Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YENİFAKILI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YENİFAKILI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” Atatürk

3 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Amir ÇİÇEK - Yozgat Valisi
YENİFAKILI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “Eğitime katkı ve talep çok olursa eğitim etkili olur. Eğitime sadece milli eğitim değil tüm kurum- kuruluş ve sivil toplum ekiplerinin destek vermesi şarttır.” Amir ÇİÇEK - Yozgat Valisi 3 3

4 "KALİTELİ BİR EĞİTİM İÇİN AİLE BİREYLERİNİ EĞİTİMDE ETKİNLEŞTİRME PROJESİ" SONUÇ RAPORU
Sayın Valimizin, ilimizin 2023 gelişim vizyonunun belirlenmesi amacıyla ilçe ilçe, köy köy ve toplumun bütün kesimleriyle yaptıkları toplantılarda belirlediği, ilimizin mevcut durumu ve yapısından hareketle kalkınmada ve ilerlemede toplumun bütün katmanlarının yapabilecekleri görevleri tespit edilmiş, bu amaçla ilimizin "2023 Gelişim Vizyonu" belirlenmiştir. Bu bağlamda ilimizin üniversitesi öncülüğünde, kalkınmasına temel teşkil edecek okulöncesi, ilköğretim. Ortaöğretim ve yüksek öğretimde başarıyı artırmaya yönelik "Kaliteli Bir Eğitim İçin Aile Bireylerine Eğitimde Etkinleştirme Projesi" uygulamaya konulmuştur. Bu Proje kapsamında ilçemizde sağlıklı toplum ve ailede etkin rol oynayan kadınlarımızın daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. 4

5 "KALİTELİ BİR EĞİTİM İÇİN AİLE BİREYLERİNİ EĞİTİMDE ETKİNLEŞTİRME PROJESİ" SONUÇ RAPORU
Kadınlarımız fiziksel ya da psikolojik olarak acı çekmelerine neden olacak şekilde özgürlükleri de kısıtlanarak değişik şekillerde şiddete maruz kalmaktadırlar. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmamak ve bu konuda herkesin sorumluluk bilincine varmasını sağlamak da projemizin amaçlarındandır. Kız çocuklarımızın okullaştırılmaları amacıyla artık "Ben okumak istiyorum." diyecek kızlarımızın kalmaması ve eğitim hakları; erken yaş evliliği, ekonomik ve toplumsal (gelenekler) nedenlerle ellerinden alınmaması için bu yönde yapılan çalışmalara hız kazandırılması bir zorunluluk olmuştur. Bu düşünceden hareketle; genç kızların ergenlik dönemlerinde sıkça karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, sağlıklı ve mutlu bir kuşağın yetişmesine katkıda bulunmaktır. 5

6 Sağlıklı toplumların oluşması açısından aile bireylerinin:
Çocuk Eğitimi, Sağlık ve Beslenme, Akraba Evliliğinin Sakıncaları, Kadına Yönelik Şiddet, Doğurganlık Hakları ve Aile Planlaması, Erken Yaş Evliliğinin Sakıncaları, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Dinlenme ve Zamanı İyi Kullanma, Kız Çocuklarının Okullaştırılması (Haydi Kızlar Okula Kampanyası), Okul Öncesi Eğitimin Önemi, gibi konularda bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ilimizde uygulamaya konulan ‘ 'Kaliteli Bir Eğitim İçin Aile Bireylerini Eğitimde Etkinleştirme Projesi" ilçemizde de uygulamaya konulmuştur. 6

7 Proje uygulama takvimi doğrultusunda aşağıda
belirtilen Proje Yürütme Ekibi tarafından uygulanmıştır. Proje Yürütme Ekibi: Başkan Fatih YILDIRIM İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebe-Hemşire Ayşegül ÖGÜTLÜ Anne Çocuk Sağlığı Hemşire Hatice A.SAHAN Sosyal Hizmetler Okul Öncesi Eğitim Hava DEMİR Bektaşlı İ.Ö.O. Anasınıfı Öğrt. Rehber Öğretmen Mehtap DAĞLI Cumhuriyet İ.Ö.O.Sınıf Öğrt Formatör-Rapörtör Kutlay GÖKBUDAK Cumhuriyet İ.Ö.O.Bilgi Tek.Öğrt. 7

8 Projenin Amacı: Bu projeyle, bilinç düzeyi yüksek, başarılı, sağlıklı bir nesil için aile bireylerinin eğitimde daha etkin bir hale getirilerek; toplumsal değişim ve gelişime katkıda bulunmaları amaçlanmıştır Projenin Hedef Kitlesi: Sağlıklı ve mutlu bir neslin yetişmesinde, çocukların gelişiminde, sosyalleşmesinde ve eğitiminde büyük öneme sahip aile bireylerinden anneler ve genç kızlar. Uygulama: -İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, -İlçe Sağlık -Grup başkanlığı -İlçe Müftülüğü ve -Köy Muhtarları, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Köy İmamları, gibi personelin katılımı; belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yürütülmüştür. 8

9 Projenin Amacı: Proje köylerimizde 08/10/ /10/2008 tarihleri arasında uygulamaya konularak 22/10/2008 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında ve belirlenen takvim doğrultusunda 4 yerleşim birimimizde yaklaşık 175 kadın ve genç kızımızın, düzenlenen toplantılarla yukarıda belirtilen konularda bilgilendirilerek, bilinçlenmeleri sağlanmıştır. Verilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve uygulanabilirliliğini teşvik amacıyla katılımcılara anlatılan konuları içeren 300 broşür dağıtılmış; meyve suyu ve kek de ikram edilmiştir. 9

10 Projenin Amacı: sorular ve bilgi edinmek istedikleri
Proje uygulama sürecinde gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde; Velilere ve Genç Kızlarımıza, Çocuk Eğitimi, Sağlık ve Beslenme, Akraba Evliliğinin Sakıncaları, Kadına Yönelik Şiddet, Doğurganlık Hakları ve Aile Planlaması, Erken Yaş Evliliğinin Sakıncaları, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Dinlenme ve Zamanı İyi Kullanma, Kız Çocuklarının Okullaştırılması (Haydi Kızlar Okula Kampanyası) Okul Öncesi Eğitimin Önemi konuları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümünde cevaplanmasını istedikleri sorular ve bilgi edinmek istedikleri özel konular hakkında görüşmeler ilgili personeller tarafından birebir yapılmıştır.

11 Projenin Amacı: Köy yerleşim birimlerinde, kanalizasyon, köy içi ve okul çevre düzenlemeleri gibi daha çok alt yapı gibi yetersizlikler nedeniyle temizlik ve sağlık konularında sorunlar yaşandığı, okul çevre düzenlemelerindeki yetersizlikler nedeniyle çocukların çeşitli sağlık sorunları ile karşılaştıkları, köylerde hayvan dışkılarının köy içinde rastgele atıldığı, atık toplama merkezlerinin oluşturulmadığı; bu durumun da orada yaşayan hemen her yaştaki insanın sağlığını tehdit ettiği gibi hususlar tespit edilmiştir. Ayrıca, kadınların ve genç kızların hemen her alanda yetişmelerine imkân sağlayacak sosyal, kültürel, yetiştirici ve tamamlayıcı kursların olmadığı; Bu tür kursların, maddi külfet getiriyor olması, fiziki ortam bulunamaması ve talebin yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı açılamadığı tespit edilmiştir. 11

12 Projenin Sonucu: Projenin Faydalı olduğu, köylerde yaşayan başta kadın ve genç kızlarımız olmak üzere, bütün yetişkin insanların günlük yaşamlarından geri kalan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve II Müftülüğü tarafından yetiştirici, tamamlayıcı, bilgilendirici sosyal ve kültürel kurslar ile bilgilendirme toplantılarının faydalı olacağı, Aile bireylerinin eğitimde etkinleştirilmesinin önemi konusunda tüm velilerin bilgilendirilmesi, özellikle zamanı iyi kullanma, verimli ders çalışma teknikleri konularında veli-öğretmen-öğrenci işbirliğinin uygulanmasının faydalı olacağı gözlemlenmiştir. 12


"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları