Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ Altan Aras Fakıllı. İ lkokulu, ortaokulu ve liseyi Gaziantep'te.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ Altan Aras Fakıllı. İ lkokulu, ortaokulu ve liseyi Gaziantep'te."— Sunum transkripti:

1

2 CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ Altan Aras Fakıllı. İ lkokulu, ortaokulu ve liseyi Gaziantep'te okumuş, ama aldı ğ ı e ğ itimin yeterli olmadı ğ ını daha ortaokul yıllarındayken anlamış. Bu erken kavrayış gerçekten ilginç. Nasıl bu kanaate vardı ğ ını sormuşlar şöyle cevap vermiş: "Ortaokuldaydım. Anadolu lisesi sınavlarına hazırlanıyordum. Görmedi ğ im sorularla karşılaştım. 'Neden bunları bilmiyorum?' dedim. Sınıfın en iyi ö ğ rencisi olmama ra ğ men, soruları çözemedim ve matematikten ilk zayıfımı aldım.. Kurtardım, ama buradan kendime çıkardı ğ ım ders: Ne olursa olsun, her şeyden haberdar olmak zorundayım oldu." Diye cevap verdi.

3 CASPERIN KURULUŞ TAR İ H İ VE AŞAMALARI  Casper, 1991 yılında üniversiteden yeni mezun 3 girişimci mühendis tarafından İ stanbul'da kurulmuş, bilgisayar ve yan ürünleri üreten bir firmadır. 2009 yılı itibari ile 65 Casper Store ve 1200'ün üzerinde satış ve servis noktası bulunmaktadır. 2007'de hizmete giren 34.500m² büyüklü ğ ünde tesisleri ile Avrupa ve Ortado ğ u'nun en büyük bilgisayar üretim fabrikalarından birine sahip olmuştur. Bu tesisin günde yaklaşık 5.000 adet bilgisayar üretim kapasitesi vardır. "Yılın en iyi yerli bilgisayar üreticisi" gibi birçok ödül almıştır.Aynı sektörde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk yerli PC markası olup IT sektöründe zincir ma ğ azacılık uygulamasını da ilk başlatan firma olarak bilinen Aidata'yı Ekim 2009'da satın almıştır.1991 İ stanbulbilgisayar

4  Bu dönemden sonra bir araştırma tutkusu başlar. Ö ğ retilenle yetinmemeyi ö ğ renir. Bu merakının gerisinde mutlak başarma duygusu vardır.  Başarı tutkusu ise onu, usta bir dama oyuncusu olan babasından farklı bir alana, satranca yöneltir, çünkü hem babasını yenemeyece ğ ini anlar hem de dama oyuncuları ve onu seyredenlerin saatler boyu oturup da sadece bir hamle yapması, mizacına uymaz. Fakılı, her zaman büyük oynamayı seçenlerden. Üniversite sınavlarına girerken herkes onun doktor olmasını ister. Oysaki, onun gönlünde ekonomi okumak vardır.  Bugünkü mesle ğ ini seçmesinde dershanedeki bir e ğ itmenden etkilenir ve bilgisayar mühendisli ğ ini seçer. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli ğ i'ni kazanan Altan Aras Fakılı.  Ortaklarıyla da okulda tanışmış." Okuldaki temel problemi, İ ngilizcedir. İ nat eder ve bir sene boyunca düzenli olarak İ ngilizce e ğ itimi alır. Problemi kökünden çözer. İ ş hayatına atılırken annesinin, "O ğ lum, ne olursan ol ama bir baltaya sap ol." ö ğ üdünü de kula ğ ına küpe eder. Aslında baba mesle ğ i petrol istasyonu işletmecili ğ idir, ama bu işi de dura ğ an buldu ğ u için yapmak istemez.

5 Fakılı, Casper'ı kurana dek geçirdi ğ i yo ğ un süreci  "Bir kere benim oynayaca ğ ım oyunun daha büyük olması gerekiyordu. Ayrıca sıfırdan iş yapmam gerekiyordu.  Gazetelerde iş ilanlarına bakmaya ve iş aramaya başladım. Bir gün gazetede iş ilanlarına bakarken, 'bilgisayar ö ğ retmenleri aranıyor' ilanına gözüm takıldı. Gittim, başvurdum.  Hafta sonu çalıştım, hafta içi de okula gittim. O sırada bir bilgisayar şirketinden de teklif geldi. Sektörde teknik eleman açı ğ ı vardı, yani bir yazıcıyı kurmak bile problemdi. Hele de modem ba ğ lantısı yapacak birilerini bulmak çok daha zordu. Böylece şirkette de part time çalışmaya başladım.  Hem okulda hem de teknik serviste 6 ay boyunca çalıştım. İ ş, derslerin ve e ğ itmenli ğ imin önüne geçti. İ yi de para kazanıyordum. Bilgisayar şirketi; 'Cumartesi günleri de sana ihtiyacımız var' dedi ve dershane ile anlaştılar. Ben okula başka bir orta ğ ımı yerleştirdim ve işe tam zamanlı gitmeye başladım.  Aynı zamanda bir yazılım projesine de katıldım. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin kütüphanesinde sabahlayarak okul bitirme projemi yazdım. Doktorlara da bordro program yazılımı yazdım. Bu, benim ö ğ renciyken yazdı ğ ım ilk programdı. Daha sonra dünyadaki gidişata baktım. Kendi markam olmalıydı. Karar verdik ve üniversite bitmeden 91 yılında üç ortakla birlikte bir şirket kurduk."

6 NEDEN CASPER İ SM İ ?  Daha ö ğ renciyken tek iste ğ imiz, üç harfli bir şirket adı olmamasıydı. O dönemde bilgisayar şirketlerinde moda, üç harfli bir isme sahip olmaktı. Biz bir karar aldık ve en az 4, en fazla 6 harfli bir şirket ismi bulaca ğ ız dedik. Binlerce seçenekten geriye Casper kaldı.

7 CASPERIN P İ YASADAK İ GEL İ Ş İ M İ  Casper geçen yıl 136 milyon dolar ciro yapmış. 2007 için yaklaşık 200 milyon dolar civarında bir büyüklü ğ e ulaşmayı bekliyorlar. Bir di ğ er firmaları Logo Soft da yaklaşık 80 milyon dolarlık bir ciro oluşturuyor. Bilgisayar adedi olarak da geçen sene 149 bin adet bilgisayar satmışlar. 2007'de 235-240 bin aralı ğ ında bir adede ulaşacaklarını düşünüyorlar. Böyle bakınca da bu yılki büyüme oranının yüzde 60 olaca ğ ı öngörülmüş

8 Casper'ın en çok bilinen marka olmasının nedeni nedir? Üretim, satış ve satış sonrası hizmet ile bütün bunların kalitesi konusundaki iddialarının temelinde neler var?  "Bundan tam 20 yıl önce, bilgisayar firmaları her parçayı kendileri üretmeye bakarlardı. Diskini, kasasını, montajını da kendisi yapardı. Ama daha sonra bunun yürümedi ğ ini gördüler. Kendi sattıkları malın adedi kadar, mal üretiyorlardı. 1 milyon satıyorlarsa 1 milyon üretiyorlardı.  Bu, onların büyük yatırımlarının karşılı ğ ını veremiyordu. Sonra bu firmalar herkes için üretmeye başladı. Böyle bir durumda da benzer parçalar, benzer fiyatlarla piyasaya sunuldu ğ undan birbirleriyle rekabet edemediler. Çin ve Tayvan, bu konuda da öne geçti ve fiyatların düşmesini sa ğ ladılar. Bilgisayar fiyatları eskiden 10 bin doları buluyordu. Şimdi bin doların altına indi. Rekabet, fiyatları düşürdü.  Bugün hem Amerikalı hem de Avrupalı pek çok marka bilgisayarların montajını bile yapmıyor. Farklı yerlerde ürettiriyorlar. Ama temel anlamda bir şeyi çok iyi yapıyorlar: Ar-Ge'ye a ğ ırlık veriyorlar. Dünyanın en iyi parçalarını bir araya getirebilirsiniz; ama birbiriyle en iyi uyumu sa ğ layarak en iyi performansı alabilece ğ iniz parçaları bir araya getirmek çok zordur. Bunun araştırmasını yapmak çok daha önemli

9  Ayrıca, ürünün modelini farklılaştırarak dizayn etmeli, en yeni teknolojiyi de anında sunmalısınız. Casper olarak yeni ürünlerimizi dünya ile aynı anda pazara sunuyoruz. Yabancı markalar Türkiye'ye ürünleri getirinceye kadar zaman kaybederken, biz sadece işlemciyi uçakla getirterek fark yaratıyoruz.  Notebook tarafında ise çok fazla üretici yok. Üreticilerin tamamına yakını Çin'de. Meselâ, Quanta bir üretici firmadır ve kendi markası yoktur; ama dünya pazarının üçte birini elinde tutar. Tek bir firma olarak dünya pazarında lider. Biz de Quanta'ya ürettiriyoruz. Bu da bir tercih, çünkü bizim için kalite çok önemli. Teknolojik ürünlerde malın en iyisi her zaman ucuz olandır,

10 Üretim yoksa, bu binada ne yapılıyor?  Bütün üretim katlarını geziyoruz. Fakılı, Casper'ın dününü de bugününü de yeni binaları üzerinden kıyaslayarak anlatıyor:  "Ar-Ge yapıyoruz. Depolarımız var. Tüm montaj yani desktop'un, notebook'un ve bilgisayarın montajını yapıyoruz. Burası bizi müthiş rahatlattı. Eski yerimiz, Mecidiyeköy, Gülba ğ ve Kâ ğ ıthane olmak üzere üçe bölünmüştü. Burada kaliteyi çok artırdık. Dünya standartlarının çok üstüne çıktık.  Hata oranımızı binde 2'ye indirmeye çalışıyoruz. Bu hedef, bugün hiçbir dünya markasının ulaşamadı ğ ı bir nokta. Şu anda hata oranımız binde 3,5'e indi, yani binde 2'ye çok yaklaştık. Üst düzey yöneticilerin kurdu ğ u 'Binde 2 komitesi'nde daha ne yapabiliriz tartışılıyor.  Meselâ, satış sonrası tüketiciye hizmette kanuni süremiz 30 iş günü. Ama müşterilerimiz niye beklesin? Eski işyerimizde sorunları 25 günde çözerdik. Şimdi bu sorunları 48 saatte çözemez miyiz diye irdeliyoruz. Dünyada bile 48 saat olanaklı de ğ ilken, biz farklı olmak istiyoruz

11 FAKILI’YA, "Rekabetin dünya devleriyle yapıldı ğ ı bir pazarda bir Türk firması olarak tüketici sizi niye seçsin?" diye SORULDUGUNDA, şöyle cevap veriyor:  "Niye seçmesinler? Şöyle bakalım: Casper olarak ilk yeni ürünleri biz çıkardık. En yeni teknolojileri ve en iyi fiyatları her zaman Casper vermiştir. Pazarın kendini Casper'ın fiyatlarına göre ayarlanmasını sa ğ lamıştır. Uygun fiyatlar için ortam sa ğ lamıştır.  Bugün 1.000 küsur bayimizle hemen her ilde ve ilçede varız. Desktop'ta pazar lideriyiz; ama notebook'ta de ğ iliz. Orada HP önde. Ancak notebook'ta aylık olarak 2 bin'li satışlardan 6-7 binlik satışlara ulaştık.“  Daha önce de söyledi ğ im gibi, bu çok iddialı bir duruş. "Peki, neden bu kadar iyi ve kaliteli hizmet veriyorken notebook'ta gerideler?" sorusuna da, "Çünkü notebook'ta 'volume' sorunumuz vardı. O volume'e şimdi burada kavuştuk. Yıllardır inatla sebat ettik, çünkü hiçbir yerli marka notebook yapaca ğ ımıza inanmadı. Şimdi onlar bize, bizden daha fazla inanıyorlar. 'Siz yaparsınız!' diyorlar." karşılı ğ ını veriyor.

12 Casper vizyonuyla ülkemizin bilgisayar ve bilişim sektörünün gelece ğ ini nasıl görüyorsunuz? Pazar büyüklü ğ ü ve fırsatlar neler olacak?  "Pazar hâlâ çok küçük. Ciddi bir büyüme var. Geçen yıl 2,3 milyon adetlik bir bilgisayar satışı oldu. Bu sene de 3 milyona do ğ ru gidiliyor. Bence bu 2015'te 10 milyonluk bir pazara do ğ ru gider. Dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar internet kafe olgusu yoktur. Bizim tek eksi ğ imiz içerik sa ğ lama konusunda. Ülke olarak gelişmiş yazılımlara ve doyurucu içeri ğ e ihtiyacımız var." diyen Casper Yönetim Kurulu Başkanı'na, " İ nternette belli bir başıboşluk var, bilgisayarın başına oturan herkes, istedi ğ i gibi davranıyor. İ şin ticari boyutundan ziyade daha fazla derinlikli çalışmaların olması gerekmiyor mu?" diye soruyorum. "Bir Türk firması internet kafelere engelleyici koruma programları yazmış. Yaklaşık bin kafeye de bu programı ücretsiz da ğ ıtmış. Peki, bu yazılımcı nasıl para kazanıyor dedim kendi kendime. Me ğ er, internet kafede akşama kadar binlerce çocu ğ un görebilece ğ i alt bant reklamları yayınlıyormuş. O reklam geliriyle de geçiniyormuş. Ancak bu kişinin yazılım programı yurtdışında da kopyalanmış.

13 Bu alanları nasıl fark ettirmeli? Neler yapılmalı?  " İ yi bir gözlemci olmaları gerekir. Çevreme baktı ğ ımda ihtiyaç duyulan öyle çok alan oldu ğ unu görüyorum ki. Örne ğ in, bizim firmada çalışan bir yazılımcı arkadaşımız var. Aynı zamanda bir bayimizin teknik destek grubuna da yardımcı oluyor. Bize 'yetişemiyorum' dedi. 'Peki, her gün yaptı ğ ın işi bana rapor et' dedim. Şimdi iki gündür rapor geliyor. Bakıyorum, yazılımcı; ama isteklere yazılımla anında tek tek cevap veriyor. Oysaki programı genelleştirip, ortak sorunlar için ortak çözümler bulsa ve basit şeyler programda onunla konuşulmadan düzelse hiç telefon gelmeyecek. Ona da bu kadar ihtiyaç kalmayacak. Yazılım işinde konuya daha geniş bakmak gerek. Bunu gerçekleştirirse herkes için bir çözüm bulmuş olacak. İ htiyaçlara daha yakından bakılmalı."

14 Mobil hem mecra olarak hem de teknoloji olarak çok ciddi büyüyor. Bu alanda 3. partiler için fırsatlar görüyor mu?  "Eylül ayında Amerika Seatle'daydım. Microsoft'un merkezinde. Toplantıda herkesin üzerinde durdu ğ u konu şu idi: Cep telefonu ile notebook'u daha fazla yakınlaştırmalı ve daha çok konuşturmalıyız. Telefon teknolojisine uyumlu daha fazla şey üretmemiz lazım. Şurası kesin ki, cep telefonları asla notebook'ların yerini dolduramayacak. Notebook'un boyutları farklı. E ğ er notebook'umu taşıyacaksam daha az taşımamı sa ğ layacak bir teknoloji bulunmalı. Bununla ilgili yazılımlar var. Mesela biz LOGO'nun Türk yazılımını kullanıyoruz. Bu yazılım, cep telefonundan bilgisayarı ekranına bilgileri getiriyor; ama şu an yetersiz."

15  D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER  HAZIRLAYAN  EMRE ÖZSÜER  FAT İ H DUMRUL  KAYNAK http://www.zaman.com.tr/gunseli-ocakoglu/is-dunyasina-yon- verenler-altan-aras-fakili-teknolojinin-en-iyisi-her-zaman- ucuz-olandir_607862.html


"CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ CASPER İ N ESAS KURUCUSU HAKKINDA B İ LG İ Altan Aras Fakıllı. İ lkokulu, ortaokulu ve liseyi Gaziantep'te." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları