Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN HAKLARI
SORUMLULUKLARI

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28388

3 UYARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak, c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek

4 KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak, ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

5 BİR HAFTADAN BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.

6 BİR YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
a)Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, b)Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, d)Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

7 İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak, ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, e) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.

8 ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

9 ÖĞRENCİNİN BÖLÜME İLİŞKİN HAK VE SORUMLULUKLARI
1. Bölüme İlişkin Sorumlulukları 2. Derse İlişkin Sorumlulukları 3. Sınava İlişkin Sorumlulukları ve Hakları 4. Öğretim Üyelerine İlişkin Sorumlulukları ve Hakları

10 BÖLÜME İLİŞKİN SORUMLULUKAR
1. Giriş ve çıkışın öğrenci kapısından yapmak, öğretim üyelerine ait girişi kullanılmamak 2. Asansörü kullanmamak 3. Öğretim üyelerinin bulunduğu koridorda dolaşmamak veya beklememek 4. Ders esnasında hiçbir nedenle koridorda bulunmamak 5. Derslikleri hiçbir şekilde kirletilmemek ve dersliklerde yer alan eşyalara zarar vermemek YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİR YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI d)Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,

11 SINAVLARA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR
1. Sınav gözetmeninin sınav boyunca sınava ilişkin her türlü uyarı ve taleplerine uymak 2. Sınava öğrenci kimliği ile girmek 3. Sınav başlamadan sınavla ilgili ya da ilgisiz tüm yazılı materyalleri oturulan sıradan uzaklaştırmak 4. Sınav esnasında sınav gözetmeniyle kesinlikle konuşmamak 5. Sınavdan çıktıktan sonra hiçbir nedenle koridorda beklememek

12 SINAVLARA İLİŞKİN HAKLAR
1. Sınav kağıdının incelenmesini dilekçe yoluyla talep edebilmek “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” Madde 9 - Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. 2. Soruları cevaplamaya istediği sorundan başlayabilmek

13 DERSLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLAR
1. Dersin sorumlu öğretim üyesinin ardından sınıfa girmemek 2. Derse hazırlıklı gelmek 3. Dersin işleyişine zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınmak 4. Her ne sebeple olursa olsun ders yoklamasında bir başkasının yerine imza atmamak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

14 ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLAR
1. Öğretim üyelerinin bulunduğu koridorda beklememek ve dolaşmamak 2. Öğretim üyelerini akademik konular dışında bir nedenle rahatsız etmemek 3. Öğretim üyelerine “siz” veya “hocam” dışında herhangi bir şekilde hitap etmemek 4. Dersin sorumlu öğretim üyesi bizzat izin vermedikçe ders saatindeki herhangi bir etkinliğe katılmak için izinli sayılmamak

15 ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN HAKLAR
1. Dersi, dersin sorumlu öğretim üyesinden almak 2. Akademik danışmanlık talep etmek “KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ” MADDE 9 (2) Her öğrenci için, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca derslerin başlamasını takip eden en geç onbeş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin derse yazılma işlemlerini Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar.

16 ÖĞRENCİNİN DİLEK VE ŞİKAYET MERCİLERİ
Akademik ve ders içeriklerine ilişkin soru ve dileklerin bildirileceği yer dersin sorumlu öğretim üyesidir. 2. Dersliklerle ilgili meseleler, ders öncesi veya sonrası sorunlar bölüm sekreterliğine iletilmelidir. 3. Cebir, tehdit veya derse ilişkin işleyiş sorunları vb. durumlarda başvurulacak merci bölüm başkanlığıdır. 4. Derse yazılımlar ve notlara ilişkin sorunlar öğrenci işleri daire başkanlığına iletilmelidir.


"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları