Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2012."— Sunum transkripti:

1 YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2012

2 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile 1985 yılından beri yürürlükte olan tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

3 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yeni Yönetmeliğe Hakim Olan İlkeler:

4 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Kazuistik düzenlemeden vazgeçilmiştir. Zira, eski Yönetmelikte, neredeyse her türlü fiil ve hallere ilişkin olarak cezai hüküm öngörülmüş idi, yeni yönetmelikle suça konu eylem sayısı azaltılmış ve sınırları kesin hatlarla çizilmiştir.

5 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Torba ceza hükmüne yer verilmemiştir. Yani herhangi bir suç kalıbına girmeyen eylemler bakımından yorum yolu ile ulaşılabilecek suç tipleri öngörülmemiştir.

6 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Süreler kısaltılarak soruşturmanın seri bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır.

7 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Suçta ve cezada kanunilik ile suçlarda tipiklik ilkeleri hakimdir.

8 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.”

9 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Mülga yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde soruşturma raporu düzenlenmiş ve ceza verilerek, öğrenciye tebliğ edilmiş disiplin soruşturmaları idari anlamda tamamlanmış bulunmaktadırlar. Mülga disiplin yönetmeliğinde, disiplin cezasına karşı herhangi bir idari itiraz imkanı tanınmamıştır. Ancak yeni yönetmelik ile disiplin cezası alan öğrenciye itiraz imkanı tanınmış olup, cezası mülga yönetmelik döneminde kesinleşen öğrencilerin Geçici 1. Madde hükmünden yararlandırılarak itiraz hakkı tanınmasına olanak bulunmamaktadır.

10 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Ancak, disiplin soruşturması henüz tamamlanmamış öğrenciler bakımından yeni yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda, disiplin suçuna konu eylemin nitelendirilmesi yeni hükümlere göre yapılacaktır. Örneğin; eski yönetmelikte «Kumar oynamak veya oynatmak» eylemi Kınama cezasını oluşturmakta iken yeni yönetmelikte böyle bir eylem suç olarak öngörülmemiştir. Dolayısıyla, artık anılan eylem suç olmaktan çıkmıştır ve bu suç nedeniyle açılan soruşturma bu nedenle ceza verilmeksizin sona erdirilecektir.

11 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yine eski yönetmelikte cezası «Bir veya İki Yarıyıl Uzaklaştırma» olan “Kopya çekmeye teşebbüs suçu”nun yeni yönetmelikte cezası «Kınama» olarak öngörülmüştür. Bu nedenle de cezası değişen eylemler bakımından da devam eden soruşturmalarda yeni hükümler uygulanacaktır.

12 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Aynı şekilde ceza alıp da henüz tebliğ edilmemiş öğrenciye tebliğden sonra itiraz hakkı tanınacaktır.

13 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KİMLER İÇİN UYGULANIR? Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişiler (m.3) hakkında uygulanır.

14 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI UYARMA : Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

15 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak

16 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,

17 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. Bu suça konu duyuru ve programlar Yükseköğretim Kurumuna ait olmayan, ancak onun izin verdiği duyuru ve programlardır.

18 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
KINAMA : Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

19 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,

20 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

21 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak,

22 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,

23 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. Eski yönetmelikte bu suçun cezası «Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma» cezası idi.

24 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

25 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,

26 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, Örneğin tanığın vereceği beyanda tanığı etki altına almaya çalışmak, tebligatları engellemeye çalışmak vb.

27 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, Örneğin; öğrenci kimlik kartının, başka bir kişi tarafından kullanılmasını sağlamak.

28 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Bu suç, herhangi bir kişinin şeref ve haysiyetinin, sadece kurum içinde sözlü veya yazılı olarak zedelenmesi halinde oluşur.

29 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Yükseköğretim Kurumu personeli bakımından, suça konu eylemin kurum içinde veya dışında gerçekleştirilmiş olması arasında ayrım yapılmamıştır.

30 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e)Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

31 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.

32 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

33 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,

34 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, Örneğin yemekhane boykotu.

35 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, Mutlaka, bedensel bütünlüğe yönelik bir eylem olması gerekir. Örneğin; yumurta atmak, tokat atmak vb.

36 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, Hırsızlık suçunun kime karşı işlendiğinin bir önemi yoktur. Eylemin Yükseköğretim kurumu içerisinde yapılmış olması yeterlidir. Yani öğrenci arkadaşına ait bir taşınırı da çalsa, bu suç oluşacaktır.

37 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,

38 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

39 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak Eski yönetmelikte öngörülmeyen bir suçtur.

40 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

41 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, Bu suç bakımından, cebir ve şiddetin görevin yapılmasına engel olmak amacıyla kullanılması gerekir.

42 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,

43 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

44 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,

45 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

46 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,

47 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,

48 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak. Bu disiplin suçunun oluşabilmesi için öğrencinin mutlaka haksız bir çıkar sağlaması gereklidir. Sadece bilişim sistemine girmek bu suçun oluşumuna sebebiyet vermez. Şartların oluşması halinde bu suç Ceza Hukuku kapsamında soruşturulabilir bir suç olacaktır.

49 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

50 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, Burada dikkat edilmesi gereken husus sayılan suçlar bakımından suçun mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmasıdır. Öğrencinin anılan suçlarla yargılanıyor olması veya suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunuyor olması yeterli değildir.

51 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,

52 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, Bu maddelerin Yükseköğretim kurumu içinde veya dışında kullanılması arasında herhangi bir fark yoktur.

53 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

54 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Yeni yönetmeliğin getirdiği en büyük değişikliklerden birisi de bu hüküm olup, buna göre artık, uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezalar bakımından benzer eylem nitelendirmesi yapılamayacaktır. Yani, suça konu eylem ilgili maddelerdeki eylemler ile birebir örtüşüyorsa cezalandırılacak, ancak benzer nitelik taşıması halinde cezalandırılamayacaktır.

55 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN SUÇUNUN TEKERRÜRÜ Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ağır ceza uygulaması için aynı eylemin tekerrürü gerekir. İki ayrı eylem nedeniyle ceza ağırlaştırılamaz. Yönetmeliğin bu hükmüyle de, eski yönetmelikte karışıklıklara yol açan tekerrür hükmü sadeleştirilmiş ve netleştirilmiştir. Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez. Buna göre; Yükseköğretim Kurumundan 2 yarıyıl uzaklaştırma cezasını aynı hüküm nedeniyle ikinci kez alan öğrencinin suçu tekerrür durumu nedeniyle ağır ceza olan çıkarma cezasına dönüştürülemez.

56 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN SORUŞTURMASI SORUŞTURMA AÇMAYA YETKİLİ AMİRLER a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı DEKAN, b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı ENSTİTÜ MÜDÜRÜ, c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı MÜDÜR, ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı KONSERVATUVAR MÜDÜRÜ, d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ. Toplu öğrenci eylemi en az üç öğrenci tarafından, aynı amaç ile gerçekleştirilen eylemlerdir. Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.

57 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
SORUŞTURMANIN SÜRESİ Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir. Yeni yönetmelik ile soruşturma süresi kısaltılmıştır. Ancak gerekçeli olarak istenen ek süre bakımından, süreye ilişkin herhangi bir üst sınır konulmamıştır. Bu nedenle disiplin amirince verilecek ek süre olayın özelliğine ve ek süre isteminin gerekçesine göre, her olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilerek takdir edilecektir.

58 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında BİR AY içinde, b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında ÜÇ AY içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

59 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç İKİ YIL içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir. Bu düzenlemeye göre, eylem gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde ceza verilebilir. Dolayısıyla eylem bu 2 yıl içerisinde ne zaman öğrenildi ise uyarma, kınama ve 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezaları için 1 ay, diğer cezalar için 2 ayda soruşturma başlatılmak zorundadır. Ayrıca eylem ne zaman öğrenilmiş olursa olsun en geç 2 yıl içinde ceza verilmiş olması gerekir. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

60 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ Soruşturmanın gizliliği esastır. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturmacı tanık ve bilirkişilere yemin ettirir. Hakkında soruşturma yürütülen kişi ise kesinlikle yeminsiz olarak dinlenir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.

61 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir. Yoksa, soruşturma esnasında çıkan yeni kişileri veya yeni eylemleri aynı soruşturmanın konusu yaparak, o kişi veya eylemleri de soruşturamaz. Bunlar yeni bir soruşturmanın konusu olabilir ancak.

62 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

63 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ÖĞRENCİNİN SAVUNMA HAKKI Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. 7 günlük süre yasal bir zorunluluk olup, bu sürenin tanınmaması, savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle mahkemede bozma nedenidir. Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

64 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. Bu hususun belirtilmemesi yine savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuracaktır. Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir. Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.

65 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
SORUŞTURMA RAPORU Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

66 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BİRARADA YÜRÜTÜLMESİ Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez. Ancak çıkarma cezasını gerektiren eylemler bakımından öğrencinin hakkında ceza kovuşturması başlamış ve öğrencinin suçunun sabit olduğu mahkeme kararıyla analşılmış olması gerekir.

67 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI 1. Uyarma 2. Kınama 3. Yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.

68 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı 1. Uyarma 2. Kınama 3.Yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi REKTÖRE aittir.

69 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
1.Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası 2.Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, YETKİLİ DİSİPLİN KURULUNCA verilir. Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.

70 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
OYLAMA VE KARAR Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir. Bu cezanın daha ağır veya daha hafif bir ceza olmasına yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz. Aksi durum, mahkemede bozma nedenidir.

71 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
KARAR SÜRESİ Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ENGEÇ ON GÜN içinde karar vermek zorundadırlar. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren EN GEÇ ON GÜN içinde karar vermek zorundadır. Yeni yönetmelik ile süreler genel anlamda kısaltılmış olup, amaç, soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılmasıdır.

72 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN CEZASI VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar. Soruşturma konusu olayda, hafifletici veya ağırlaştırıcı hususlar ayrı ayrı belirtilir ve ceza takdirinde değerlendirmeye tabi tutulur.

73 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
CEZALARIN BİLDİRİLMESİ Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından; a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.

74 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Bilindiği üzere 2011 yılına kadar Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. Maddesinin g fıkrası uyarınca bir daha herhangi başka bir Yükseköğretim Kurumuna alınamamaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesinin tarih, 2009/59 E. Ve 2011/69 K. Sayılı kararı bu hüküm Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu nedenle çıkarma cezası, öğrencinin sadece çıkarıldığı Yükseköğretim Kurumuna yeniden alınamaması sonucu doğuracak olup, başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşmesini engellemeyecektir.

75 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. Özellikle, 1 ve 2 yarıyıl uzaklaştırma cezalarında, cezanın hangi tarihten itibaren uygulanacağının belirtilmemesi hallerinde uygulama tarihinde sorunlar yaşanmakta, her olay bakımından ayrı yorumlamalara gidilebilmektedir. Bu nedenle, verilen cezalarda hem işlevsellik hem de belirlilik açısından cezanın uygulanacağı tarihin belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.

76 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı ONBEŞ GÜN içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Bu itiraz zorunlu değildir. Kişi dilerse itiraz etmeksizin doğrudan yargı yoluna gidebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı ONBEŞ GÜN içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

77 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yani itirazı kabul edilen öğrenci hakkında verilen karar, yeniden yetkili disiplin kurulu veya disiplin amirine gönderilir. İtiraz incelemesi sonucunda reddedilen cezaya ilişkin red sebeplerine göre yetkili kurul veya amir yeni bir karar alır. Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

78 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
İlginiz için teşekkürler. Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Av. Sema AKSU ÖZEL Av. Pınar SEMİZ


"YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları