Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: Afranur BİNGÖL 561 6\A Faruk Cihangir TURGUT 329 6\A

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: Afranur BİNGÖL 561 6\A Faruk Cihangir TURGUT 329 6\A"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar: Afranur BİNGÖL 561 6\A Faruk Cihangir TURGUT 329 6\A
KUVVET VE HAREKET Hazırlayanlar: Afranur BİNGÖL 561 6\A Faruk Cihangir TURGUT \A

2 KONULAR SÜRATİ HESAPLAYALIM KUVVETİ ÖLÇELİM
Süratimizi hesaplayalım Hareketli cisimlerin enerjisi vardır. KUVVETİ ÖLÇELİM Kuvveti nasıl ölçeriz? Kuvvetin yönü ve doğrultusu vardır DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUVVETLER Kuvvetleri gösterelim Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler Dengelenmemiş kuvvetler dengelenebilir AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Niçin her şey yere düşer? Kütle mi,ağırlık mı?

3 A.SÜRATİ HESAPLAYALIM 1.Süratimizi Hesaplayalım 2.Hareketli Cisimlerin
Enerjisi Vardır. sürati hesaplamak için hareketlinin aldığı yolu ve zamanını bilmemiz gerekir. SÜRAT=ALINAN YOL/GEÇEN ZAMAN Sürat yukarıdaki formülle bulunur.Eğer hareketlinin gideceği mesafe kısa ise alınan yol metre(m),geçen zaman saniye(s)olarak alınır.Eğer hareketlinin gideceği mesafe uzun ise alınan yol kilometre(km),geçen zaman saat(h) olarak alınır.hareketli cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırsa buna sabit süratli hareket denir.alınan yol-geçen zaman grafiği düz bir çizgide yükselirse ya da sürat-geçen zaman grafiği düz bir çizgide giderse sabit süratli hareket olur. Hareketli bir cisim duran bir cisme çarparsa duran cisim de hareket eder.Buna hareket enerjisi denir.Ha- reketli cisimlerin sürati, süratli cisimlerin ise hare- ketlerinden dolayı hareket enerjileri vardır.

4 B.KUVVETİ ÖLÇELİM 1.Kuvveti Nasıl Ölçeriz? Kuvvet cisimlerin yönünü,
2.Kuvvetin Yönü Ve Doğrultusu Vardır. Kuvvet cisimlerin yönünü, şeklini,hızını değiştiren, durduran,hareket ettiren etkidir.Kuvvetin büyüklü- ğü dinamometre adı veri- len aletle ölçülür.birimi Newton(Nivtın)’dır.Kısaca “N” harfi ile gösterilir. Kuvveti ölçmek için sadece birimi ve sayıyı söylemek yetmez.Doğrultusunu,yö- nünü,uygulama noktasını ve şiddetini söylemek gere- kir.Doğrultular doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusu olmak üzere ikiye ayrılır.

5 C.DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUVVETLER
1.Kuvvetleri Gösterelim 2.Dengelenmiş Ve Dengelenmemiş Kuvvetler Kuvvetler oklarla temsil edilir.Ok- ların uzunluğu uygulanan kuvvetin büyüklüğünü gösterir.Okların sivri kısmı ise kuvvetin yönünü belirtir. Uygulanan kuvvetin büyüklükleri eşit olduğu için oklar aynı boyda çi- zilmiştir.Kuvvetleri çizerken okla- rın uzunluklarına dikkat etmeliyiz. İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvet net kuvvet ya da bileşke kuvvet olarak adlandırılır. Cisme aynı doğrultuda uygulanan kuvvetlerin yönleri zıt,büyüklükleri eşit olursa buna dengelenmiş kuvvet denir.Eğer cisimler üzerine uygula- nan kuvvetlerin yönleri zıt,büyük- lükleri eşit olmazsa buna dengelen- memiş kuvvet denir.Bir cisme uygu- lanan kuvvetler dengelenmemiş ise harekete neden olur.Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimler, hızlanma ya da yavaşlama hareketi yapar.

6 3.Dengelenmemiş Kuvvetler Dengelenebilir
Dengelenmemiş kuvvetleri dengelemek için önce net kuvveti belirleriz.Daha son- ra cisme etki eden net kuvvete ters yönde bir kuvvet uygularız.

7 Ç.AĞIRLIK BİR KUVVETTİR.
1.Niçin Herşey Yere Düşer? 2.Kütle Mi,Ağırlık Mı? Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetini yer çekimi kuv- veti olarak adlandırırız. Dünya’nın neresinde olur- sak olalım bıraktığımız ci- simler yere düşer.Kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlık bir kuvvettir ve bü- yüklüğü dinamometre ile ölçülür.Birimi N’dır. Bir cismin kütlesi Dünya’da veya Uzay’da aynıdır.Kütlesi büyük olan gezegenler,üzerindeki cisimlere daha büyük çekim kuvveti uygular.Bu yüzden bir cismin ağırlığı uzayda dünyadakinin 6\1 kadar çıkar.Kütlenin birimi kilogram(kg),ölçen alet ise terazidir.Ağırlığın birimi N,ölçen alet ise dinamometredir.


"Hazırlayanlar: Afranur BİNGÖL 561 6\A Faruk Cihangir TURGUT 329 6\A" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları