Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı Küresel Ölçekte Yük Taşıması ve Lojistikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı Küresel Ölçekte Yük Taşıması ve Lojistikte."— Sunum transkripti:

1 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı Küresel Ölçekte Yük Taşıması ve Lojistikte Güncel Eğilimler Aralık 2013, İSTANBUL

2 KOORDİNASYON TOPLANTISI Türk Kargo-Kurye sektörü
İÇİNDEKİLER Türk Kargo-Kurye sektörü Konu 1 : Ortak taşıma yapılmasındaki süre tahdidi. Konu 2 : Finansal Kiralama ile alınan araçların öz mal sayılmaması. Konu 3 : Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar. Konu 4 : G3 belge sahibi acentelere birden fazla şube işletme hakkı. Konu 5 : G3 yetki belgelerine öz mal ve kiralık araç kaydedilebilmesi. 6) Konu 6 : Öz mal ve sözleşmeli taşıt oranları 7) SEKTÖRE YÖNELİK BEKLENTİLER : Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

3 KONU 1 : Ortak taşıma yapılmasında süre tahdidinin bulunması.
M2 yetki belgesi sahibi Kargo İşletmeleri öz mal taşıtlarına ilave olarak taşıt listelerine kayıtlı diğer kargo şirketlerinin taşıt kartını taşıyan araçlarla da sözleşmeli kargo sevkiyatını yapmaktadırlar.   Ancak bazı durumlarda bu taşıtların kapasitesi dışında da kargo yoğunluğu olduğunda K1 yetki belgesi sahibi kamyon kiralaması yaparak taşıma gerçekleştirilmektedir. Bu hususta Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Ortak Taşıma” bölümü ile ilgili yayınlanmış ek genelge ile verilen ortak taşıma yetkisi tarihinde dolmaktadır.   Kargo işletmeleri şehirlerarasında gün içerisinde artan kargo potansiyelini karşılamak için yetki belgesi sahibi (genellikle K1 yetki belgesi) araçları kullanmaktadırlar. Bu güne kadar uygulanan ve her hangi bir sorunla karşılaşılmayan bu çalışmada gereksiz kapasite yaratılarak yeni kamyon yatırımı yapılmasının önüne geçildiği gibi, K1 yetki belgeli Kamyonlara da artı potansiyel yaratılarak kazanç sağlanmaktadır. Ülke ekonomisine olumlu katkıları mutlak olan bu yöntemin yapılacak düzenleme ile bir süre tahdidi olmaksızın sürdürülmesi talep edilmektedir. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

4 KONU 2: Finansal Kiralama ile alınan araçların öz mal sayılmaması
Yönetmeliğin ilgili maddesi finansal kiralama ile alınmış araçlar hakkında şöyle bir düzenleme yapmaktadır. “ 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.” Son yıllarda Kargo işletmeleri haricinde birçok sektörde de olmak üzere finansal kiralama çok yaygın bir şekilde kabul görerek kullanılmaktadır. Mevcut piyasa şartlarında değerlendirildiğinde yönetmeliğin ilgili maddesi uygun içerik taşımamakta olup firmalarımızın yapılarını zor durumda bırakmakta, piyasa gerekliliği kapsamında bir değişiklik yapılması beklenmektedir. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

5 KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (1.sayfa)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 76. Maddesi m ve n fıkraları dayanağı ile yine aynı yönetmelik 42/10 ve 43/11 maddeleri uyarınca, uyarı ve para cezaları verilmektedir. (Uyarı cezaları da idari para cezası niteliğindedir, zira uyarılar paraya çevrilmediği ve paraya çevrilmeyen uyarı adedi 50’ye ulaştığı taktirde yetki belgesi iptal edilmektedir.) 1) Söz konusu ceza hükümleri ülke ve dünya şartlarına aykırı olarak ihdas edilmiş hükümlerdir. Söz konusu cezaların konusu “geç teslim” ve “hasar ve ziya” olup(hasar ve ziya halinde 10 uyarma, geç teslim halinde 5 uyarma), bu hükümlere göre her firmaya şikayet bile aranmaksızın her standarda uymayan taşımada bu cezalar kesilebilecektir. Bu durum ise sektörde faaliyet gösteren firmaların sonu demektir. Zira gerek ülkemizde ve gerekse dünyada sorunsuz teslimat oranları ideal seviyesi %95, henüz yakalanamayan mükemmeliyet seviyesi ise %97’dir. Bir kargo firmasının günlük kargo taşımasının olduğu düşünüldüğünde mükemmeliyet seviyesinde dahi sorunlu teslimatı olacaktır. Eğer taşıma için uyarı cezası verildiği düşünülür ise toplam verilen uyarı ve paraya çevirme bedeli ise X 79 TL = TL olacaktır. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

6 KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (2.sayfa)
Söz konusu tutar 1 günlük taşımaya ilişkin kesilebilecek cezayı ifade etmektedir. Durumun vahametini göstermesi için aylık bazda yapılacak hesaplamaya ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Net olarak görmekteyiz ki, söz konusu ceza hükmü sektörde faaliyet göstermekte olan her firmayı bitirebilecek niteliktedir. Bu durumda mevcut hükümlerin hukuka, hakkaniyete ve ülke ve dünya gerçeklerine uygun olduğu söylenemez. Hasar, ziya ve geç teslim halinde zaten firmalar müşterilerinin zararlarını gidererek ibralaşılmaktadır. Bu cezalar kesilirken ibralaşma dahi cezayı düşüren bir hal olarak değerlendirilmemektedir. İş bu nedenlerle öncelikle bu cezai hükümlerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2) Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinde yer alan cezalar yasada ifade bulmamaktadır. Yani Yönetmelik ile ceza ihdası söz konusudur. Oysa evrensel hukuk kaideleri ve anayasamız gereği, yönetmelik ile ceza ihdası mümkün değildir. Zira cezai hüküm içeren her düzenleme yasa ile yapılmak zorundadır. Bu yönetmelik hükümleri sevkedilirken söz konusu husus da tamamen göz ardı edilmiş ve hukuka aykırı bir düzenleme yoluna gidilmiştir. 3) Karayolu Taşıma Kanunu 26/c,d,e hükümlerine aykırılık gerekçesi ile de cezai tahakkuklar yapılmakta, söz konusu hükümler zorlama yorumlarla ceza gerekçesi yapılmaktadır. Kargo zayii nedeniyle yapılan bir şikayette 26/c, bir şikayette 26/d bir diğer şikayette ise 26/e fıkrası gerekçe gösterilerek cezai müeyyide uygulanmış olup, aslında 26. Maddesinin hiçbir hükmü söz konusu durumu karşılamamaktadır. Ve uygulanan bu cezaların tamamı hukuka aykırıdır. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

7 KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (3.sayfa)
4) Tek bir eylem nedeniyle yapılan bir şikayette hem yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümleri ve hem de Karayolu Taşıma Kanunu 26. Maddesi gereği ceza tahakkuku yapılmaktadır. Yani tek bir eylem nedeniyle iki ceza kesilmektedir. Bir eylem nedeniyle iki idari para cezası uygulanması da evrensel hukuk kaideleri ile bağdaşmaz. 5) Kesilen cezalarda firmaların konu ile ilgili savunmaları alınmamakta, alındığı zaman ise savunma içeriğine itibar edilmeksizin ceza tahakkuku yapılmakta, alınan savunmalar prosedürün tamamlanması gibi görülmektedir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi ayrıca şikayetten feragat veya şikayet edenle uzlaşılmış ve ibralaşılmış olması hallerinde dahi cezai müeyyide uygulanmaktadır. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

8 KONU 4: G3 belge sahibi acentelere birden fazla şube işletme hakkı.
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan G3 Yetki Belgesi sahibi acentelerin yetki belgeleri sadece bir il içinde bir acentelik yapmasına hak tanımaktadır. Yetki belge sınırları il bazında belirlenmiş olarak yapılmakta olan uygulamada M2 belge sahibi Kargo firması ile yapılacak sözleşme ile aynı kişi ve/veya firmaya birden fazla acentelik yapma hakkı verilmemektedir. Diğer bir deyişle G3 yetki belgesi sahibi bir kişi ve/veya şirkete Acentelik Yetki Belgesi bir kere verilmekte ikinci bir acentelik yapma hakkı verilmemektedir. Ticari mal ve hizmet akışı ile serbest piyasa ekonomi şartlarından hareket ederek yukarıda belirtildiği şekilde Yetki belgesi sahibi Kargo firması ile acentelik yapacak G3 sahibi aynı acentelik firması ile birden çok sözleşme yapılmasının sağlanmasında işletmelerimiz açısından yarar görülmektedir. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

9 KONU 5: G3 yetki belgelerine öz mal ve kiralık araç kaydedilebilmesi.
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürürlükte bulunan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin düzenlemesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan G Yetki Belgesi sahibi acenteler için taşıt tanımı yapılmamıştır. Taşımacılık faaliyetinde bulunan acenteler bu faaliyetlerini icra ederken bir bütünün parçası olarak kendi faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere mutlaka araç kullanmaktadır. Özellikle eşya ve kargo taşımacılığı yapan acentelerde araç faaliyetin sürdürülmesi için kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir girdidir. Araç olmadan acentenin o bölgede hizmet vermesi mümkün değildir. Özellikle eşya ve kargo taşımacılığı alanında G yetki belgesi almış acentelerin adresten alma ve adrese teslim toplama ve dağıtım hizmetlerini sunabilmesi için kullandığı aracını kendi taşıt listesine kaydettirerek Taşıt Kartı alabilmesi imkanı verilmesi gerekmektedir. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

10 KONU 6: Öz mal ve sözleşmeli taşıt oranları
Özmal ve sözleşmeli taşıt oranları M2 yetki belgesi sahibi firmalar için 1’e 10 iken, 1’e 4’e düşürülmüş ve akabinde yapılan değişiklik ile bu oranların araç cinsi bazında gözetileceği belirtilmiştir. Daha önce belirtmiş ve eleştirmiş olduğumuz leasingli araçların sözleşmeli taşıt sayılması uygulamasından sonra bir de bu oranların düşürülmesi üye firmalarımızı çok zor durumda bırakmaktadır. Zira sektörde kullanılan araçların kullanım ömrü 3-5 yıl olup bu sürelerin hitamında araçların yenilenmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu yenilemenin leasing yoluyla yapılamamasına sebep olan leasingli araçların sözleşmeli taşıt sayılması ve sözleşmeli taşıt oranının düşürülmesi yolundaki uygulamalar sektör gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu uygulamalar piyasadan temin edilen sözleşmeli araçların da iş imkanının kısıtlanması anlamını taşımakta, piyasada atıl duran araçların kiralanamaması, bu araçlar var iken firmalarımızca gereksiz nakit yatırım yapılması ve bu yolla ithal edilen araçları artması sonucu ülkemiz ekonomisine de büyük zarar verilmesine yol açmaktadır. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara

11 KONU 7: SEKTÖRE YÖNELİK BEKLENTİLER
Geçen slayt sayfalarında detaylı olarak açıklanmış olan maddeler ile birlikte Türk kargo ve kurye sektörünü yakından ilgilendiren ve uzun süredir sektörün gündeminde yer alan “ 6475 sayılı Posta Hizmetleri kanunu” büyük önem içermektedir. Söz konusu Kanun Mayıs 2013 tarihinde TBMM’ de kabul edilerek yasalaşmış, yönetmeliği ise bir yıl içerisinde hazırlanacaktır. Kanunun yasalaşması sürecinde sektörde faaliyet gösterecek olan özel sektör temsilcileri olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sürekli görüş ve önerilerimiz iletilmiş, sektörün fiili piyasa şartlarına en uygun şekilde yasalaşması için büyük çaba sarf edilmiştir. Verilen tüm çabaya karşılık maalesef 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu özel sektörün görüş ve önerileri dikkate alınmaksızın yasalaşmıştır. Özel Sektör işletmeleri olarak çalışmalarımız Posta Kanunu ile ilgili önerilerimizin takibi ile birlikte ikincil düzenlemelerin ülke şartlarımız, AB ve Dünya ile entegrasyonunu yansıtan maddeler içermesi üzerine sürdürülmektedir. Bu düzenlemenin yetkili kurumu olan BTK ile temaslar başlatılmış, birçok görüşme ve toplantı yapılmış, gelecek bir ay içerisinde hazırlanacak yönetmeliğin ilk taslağının hazırlanarak özel sektörün görüşlerine gönderilmesi beklenmektedir. Türkiye Enerji Meclisi Toplantısı, , Ankara


"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı Küresel Ölçekte Yük Taşıması ve Lojistikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları