Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARDD İ SK HARDD İ SK. HARDD İ SK NED İ R ? Hard disk, kısaca HDD ya da sabit disk olarak da ifade edilir. Bilgisayar ortamlarında veri saklama ihtiyacını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARDD İ SK HARDD İ SK. HARDD İ SK NED İ R ? Hard disk, kısaca HDD ya da sabit disk olarak da ifade edilir. Bilgisayar ortamlarında veri saklama ihtiyacını."— Sunum transkripti:

1 HARDD İ SK HARDD İ SK

2 HARDD İ SK NED İ R ? Hard disk, kısaca HDD ya da sabit disk olarak da ifade edilir. Bilgisayar ortamlarında veri saklama ihtiyacını karşılayan donanımdır. Sabit diskler bilgisayarınızı açtı ğ ınızda işletim sistemini ve di ğ er yazılımları sistem belle ğ ine yükler ve kalıcı olarak saklamaya karar verdi ğ iniz bilgileri PC’niz kapalı bile olsa korumaya devam eder.

3 ÇALIŞMA PRENS İ B İ ÇALIŞMA PRENS İ B İ Sabit disk döner bir mil üzerine sıralanmış, metal veya plastikten yapılma ve üzeri manyetik bir tabaka ile kaplı plakalar ve bu plakaların alt ve üst kısımlarında yerleşen okuma/yazma kafalarından oluşur. Veriler sabit diskteki bu manyetik tabakalar üzerine kaydedilir. Verilerin kaydedilmesinde mıknatıslanma mantı ğ ı kullanılır. Mıknatısın iki kutbu dijital olarak 1 ve 0 ‘ı temsil eder. Verilerimiz böylece küçük mıknatıslar halinde bu manyetik ortamlara yazılırlar. Bu manyetik tabakaların üstü dairesel çizgilerle örülüdür. Bunlara iz (track) denir.

4 HARD D İ SK’ın B İ LEŞENLER İ N İ KISACA TANIYALIM

5 HARD D İ SK’I OLUŞTURAN PARÇALAR.. -Plaka (platter). -Okuma yazma kafaları. -Kontrol kartı.

6 1-) Plakalar Bilgileri saklamak için kullanılan plakalar alüminyum, cam gibi manyetik duyarlılı ğ ı olmayan maddelerden yapılır. Plakalarda daha uygun ısı direnci özellikleri ve daha ince yapıda kullanılabildi ğ i için temel madde olarak modern disklerde alüminyum yerine cam kullanılır ve cama kırılmasını engelleyecek kadar da seramik karıştırılır. Daha sonra bu plakaların yüzeyleri manyetik duyarlılı ğ ı olan bir filmle kaplanır.

7

8 2-)Okuma/Yazma Kafaları Bir okuma/yazma kafasının görevi adından da anlaşıldı ğ ı gibi plaka üzerinde okuma/yazma işlemlerini yapmaktır. Kafalar okuma yazma işlemi sırasında plakayla temas etmezler, dönen plakaların yarattı ğ ı hava akımı kafaları plakaların sürekli bir miktar yukarısında tutar. Eski disklerde plakayla kafa arasında 0,2 mm civarında bir boşluk varken modern disklerde bu boşluk 0,07 mm civarındadır. Disk çalışmadı ğ ı zaman da kafalar plakalar üzerinde Landing Zone denilen bölgelerde sabit olarak dururlar. Bu bölge bilgi depolamak için kullanılmaz. Güçte ani bir kesilme veya dengesizlik sonucu kafa disk yüzeyine çarpar ve Head Crash dedi ğ imiz kafa çarpma olayı olur. Kafa landing zone yerine bir sektörün üzerine düşerse o sektör hasar görerek kullanılamaz hale gelir ve kullanılamayan bu bozuk sektöre Bad Sector denir. Diski tekrar sorunsuz kullanabilmek için Scandisk gibi bir araç kullanarak diskteki bad sectorler kullanılmamaları için işaretlenmelidir. Başka bir yöntemse diske low level format atarak sektörleri tekrar oluşturmaktır, bu esnada sektörler plakadaki bozuk kısımlar atlanarak sa ğ lam bölgelerde tekrar oluşturulur.

9

10 3-)Kontrol Kartı Son olarak inceleyece ğ imiz kısım ise kontrol kartı. Bir kontrol kartının diski “kontrol” etti ğ ini söyleyebiliriz. Plakalardaki sektölerin, izlerin, hatalı sektörlerin ve landing zone denen bölgenin fiziksel yerleri kontrol kartına kaydedilir ve kontrol kartı da kafaları bu bölgelere yönlendirir. Hard diskler bilgisayarlarımızla veriyollarını kullanarak haberleşirler ve veriyoluyla hard disk arasındaki ba ğ lantıyı kurmak da kontrol kartının en önemli görevlerindendir.

11

12 Bir Hard Diskin Kapasitesini ve Performansını Belirleyen Özellikler Bir Hard Diskin Kapasitesini ve Performansını Belirleyen Özellikler Bir hard diskin nasıl çalıştı ğ ını ö ğ rendikten sonra bir hard disk hakkında yorum yapabilmek için bilmemiz gerekenlere kısaca bir göz atalım. Hard disklerde kapasiteyi plakalardaki veri yo ğ unlu ğ u ve plaka sayısı belirler. Modern disklerde çift yüzlü ve 80 GB`a kadar veri depolayan plakalar kullanılır. Bir hard diskin performansı hakkında yorum yaparken kullandı ğ ımız en önemli kavramlar plakaların dönüş hızı, erişim süresi ve veri aktarım hızıdır.

13 - Dönüş Hızı: Plakarın dönüş hızıdır. Plakalar masaüstü sistemlerimizde kullandı ğ ımız IDE disklerde genelde 5400 veya 7200 RPM (Rotates Per Second, dakikadaki dönüş hızı) hızında dönerken SCSI disklerde bu hız 15000 RPM`ye kadar çıkabilir

14 - Erişim Süresi: Okuma/yazma kafasının disk üzerindeki bir noktaya ulaşması için geçen süre. Ortalama erişim süresi modern IDE disklerde 10 ms`nin altındayken SCSI disklerde daha da düşüktür.

15 - Veri Aktarım Hızı: Hard diskin saniyede aktarabildi ğ i veri miktarıdır. Kullanılan arabirime ve diskin özelliklerine göre de ğ işir.

16 Hard Disk Alırken nelere dikkat edilmeli? 1-Depolama Kapasitesi 2-Dönüş Hızı 3- İ z başına sektör sayısı 4-Erişim süresi 5-Dahili veri transferi 6-Kullanılan arabirim(ATA,SATA,..)

17 Hard disk Kullanımında dikkat edilecek hususlar? 1-Kasanın en alt kısmına montaj edilmeli. 2-Ba ğ lantı uçları (Power ile IDE) kırmızı renkli uçları birbirine dönük olmalıdır. 3-Harddisk sanal olarak en az ikiye bölünmelidir. 4-Darbelerden kaçınılmalıdır. 5-Çalışırken kesinlikle hareket ettirilmemelidir. 6-Kapaklarının vidaları gevşetilmemelidir. 7-Jampır ayarlarının uygunlu ğ u kontrol edilmelidir.

18 HARDD İ SK BA Ğ LANTI ÇEŞ İ TLER İ.. HARDD İ SK BA Ğ LANTI ÇEŞ İ TLER İ.. ST506 - Günümüzde artık kullanılmayan bu denetleyici okuma ve yazma hızı bakımından oldukça yavaş kalmaktadır.En fazla 16 kafa sayısını destekleye bilmekteydi. IDE - 1989 yılında Western Digital firması tarafından geliştirilen, sabit disk ve ana kart arasındaki iletişimi ayarlayan standart. En yaygın kullanılan modeldir. S-ATA (SATA veya Serial ATA) - 2000 yılında de ğ işik bilgisayar firmaların işbirli ğ i ile kararlaştırılan yeni ve daha hızlı standart. Ultra ATA'ya seçenek olarak çıkmıştır. 2005 itibari ile yeni bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

19 SCSI - 1986'da yürürlü ğ e geçen, özellikle sunucu bilgisayarlarda kullanılan, çok hızlı ama çok pahalı olan SCSI sabit disklerin ba ğ lanma standardı. USB veya Firewire - Taşınabilir disklerin veya başka dış birimlerim bilgisayarlara ba ğ lanmalarında kullanılan ara birimdir.

20 SSD (Sabit, Data Depolayıcı)- Veri depolamak için geliştirilmiş hard disklerin‘ lerin yerini alan veri depolama aygıtıdır. Mekanik bir hard diskin yazma hızı ortalama 200mb/sn iken SSD‘ ler de bu hız 1gb/sn‘ dir. En büyük avantajları: Isı, ses ve mekanikli ğ in ortadan kalkması. SSD‘ lerin çalışma mantı ğ ı RAM‘ ler ile aynıdır. Yani Rastgele Erişilebilir Belek (RAM). Veri yolları her mikroçipe paralel ba ğ lanarak istenilen bilgiye eş zamanlı olarak erişilebilir. Bu nedenle SSD‘ ler çok yüksek hızlara erişebilir.

21 SSD ÖRNEKLER İ..

22 HDD VE SDD KARŞILAŞTIRMA Bigboy G II 256 GB SSDWD Caviar Black WD5002AALX  Üretici: Samsung  Model: 256 GB MLC SSD  Sı ğ a: 256 GB  Önbellek: 128 MB  Arabirim: SATA 3.0 Gbps  En yüksek okuma hızı: 220 MB/s  En yüksek yazma hızı: 200 MB/s  Boyutlar: 69.85 x 100.3 x 9.5 mm  A ğ ırlık: 80 gram  Çalışma güç tüketimi: 1.5 W  Uyku güç tüketimi: 0.15 W  Çalışma Süresi : 1 milyon saat  Çalışma sıcaklı ğ ı: 0-70 santigrad derece  Depolama sıcaklı ğ ı: -55 – 95 santigrad derece  Şok: 1500g  Fiziksel yapı: 3.5 inç  Depolama seçenekleri: 500 GB, 640 GB, 750 GB, 1 TB, 1.5 TB, 2 TB  Önbellek: 32 MB  Arabirim: SATA 6.0 Gbps  Dönüş hızı: 7200 devir / dakika  Ortalama gecikme süresi: 4.20 ms  Boyutlar: 101 x 147 x 26 mm boyutlar  A ğ ırlık: 750 gram  Güç tüketimi: 10.70 W okuma – yazma / 8.20 W bekleme / 1.30 W uyku  Ses: Boşta 29 dBA boşta, 30 dBA sessiz arama, 34 dBA performans arama  Max Sıcalık: 50 santigrad derece  Depolama sıcaklı ğ ı :-40 - 70 Derece  Çalışma sırasında şok dayanımı: 30G  Kapalıyken şok dayanımı: 300G

23 TAŞINAB İ L İ R HARDD İ SK

24 HAZIRLAYANLAR:MUSTAFA DEM İ R 12554007 :HAKAN AKAY 12554058 KAYNAK: İ NTERNET..


"HARDD İ SK HARDD İ SK. HARDD İ SK NED İ R ? Hard disk, kısaca HDD ya da sabit disk olarak da ifade edilir. Bilgisayar ortamlarında veri saklama ihtiyacını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları