Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dosya Sistemleri. DOSYA NEDİR? Dosya;disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimlendirmedir. İşletim sistemi tipik olarak iki çeşit dosya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dosya Sistemleri. DOSYA NEDİR? Dosya;disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimlendirmedir. İşletim sistemi tipik olarak iki çeşit dosya."— Sunum transkripti:

1 Dosya Sistemleri

2 DOSYA NEDİR? Dosya;disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimlendirmedir. İşletim sistemi tipik olarak iki çeşit dosya içerir. –Birincisi; bir sistem görevi yerine getirirken yada bir uygulama çalışırken bilgisayarı kontrol eden komutları içeren program dosyasıdır. –İkincisi ise bir kelime işlem bölgesi gibi bir uygulama yardımı ile yaratmış olduğunuz bilgilerinizi içeren veri dosyasıdır.

3 DOSYA SİSTEMİ NEDİR? Dosya sistemi (File system), dosyaların hard disk üzerinde nasıl yerleşeceğini ayarlayan bir sistemdir. Diğer bir tanıma göre dosya sistemi, bir dosyanın bir disk üzerinde nasıl saklandığı ve bir bilgisayarın dosyaları yönetebilmek için erişimi nasıl sağladığını kontrol eden bir sistemdir.

4 Verilerin HDD’de saklanması KAFA : HDD’nin her iki yüzü için ayrı bir elektromanyetik kafa, okuma/yazma için bulunmaktadır. İZ: Her bir diskin her iki yüzeyinde iç içe geçmiş halkalar halinde izler bulunmaktadır.

5 Verilerin HDD’de saklanması Sektör: Bir diskin her yüzeyi, dairesel bir pastanın dilimlenmesine benzer şekilde kesimlere ayrılırlar. –Disketlerde izler genellikle 8- 18 dilime(sektöre) bölünür. –Hem HDD hem de disketlerde her bir sektör 0.5 KB’lık veri depolar.

6 Sektör

7 Verilerin HDD’de saklanması Cluster: Dosya sistemi sektörlerin tamamını bir seferde kullanmaz ve “Cluster” adı verilen gruplara toplar. Dosya sistemleri verileri, programları ve dizinleri bu cluster içinde saklar. Bir cluster birçok sektörden oluşur ve bu yüzden çok küçük yada çok büyük olabilir. Ancak ne kadar küçük olursa o derecede bilgiler daha iyi yerleştirilir, boş alan kalmaz.

8 Hangi işletim Sistemi Hangi Dosya Sistemlerini Kullanır? Linux: Ext2,Linux Swap, Reiser MSDOS: FAT Windows95, Windows98: FAT 16 Windows NT ve Windows 2000: NTFS OS/2: HPFS Novell Netware: Netware File System

9 FAT ( File Allocation Table ) 16 “Dosya Yerleşim Tablosu” DOS’ta ve Windows’un ilk sürümlerinde 16 Bit idi. 256MB'tan küçük bölümler (partition) için veriye ulaşım çok hızlıdır. En fazla 65536 dosya olabilir, Bir dosya en fazla 4GB boyutunda olabilir, Cluster boyu büyük olduğu için yer kaybı fazladır, Veri güvenliği yoktur.

10 FAT 32 FAT 16’dan daha gelişmiş veri koruma yöntemleri vardır. Disk bölümünün 512 MB tan büyük olması gerekir. 2 TB büyüklüğüne kadar sabit disk bölümlerinin kullanılmasını sağlar. Daha küçük (4 kb) cluster büyüklüğü kullanarak diskin daha ekonomik kullanımını sağlar.

11 FAT 32 Çok büyük sabit diskleri ancak 32GB'a kadar formatlayabilir, En fazla 4127920 dosya olabilir, Bir dosya en fazla 4GB boyutunda olabilir, Diskteki dağınıklık arttıkça performansı düşer, Büyük boyutlu dosyalara erişimi yavaştır.

12 NTFS (New Technology File Sytstem) Windows NT, 2000 ve XP'de kullanılır. NTFS dosya sistemi kullanan Windows NT ve 2000 sürümleri FAT sürücüleri görebilir ve bu sürücülerdeki dosyaları okuyabilirler. Ancak FAT kullanan işletim sistemleri NTFS bölümlerini göremezler.

13 NTFS (New Technology File Sytstem) 256TB'a kadar HDD’leri formatlayabilir, Tüm dizin ve dosyaları sıkıştırabilir, Maksimum dosya büyüklüğü 16TB'tır, (Teorik olarak 16 EB) Cluster boyu küçük olduğu için yer kaybı düşüktür, Dosya ve dizinlere kullanıcı hakları verilerek erişim denetlenebilir, Dosyalarda yapılan tüm değişikliklerin kaydını tuttuğu için otomatik veri kurtarma desteği vardır,

14 FAT16 ve FAT32’nin KARŞILAŞTIRILMASI FAT 16FAT 32 Ana dizindeEn fazla 512 dosya/klasör İstenildiği kadar dosya/klasör Disk Büyüklüğü 2GB destekler2TB’a kadar çıkmaktadır. Dosya yerleşim tablosu Ana dizinin sabit bir yerde olmalıdır. İstenilen herhangi bir yere taşınabilir. Cluster boyutudaha büyük olup yer kaybına sebep olmaktadır. Cluster sayısı:65536 Cluster sayısı:4177918

15 FAT16 ve FAT32’nin KARŞILAŞTIRILMASI

16 FAT ve NTFS’nin KARŞILAŞTIRILMASI NTFS’de cluster büyüklüğü daha küçük olduğu gibi dosya ve klasörleri sıkıştırabilme özelliği vardır. NTFS daha büyük sabit diskleri destekliyor olup iki dosya sistemi arasında dosya adlandırma kurallarında da farklılık vardır.

17 FAT ve NTFS’nin KARŞILAŞTIRILMASI NTFS’de de FAT32’de olduğu gibi ana dizin içinde istenildiği kadar dosya-klasör oluşturulabilir. NTFS klasör ve dosyalar için izinler düzenleyebilir. Güvenlik ve daha geniş bir kullanım için sağlanan bazı destekler NTFS’nin bir diğer üstünlüğüdür.

18 FAT ve NTFS’nin KARŞILAŞTIRILMASI NTFS’nin bir dezavantajı (aynı zamanda bu bir avantajdır) ise Windows9x ve MSDOS işletim sistemlerinden ulaşılamamaktadır.

19 FAT16-FAT32-NTFS Cluster Boyutu Hard diskFAT16FAT32NTFS 7-16MB2KBTanımaz512B 17-32MB512BTanımaz512B 33-64MB1KB512B 65-128MB2KB1KB512B 129-256MB4KB2KB512B 257-512MB8KB4KB512B 513-1024MB16KB4KB1KB 1025MB-2GB32KB4KB2KB 2-4GB64KB4KB 5-8GBTanımaz4KB 9-16GBTanımaz8KB4KB 17-32GBTanımaz16KB4KB 32GB-2TBTanımaz 4KB

20 EXT2 Öncelikle Virtual File System (VFS) geliştirildi. Linux çekirdeğine katılmadan önce Linus Torvalds tarafından tekrar yazıldı. VFS’nin çekirdeğine katılmasından sonra Extended File System (EXT) tamamlandı. Ext dosya sistemindeki sorunlara çözüm olarak Ocak –1993’de Alpha içinde Xia ve Ext2 dosya sistemi piyasaya sürüldü.

21 EXT2 Dosya sistemlerinde büyük/küçük harf ayrımı önemlidir. Bazı karakterlerin özel anlamları olduğu için dosya isimlerinde kullanılmaz. Unix dosya tipinin standart özelliklerini taşımaktadır. EXT2 büyük bölümlü diskleri yönetebilir. 4TB’a kadar bilgi adresleyebilir. 2GB büyüklüğüne kadar olan dosyalarla çalışabilir.

22 DİSK KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

23 Disk Kullanım Türleri Temel (Basic) Diskler –2000 öncesi sürümlerdeki klasik disk kullanım şekli –Diskler bölümlerden (partition) oluşur Dinamik (Dynamic) Diskler –Gelişmiş disk kullanımını ifade eder –Diskler birimlerden (volume) oluşur

24 Temel Disk Kullanımı Diskler Birincil ve Genişletilmiş Bölümlerden oluşurlar Genişletilmiş Bölümler mantıksal sürücüleri içerir Bir temel disk en fazla dört bölüm olabilir Birden fazla genişletilmiş bölüm olamaz Mantıksal sürücüler sürücü harfi sayısınca oluşturulabilirler

25 DİNAMİK DİSK KULLANIMI Dinamik disklerde şu birimler oluşturulabilir: –Basit –Yayılmış –Şeritli –Yansıtılmış –RAID-5 Bu birimlerden yansıtılmış ve RAID-5 birimleri hataya dayanıklıdır

26 Basit Birim Tek bir dinamik disk üzerinde oluşturulan birimdir. Daha sonra genişletilebilir.

27 Yayılmış Birim Birden fazla disk üzerine yayılmış birimdir. Yayılmış birim oluşturabilmek için kaç tane disk kullanırsanız kullanın sürücü harfi bir tane atanacaktır. Hata toleransı yoktur. Disklerden herhangi biri bozulursa tüm data kaybolur.

28 Şeritli Birim Birden fazla disk üzerinde oluşturulur Veriyi, kullanılan disk sayısına bölerek her diske eşit parçalar halinde yazılmasını sağlar Diskler üzerinde kullanılacak alanlar aynı büyüklükte olmak zorundadır. Hata toleransı yoktur. Yüksek disk hızı gerektiren uygulamalarda kullanılabilir.

29 Bu yapı için en az 2 disk gereklidir. Bilgiler eş zamanlı olarak iki diske de bölüştürülerek yazılır. Bu işlem okuma/yazma işlemlerinde performans sağlar ancak verilerin güvenliği çok düşüktür. Disklerden birinin arızalanması durumunda verilere erişilemez. Kapasite disklerin kapasitelerinin toplamına eşittir. Diskler aynı kapasite de olmalıdır.

30 Yansıtılmış Birim Bir diskteki bir birim üzerine yazılan verinin aynısının farklı bir disk üzerinde aynı boyuttaki başka bir birim üzerine de yazılması için oluşturulur. Oluşturabilmek için 2 adet diske ihtiyaç vardır. Hata toleransı vardır. Disklerden biri bozulduğunda veri kaybı yaşanmaz.

31 En az 2 disk gereklidir. Veriler eş zamanlı olarak diğer diske de yazılır. Diskin bir kopyasının diğer diskte bulunması da denilebilir. Performans artışı sağlamaz, verilerin güvenliği amaç edinilmiştir. Disklerden birinin arızalanmasında bilgi diğer disk üzerinden alınarak veri akışı kesintisiz olarak devam eder. Kapasite disklerin toplamının yarısı kadardır. Yüksek veri güvenliği gereken yerlerde, örneğin bankalar, kullanılır. Diskler aynı kapasite de olmalıdır.

32 RAID-5 En az 3,en fazla 32 disk üzerinde oluşturulmuş eşit boyutlardaki birimleri kullanarak oluşturulur. Veriyi kullanılan disk sayısının bir eksiğine bölüp eşit şekilde yazan ve son kısma da diğer disklere yazılan verileri bir fonksiyona sokup çıkan sonucu (parity) yazan birim tipidir. Parity yani verilerin fonksiyona girmiş halleri tüm disklere eşit olarak en son yazılır. Hata toleransı vardır. Disklerden biri bozulursa veri kaybı yaşanmaz

33 En az 3 disk gereklidir. Veriler ve eşlik bitleri üç veya daha fazla diske yazılır. Eşlik bir arızadan sonra verileri yeniden oluşturmak için kullanılan hesaplanmış bir değerdir. Fiziksel diskin bir bölümü bozulduğunda, Windows, bozulan bölümdeki verileri, kalan veriler ve eşlik bitinden yeniden oluşturur. Yüksek Performans artışı ve verilerin güvenliğini sağlar. Kapasite disklerin toplamının 2/3 ü kadardır. Maliyeti yüksektir.


"Dosya Sistemleri. DOSYA NEDİR? Dosya;disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimlendirmedir. İşletim sistemi tipik olarak iki çeşit dosya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları