Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE ÖNCÜLERİ GEEB 454.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE ÖNCÜLERİ GEEB 454."— Sunum transkripti:

1 KALİTE ÖNCÜLERİ GEEB 454

2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖNCÜLERİ
Bu bölümde, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımının şekillenmesine katkıda bulunan ve bu alanda ilk akla gelen bazı öncülerin görüşlerine yer verilmiştir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖNCÜLERİ William E. Deming Joseph Moses Juran Philip B. Crosby 1904–2008 ( ) Kaoru Ishikawa Armand V. Feigenbaum 1922- William E. Conway

3 William Edwards Deming
ABD'li Deming, Japon işletmeleri üzerinde araştırmalar yapmış bir istatistikçi ve yönetim kuramcısıdır. 1950’lerde özel bir görevle gittiği Japonya da, Japon iş adamlarına istatistiksel kalite kontrol konusunda konferanslar vermiştir. 1950’lerden bugüne Japonya'da Deming Kalite Ödülü adı altında bir ödül verilmektedir. Üçüncü dalga endüstri devriminin kurucusu olarak da kabul edilmektedir. William Edwards Deming

4 William Edwards Deming …
ABD'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda da danışmanlık görevlerinde bulunan Deming, ABD'deki yönetim uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulunmuştur: Yönetimde katılıma önem verilmemesi, Üst yönetimlerin, örgütlerdeki yönetim sorunları ve niteliksiz üretimdeki paylarının %94 dolayında olması. TKY'nin uygulanabilmesinde temel sorumluluk öncelikle üst yöneticilere düşmektedir. Örgütlerdeki temel sorunlar, daha çok kötü yönetimden kaynaklanmaktadır. Hatasız ürünler üretebilmek için öncelikle çalışanlara dönük çeşitli motivasyon programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.

5 William Edwards Deming …
Deming, daha çok kalite ve nitelik üzerinde durmuş ve bunların ölçülebilmesi için mutlaka istatistiksel bir takım kanıtların ortaya konulması gerektiğini ileri sürmüştür. Deming, kaliteye topyekun olarak kendini adamayan bireylerle çalışılması durumunda nitelikli ürün elde etmenin mümkün olamayacağını belirtmiştir.

6 Deming'in Kaliteyle İlgili 14 İlkesi
Ürünün ve hizmetin geliştirilmesine yönelik istikrarlı amaçların oluşturulması, Yeni bir felsefenin benimsenmesi, Yoğun bir denetime bağlanma yerine, kalitenin istatistiksel kanıtlara göre değerlendirilmesi, İşin etiket fiyatına göre ödüllendirilmesinden vazgeçilmesi, Sorunların keşfedilmesi, İş başında eğitimin kurumsallaştırılması, Üretimin denetiminde yeni yöntemlerin ve liderliğin kurumsallaştırılması, Herkesin işletme yararına etkin bir biçimde çalışabilmesi için korkunun ortadan kaldırılması,

7 Deming'in Kaliteyle İlgili 14 İlkesi …
Bölümler arası engellerin ortadan kaldırılması, Çalışanlar için oluşturulan sayısal amaçlardan ve sloganlardan vazgeçilmesi, Sayılara dayalı iş tanımlama standartlarından vazgeçilmesi, Çalışan insanların örgüte bağlılıklarını engelleyen etmenlerin ortadan kaldırılması, Etkili bir bireysel ve örgütsel eğitim programının yerleştirilmesi, Yukarıdaki on üç maddeyi her gün uygulamak için çaba gösterecek uygun bir yönetim yapısının oluşturulması.

8 Yöneticiler üretilen ürünler yerine, sürekli süreçler üzerinde yoğunlaşmalı ve böylece hatalı ürün üretiminin, üretim süreci aşamasında önlenmesini sağlamalılar. Kısacası, yönetim, dikkatini sürekli süreçler ve sistem üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Yöneticiler, ürünler yerine süreçler üzerine yoğunlaşmak için Deming/PUKÖ Çevrimi denilen teknikten yararlanabilirler.

9 PLANLA DEMING/ PUKO ÇEVRİMİ UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

10 DEMING/PUKO ÇEVRİMİ Deming veya PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Çevrimi, veriye dayalı olarak sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan bilimsel bir yöntem olarak tanımlanabilir. Yeni bilgiler elde edildikçe iyileştirmeler ve yeniliklere ilişkin görüşler üretilir ve PUKÖ ile test edilir. Yapılan planlar, sadece planı yapılan konulardan değil birçok dış faktörden de etkilenmektedir. Bu nedenle yapılan planların uygulama aşamalarında sürekli kontrol edilmeleri ve oluşan aksaklıklar giderilmelidir. Değişen koşulların yapılan işin kalitesini etkilememesi ve işi sürekli geliştirmek için PUKO döngüsü kullanılmalıdır. PUKO’yu yaptıkları işlerde uygulayanlarda oto kontrol gelişmekte ve kontrol edilmeleri için harcanan zamandan tasarruf edilebilmektedir.

11 DEMİNG / PUKO DÖNGÜSÜAŞAMALARI
: Planla: PUKO döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşaması olup 5N 1K esasına dayandırılır. Böylece hedeflerin ve görev dağılımlarının düzgün olarak belirlenmesi PUKO'nun son adımı olan Önlem Al aşamasında yapılacakları en aza indirecektir. Planlama geçerli ve güvenilir verilere dayalı olmalıdır. DEMİNG / PUKO DÖNGÜSÜAŞAMALARI Uygula: İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKO'nun üçüncü adımı olan Kontrol Et aşamasının girdisini oluşturur. Kontrol Et: Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır. Önlem Al: Kendi içinde PUKO döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler başlatılır.

12 Joseph Moses Juran Romanya doğumlu olan Joseph Moses Juran;
1912'de ABD'ye göç etmiş, Elektrik mühendisliği ve hukuk eğitimi görmüştür. Joseph Moses Juran 1954'te Japonya'ya giderek kalite yönetimi üzerine dersler vermiş Kalite konusunda çeşitli kitaplar yazmıştır ve 1979 yılında da kendi adını taşıyan bir enstitü kurarak kalite eğitimi seminerleri vermeye başlamıştır. Juran'ın da Japonların ekonomik başarılarında Deming gibi pay sahibi olan kişilerden biri olduğu kabul edilmektedir.

13 Juran’a göre kalite iki türlüdür:
Bunlardan birincisi, özel talep ve beklentileri karşılayacak nitelikteki ürünün kalitesini, İkincisi ise kullanıma uygun nitelikteki ürünün kalitesini ifade etmektedir. Juran, burada hem bireysel beklentilerin karşılanması hem de kullanıma uygunluk olmak üzere kaliteli bir ürünün iki boyutuna dikkat çekmektedir.

14 JURAN DEMİNG Juran, kalite kavramını, yönetimin bütün boyutlarını içerecek biçimde çok kapsamlı bir anlamda kullanmış ve Deming'den bazı yönleriyle ayrılmıştır. Juran’a göre, Kalite tanımlarında daha çok işin teknik boyutuna önem verilmiş, insani boyut ihmal edilmiştir. Örgütlerde sorunları anlamanın ve çözmenin önkoşulu, önce insanı ve insani sorunları anlamak ve çözmektir.

15 Yıllık yapısal iyileştirmeler Kapsamlı eğitim programları
Juran, genel olarak geliştirme ve iyileştirme için üç temel basamaktan söz etmiştir: Yıllık yapısal iyileştirmeler Kapsamlı eğitim programları Üst yönetimin liderliği

16 Juran 'a göre; Kalite ile ilgili sorunların ancak %20'si çalışanlardan kaynaklanmakta, %80'i ise yönetimden kaynaklanmaktadır. Kalite, yönetimin sorumluluğundadır. Kalitenin artırılması için de öncelikle üst yönetimin kalite konusunda eğitilmesi gerekmektedir.

17 Juran, kalite geliştirmek için;
Proje gruplarının oluşturulmasını ve Kalitenin aşamalı olarak geliştirilebileceğini savunmaktadır.

18 JURAN’IN KALİTE İYİLEŞTİRMEYE DÖNÜK ON İLKESİ
İyileştirme için fırsat ve ihtiyaçların farkında olunmasını sağlamak, İyileştirme için amaçlar belirlemek, Amaçlara ulaşmak için örgütlenmek (kalite kurulunun oluşturulması, sorunların belirlenmesi, projelerin seçilmesi, takımların oluşturulması, takım liderlerinin belirlemek), Çalışanların eğitilmesi, Projelerin uygulanması ve sorunların çözümlemesi, İlerlemelerin raporlaştırmak, Başarıyı tanımak ve bilimek, Sonuçları paylaşmak, Sonuçlar muhafaza etmesk, Yıllık iyileştirme çalışmalarını, sistemin ve sürecin bir parçası haline getirmek.

19 Philip Bayard Crosby Crosby'ye göre kalite,
Yönetim teorisi ve Kalite yönetimi uygulamalarına katkıda bulunmuş bir iş adamı ve yazar. ( ) Crosby, adını ilk defa 1960'larda Martin Şirketi'nde kalite sorumlusu iken geliştirmiş olduğu "sıfır hata" kavramı ile duyurmuştur. Crosby'nin "Quality is Free (Kalite Bedava)” adlı kitabı ününe ün katmıştır. Crosby'ye göre kalite, Gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini teyit etmektir. İyi ya da kötü kalitenin yerine, gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin teyidi söz konusudur. Kalite geliştirme, bir program olmayıp bir süreçtir ve kalitenin sorumluluğu yönetime aittir. Kalite yönetimi tek kelime ile özetlenebilir: ÖNLEM ALMA.

20 CROSBY …. HAYATTA KALNAMIN DA!
Önlem alma ya da önleyici tedbir, kalitede mükemmelliği yakalamanın temel yoludur. TABİ, HAYATTA KALNAMIN DA!

21 Crosby'e göre, önleyici tedbirin üç temel boyutu vardır:
Belirleme Eğitim Uygulama

22 CROSBY 'NİN "KALİTE İYİLEŞTİRME“ İLKELERİ
Yönetimin kendini kaliteye adamasından emin olunması, Her birim ya da bölüm temsilcilerinden oluşan kalite iyileştirme ekiplerinin oluşturulması, Halihazır ve gelecekte potansiyel kalite problemlerinin hangi konu ve alanlarda olabileceğinin belirlenmesi, Kalite maliyetinin değerlendirilmesi ve onun bir yönetim aracı olarak kullanımının açıklanması, Kalitenin farkında olunmasını sağlama ve her çalışanın birey olarak dikkate alınması, Önceki basamaklarda belirlenen problemleri düzeltmek için eylem içinde olunması, Sıfır hata programları için komitelerin oluşturulması, Kalite geliştirme programlarının etkin bir parçasını oluşturan denetçilerin, bu amaçla eğitilmesi,

23 CROSBY 'NİN "KALİTE İYİLEŞTİRME” İLKELERİ …
Sıfır hata günlerinin düzenlenmesi, başarıların ve değişmelerin çalışanlarla birlikte kutlanması ve paylaşılması, Bireylerin, hem kendileri hem de içinde yer aldıkları grupların geliştirilmesine dönük amaçlar belirleme konusunda cesaretlendirilmesi ve yüreklendirilmesi, Bireylerin, iyileştirmeye dönük belirlenmiş amaçlan gerçekleştirme konusunda karşılaştıkları engelleri aşmak için yönetimle sürekli iletişim kurmaya cesaretlendirilmesi, Kalite geliştirme sürecine katılanların tanınıp onurlandırılması ve memnuniyetin kendilerine ifade edilmesi, Düzenli iletişim kurulabilmesi için kalite kurullarının oluşturulması, Kalite geliştirme programlarının bir kez yapılıp uygulanan programlar olmadığını vurgulamak için yukarıdaki işlemlerin sürekli tekrar edilmesi.

24 ÖZETLE Crosby'nin geliştirdiği yukarıdaki kalite iyileştirme yöntemini oluşturan aşamalar incelendiğinde, burada da temel vurgunun insan, yani çalışanlar üzerinde olduğu gözlenmektedir. Çalışanların katılımının ve paylaşımının olmadığı bir örgütte yönetimin tek başına kaliteyi geliştirmesi söz konusu olamamaktadır. Burada çalışanların örgüte bağlılıkları ve yönetimle bütünleşmeleri, kalitenin önkoşulu olarak ortaya çıkmaktadır.

25 WILLIAM E. CONWAY Deming'in yakın arkadaşlarından biri
Başkanlığını yaptığı Nashua Şirketi‘nde kalitenin iyileştirilmesi için Deming'i davet ederek kalite konusunda 3 yıl devam eden seminerler vermesini sağlamış, 1983'te şirketten ayrılarak kendi adını taşıyan bir eğitim ve danışmanlık şirketi kurmuştur. Deming'e yakınlığından dolayı kaliteye ilişkin geliştirmiş olduğu yaklaşımı, "Deming Yöntemi" olarak bilinir. Oysa, bazı yönlerden Deming’den ayrılır.

26 Geliştirme Üretim Yönetim ve
Kalite yönetimine geniş bir anlam yükleyen Conway’a göre kalite yönetimini oluşturan boyutlar şunlardır: Geliştirme Üretim Yönetim ve Müşterilerin istediği nitelikte düşük maliyetli ürün ve hizmetlerin onlara sunulması

27 Conway, kalitenin nasıl iyileştirilebileceğinden çok örgütün en iyi ve doğru biçimde nasıl yönetilebileceği üzerinde durmuştur. Kalite için yeni bir yönetim anlayış ve sistemi oluşturulması gerekmektedir. Değişim sürecinde örgütün yazılı olmayan kurallarının, yani kültürünün de gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Yönetim, sistem üzerinde çalışırken insanlar da bu sistem içinde çalışmaktadır ve insanlar değişmeye daima açıktır.

28 Conway, Kaliteyi Ve Üretkenliği Artırmak İçin Altın Plan Adını Verdiği Altı İlke Ortaya Atmıştır:
İnsan ilişkileri konusunda beceriler: Örgütte gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için yönetimin temel görevi, her düzeydeki çalışanları kapsayacak motivasyonun sağlanması ve eğitimin yapılması, v İstatistiksel verilerin toplanması: Gelecekte nelerin yapılabileceği ve nelerin iyileştirilebileceğine ilişkin olarak müşteriler, çalışanlar, teknoloji, araç-gereçler hakkında analizler yapabilmek için istatistiksel verilerin toplanması. Basit istatistiksel teknikler Süreçleri göstermek, problemleri tanımlamak, problemlerin çözümlerini göstermek için basit şema, grafik ve akış tablolarının oluşturulması.

29 Conway’in Altın Plan adını verdiği ilkeleri …
İstatistiksel süreç kontrolü: Üretimle ilgili sapmaların belirlenmesi ve en aza indirgenmesine yardımcı olmak üzere istatistiksel süreç kontrolünün sağlanması. İmaj oluşturma: Problem çözmenin temel kavramı olup sürecin, prosedürlerin ve işlemlerden doğabilecek kayıpların en aza indirgenmesi için görselliğe önem verilmesi. Endüstri mühendisliği: İyileştirmeyi sağlamak için, işin basitleştirilmesi, işin bölümlenmesi, yöntem analizi, materyal kullanımı gibi yaygın tekniklerin bilinmesi.

30 Armand Vallin Fiengenbaum
1922- 26 yıl General Elektrik Firması'nda çalıştı, 951'de doktorasını tamamladı, Çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra kendine ait Genel Sistemler adlı bir şirket kurdu. Fiengenbaum, bir kalite kontrol uzmanı olarak geleneksel kalite iyileştirme araçları olan istatistik, motivasyon ve eğitimi bir süre kullanmasına rağmen, bunların etkin yöntemler olmadığını ileri sürerek kalitenin, grup ve bireye dayalı araç ve tekniklerle geliştirilemeyeceğini kabul etmiş, konuya daha bütüncül bir biçimde yaklaşmaya çalışmıştır.

31 Fiengenbaum … Üzerinde durduğu temel kavram, Toplam Kalite Kontrolu .
Kalite, sadece belli bir gruba özgü olmayıp herkesin işidir. Kalite, bir malın ya da hizmetin alıcısı ne söylüyorsa odur.

32 FİENGENBAUM’UN KALİTE KONUSUNDA ÜZERİNDE DURDUĞU TEMEL NOKTALAR
Bireyler ve ekipler tarafından yapılan işlerin niteliğinin artırılması için kalite iyileştirme süreci yapılandırılmalı ve desteklenmelidir. Kalite, yöneticinin, mühendisin ve pazarlama müdürünün söylediği gibi değil; müşterinin algıladığı gibi anlaşılmalı ve tanımlanmalıdır. Modern kalite iyileştirme çalışmaları, eski teknolojiler aracılığıyla değil, yeni teknolojilerin uygulamaya koyulmasıyla mümkün olabilir. Kalite, icat etmenin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Üstün nitelikte ürün tasarımı ön planda tutulmalıdır. Etkili bir kalite programının temel ölçütü, yeni bir ürünün ortaya konulmasını sağlamaktır.

33 Kaoru Ishikawa Eğer üst yönetimin önderliği yoksa, toplam kalite kontrolünü uygulamaktan vazgeçin. 1939 yılında Tokyo Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 1947 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Tokyo Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı. Bir süre üniversitede bulunduktan sonra Japon Bilimadamları ve Mühendisler Birliği’nde kalite kontrol konusunda çalışmalara başladı. Bu kuruluşta “kalite çemberleri” konusunda önemli çalışmalar yaptı.

34 Kaoru Ishikawa … İkinci dünya savaşı sonrasında ABD’ye gitti ve bu ülkede kalite konusunda araştırmalar yapan ünlü yönetim düşünürleri William Edwards Deming ve Joseph Juran ile tanıştı. 1960'ların başında Amerikan işletme gelenek ve uygulamalarının Japon'lara uymadığı konusunda akademik yazılar yazdı. Temel olarak Amerikan üretim teknikleriyle Japon üretim ve şirket kültürünün sentezine dayalı yeni bir işletme paradigması önermekteydi. Amerikan seri ve modern üretim teknikleriyle ince el işçiliğinin sentezine dayalı yeni bir üretim modeli onu giderek "kalite çemberleri" kavramına götürdü.

35 Kaoru Ishikawa … İshikawa toplam kalite akımına kendi geliştirdiği bütün şirketi kapsayan (company-wide) kalite kontrol kavramı yoluyla da büyük katkıda bulundu. Bu bütüncül kalite kontrol anlayışının temelinde örgüt ve kurumda tepeden tırnağa her bireyin basit istatistik kalite kontrol araçları hakkında eğitilmeleri ve kalitenin, en başta üst yönetim olmak üzere, herkesin sorumluluğu olduğu vurgusu vardı

36 Kaoru Ishikawa … Ishikawa’ya göre bir organizasyonda kalite sorunları kalite geliştirme araçları ile çözülebilir. Bunun için organizasyonda neden-sonuç diyagramı, dağılma diyagramı, pareto diyagramı, kalite çemberleri, histogram vesaire istatistiksel araçların kullanımının önemli olduğunu savundu. Bu araçlardan neden-sonuç diyagramı Ishikawa tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle, toplam kalite yönetimi literatüründe neden-sonuç diyagramı “Ishikawa Diyagramı” olarak da adlandırılır.

37 Bu Sunu İçin Yararlanılan Kaynaklar
9 Kasım 2011 puko_dongusu-bilgi_bankasi-W.Edwards 9 Kasım 2011 TOPLAM KALiTE YÖNETiMi Kuram. ilkeler. Uysulamalar. Prof. Dr. Hasan ŞiMŞEK.Seçkin Yayınları. Ankara, 2010. EGITIMDE TOPLAM KALITE YONETIMI (Teori ve Uygulama) Mehmet ŞiŞMAN ve Selahattin TURAN. Geliştirilmiş ikinci Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara


"KALİTE ÖNCÜLERİ GEEB 454." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları