Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir Yazılım Şirketi İçin İş ve Yönetim Modeli ESİNKAP 5. Ar-Ge Proje Pazarı: Bilişim – Yazılım 31 Mayıs 2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir Yazılım Şirketi İçin İş ve Yönetim Modeli ESİNKAP 5. Ar-Ge Proje Pazarı: Bilişim – Yazılım 31 Mayıs 2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve."— Sunum transkripti:

1 Bir Yazılım Şirketi İçin İş ve Yönetim Modeli ESİNKAP 5. Ar-Ge Proje Pazarı: Bilişim – Yazılım 31 Mayıs 2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Çalışır Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gürcan Banger Sanayi Geliştirme Merkezi G. Çalışır - G. Banger Genel Koordinatörü

2 2 Yazılım Şirketi Bir yazılım şirketi; geliştirdiği nitelikleri ve yapılandırdığı iş bölümleri ile teknolojiyi, katma değere dönüştürür. G. Çalışır - G. Banger

3 3 Teknoloji Katma Değer ( Kâr ) ( Kâr ) NİTELİKLER •Politikalar •Süreçler •Yetenekler •Örgütsel yapı BÖLÜMLER •Geliştirme •Operasyonlar •Satış •Pazarlama •Finans •İnsan kaynakları •Muhasebe •Bilişim vb gibi… Yazılım Şirketi

4 G. Çalışır - G. Banger4 Yazılım Şirketi PAZARLAMA GELİŞTİRME SATIŞ OPERASYON YAZILIM ŞİRKETİ Bir yazılım şirketinin dört önemli fonksiyonu ve bölümü

5 G. Çalışır - G. Banger5 Pazarlama Bölümü, bir yazılım şirketinde iş modelinin baskın bileşeni ve tasarımcıı ve tasarımcısıolmalıdır. Pazarlama YAZILIM ŞİRKETİ

6 G. Çalışır - G. Banger6 Teknoloji Katma Değer ( Kâr ) ( Kâr ) Pazarlama Pazarlama Bölümü, şirketin temel iş modelini tanımlar; teknolojinin kâra dönüştürülmesi amacıyla şirketin kaynaklarından nasıl yararlanılacağını belirler. Kaynaklar

7 G. Çalışır - G. Banger7

8 8 İş Modeli •İş modeli, piyasa ortamında kâr sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi planlı faaliyettir. •İş modeli, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere iş yapma yöntemidir. İş Modeli

9 G. Çalışır - G. Banger9 İş Modeli •İş modeli, bir işletmenin stratejik seçimlerinin sonucu olarak değer yaratma, yayma ve elde etme yolunu tanımlar. İş Modeli

10 G. Çalışır - G. Banger10 İş Modeli •İş modeli, bir işletmenin ürünler veya hizmetler üretmek, kalıcı – sürdürülebilir olmak ve büyüme hedefli kaynak yaratmak için kim, ne, ne zaman, nerede, niçin, nasıl ve ne kadar sorularına cevap verme tasarımıdır. İş Modeli

11 G. Çalışır - G. Banger11 İş Modeli İnovasyonu •İş modeli inovasyonu; iş modelini oluşturan unsurlardan bir veya birkaçında işletmenin kazanç performansını artıran katma değerli yenilik yapılmasıdır. İş Modeli

12 G. Çalışır - G. Banger12 Teknoloji Katma Değer ( Kâr ) ( Kâr ) Pazarlama Pazarlama Bölümü, şirketin temel iş modelini tanımlar; teknolojinin kâra dönüştürülmesi amacıyla şirketin kaynaklarından nasıl yararlanılacağını belirler. Kaynaklar

13 G. Çalışır - G. Banger13 PAZAR Fırsatlar PAZARLAMABÖLÜMÜ Bilgilen(dir)me Değerlendirme Tanımlama Pazarlama Tehditler Ürün tipleri ve nitelikleri

14 G. Çalışır - G. Banger14 Pazarlama PAZARLAMA Eşzamanlı sunum için süreç yönetimi kaynakları: İnsan Kaynakları Kurumsal Kaynak Planlama Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler … Ürün Hizmetler Fikri Katkılar: Marka, imaj, lisans, Kurum kültürü vb PAZAR BÜTÜNSEL ÜRÜN

15 G. Çalışır - G. Banger15 Pazarlama Pazarlama Karması Şirket YönüMüşteri Yönü –Ürün –Fiyat –Yer - Kanal –Promosyon –Çözüm –Değer –Erişim –Bilgi İnsan (hizmet verenler, sadık müşteriler) Süreç (insan, davranış) Sergileme (tanıtım, uygulama) Pazarlama; promosyon yönetimi, etkinlik yönetimi ve halkla ilişkiler faaliyetlerini de içerir.

16 G. Çalışır - G. Banger16 Pazarlama ÜRÜN PAZARLAMA ÜRÜN YÖNETİMİ PROGRAM YÖNETİMİ 1- Ürünün kendisi, ürüne bağlantılı hizmetler ve farklılık yaratan niteliklerden oluşan Bütünsel Ürün’ün tanımı, 2- Hedeflenen endüstri, segment ve müşteri grupları ile ilgili kararlar 1- Bütünsel Ürün’ün ortaya çıkışından başlayarak ürün yaşam döngüsü boyunca gerekli faaliyetler ve süreçlerin tanımlanması 1- Pazarlama iletişimi, marka iletişimi, halkla ilişkiler, promosyon yönetimi ve etkinlik (aktivite) yönetiminin bu yazılım şirketi şartlarında tanımlanması PAZARLAMA YÖNETİMİ

17 G. Çalışır - G. Banger17 Geliştirme YAZILIM GELİŞTİRME BÖLÜMÜ PAZARLAMA BÖLÜMÜ İhtiyaçlar Geliştirilmiş ürün İyileştirilmiş ürün Geliştirme süreçleri

18 G. Çalışır - G. Banger18 •YAZILIM GELİŞTİRME BÖLÜMÜ: –Pazarlama Bölümü’nün ihtiyaç ve talepleri ile ürün + pazar analizinin alınması, –Pazarlama Bölümü ile ürün planlaması, –Tasarım, –Programlama (kod yazma, kod denetimi), –Kılavuzların yazılması, –Kalite sınaması ve denetimi, –Yerelleştirme, –Satış Bölümü ile eğitim, destek ve bakım süreçlerinin tasarlanması. Geliştirme

19 G. Çalışır - G. Banger19 Satış •SATIŞ BÖLÜMÜ NE YAPAR? •Satış, •Teslimat, •Kurulum, •Eğitim, •Satış sonrası destek, •Düzenli, programlı ziyaret, •“Bütünsel Ürün” tanıtımı. SATIŞ BÖLÜMÜ MÜŞTERİ

20 G. Çalışır - G. Banger20 Satış PROGRAM YÖNETİMİ Program Yönetimi fonksiyonu için Satış Bölümü’nün görevlendirilmesi durumunda •Ticaret fuarları, •Yazılım fuarları, •Tanıtım gösterileri, •Güdümlü satış etkinlikleri (kampanyalar) Satış Bölümü tarafından gerçekleştirilir. Bu faaliyetler, Satış Bölümü tarafından yapılmakla birlikte Pazarlama Bölümü ve Satış Bölümü tarafından birlikte tasarlanır. Satış Etkinliği

21 G. Çalışır - G. Banger21 Satış İhaleler ve Proje Teklifleri •İhale ve proje teklifi hazırlıklarını Satış ve Pazarlama bölümleri birlikte ve işbirliği ile yaparlar. •Bu süreçte mevcut kaynaklar, zaman planlaması, elde olmayan teknolojilerin tedarikleri dikkate alınır. •Şirketin, ihale ve proje teklifi davetine yönelik çalışmalar Satış Bölümü tarafından yapılır.

22 G. Çalışır - G. Banger22 Satış Müşterilerle yüzyüze yapılacak ilişki, Satış Bölümü’nün sorumluluğundadır. Yüzyüze ilişki; alınan siparişlerin işleme konması ve tahsilatın yapılması gibi konuları da içerir.

23 G. Çalışır - G. Banger23 Satış Satış Bölümü, zamanının büyük kısmını müşterilerle geçirdiğinden şirketin gözleri ve kulakları sayılır.

24 G. Çalışır - G. Banger24 Satış + Veri  Pazarlama •Satış Bölümü, müşterilerin “Bütünsel Ürün” hakkındaki izlenimlerini toplar ve Pazarlama Bölümü’ne iletir. •Birinci elden veri elde etmek için Ürün Pazarlama’dan sorumlu kişiler, satış çalışmalarına katılabilirler. Satış

25 G. Çalışır - G. Banger25 Operasyonlar Bölümü Operasyonlar Finansman İnsan Kaynakları, Eğitim Bilgi işlem, Donanım Sipariş İşleme Muhasebe Üretim Sevkiyat Diğer Satın Alma

26 G. Çalışır - G. Banger26 PAZARLAMA Diğer Satış Geliştirme Operasyonlar Pazarlama Bölümü’nün diğer bölümlerle ilişkilerinin özenle tanımlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir. Öznitelikler

27 G. Çalışır - G. Banger27 •Bölümler arası bağlantıların doğru işleyişi, en az her bölümün kendi başına doğru işleyişi kadar önemlidir. •Şirkette bir sorun oluştuğunda, çoğu zaman bunun bir bağlantıdaki sorundan kaynaklanması şaşırtıcı değildir. •Bu nedenle bölümler arası ilişkilerin nasıl işleyeceği ve denetleneceğinin açıklıkla tanımlanması gerekir. Öznitelikler BÖLÜMLERİN BİR BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞMASI

28 G. Çalışır - G. Banger28 PAZARLAMA BÖLÜMÜNÜN ANAHTAR ROLÜ Fonksiyonel bölümlerin etkin bağlantısının sağlanması Pazarlama Bölümü’nün anahtar görevlerinden birini oluşturur. Ürün Yöneticisi, bölümler arası potansiyel çatışmaları önlemek ve doğru bağlantı için çözüm geliştirmekle yükümlüdür. Öznitelikler

29 G. Çalışır - G. Banger29 Öznitelikler … KURUMSAL AMAÇ … Bir kurumsal amaca başarıyla ulaşmak üzere tüm bölümlerin etkili işbirliği ve anlaşma içinde İÇ BÜTÜNLÜK çalışmaları olgusuna İÇ BÜTÜNLÜK denir.

30 G. Çalışır - G. Banger30 Öznitelikler İ Ç B Ü T Ü N L Ü K •İç bütünlük, tanımlı bir süreçtir. •Bu süreç, Pazarlama Bölümü’nün Ürün Pazarlama biriminin (fonksiyonunun) sorumluluğundadır. •Geliştirme, Satış ve Operasyonlar bölümleri yöneticilerinin temel politika ve stratejik belgeler üzerinde kurumsal olarak uzlaşma sağlamaları ile başlar.

31 G. Çalışır - G. Banger31 Öznitelikler Ürün Pazarlama Yöneticisi •Ürün Pazarlama Yöneticisi, pazara sunulacak ürünü tanımlar; geliştirilmesi için Geliştirme Bölümü ile anlaşır; seçilen pazara belirlenen fiyat modeli ile uygun miktarda satılması için Satış Bölümü ile işbirliği yapar. •Bu süreçte iç bütünlük; teslimat tarihleri de dâhil olmak üzere Ürün Planı ve Özellikleri, Pazarlama Planları ve ürün(ler) için Gelir Hedefleri ile imza altına alınarak sağlanır.

32 G. Çalışır - G. Banger32 Öznitelikler İÇ BÜTÜNLÜK YÖNETİMİ, bir yazılım şirketinin başarılı girişimcilik aşamasından gerçek anlamda başarılı şirkete dönüşerek büyümesini mümkün kılan en değerli süreçlerdendir.

33 G. Çalışır - G. Banger33 Roller ve Sorumluluklar PAZARLAMA BÖLÜMÜ Stratejik Roller Operasyonel Roller •Kurumsal konumlandırmayı gerçekleştirme, •Hedef pazarları belirleme, •Fırsatların izlenmesi için stratejiler geliştirme, •Planlama ve analiz ihtiyaçlarını karşılama, •Stratejik ve iş planlaması yapma, •Stratejik planlar üzerinde iç bütünlüğü sağlama, •Pazarlama kalitesi ve süreç yönetimi, •Ürün yaşam döngüsü modelleri. •Pazarı, müşteri ihtiyaçlarını, rakip analizini ve gelecek öngörülerini değerlendirme, •Pazarlama programları tanımlama, geliştirme, izleme, •“Bütünsel ürün” ihtiyaçlarını tanımlama, •Beta sınaması dâhil olmak üzere pazara ürün sunulmasının yönetimi, •Anahtar kullanıcı topluluklarının yönetimi, •İç bütünlüğün sağlanması. Stratejik Sorumluluk Operasyonel Sorumluluk •Hangi sektörler, hangi müşteri segmentleri? •Dağıtım stratejileri? •Hangi ürünler, hangi çözümler? •Fiyatlama politikası ve yapısı? •İş yönetimi tarzı?

34 G. Çalışır - G. Banger34 Roller ve Sorumluluklar GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Stratejik Roller Operasyonel Roller •Geliştirme planlaması, •Ürün geliştirme, •Teknoloji planlaması. •Ayrıntılı teknik spesifikasyonlar, •Sürecin yaratılması ve yönetimi, •Ürünün geliştirilmesi ve sınanması, •Teknik araştırma, •İhale desteği ve satış desteği, •Satış sonrası desteği. Stratejik Sorumluluk Operasyonel Sorumluluk •Kaynak / Zaman ihtiyacı? •Başarılı sonuca nasıl ulaşma planlaması? •Teknoloji tercihleri? •İç bütünlük anlaşması. •Kaynakların yönetimi? •İş-zaman planına uyma? •İç bütünlüğü başarma? •Kaliteli ürün ve hizmet geliştirme?

35 G. Çalışır - G. Banger35 Roller ve Sorumluluklar SATIŞ ve OPERASYONLAR Bölümleri Stratejik Roller Operasyonel Roller •Muhasebe yönetimi, •Yeni müşteri planlaması, •Kaynak planlaması, •Yerel etkinlikler, programlar, kampanyalar. •Satış takımının hazırlanması, •Ürün ve hizmetleri satma ve destekleme, •Pazarlamaya saha girdilerini sağlama, •Yerelleştirmeyi yönetme, •İş ortaklarını ve kanalı yönetme, •Uygulama süreçlerinin hazırlanması ve yönetimi. Stratejik Sorumluluk Operasyonel Sorumluluk •Kaynak ihtiyaçları? •Kanal yönetimi? •İş bütünlük anlaşması? •Gelirleri ve kârlılığı yönetme, •Tahmin sistemini kurma ve geliştirme, •İç bütünlük ile belirlenen planı gerçekleştirme.

36 G. Çalışır - G. Banger36 Son söz…

37 G. Çalışır - G. Banger37 Nazik ilginiz için teşekkür ederiz. G. Çalışır - G. Banger


"Bir Yazılım Şirketi İçin İş ve Yönetim Modeli ESİNKAP 5. Ar-Ge Proje Pazarı: Bilişim – Yazılım 31 Mayıs 2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları