Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç REFİKA YAZGAÇ Uzm. Psikolojik Danışman refikayazgac-derslerim.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç REFİKA YAZGAÇ Uzm. Psikolojik Danışman refikayazgac-derslerim.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç REFİKA YAZGAÇ Uzm. Psikolojik Danışman refikayazgac@yahoo.com.tr refikayazgac-derslerim.blogspot.com

2 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DERSİN AMACI *İnsanı biyo- psiko- sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak tanımak ve değerlendirmek, insan davranışının tanınması ve bunun hem sa ğ lık, hem de hastalık durumundaki özelliklerinin bilinmesi, hasta ili ş kisindeki etkileşimi en olumlu, en verimli, en yaratıcı biçimde şekillendirip yürütmek, bunun için de insan psikolojisini öğrenmektir.

3 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN DİĞER AMAÇLARI Öğrencilere kendi gelişimleri konusunda katkıda bulunmak. İnsanların davranışları ve düşünme süreçleri hakkında bilgi sahibi olarak “sağlık personeli olarak yetişirken “geniş bakış açısı kazanmak” Öğrencilerin kendi duygularının ve düşüncelerinin farkında olmaları ve farkındalıklarını hayata geçirebilmelerini sağlamak Yaratıcı düşünme bu dersin önemli kavramlarından birisidir.

4 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 1. HaftaOryantasyon 2. HaftaKendini tanıma, Psikoloji Davranış bilimleri ve tıpsal psikoloji nedir? 3. HaftaPsikoloji alanına ilişkin temel kavramlar 4. HaftaAlgı-Gereksinmeler- içgüdüler- dürtüler; engellenme- çatışma- güdüleme 5. HaftaEngellenme- çatışma- güdüleme ( devam) 6. HaftaÖğrenme – bellek, zeka 7. Haftaİletişim 8. HaftaKişilik boyutları/ kişiler arası farklılıklar 9. HaftaKurban Bayramı 10. HaftaVize 11. HaftaHasta ve hasta yakınları 12. HaftaYaşam dönemleri Çocukluk, Ergenlik, erişkinlik, yaşlılık, ölüm 13. HaftaKişilik ve kişilik kuramları. Normal dışı davranışlar 14. HaftaPsikosomatik hastalıklar 15. HaftaHekim- hasta ilişkisi / sarsıcı yaşam olayları karşısında insan

5 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Psikoloji dersi Katılımcı ve öğrenci merkezli bir derstir. Bu nedenle dersin verimli olmasının sorumluluğu hepimizindir.

6 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Değerlendirme Sistemi Ders “60” ile başlar! Anket çalışmaları, sürpriz uygulamalar... Uygulamaların telafisi yok. Gelinmeyen ders -?

7 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç7Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ KATKILAR- KATILIMLAR- UYGULAMALAR...

8 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GRUP KURALLARI •Gizlilik •Birbirimize saygı •Birbirimizi dinlemek •Çalışmaya aktif katılım •Zamanında başlamak ve bitirmek •…………… 8Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

9 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Başka insanlarla iyi bir iletişim kurup kurmadığımızı anlayabilmek için kendinizi diğer insanlara ne ölçüde gösterdiğimizi bilmemiz gerekir. 9Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

10 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç AÇIK ALAN ARENA KÖR ALAN GİZLİ /SAKLI ALAN KARANLIK/ BİLİNMEYEN ALAN JOHARİ PENCERESİ Başkalarına açık Başkalarına kapalı Kendince bilinen Kendince bilinmeyen 10Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

11 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç KENDİNİ TANIMAK KENDİNİ TANIMAK • Benlik bilinci; kişinin kendisi hakkında sahip olduğu görüşüdür. • Kendini açmak ; Birisiyle karşılıklı etkileşim sürecinde ki düşünce ve duyguları paylaşmaktır. • Açık benliğimiz; bilinçli olarak yaptığımız davranışlar ve sarf ettiğimiz sözlerdir. Bunlar hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinen özelliklerimizdir. 11Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

12 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç KENDİNİ TANIMAK KENDİNİ TANIMAK • Kör benliğimiz; farkında olmadığımız, ancak başkaları tarafında bilinen özelliklerimizdir. (genellikle bunlar alınganlık vb. Savunma • Gizli benliğimiz; başkalarının bilmediği ama bizim için açık olan düşüncelerimiz, duygularımız ve özlemlerimizdir. 12Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

13 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç KENDİNİ TANIMAK KENDİNİ TANIMAK • Bilinmeyen Benliğimiz ise, ne başkaları ne de kendimiz tarafından bilinmez. Buna bilinçaltı da deniliyor. • İki kişi arasındaki en etkin iletişim, her iki tarafın da birbirine açık olduğunda gerçekleşir. • Bir kişiyle etkileşim sırasında açık olabilmemizde güven önemli bir rol oynar. 13Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

14 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç JOHARİ PENCERESİ Kişilerarası ilişkilerde farkındalık Saklanan Gizli alan Bilinmeyen alan Genel alan Kör alan GERİBİLDİRİM SAĞLAMAK Bilinmeyen KENDİMİZ Bilinen Bilinmeyen DİĞERLERİ 14Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ

15 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Kendince bilinmeyen Saklanan gizli alan Bilinmeyen alan Genel alan Kör alan Kendince bilinen AÇIKLAMA Bilinen Bilinmeyen DİĞERLERİ 15Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ JOHARİ PENCERESİ Kişilerarası ilişkilerde farkındalık GERİBİLDİRİM SAĞLAMAK

16 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı "ruh bilgisi"dir.

17 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Psikoloji "organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“

18 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “POZİTİF BİR BİLİM” GÖZLEMDENEY

19 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “Organizma “ Geniş anlamıyla her türlü canlıdır. Psikolojide organizma terimi olarak hayvan ve insan anlaşılır. Psikolojinin asıl amacı insanı incelemektir.

20 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç MSS X ETKİ/UYARIM ORGANİZMA DAVRANIŞ

21 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “DAVRANIŞ” İÇSEL DAVRANIŞDIŞSAL DAVRANIŞ

22 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “Davranış “ Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Yürümek, koşmak, ağlamak, gülmek, yemek, içmek, bisiklete binmek, saz çalmak, konuşmak gibi eylemler birer davranıştır.

23 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “Bu davranıştır" dediğimiz; insanların yapıp- etmeleri, davranışların gözlenebilir yanıdır. Davranışın ortaya çıkması için insanın zihninden bir şeylerin (düşünme, problem çözme, duygulanma, anlama, algılama v.b) geçmesi gerekir. işte bu işlemlere zihinsel oluşumlar adı verilir.

24 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Bilim : Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir.

25 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Her bilim dalında, uğraş konusu olan nesnenin davranışlarının göz önüne alınması, o uğraşıda yeterli anlayış ve başarı için zorunludur.

26 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç İnsanbilimlerinde insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak ele almak gerekir..

27 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Her sağlık elemanı hastasıyla ilişkisinde onunla karşılıklı bir davranış etkileşimi içine girer.

28 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Psikoloji de “insanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“

29 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç SAĞLIGIN TANIMI •G•Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. •D•Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “sadece hastalıklardan ve mikroplardan koruma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar. •Y•Yaşadığımız çağa göre ise; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

30 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Sağlık, göreli olarak hastalık ve içsel çatışmalardan kurtulmuş etkili bir yaşam için ruh ve bedenin ahenkli çalışmasıdır.

31 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Birey kendisini hasta hissettiği zaman ve bununla ilgili etkinliklere giriştiğinde, ve bu girdiği rol hekim tarafından da onaylandığı taktirde birey artık hastadır diyebiliriz.

32 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Sağlıklı olmak (being healthy) ve hastalığı olmamanın (being witout illness) ile eş anlamlı değildir.

33 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Tıbbi bir patolojiyi ifade etmek için kullanılan hastalık (disease) terimi ile, bir hastanın yaşadığı öznellik taşıyan yakınmalar içeren durumu (illness) ve koşullardan etkilenmiş bireyin (hastanın) sosyal konumu olarak da hastalık durumunu (sickness) olarak birbirinden ayırmak yararlı olur.

34 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç SAĞLIK ELEMANI Hastaya sadece biyolojik sağlığını değil, olağan yaşam sürecine tekrar dönmek isteği ve yeteneğine yardımcı olan profesyonel insan olarak tanımlayabiliriz.

35 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç SAĞLIK PSİKOLOJİSİ: Sağlık psikolojisi insanların sağlıklı olabilmek için nasıl yaşamaları, neler yapmaları gerektiğini, niçin hasta olduklarını, hasta olduklarında da bu duruma nasıl tepki verdiklerini araştıran, inceleyen, psikolojinin uygulamalı bir alt dalıdır.

36 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç TIPSAL PSİKOLOJİ Tıpsal olaylarda, yani gerek ruhsal, gerekse bedensel hastalıklarda insanın ruhsal yapısını ve ruh çalışmasını inceleyerek tanımlar ve bu yoldan hem hastalıkların anlaşılmasında, hem de tedavisinde yardımcı olur.

37 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKİYATRİST 6 senelik Tıp eğitimi görmüş ve psikiyatri konusunda 4 senelik uzmanlık eğitimi almış doktor.

38 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOLOG Üniversitelerin edebiyat fakültelerinde Psikoloji eğitimi gören kişi. Kişilik ve uyum bozukluklarının teşhisinde, terapinin uygulanmasında, çeşitli yöntemleri uygulayan ve değerlendirin kişi

39 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOLOJİK DANIŞMAN Bireysel, akademik, mesleki sorunları olan kişilere yol gösterir ama patolojik problemlerle ilgilenmez

40 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOTERAPİ NEDİR? En genel anlamıyla, bir insanın ruhsal acılarının başka bir insan aracılığıyla azaltılması/ortadan kaldırılmasıdır. Belki de ilk terapistler şamanlar..

41 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOTERAPİ Psikoterapi, belli bir kurama/yönteme göre belirlenmiş bir çerçeve içinde, temel bazı tekniklerin kullanımı yoluyla, hasta ile terapist arasındaki ilişki aracılığıyla, kişinin kendini anlaması ve yaratıcı biçimde değiştirebilmesini amaçlayan bir sağaltım/tedavi şeklidir. En az 1-2 yıldan başlayıp 6-8 yıla kadar sürebilen, son derece kişisel/özel ve bir o kadar da profesyonel/sınırlı bir ilişkisel süreci kapsamaktadır.

42 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç A) DENEYSEL ALANLAR Deneysel alanlarda, psikolojinin amacı daha çok teoriktir. Akademik Psikoloji de denilmektedir. PSİKOLOJİDE ALANLAR

43 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GENEL PSİKOLOJİ Psikoloji ile ilgili prensipleri ve davranışların temellerini araştıran, psikolojinin temel kavramalarına anlam kazandıran psikoloji dalıdır.

44 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GENETİK PSİKOLOJİ Davranışların ortaya çıkmasından itibaren gelişmesini, gelişme dönemlerini araştıran psikolojidir.

45 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DENEYSEL PSİKOLOJİ Laboratuar deneylerinin yapıldığı, hipotezlerin gerçeklenmesi ile ilgili deneysel araştırmaların sürdürüldüğü ve davranışların açıklandığı psikoloji dalıdır.

46 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ İnsanın anatomik yapısı, sinir sistemi, salgı bezleri v.b fizyolojik olayların davranışlarla ilişkisini araştıran psikoloji dalıdır.

47 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ Farklı cinslerde görülen davranışların karşılaştırılmasını ve farklılıklarını inceleyen psikoloji dalıdır.

48 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç SOSYAL PSİKOLOJİ Bireyin toplumla ilişkilerini ve toplumun bireyi etkilemesi ile ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikolojidir.

49 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇOCUKLUK, GENÇLİK, YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ Çocukluk psikolojisi, bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan davranışlarda, gençlik psikolojisi, 12-20 yaşlar arasındaki davranışlarda, yetişkinlik psikolojisi ise 20 yaştan itibaren meydana gelen davranış değişmelerini ve gelişmelerini araştıran psikoloji alanıdır.

50 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç B) UYGULAMALI ALANLAR Uygulamalı Psikoloji ise deneysel alanlarda elde edilen bulguların günlük yaşamda karşılaşılan sorunların tanısını,belirlenmesini, çözümlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı alanlardır. Başlıcaları Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi, Endüstriyel Psikoloji, Hukuk Psikolojisi vb. dir.

51 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Psikolojinin; algılama, öğrenme, düşünme, motivasyon, heyecan, zeka ve kişilik, çevre-insan etkileşimini araştıran alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması ile gelişmiş bir alandır. Gerek öğrenci, gerek öğretmen, gerek öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, bu çalışmaların sonucudur. Ayrıca okul hayatının fizik koşullarının düzenlenmesi, daha uygun ortamlarda eğitim ve öğretim yapılmasının gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir.

52 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç KLİNİK PSİKOLOJİSİ İnsanların zeka, kişilik,hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışılan uygulamalı psikoloji dalıdır. Kliniklerde çeşitli teknikler geliştirilir. Bu teknikler uygulanarak zekada normal ve anormal durumlar,kişilik bozuklukları, çeşitli ruh hastalıkları teşhis edilir.

53 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel alanlarda işe göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak düzenleme, çalışanların psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırmalar yapan bir daldır.

54 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç HUKUK PSİKOLOJİSİ Hukukta psikolojinin teorik bilgilerinden yararlanan psikoloji dalıdır. Sanık ve tanığın psikolojik durumları, sorgulanması, yargılanması ve yasalar karşısında insanların tutum ve tavırlarını araştıran alanlardan biridir. Sanık ve tanığın tanımlanması, suçlu insana karşı gösterilen tavır değişmeleri, cezaevi şartlarında yapılan düzenlemeler, bu çalışmaların bir sonucudur.

55 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç “ DAVRANIŞ ” OLUŞUMU BİLMEK ÖNEMLİDİR

56 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç • Duygusal yaşantıda esas olan gördüğümüz ve algıladığımız şeydir.

57 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DUYGULAR ÖZLEMLER ÖZ/ÇEKİDEK

58 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç BUZ DAĞI

59 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ (eylem, ana hikaye) BAŞA ÇIKIŞ (duruşlar) DUYGULAR (neşe, heyecan, keyif, öfke, incinme,korku, üzüntü) --------------------------------------------------------------- DUYGULAR HAKKINDAKİ DUYGULAR (duygular hakkındaki kararlar) -------------------------------------------------------------- ALGILAR (inanışlar, varsayımlar, öznel gerçeklik, düşünceler, fikirler, değerler) --------------------------------------------------------------- BEKLENTİLER (kendinden, diğerlerinden, diğerlerinin senden) --------------------------------------------------------------- ÖZLEMLER (evrensel) (sevgi, kabullenilme, ait olma, yaratıcılık, bağlantı, özgürlük, vb.) -------------------------------------------------------------- BENLİK/SELF (ruh, yaşam gücü, öz, çekirdek, varoluş)

60 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Davranışlar bizim inançlarımızı, değerlerimizi, ihtiyaçlarımızı dış dünyada nasıl yansıttığımızdır. DAVRANIŞLAR

61 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayırımında olması ve onları yorumlaması süreci.. ALGI..

62 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

63 REFİKA ÖZKAN KENDİNİ TANIMA!!!! BUZ DAĞI SÜRECİ BİREYİN DIŞINDA BİR OLAY İLE BAŞLAYIP,DUYGU, ALGI,BEKLENTİ ÖZLEM VE ÖZ TANIMLAMASIYLA BİTER.

64 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Her sağlık elemanı hastasıyla ilişkisinde onunla karşılıklı bir davranış etkileşimi içine girer.

65 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

66 "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır" sözü iletişimin insan yaşamındaki önemini ortaya koymaktadır. O halde gerek kişisel gerekse mesleksel yaşamımızda başarılı ve mutlu olabilmemiz için iletişimin ne olduğunu? Nasıl olması gerektiğini ve bunların niçinlerini bilmekte yarar vardır. Bireylerin birbirleri ile ilişkilerini sürdürmelerinin anahtarı iletişimdir. 66Uzm. Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

67 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç İletişim geniş anlamda "kişi ve çevresi arasında iki yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalar" olarak tanımlanabilir. Dinamik, akıcı, devamlı ve değişken bir süreçtir. İletişimi "herhangi bir işaret yardımı ile duygu, düşünce ve anlamların nakli ya da değiş tokuşu" olarak da tanımlayabiliriz. 67Uzm. Psikolojik Danışman Refika ÖZKAN

68 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOLOJİ DERSİ REFİKA ÖZKAN UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN BAŞA ÇIKIŞ DURUŞLARI

69 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç BUZ DAĞI

70 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ Fazla sevimli, fazla neşeli, özür dileyen, rica eden, sızlanan, yalvaran, bağımlı KONUŞMA “Ne istersin?”, “Herşey yolunda”, “Hepsi benim hatam”, “Sensiz hiç bir şeyim”, “Beni önemsemeyin”. BASKIN DUYGU İncinme, üzüntü, kaygı, gücenme, bastırılmış öfke KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, kendine güveni olmayan, benliğinden uzaklaşmış, benliğinin beklentilerine odaklanmış KAYNAKLARI Şefkatli, bakım veren, duyarlı Alttan Alıcı

71 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ Suçlayıcı, bağıran, öfkeli bakışları olan, emreden, yargılayıcı, suç bulan, kontrol edici, eleştirici KONUŞMA “Hepsi senin suçun”, “Senin sorunun ne?”, “Hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun”, Eğer şöyle yapsaydın…”, “Benim sorunum yok” BASKIN DUYGU Öfke, engellenme, güvenmeme, gücenme, bastırılmış incinme, kontrolü kaybetme korkusu KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, başarısız, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, diğerlerinden beklentilere odaklanmış, yalnız KAYNAKLARI Atılganlık, liderlik, enerji Suçlayıcı

72 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ Gergin ve katı duruş, soğuk görünen, ciddi, üstten bakan, manipülatif, tavsiye veren, duyarsız gözüken, fazla nesnel, sıkıcı. KONUŞMA Mantıklı ve nesnel, kurallardan ve soyut fikirlerden bahseden, uzun açıklamalar yapan, kişisel ya da duygusal konulardan kaçınan, karmaşık jargonlar kullanan, “Herkes mantıklı olmalı”, “Bunu bir düşün”, “Fazla duyarlı/ fazla duygusal davranıyorsun” BASKIN DUYGU Az duygu gösterir, içsel olarak fazla duyarlı, yalnız, dışlanma hissi, boşluk, kontrolü kaybetme, incinebilirlik KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, kendine güveni olmayan, duygularını gösteremeyen KAYNAKLARI Entellektüel, detaylara dikkat eden, çözüm odaklı, mantıklı Süper Mantıklı

73 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ Hiperaktif ya da hipoaktif, kıpır kıpır/yerinde duramayan, manipülatif, uygunsuz davranan, duyarsız gözüken, yüzeysel, hep almaya odaklanmış KONUŞMA Dikkati dağıtmak için konuyu değiştirme, tek bir şeye odaklanamama, kişisel veya duygusal konulardan kalınma, şaka yapma/anlamsız şeylerden bahsetme, söz kesme BASKIN DUYGU Çok az gerçek duygu gösterme, çok duyarlı, yalnız/dışlanmış, kaygılı, üzüntü, boşluk hisseden, yanlış anlaşılan, kontrolü kaybetmekten korkan, incinebilir, kafası karışık KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, kendine güveni olmayan, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, esas duygularını gösteremeyen, kimsenin önemsemediği, ait hissetmeyen KAYNAKLARI Espritüel, spontan, yaratıcı, eğlenceli, esnek Alakasız

74 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞ Hayat dolu, yaratıcı, canlı, güvenli, sorumluluk sahibi, kabul edici, sevgi dolu, dengeli KONUŞMA Duyguları, düşünceleri, beklentileri, istedikleri ve istemedikleriyle ile ilgili dürüst, açık ve paylaşımcı, saygılı; kendini, diğerlerini ve durumu kapsayan BASKIN DUYGU Barışçıl, sakin, sevecen, meraklı, kendini ve diğerlerini kabullenen KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri yüksek, yeterli, kendini biricikliğini takdir eden, değerlerin eşitliğini kabul eden, yaşam gücüne bağlantısı olan KAYNAKLARIKendi hakkında farkındalık, sorumluluk sahibi, açık, kendine ve diğerlerine şefkatli, bağlantılı, bütünlüğü sağlamış Dengeli

75 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE NASIL KULLANILABİLİR?

76 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç PSİKOLOJİ DERSİ REFİKA ÖZKAN UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Bunlar yanlış değil. İş görüşmesinde ;SÜPER MANTIKLI Bir iş çözümü için; SUÇLAYICI Bir partide: ALAKASIZı eğlenmek için kullanabiliriz.

77 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayırımında olması ve onları yorumlaması süreci.. •Ham duyusal bilgiden anlamlı örüntüler yaratma süreci ALGI..

78 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •Duyusal uyarılma deneyimi DUYUM

79 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •Alıcı hücrenin tepki verebilmesi için enerjinin yeterince güçlü olması gerekir •Görme durumunda ışık dalgaları •İşitme durumunda titreşim

80 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç • Santral sinir sistemini nöron adı verilen sinir hücreleri ile glia hücreleri oluşturur. • Nöron, beynimizdeki temel alıcı ve verici işlevlerden sorumlu sinir hücreleridir.

81 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

82 • Bir sinir hücresi ile gelen bilginin diğer sinire, kasa, salgı bezlerine aktarıldığı, sinirlerin bağlandığı yere sinaps denir. • Sinaps, bir nöronun aksonundan bir başka nöronun dendritine uyarının iletildiği bölgedir. • Bir nöron sadece bir yere, bazen de binlerce nörona bağlanabilir.

83 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

84 •Basit bir dille anlatılacak olursa beyin, •KABUK, •İÇ ve • İKİ YARIM KÜREDEN oluşur.

85 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •1.Beyin kabuğu yada korteksi beynin %80 ini oluşturur. •2. İç kesitte beyin temel işlevsel yapıları vardır •3. Beyin corpus kollosum ile birbirine bağlanan iki yarıküreden oluşur

86 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •Nöral sinyal elektrokimyasal bir süreçle sinir hücrelerinden merkezi sinir sistemine iletilir. •Duyusal deneyimlerimiz nöral sinyal örüntülerinin bir sonucudur. •Her duyusal deneyim beyinde yaratılan bir yanılsamadır.

87 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Duygusal uyarılmadaki değişmelere rağmen nesneleri Sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi ALGISAL DEĞİŞMEZLİK

88 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Genellikle, başkalarının sahip olduğunu düşündüğümüz önemli özelliklerine dayanır. Araştırmalar kişilerin “Belirleyici Kişilik Özellikleri”ne baktığımızı söylerler. (Kelley 1950) BAŞKALARININ ALGILANMASI

89 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Bir kişinin Belirleyici Kişilik Özelliklerini genelleme eğiliminin yarattığı etkidir. Örneğin; Eğer birini temelde “iyi” veya “hoş” algılıyorsak, o zaman o kişinin tüm davranışlarını da iyi ve hoş yorumlamaya eğilim gösteririz. HALE ETKİSİ

90 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Potansiyel bir tehlikeden kaçmak için yararlı olabilecek öğrenilmiş bir davranışın aşırı bir tutum olarak görülmesidir. Önyargı oluşturmak kolaydır. ÖNYARGI

91 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Tutumlar üç boyutta incelenir: 1.Bilişsel- inaçlar (gerçekçi ve yansız) örneğin ” Sigara içmek kanserin başlıca neddenidir.” 2. Duygusal- duygular örneğin “sigara kokusundan nefret ediyorum” 3.Davranışsal- eylemler, hareketler örneğin; “yemeklerimi sadece sigara içilmeyen lokantalarda yerim TUTUMLAR

92 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Organizma içsel dengesini (homeostatik denge) sağlayabilmesi için iç ve dış uyaranlara tepki gösterir.

93 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ DÜRTÜ organizmada Eksikliğin hissedilmesiyle Yaşanan gerilim GÜDÜ gerilimin organizmayı eyleme Geçiren ve eylemde tutan güce ulaşması MOTİV eylemin Yönünü belirleyen Güc.(sosyokültür el Yaşantılara bağlıdır). DAVRANIŞ UYARICI

94 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GÜDÜLENME Organizmayı eyleme iten ve eylemi yönlendiren içsel uyarım durumu. Hedefe yönelik davranış

95 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Güdülenme bir ihtiyacın hissedilmesi ile başlar İhtiyaç; insanın gelişimi ve çevresiyle uyumlu bir ilişki kurabilmesi için gereken önemli koşulların eksikliğini hissetmesi olarak tanımlanabilir.

96 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GÜDÜLENME DURUMU İHTİYAÇDÜRTÜGÜDÜ DAVRANIŞ • Hissedilen bu ihtiyaçları gidermek için organizmada beliren bu güce dürtü, • organizmanın belli bir yönde etkinlik gösterme eğilimine güdü, • Organizmayı belli davranışlara sürükleyen bu içsel olayların tümüne güdülenme durumu denir.

97 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç İnsanları neler güdüler? • Açlık • Susuzluk • Uykusuzluk • Cinsel yakınlık • Üreme • Güvenlik • Ait olma • Sevme, sevilme • Saygı • Tanınma • Merak, bilme • Estetik haz • Kendini geliştirme • Gerilim • İntikam • Elde etme • İlerleme • Acıma • Ait olma • İhtiras • Değişim • Özerklik • Adalet arayışı • Güçlü olma • Korku • Kontrol etme • Heyecan • Eğlenme • Üretme • Başarma

98 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç İKİ TEMEL İÇGÜDÜ TEMEL İÇGÜDÜ EROS (YAŞAM İÇGÜDÜSÜ) CİNSELLİK THANATOS (ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ) SALDIRGANLIK

99 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GÜDÜLENMEYİ NELER ETKİLER? • İhtiyaçlarımız ( fizyolojik ve psikolojik sağlık için duyulan nesnel gereklilikler) • Değerlerimiz ( kendimiz için iyi veya faydalı gördüğümüz ve kazanmaya veya sürdürmeye çalıştığımız şeyler) • Amaçlar veya niyetlerimiz (davranışlarımızın amacı veya niyeti) • Duygularımız. REFİKAYAZGAÇ

100 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç GÜDÜLENME • İçsel güdülenme : herhangi bir dışsal uyaranın etkisi olmadan davranmak ( yeni bir şey öğrenmekten keyif aldığımız ve kendimizi geliştirdiğimiz için okuyorsak) • Dışsal güdülenme : dışsal bir uyaran etkisiyle davranmak ( ana babamızın veya toplumun gözünde iyi bir insan olmak için okuyorsak)

101 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÖĞRENİLMİŞ GÜDÜLER • Doğuştan değil yaşantılar sonucu öğrenilmişlerdir. • Davranışlarımız üzerinde öğrenilmemiş dürtü ve güdüler kadar etkilidirler. REFİKA ÖZKAN

102 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÖĞRENİLMİŞ GÜDÜLER • Saldırganlık • Başarı • Güç kazanma • Bir arada bulunma • Sosyal kabul • Uyma • Yardım etme • Bağımlılık • Düzenlilik REFİKA ÖZKAN

103 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE • YÜKSEK BAŞARI GÜDÜSÜ OLAN KİŞİLER; • Kendine güvenli • Sorumluluk alma bilinci yüksek • Sosyal baskılara boyun eğmeyen • İç odaklı yönelime sahip • Yarışmacı ortamlarda hızlı öğrenen • A tipi insan • Kendileriyle yarışan bireylerdir. REFİKA ÖZKAN

104 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER Yemek, içmek, uyumak, seks, barınma,homeostasisi sağlamak vs GÜVENLİK GEREKSİNİMİ Kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek, iş güvenliği, sağlık, aile güvenliği AİT OLMA GEREKSİNİMİ Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak, aile ve arkadaşlık DEĞERLİ HİSSETME GEREKSİNİMİ Prestij,başarı,yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak, saygı KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME REFİKA ÖZKAN

105 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Maslow’a göre; • Tüm güdüler hiyerarşik olarak aşağıdan yukarı sınıflanırlar. • En alttakiler göreceli olarak basittir. Bir üst düzeye geçmek için alt düzeydeki güdülerin belli düzeyde doyurulması gerekir. • Bu durum hem güdülerin evrimi hem de bireyin gelişimi açısından geçerlidir. REFİKA ÖZKAN

106 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DİKKAT! • Bireyden bireye düzeyler arasında farklılık olabilir. Bazıları için sosyal ilişkilerle insanlara yakınlaşma güdüsü, emniyet ve korunma güdüsünden daha önce gelir. • İnsanların içinde bulunduğu kültürel yapı ve aile değerleri hangi düzeydeki güdülerin daha belirgin ve baskın rol oynayacağını saptar.(paragözlerin manevi aşama olan kendini gerçekleştirmeye yönelmesi zordur!)

107 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç DUYGU NEDİR? • Latince “emovere”---harekete geçirme, oynatma anlamına gelir.(Emotion) • Türkçede ruhsal alandaki bazı oynamalar için kullanılır. • Bir davranış yapısı olup, doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan,,iç ve dış uyaranlara bağlı olarak oluşur, kendilerini ilk ortaya çıkaran uyarıcı yok olduktan sonra da varlıklarını sürdürürler. • Bilişsel ve fizyolojik ögelere sahip davranışı etkileyen duyumlardır. REFİKA ÖZKAN

108 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ROBERT PLUTCHİK(1980) • Duyguları en etkili biçimde tanımlama ve sınıflama işleminin öncüsüdür. • Davranışları güdüleyen duyguları 8 kategoride ele alır. • Korku, hayret, üzüntü, tiksinti, öfke, umut, sevinç ve kabul edilme. REFİKA ÖZKAN

109 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

110 PLUTCHİK’E GÖRE • Çemberde yan yana olan duygular birbirinin karşısında veya uzağında olanlara göre daha benzerdir. • Farklı duyguların birleştirilmesiyle daha zengin bir yaşantı portföyü sağlanabilir. • Duygu ne kadar şiddetliyse davranış güdülenmesi o kadar şiddetlidir.

111 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç HASTANE CANLI BİR SİSTEMDİR! HASTA YAKINI HASTA DOKTOR YÖNETİM HEMŞİRE/FTR Uzm

112 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Düşünce, ilgi alanı,istek,ihtiyaç ve değerler gibi uyuşmayan veya uyuşmaz gözüken nitelik, nicelik veya güçlerin çarpışması, yarışması veya birbirini engellemesidir. ÇATIŞMA İnsan ilişkilerinin doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Gelişme ve öğrenme için bir fırsattır. Bir seçim labirentidir: Her adımda his, davranış ve düşünce yönünden seçim yapmak gerekir.

113 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇATIŞMA BİREYİN KENDİ İÇİNDE ya da BİREYLER ARASINDA EN AZ İKİ TEMEL FARKLILIĞIN UYUŞMAZLIĞIDIR.

114 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Çatışma her zaman olumsuz değildir Durgunluğu önler Yaratıcı problem çözmeyi başlatır Kişisel ve toplumsal değişime neden olur. Kendini değerlendirme ve becerileri test etmeye yarar Çatışma anı, öğrenilebilir bir andır.

115 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇATIŞMANIN KAYNAĞI Sınırlı Kaynaklar -Zaman -Para -Mal KARŞILANMAMIŞ TEMEL GEREKSİNİMLER •Ait olma •Güç •Özgürlük •Eğlenme Farklı Değerler -İnançlar - Öncelikler -İlkeler ÇATIŞMA

116 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Değerler, öncelikler ve amaçlar çakıştığı zaman farklılıklar ortaya çıkar. Bu farklılıklar gerçeklere değil, bireyin onları algılamalarına dayanır. FARKLILIKLAR..

117 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇATIŞMA YELPAZESİ BASİT FARKLILIK YANLIŞ ANLAMA RAHATSIZLIK KÜÇÜK TARTIŞMA KRİZ ŞİDDET VE KAVGA

118 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

119

120 Çatışma bir değişiklik gereksinimini belirtir. Değişme bildik kalıpları bozduğu için korkutucu gelebilir ama aynı zamanda ilişki için sağlıklı da olabilir. Üretken bir çatışma tarafların birbiriyle yeni ilişki biçimleri bulmalarına olanak sağlar..

121 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç • Çatışma soruna tanı koyma olanağı tanır. Birçok insan sorunları kabul etmektense, onları yadsıma eğilimine sahiptir. • Açık çatışma durumu karşılıklı beklenti ve gereksinimler konusunda bilgi sağlar. • Çatışma emniyet sibobu işlevini görür. Düzenli çatışmalar sorunların üst üste birikip yığılmasını engeller.

122 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇatışmaTürleri Bireysel Çatışma Bireyler Arası Çatışma Grup İçi Çatışma Gruplar Arası Çatışma

123 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ACABA Maaş düşürmeyi mi kabul etsem, yoksa Hastaneden mi ayrılsam? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık! ACABA Hastaneye yakın bir eve mi taşınsam, yoksa Ailemle birlikte kalmaya devam mı etsem? ACABA Özel hastaneye geçip daha çok maaş mı alsam, yoksa ömür boyu garantili devlet hastanesinde mi kalsam? Yaklaşma-YaklaşmaUzaklaşma-Uzaklaşma Yaklaşma-Uzaklaşma AMAÇ AMAÇ ÇATIŞMALARI

124 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Hastane sahibi yönetim kadrosunda görev almamı istiyor? Peki ama o zaman ben hastalarıma ne zaman bakabileceğim? Servis şefi 16.00 dan sonra hasta kabul etmeyin dedi. Hastane sahibi ise her gelen hastayı kabul edin diyor. Şimdi ben ne yapayım? Hastaları gece uyandırmayın diyorlar, ateş takibini 24 saat istiyorlar (Ama nasıl?) ROL ROL ÇATIŞMALARI Göndericinin Kendi İçindeki Rol Çatışması Rollerarası Çatışma Göndericilerarası Rol Çatışması

125 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇATIŞMAYA GÖSTERİLEN TEPKİLER Kaçma • Çekilme • İnkar • Görmezden gelme Kavga •Tehdit •Saldırı •öfke Problem çözme •Anlayış •Saygı •Çözüm Kaybet/Kaybet Kaybet/Kazan Kaybet/Kaybet Kazan/Kazan

126 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Sorunların çoğu çatışmalardan değil Yanlış çatışma çözme yöntemlerinden kaynaklanır.

127 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç BİZ çatışma çözmeye değil çatışma yapmaMAya yönelik Yetiştiriliriz.

128 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç İLİŞKİLERİLİŞKİLER A M AÇ L A R Az önemli Çok önemli Çok önemli

129 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç ÇATIŞMA STRATEJİLERİ… • Köpek Balığı (Zorlama) • Kaplumbağa (Geri Çekilme/Kaçma) • Ayı Tedy (Yapıcı/Yumuşak) • Tilki (Uzlaşma/Orta yolcu) • Baykuş (Problem Çözme/Yüzleşme)

130 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Çatışma Yönetimi Stratejileri

131 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç  Kaçınma ve geri çekilme  En büyük kayıp çözümsüzlüktür  Kaplumbağalar çatışmadan korunmak için kabuğuna çekilirler.  Eğer amaçlar önemsiz ve başkalarıyla ilişkilerimizi de korumak çok önemli değilse Kullanılabilir.  Olumsuz durumlarda eğer yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa sakin olmak ve çekilmek  Duyguları kontrol etmek.

132 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç  Amaç odaklı  Zorlama  Kazan-kaybet müzakeresi  Güç kullanımı  Yarışmacı  Düşmanlık ve pişmanlık  Saldırganlık içerir  Kazanma ihtiyacı yüksektir  İlişki önemsenmediğinde  Değişim beklentisi çok zayıfsa  İvedilik söz konusu ise

133 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Ayı Tedy … • Kolaylaştırıcı, yapıcı • İlişki odaklı • Fedakar • Bir karar verme gereği zorunlu ise • Kaybetmek ilişkide kalmayı sağlıyorsa

134 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç  Amaçlar ve ilişki odaklı  Amaçlarından vazgeçebilirler, başkalarının da vazgeçmesini beklerler  Kazan-kazan veya kaybet- kaybet  Kumar oynamak  Zaman baskısı yoksa  Basit çözüm veya anlaşma olamayacaksa

135 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Baykuş • Problem çözme • Amaçlara ve ilişkiye büyük derecede önem verme • Kazan-kazan • Olumsuz duygular yaşanmaz • Fazla zaman ve enerji ister • Öğrenme ve gelişim talep ediliyorsa

136 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç •Konu etnik, din ve değerler ise •Çatışmaya taraf olanlar çoksa ve sonuç kalabalığı etkiliyorsa •Gelecekte birlikte ve bir arada yaşanacaksa •Bir taraf kaybettiğini düşünüyorsa ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE ZOR OLAN DURUMLAR


"Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç REFİKA YAZGAÇ Uzm. Psikolojik Danışman refikayazgac-derslerim.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları