Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletim Sistemleri Operation Systems Fon müziği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletim Sistemleri Operation Systems Fon müziği."— Sunum transkripti:

1 İşletim Sistemleri Operation Systems Fon müziği

2 Bu derste, Semafor ve Kilitlenme Kavramı, Dosya Sistemi,
Verilerin HDD’de saklanması, Dosya Sistemleri, FAT16 FAT32 NTFS HPFS Linux Ext2 ve Linux Swap

3 Kilitlenme (Deadlock)
Sonsuz döngü anlamına da gelmektedir. Değişik işlemlerin/iş parçacıklarının birbirlerinin alanlarını kullanmalarından ortaya çıkar. Örneğin bir işlem bir kaynağı (örneğin A dosyasını) kullanırken diğer bir kaynağı (örneğin B dosyasını) kullanmak istemektedir. Ancak aynı zamanda başka bir işlem B dosyasını kullanırken A dosyasını kullanmak istemektedir. Bu durumda her iki işlem de istedikleri dosyaları alamayacakları için bu işlemler bloklanacaklardır.

4 Semafor (Semaphore) Semafor, negatif olmayan bir tamsayı olup işlemin başlangıç deyiminden itibaren wait ve signal işlemleri ile değeri değiştirilebilen bir değişkendir. Wait ve signal işlemleri yanlış yerleştirilirse sistem hemen kilitlenir. Semaforlar işlemler arası iletişimi sağlayarak sonsuz döngülere ve sistem kilitlenmelerine engel olurlar.

5 Dosya Sistemi Dosya sistemi (File system), dosyaların hard disk üzerinde nasıl yerleşeceğini ayarlayan bir sistemdir. Diğer bir tanıma göre dosya sistemi, bir dosyanın bir disk üzerinde nasıl saklandığı ve bir bilgisayarın dosyaları yönetebilmek için erişimi nasıl sağladığını kontrol eden bir sistemdir. Dosya sistemlerine geçmeden önce, sabit disklerle ilgili bazı tanımlamaları bilmekte fayda var. Kafa (Head) : Sabit disklerde okuma/yazma işlemini yapan mekanik parça. Plaka (Plate) : Bilgilerin yazıldığı parça. Bir sabit disk, birden çok diskten oluşur. Üste üste gelmiş bu diskler plaka olarak adlandırılır.

6 Dosya Sistemi… İz (Track) : Sabit diskte bulunan plakaların üzerinde gözle görülmeyecek eş merkezli daireler vardır. İşte bu dairesel çizgilere track (iz) denir. Sektör (Sector) : İz yapısının bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde adreslenebilir en küçük alana denk gelen parçaya sektör adı verilir. Küme (Cluster) :  Sektörler üzerinde tanımlanmış en küçük küme olarak tanımlanabilir. Normalde FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosya sisteminde, hard diskteki bölümün kapasitesine göre formatlama sırasında standart olarak belirlenmiş boyutta kümeler oluşmaktadır. Cluster'ların boyutunu, cluster'ları kullanan dosya sistemi ve bölümün kapasitesi belirlenir. Ancak cluster'ların boyutu formatlama sırasında  (/Z:n) parametresi ile elle de ayarlanabilir. Arayüz (Interface) : Sabit disklerin hangi ara birimi kullandığını belirtir. Şu anda, EIDE/ATAPI ya da SCSI arabirime sahip olan arabirimler kullanılmaktadır.

7 Dosya Sistemi… RPM (Rotation Speed Moment) : Disklerin dakikadaki dönme hızlarını belirtir. Şu anda piyasada bulunan IDE sürücüler, 5400 rpm ve rpm hızlarındayken, SCSI sürücülerdeki diskin dönme hızı , rpm hızlarında dolaşmaktadır. Veri Erişim Hızı (Data Access Time) : Sabit diskteki kafanın, bir veriye erişebilmesi için bir izden diğer bir ize geçerken kaydettiği zamandır. Kullanılan zaman birimi milisaniyedir. Bu süre ne kadar kısa olursa o kadar iyidir. Dosya Yerleşim Tablosu ( FAT ) : Bir diskte bulunan dosyalara ait bilgilerin kayıtlı olduğu alanları belirtmeye yarar. Bir başka deyişle FAT, bir diskin haritası gibidir.

8 Verilerin HDD’de saklanması
HDD’nin her iki yüzü için ayrı bir elektromanyetik kafa, okuma/yazma için bulunmaktadır. Her bir diskin her iki yüzeyinde iç içe geçmiş halkalar halinde izler bulunmaktadır. Bir diskin her yüzeyi, dairesel bir pastanın dilimlenmesine benzer şekilde sektör adı verilen kesimlere ayrılırlar. Disketlerde izler genellikle 8-18 dilime(sektöre) bölünür. Hem HDD hem de disketlerde her bir sektör 0.5 KB’lık veri depolar.

9 Dosya Sistemleri FAT: Bu tarz dosya sistemleri File Allocation Table - Dosya Atama Tablosu - adli bir sistem kullanırlar. Bu sistemde partisyon her biri belli miktarda sektör içeren "cluster" isimli parçalara ayrılır ve hangi dosyaların bu cluster parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi cluster parçalarının bos, hangilerinin dolu olduğu gibi bilgiler FAT üzerine yazılır. İşletim sistemi de herhangi bir dosyaya erişim yapmak istediğinde dosyayı bulmak için FAT üzerine yazılan bu bilgilerden faydalanır. FAT 16 FAT 32

10 Verilerin HDD’de saklanması
Dosya sistemi sektörlerin tamamını bir seferde kullanmaz ve “Cluster” adı verilen gruplara toplar. Dosya sistemleri verileri, programları ve dizinleri bu cluster içinde saklar. Bir cluster birçok sektörden oluşur ve bu yüzden çok küçük yada çok büyük olabilir. Ancak ne kadar küçük olursa o derecede bilgiler daha iyi yerleştirilir, boş alan kalmaz.

11 FAT (File Allocation Table) 16
DOS, Windows 3.1 ve OSR2 sürümü öncesi Windows 95 işletim sistemlerinin kullandığı dosya sistemidir. Eski bir dosya sistemi olduğundan dolayı bir takım eksikleri ve dezavantajları bulunmaktadır. Birincisi FAT16 bölümlerdeki kök dizinde belli uzunlukta girişle sınırlandırabilirsiniz. İkincisi, FAT16 dosya sisteminde adresleme, adi üstünde 16 bit olduğundan adreslenebilen maksimum cluster sayısı 65536’tir cluster’larin maksimum boyutu 32KB olabilir. FAT16 kullanan bir disk ya da partisyonun 2GB’dan daha büyük olamaz.

12 FAT 32 Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000 ve Linux tarafından tanınıp  kullanılabilen ve FAT16’dan daha gelişmiş bir dosya sistemidir. İlk olarak FAT32’de herhangi bir kök dizin sınırlaması yoktur. İkinci olarak FAT32, FAT16’daki 16 bit adresleme yöntemi yerine 32 bit adresleme yöntemi kullanır. Bu sayede herhangi bir disk ya da partisyon FAT32 altında 2 TerraByte (yaklaşık 2000 GB) uzunluğunda olabilir. Üçüncü olarak ise FAT32 cluster boyutlarını ufak tutarak bos alan israfını azaltır. FAT32 altında tek bir dosyanın erişebileceği maksimum boyut 4 GB ile sinirlidir.

13 FAT16 ve FAT32’nin KARŞILAŞTIRILMASI
Ana dizinde En fazla 512 dosya/klasör İstenildiği kadar dosya/klasör Disk Büyüklüğü 2GB destekler 2TB’a kadar çıkmaktadır. Dosya yerleşim tablosu Ana dizinin sabit bir yerde olmalıdır. İstenilen herhangi bir yere taşınabilir. Cluster boyutu daha büyük olup yer kaybına sebep olmaktadır. Cluster sayısı:65536 Cluster sayısı:

14 NTFS (New Technology File Sytstem)
Windows NT ve devamı olan Windows 2000 tarafından desteklenen bir dosya sistemidir. NTFS, dosya konumlarını FAT sistemindeki gibi bir ana indeks olarak saklamakla birlikte (MFT, Master File Table) dosyanın yerleştiği konumları ve diğer bilgileri her cluster’in içinde ayrıca saklayarak daha güvenilir bir yapı sunar. Ancak bu arada oldukça geniş bir disk haritası oluşturur ve bu bilgiler önemli bir yer kapladığından dolayı 400MB’den ufak disk yahut partisyonlarda NTFS kullanılması önerilmez. NTFS, sunucu olarak görev yapan Windows NT ve Windows işletim sistemlerine ait bir dosya sistemi olmasının gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda daha çok disk güvenliği, stabilitesi ve performansıyla ilgili iyileştirmeler içerir ve özetle su artı özelliklere sahiptir:

15 NTFS (New Technology File Sytstem)
256TB'a kadar HDD’leri formatlayabilir, Tüm dizin ve dosyaları sıkıştırabilir, Maksimum dosya büyüklüğü 16TB'tır, (Teorik olarak 16 EB) Cluster boyu küçük olduğu için yer kaybı düşüktür, Dosya ve dizinlere kullanıcı hakları verilerek erişim denetlenebilir, Dosyalarda yapılan tüm değişikliklerin kaydını tuttuğu için otomatik veri kurtarma desteği vardır. NTFS’nin bir dezavantajı (aynı zamanda bu bir avantajdır) ise Windows9x ve MSDOS işletim sistemlerinden ulaşılamamaktadır.

16 FAT ve NTFS’nin KARŞILAŞTIRILMASI
NTFS’de cluster büyüklüğü daha küçük olduğu gibi dosya ve klasörleri sıkıştırabilme özelliği vardır. NTFS daha büyük sabit diskleri destekliyor olup iki dosya sistemi arasında dosya adlandırma kurallarında da farklılık vardır. NTFS’de de FAT32’de olduğu gibi ana dizin içinde istenildiği kadar dosya-klasör oluşturulabilir. NTFS klasör ve dosyalar için izinler düzenleyebilir. Güvenlik ve daha geniş bir kullanım için sağlanan bazı destekler NTFS’nin bir diğer üstünlüğüdür.

17 HPFS (High Technology File System)
OS/2 işletim sistemi ve eski NT sürümleri tarafından kullanılan bir dosya sistemidir.

18 NetWare File System Novell, NetWare işletim sisteminin kullandığı dosya sistemidir. Partition Magic programı NetWare 3.x ve 4.x bölümlerini görebilir.

19 Linux Ext2 ve Linux Swap Linux Second Extended Filesystem (Linux Ext2) ve Linux Swap dosya sistemleri, Unix bazlı işletim sistemi olan Linux’un kullandığı dosya sistemleridir. Özet olarak Ext2 dosya sisteminin desteklediği özellikler arasında 4 TerraByte disk yahut partisyon desteği, gerektiğinde 1012’ye yükseltilebilen 255 karakter uzunluğunda dosya isimlerinin desteklenmesi, 2 GB büyüklüğüne kadar olan dosyalarla çalışabilme sayılabilir.

20 Hangi işletim Sistemi Hangi Dosya Sistemlerini Kullanır?
Linux: Ext2 ,Linux Swap, Reiser MSDOS: FAT Windows95, Windows98: FAT 16 Windows NT ve Windows 2000: NTFS OS/2: HPFS Novell Netware: Netware File System

21 Dosya Yönetim Sisteminin Güvenilirliği
Bir bilgisayar sisteminde saklanan dosyaların, kullanıcıların istemleri dışında ortaya çıkabilecek bozulmalara karşı korunması dosya yönetim sisteminin güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu güvenirlik, en yaygın biçimde yedekleme işlemleri ile sağlanır. Bu yolla, sistemde saklanan verilerin birden çok kopyası (yedeği) oluşturulur. Bir dosya üzerinde ortaya çıkabilecek bozulmaların diğer kopyalardaki bilgilerle düzeltilebilmesi amaçlanır.

22 Dosya Yönetim Sisteminin Güvenilirliği
Yedekleme işlemlerinin ortaya çıkardığı zaman darboğazını aşmak üzere bir disk birimi, başka bir disk birimi üzerinde de yedeklenebilir. Bu değişik biçimlerde gerçekleşir. Bunun bir yolu, disk birimlerinin eşlenip ikiye bölünerek kullanılmasıdır. Bu yolla birimin kopyası, eşi olan diğer birim üzerinde saklanır. Bir birimin bozulması durumunda eşi üzerinde saklanan verilere başvurulur.


"İşletim Sistemleri Operation Systems Fon müziği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları