2.692, mahalle sayısı ise 8’dir. Belediyede 11 personel görev yapmaktadır. MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : 1973 yılında kurulan Madenli Belediyesinin nüfusu 2.639, mahalle sayısı ise 8’dir. Belediyede 18 personel görev yapmaktadır. BELEDİYELER ADI KURULUŞ U N Ü FUSU MAHALLE SAYISI PERSONEL DURUMU 2010 YILI B Ü T Ç ESİ MEMURİŞ Ç İ Ç ayeli Belediyesi191522.6131724289.310.000,00 TL B ü y ü kk ö y Belediyesi19532.6928561.000.000,00 TL Madenli Belediyesi19732.63984141.496.600,00 TL

28 B-KÖYLER : Kaymakamlığımıza bağlı 54 köy bulunmaktadır. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen stabilize yollarla sağlanmaktadır. İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 800 km olup; bunun 50 km’si asfalt (Karayolları ağı), 160 km’si beton yol, 500 km’si stabilize, geri kalanı ise ham yol niteliğindedir. Köylerimizin 46 tanesinin ilçe merkeziyle bağlantısı asfalt veya beton yollarla, 8 tanesinin ise kısmen beton, kısmen stabilize yollarla yapılmaktadır. Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz köylerinde devlet imkanlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin yanında, vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yaptığı tesislerde bulunmaktadır. İlçeye bağlı 54 köyde de içmesuyu tesisi bulunmakla birlikte, bir kısmı yetersizdir. Tüm köylerimizin ve bağlılarının elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur. Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli kesintiler dışında, elektrik ve telefon hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır. Köylerin 2 tanesi hariç (Çeşmeli ve Karaağaç) geri kalanın tamamının kadastrosu yapılmıştır.

29 KÖYLERİMİZ SIRA NO KÖYÜN ADI 2009 NUFÜSÜ HANE SAYISI İLÇEYE UZAKLIĞI (Km) YOL DURUMU İÇME SUYU AsfaltBetonStabilizeHam Yol 1ABDULLAHHOCA 155 66752Şebekeli / Yeterli 2ARMUTLU 205 13610 Şebekeli / Yeterli 3AŞIKLAR 795 2361055Şebekeli / Yeterli 4BAŞKÖY 66 4628208Şebekeli / Yeterli 5BEŞİKÇİLER 143 99752Şebekeli / Yeterli 6BEYAZSU 360 196651Şebekeli / Yeterli 7BUZLUPINAR 444 31214 Şebekeli / Yeterli 8ÇATALDERE 277 129322012Şebekeli / Yeterli 9ÇEŞMELİ 224 1701358Şebekeli / Yeterli 10ÇINARTEPE 89 3413123Şebekeli / Yeterli 11ÇİLİNGİR 363 87651Şebekeli / Yeterli 12ÇUKURLUHOCA 231 143232012Şebekeli / Yetersiz 13DEMİRHİSAR 319 286945Şebekeli / Yeterli 14DERECİK 411 326201532Şebekeli / Yeterli 15DÜZGEÇİT 134 5610532Şebekeli /Yeterli 16ERDEMLİ 67 35954Şebekeli / Yeterli 17ERENLER 278 10014 Şebekeli / Yetersiz 18ESENDAĞ 260 159642Şebekeli / Yeterli 19GÜRGENLİ 359 159752Şebekeli / Yeterli 20GÜRPINAR 160 80242022Şebekeli / Yeterli 21GÜZELTEPE 653 176742.5Şebekeli / Yeterli 22HAREMTEPE 731 223651Şebekeli / Yeterli 23İNCESIRT 271 19466Şebekeli / Yeterli 24İNCESU 30 834120129Şebekeli / Yeterli 25KAÇKAR 84 681082Şebekeli / Yetersiz 26KAPTANPAŞA 388 22420 Şebekeli / Yeterli 27KARAAĞAÇ 310 1651055Şebekeli / Yeterli

30 28KEMER 485 263823,52,5Şebekeli / Yeterli 29KESTANELİK 113 671073Şebekeli / Yeterli 30KÖPRÜBAŞI 117 6988Şebekeli / Yeterli 31LATİFLİ 246 180752Şebekeli / Yeterli 32MALTEPE 335 957511Şebekeli / Yeterli 33MUSADAĞI 146 90531Şebekeli / Yeterli 34ORMANCIK 73 89262033Şebekeli / Yeterli 35ORTAKÖY 397 139752Şebekeli / Yeterli 36SARISU 242 21066Şebekeli / Yeterli 37SEFALİ 350 1368521Şebekeli / Yeterli 38SELİMİYE 206 129743Şebekeli / Yeterli 39SESLİDERE 222 81161411Şebekeli / Yeterli 40SIRT 344 17088Şebekeli / Yeterli 41ŞİRİNKÖY 189 76633Şebekeli / Yetersiz 42UZUNDERE 60 68282038Şebekeli / Yeterli 43YAMAÇ 382 19266Şebekeli / Yeterli 44YANIKDAĞ 323 379523Şebekeli / Yeterli 45YAVUZLAR 84 4414563Şebekeli / Yeterli 46YENİCE 98 102222032Şebekeli / Yeterli 47YENİHİSAR 325 17510361Şebekeli / Yeterli 48YENİTEPE 159 518512Şebekeli / Yeterli 49YEŞİLIRMAK 85 4112534Şebekeli / Yeterli 50YEŞİLKÖY 99 5811100,5 Şebekeli / Yeterli 51YEŞİLTEPE 200 144281846Şebekeli / Yeterli 52YILDIZELİ 108 6010541Şebekeli / Yeterli 53ZAFER 118 6515555Şebekeli / Yeterli 54GEMİCİLER 7650 641Şebekeli / Yeterli

31 E- TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI: HALK EĞİTİM MERKEZİ İNŞAATI : (Şairler Mahallesinde 2.442,47 m2’lik arsa üzerinde; Eğitime Fiziksel Katkı Projesi kapsamında, zemin + 3 katlı Büyük Tip Halk Eğitim Merkezi) Yapımcı Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı Proje Bedeli: 3.008.577,00 TL Başlangıç Tarihi: 10.10.2007 Bitiş Tarihi: İnşaat devam ediyor Derslik Sayısı: 16 Yüklenici Firma: Aram İnşaat Hukuki Durumu:

32 KÖYDES PROJESİ YATIRIMLARI KÖYDES Projesi kapsamında 2005 –2009 yılları arasında ilçemize gönderilen toplam 7.770.377,00 TL ödenekle; 55.11 Km beton ve asfalt yol, 4 adet köprü, 13 adet menfez ve 150 adet istinat duvarı ile 35 köyün içme suyu tesisleri yapılmıştır. Ayrıca, 21,20 km ham yol ve 11,36 Km yol tesviyesi yapılmıştır. 2010 YILI K Ö YDES PROJESİ (K Ö YLERE HİZMET G Ö T Ü RME BİRLİĞİ PROJELERİ Ö DENEK DAĞILIMI) K Ö YLERE HİZMET G Ö T Ü RME BİRLİĞİNİN Ç AYELİ İL Ç ESİ K Ö YLERE HİZMET G Ö T Ü RME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI RİZE- Ç AYELİ HESAP NUMARASI (IBAN) :TR47 0001 2009 6920 0006 000 004 BANKA ve ŞUBE ADI :T.HALK BANKASI Ç AYELİ ŞUBESİ ŞUBE KODU :692 VERGİ KİMLİK NUMARASI :5890057501

33 I. K Ö Y YOLLARI PROJE KONUSU (1) NİTELİĞİ (2) Ö DENEĞİ (TL) ADI* YERİ (K Ö Y veya BAĞLISI)* ABDULLAHHOCA YOL BETONLAMASIK Ö M Ü RC Ü LER MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME17.500,00 ARMUTLU YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME23.000,00 BAŞK Ö Y YOL BETONLAMASICAMİ YOLUSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME7.500,00 BEŞİK Ç İLER İSTİNAT DUVARIKAKŞİOĞLU MEVKİİDİĞERBAKIM VE ONARIM4.400,00 BEŞİK Ç İLER YOL BETONLAMASITOHUMLUK MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME9.500,00 BEYAZSU YOL BETONLAMASI ALICANLAR-DERE MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME34.000,00 BUZLUPINAR İSTİNAT DUVARIYAL Ç INLAR MEVKİİDİĞERBAKIM VE ONARIM25.670,00 BUZLUPINAR İSTİNAT DUVARIYAL Ç INLAR MEVKİİDİĞERBAKIM VE ONARIM105.500,00 BUZLUPINAR YOL BETONLAMASIG Ü M Ü ŞPINAR MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME26.000,00 BUZLUPINAR İSTİNAT DUVARIG Ü M Ü ŞPINAR MEVKİİDİĞERBAKIM VE ONARIM24.040,00 Ç ATALDERE YOL BETONLAMASISIRT-AYDINLAR MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME13.000,00 Ç ATALDERE İSTİNAT DUVARIAZARLI MEVKİİDİĞERBAKIM VE ONARIM20.044,00

34 Ç INARTEPE YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME10.000,00 Ç İLİNGİR-SEFALI ASFALT KAPLAMAGRUP YOLUBETON STANDART GELİŞTİRME150.000,00 Ç UKURLUHOCA YOL BETONLAMASIŞEYGOĞLU MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME43.000,00 DEMİRHISAR İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM14.360,00 D Ü ZGE Ç İT YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME58.000,00 ERDEMLİ YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME8.000,00 ERENLER YOL BETONLAMASIBU Ç AK MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME33.000,00 ESENDAĞ İSTİNAT DUVARITEPELER MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM13.617,00 ESENDAĞ YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME15.500,00 GEMİCİLER YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME10.000,00 G Ü RGENLİ MENFEZLİVNA MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM24.609,00 G Ü RGENLİ İSTİNAT DUVARIG Ü NTEPE MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM22.000,00

35 G Ü RPINAR YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME21.000,00 G Ü ZELTEPE ASFALT KAPLAMAANAYOLBETON STANDART GELİŞTİRME78.000,00 HAREMTEPE İSTİNAT DUVARIALTVEİS MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM26.666,00 HAREMTEPE ASFALT KAPLAMAALTVEİS MEVKİİBETON STANDART GELİŞTİRME65.000,00 İNCESIRT YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME30.000,00 İNCESU İSTİNAT DUVARIMERKEZDİĞER BAKIM VE ONARIM9.743,00 KA Ç KAR YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME12.000,00 KARAAĞA Ç YOL BETONLAMASIBOĞAZLAR MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME76.000,00 KARAAĞA Ç MENFEZMERKEZDİĞER BAKIM VE ONARIM KARAAĞA Ç İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM3.057,00 KAPTANPAŞA YOL BETONLAMASIŞEN MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME138.000,00 KAPTANPAŞA YOL BETONLAMASI GELİNCİK- OKULYOLUSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME50.000,00

36 KEMER YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME70.000,00 KESTANELİK İSTİNAT DUVARICAMİ YOLUDİĞER BAKIM VE ONARIM12.049,00 KESTANELİK YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME4.000,00 K Ö PR Ü BAŞI YOL BETONLAMASICAMİ YANISTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME13.500,00 LATİFLİ İSTİNAT DUVARILATİFOĞLU MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM11.029,00 LATİFLİ YOL BETONLAMASIK Ü T Ü KL Ü K MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME19.000,00 MALTEPE YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME26.000,00 MALTEPE İSTİNAT DUVARIKARŞIYAKA MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM6.022,00 MUSADAĞI YOL BETONLAMASI ÜÇ EVLER MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME17.000,00 ORMANCIK İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM88.286,00 ORTAK Ö Y YOL BETONLAMASIVOYNA MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME11.000,00 ORTAK Ö Y İSTİNAT DUVARIVOYNA MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM12.916,00 SARISU YOL BETONLAMASIMEHELLE MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME30.000,00

37 SARISU İSTİNAT DUVARIMERKEZDİĞER BAKIM VE ONARIM4.063,00 SELİMİYE YOL BETONLAMASI SANDIK Ç ILAR MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME24.000,00 SELİMİYE İSTİNAT DUVARI SANDIK Ç ILAR MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM8.863,00 SESLİDERE YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME25.000,00 SIRTK Ö Y YOL BETONLAMASI ERDEMLİ BAĞLANTI YOLUSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME40.000,00 ŞİRİNK Ö Y YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME20.000,00 ŞİRİNK Ö Y İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM3.041,00 UZUNDERE İSTİNAT DUVARIMERKEZDİĞER BAKIM VE ONARIM11.249,00 YAMA Ç YOL BETONLAMASIMUTİLER MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME14.000,00 YAMA Ç YOL BETONLAMASI KALENDERLİ MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME24.000,00 YAMA Ç İSTİNAT DUVARISARILAR MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM10.408,00 YANIKDAĞ YOL BETONLAMASIKARANLIK MEVKİİSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME37.000,00 YENİCE YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME13.000,00

38 YENİHISAR İSTİNAT DUVARIFANTA MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM21.026,00 YENİHISAR İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM12.783,00 YENİTEPE İSTİNAT DUVARITEPE MEVKİİDİĞER BAKIM VE ONARIM3.908,00 YENİTEPE İSTİNAT DUVARIANAYOLDİĞER BAKIM VE ONARIM4.722,00 YENİTEPE YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME11.000,00 YEŞİLIRMAK YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME41.000,00 YEŞİLK Ö Y YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME13.000,00 YEŞİLTEPE YOL BETONLAMASIMERKEZSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME20.000,00 YILDIZELİ YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME14.500,00 YAVUZLAR YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME65.000,00 ZAFER YOL BETONLAMASIANAYOLSTABİLİZE STANDART GELİŞTİRME17.000,00

39 (1): Projenin Konusu b ö l ü m ü ne; projenin uygulandığı ü nite(lerin) mevcut envanterdeki durumu belirtilecek olup, "HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT" ve "BETON" se ç eneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. Proje konusu, "K ö pr ü " veya "Sanat Yapısı" ise "DİĞER" yazılacaktır. (2): Projenin Niteliği b ö l ü m ü ne; "STANDART GELİŞTİRME" veya "BAKIM ve ONARIM" se ç eneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. "Standart Geliştirme", uygulanacak proje sonunda yol t ü r ü n ü n nitelik değiştirmesi durumunu ifade etmektedir. Yani, proje uygulaması ile *: Birden fazla ü niteye (k ö y ve bağlısı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken b ü t ü n ü nite isimleri yazılacaktır.

40 PROJE KONUSU (1) NİTELİĞİ (2) Ö DENEĞİ (TL) ADI* YERİ (K Ö Y veya BAĞLISI)* DEMİRHISA R İ Ç MESUYU DEMİRHISA R K Ö Y Ü SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) BAKIM VE ONARIM 138.190,00 (1): Projenin Konusu b ö l ü m ü ne; projenin uygulandığı ü nite(lerin) mevcut envanterdeki durumu belirtilecek olup,"SUSUZ ( Ç eşmeli)", veya "SUSUZ (Şebekeli)" "SUYU YETERSİZ ( Ç eşmeli)", "SUYU YETERSİZ (Şebekeli)", "SULU ( Ç eşmeli)" veya "SULU (Şebekeli)", se ç eneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. (2): Projenin Niteliği b ö l ü m ü ne; "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ve ONARIM" se ç eneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. "Tesis Geliştirme"; proje uygulaması sonunda susuzdan suluya, yetersizden suluya veya ç eşmeliden şebekeliye gibi ge ç işlerin olacağı projeleri ifade etmektedir. "Bakım ve Onarım" ise, proje uygulaması sonunda i ç me suyu tesis standardının değişmediği, sadece iyileştirme ama ç lı bakım-onarımlarının yapıldığı projelerdir. *: Birden fazla ü niteye (k ö y ve bağlı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken b ü t ü n ü nite isimleri yazılacaktır. KHGB Ö DENEK TAHSİSİ Ö ZETİ

41 ALT HİZMET PROGRAMLARI PROJE SAYISI Ö DENEĞİ (TL) K Ö Y YOLLARI 2.012.870,00 K Ö Y İ Ç ME SULARI 138.190,00 K ÜÇÜ K Ö L Ç EKLİ SULAMA İŞLERİ -- ORTAK ALIM İŞLERİ-- TOPLAM 2.151.060,00

42 SYDV PROJELERİ: İlçemizde kivi üretimini yaygınlaştırmak için son üç yıl içerisinde 57 aileye toplam proje bedeli 289.680,00 TL olan 99,5 dönümlük kivi bahçesi, iki Yaban Yersini (Likapa) bahçesi ve bir Kamelya Çiçeği yetiştiriciliği serası tesis edilmiştir. Ayrıca eğitime destek kapsamında 350 ilk ve ortaöğrenim öğrencisine çalışma odası oluşturmak için hazırladığımız ’’Evde Ders Çalışma Ortamında Fırsat Eşitliği’’ projesi kapsamında her öğrenci için üstüne kitaplık monte adilmiş 1 çalışma masası, 1 koltuk, 1 masa lambası ve 1 elbise dolabı verilmiştir. Sıra No Proje Adı Yılı Destek TutarıFaydalanan Kişi Sayısı 1Rize Bezi Dokuma Kursu 2006 28.000 TL 80 Kişi 2Kivi Bah ç esi Projesi2007-2009 390.655 TL84 Kişi (133 D ö n ü m) 3 Ç alışma Masası Projesi2009 85.000 TL 350 Kişi 4Kamelya Projesi2009 10.000 TL 1 Kişi (1 D ö n ü m) 5Rikapa Projesi2007-2009 12.500 TL 2 Kiş (2 D ö n ü m) 6 Sera Projesi 2010 45.000 TL 4 Kişi (15 Sera) 7Hafta Sonu Kursları Projesi2009 65.200 TL 400 Ö ğrenci TOPLAM 636.355 TL 921 Kişi

43 ÇAYELİNİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI 1-Mevcut binası yetersiz olan Eğitim Fakültesine yeni okul binası ve sosyal tesisler yapılması. (Bunun içinde fakülte binasının çevresinde bulunan yaklaşık 20 dönümlük arazinin kamulaştırılması için Rize Üniversitesi Rektörlüğüne 5.020.000,00TL ödenek aktarılmış olup kamulaştırma süreci devam etmektedir.) 2- Rize Üniversitesince İlçemizdeki Eğitim Fakültesine yeni bölümler açılabilmesi için tahsisi talep edilen Merkez Atatürk İlköğretim Okulunun üniversiteye devredilebilmesi için söz konusu okulun öğrencilerini alabilecek 32 derslikli yeni bir ilköğretim okulu yapılması. 3-1978 yılında yapılmış olan mevcut 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu son derece yetersiz olduğundan en az 1.000 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılması. 4- Yeni bir anaokulu yapılması. 5- Mevcut hükümet konağı 1971 yılında yapılmış olup ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Bu nedenle bir kısım resmi daire hükümet konağı dışında bulunmakta, vatandaşa verilen kamu hizmetleri dağınıklık arz ettiğinden yeni bir hükümet konağı yapılması. 6- İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası 1962 yılında yapılmış ve hizmete cevap veremediğinden yeni bir Jandarma hizmet binası yapılması. (Konuyla ilgili olarak yaka mahallesinde ÇAYKUR’a ait iki dönüm’lük arazi hazineye terkedilmiş, hazineden de hizmet binası yapılmak üzere Jandarmaya tahsis edilmiştir. Hizmet binasının yapımı Jandarma Genel Komutanlığına teklif edilmiştir.) 7- 1979 Yılında yapılan ve yetersiz olan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerine yeterli büyüklükte yeni bir hizmet binasının yapılması. 8- Bir bölümü İlçe Halk Kütüphanesi olan binanın yıkım kararı olduğu için yeni bir Halk Kütüphanesi binası yapılması. 9- Sık sık taşkınlara maruz kalan dere güzergahlarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce tahkimat yapılması. Mehmet AKTAŞ Çayeli Kaymakamı


"ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2010. İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI A- TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ DURUM: Eski çağlarda Kolhis kültür alanında ve eski." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları