Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ADAY BAŞVURU BELGESİ akademik yılı Yüksek Lisans Programı giriş sınavına katılmak istiyorum. Aşağıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, kaydımın yapılmasını dilerim /...../ 2009 İmza SOYADI: ADI: Doğum Tarihi: …/ … /19… Baba Adı: Anne Adı: TC.Kimlik No: YABANCI DİL BİLGİ DERECESİ Derece ve Tarih Dilin Adı TOEFL ÜDS KPYDS Program Tercihi Kamu Yönetimi Kolluk Yön Adalet Yön Eğitim Yön Kamu Yön (Gece) Not: Kamu Yönetimi Programı derslere devam sırasında kurumlarınca maaşlı izinli sayılan öğrencilerden oluşur. Kolluk Yönetimi Programı, Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik personeline yönelik programdır. Adalet Yönetimi Programı, Adalet Bakanlığı personeli hakim, savcılar ile kamu kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri ve avukatlara yönelik programdır. Eğitim Yönetimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve müfettişlere yönelik programdır. Kamu Yönetimi (Gece) Programı, Tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlara yönelik programdır. Kolluk Yönetimi, Adalet Yönetimi, Eğitim Yönetimi ve Kamu (Gece) Yönetimi Programlarının mesai bitiminden sonra uygulanacak olması nedeniyle Programa devam edeceklerin Ankara’da görevli olması gerekmektedir. Başvuru sırasında Ankara’da görevli olma koşulu aranmaktadır. Aday No: TODAİE tarafından verilecektir Aday No Mezun Olduğu Okullar Bitirdiği Yıl Gün/Ay/Yıl Lise:………………………… …/…/…. Üniversite:…………………………Fakülte:……………………………Bölüm:……………………………... YÜKSEK ÖĞRENİMDEN SONRA BULUNDUĞU GÖREVLER Ayrılma Tarihi Başlama Tarihi Görev Unvanı Bağlı Olduğu Kurum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son 6 ay içinde başı açık çekilmiş ve orijinal FOTOĞRAF (Yapıştırınız) Doğum Yeri İl/İlçe: Cinsiyet: Askerlik Bilgileri: Alınış Tarihi : …/…/…. Terhis Tarihi : …/…/…. Rütbesi :……………… TODAİE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAVI FOTOĞRAFLI ADAY BELGESİ Sığmayan bilgiler için ek kağıt bu kısma yapıştırılabilir. Son 6 ay içinde başı açık çekilmiş ve orijinal FOTOĞRAF (Yapıştırınız) Soyadı : ……………………………….. Adı : ……………………………….. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:………………………………………………………………………………. Adresi * : : Adres İlçe/İl :…………………………… Posta Kodu : Not: Sınav Sonuçlarının ulaşmasını istediğiniz adresinizi kutucuklara sığacak şekilde yazınız.

2 YÜKSEK KADEME YÖNETİCİLİĞİNE KABİLİYET REFERANSI
ADAYIN ADRES BİLGİLERİ (Ad ve Soyad Yazmayınız) İş Adresi :……………………………………………….. …………………..……………………………………………….. İş Tel :……………………………………………….. Ev Adresi :……………………………………………….. Ev Tel :……………………………………………….. GSM :……………………………………………….. ……………………………………………….. Birinci Sicil Amirinin Adı :……………………………………………….. Soyadı :……………………………………………….. Görevi :………………………………………………. Adresi :……………………………………………….. …………………………………………………………………… Telefonu :……………………………………………….. Hakkınızda Bilgi Alınabilecek İki Kişinin Görevi : Görevi :……………………………………………….. ÖZGEÇMİŞ-ÖZGELECEK (Öğrenim, çalışma hayatınızı ve beklentilerinizi kısaca yazınız) HİZMET ÖNCESİ VE İÇİ GÖRDÜĞÜ KURS VE SEMİNERLER Kurs yada Seminerin Adı Süresi Yılı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAŞVURU KOŞULLARI 1. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu ya da bunlara denkliği yetkili makamca onanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş olmak, 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olmak, 3. Dört yıllık lisans öğreniminden sonra, en az beş yıl kamu kurum ve kuruluşlarında (askerlik dahil) eylemli olarak çalışmış olmak (yabancı uyruklu öğrenciler için beş yıl çalışma koşulu aranmaz) 4. Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, 5. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış olmak ve ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek, 6. Giriş sınavlarında başarılı olmak, 7. Programa devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek. Sınava girebilmek için Vakıflar Bankası DPT Bürosu 884- no’lu hesaba 110 YTL’nin yatırılması ve dekontun Enstitümüze gönderilmesi gereklidir. Hatalı başvurularda yatırılan sınav ücreti iade edilmeyecektir. SINAVA GİRİŞ KURALLARI Adaylar ÖSYM’ce adreslerine gönderilen sınav giriş belgesi ve fotoğraflı, onaylı bir kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü) belgesi ile sınava girebilirler. Adaylar sessizliği ve alan düzenini korumayı, herhangi bir şekilde kopyaya teşebbüs etmemeyi ve denetmenlerin yer değiştirme isteklerini yerine getirmeyi kabul ederler. Adaylar yanlarında sınav kağıdından ve diğer malzemeden (kurşun kalem, silgi) başka bir şey bulunduramazlar. Sınav süresi bitiminde kağıdını teslim etmeyenler başarısız sayılırlar. Bu belgeye yapıştırılan fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olması gerekir.


"TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları