Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A C İ L A Y D I N L A T M A V E Y Ö N L E N D İ R M E S İ S T E M L E R İ N D E S İ S T E M T A S A R I M I V E.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A C İ L A Y D I N L A T M A V E Y Ö N L E N D İ R M E S İ S T E M L E R İ N D E S İ S T E M T A S A R I M I V E."— Sunum transkripti:

1 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A C İ L A Y D I N L A T M A V E Y Ö N L E N D İ R M E S İ S T E M L E R İ N D E S İ S T E M T A S A R I M I V E U Y G U L A M A E S A S L A R I

2 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A c i l A y d ı n l a t m a N e d i r ? Binalarda aydınlatma sistemi yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle devre dışı kaldığında, derhal devreye girerek, yeterli düzeyde aydınlatma sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür.

3 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil aydınlatma normal şartlarda gereksinimi hissedilen bir aydınlatma türü değildir. Ancak acil bir durumun ne zaman ortaya çıkacağı belli değildir. Can ve mal güvenliği açısından gerektiği an gerektiği gibi çalışacak şekilde hazır olmalıdır.

4 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ülkemizde Uygulamaların Başlaması Büyük şehirlerde Belediye yönetmelikleri ile Yabancı yatırımcıların kendi iç tüzükleri ile Nato tesislerinde Amerikan yönetmelikleri ile Fabrikalar, alışveriş merkezleri, oteller, büyük iş merkezleri vb binalarda giderek yaygınlaşmaya başladı.

5 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ülkemizde Uygulamaların Başlaması 1999 Marmara Depremleri ile çalışmalarına başlanan ve 2002 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve AB uyum yasaları çerçevesinde kabul edilen Direktifler (Yönergeler-Yönetmelikler)

6 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yasal Dayanaklar – Ürün Standartları TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri - Genel Kurallar TS 8710-EN 60598-2-22 Acil Aydınlatma Armatürleri TS EN 61347-1 Lamba Kontrol Düzeni - Güvenlik TS EN 61347-2-2 Lamba Kontrol Düzeni – Akkor Lmb TS EN 61347-2-7 Lamba Kontrol Düzeni – Acil Ayd Bl. TS EN 61347-2-8 Lamba Kontrol Düzeni – Fl.Bl TS EN 50171 Merkezi Güç Besleme Sistemleri

7 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yasal Dayanaklar – Uygulama Standartları TS EN 1838 Aydınlatma Uygulamaları – Acil Aydınlatma TS EN 50172 Acil Kaçış Aydınlatma Sistemleri

8 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Problemler Kanunlar Yönetmelikler Uygulama Standartları Ürün Standartları ………………………..Var ……………………Var ….......…Var …..................Var Uygulama ?

9 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil Durum Aydınlatma Sisteminde Bulunması Gereken Cihazlar Acil Durumda Aydınlatma Sağlayan Cihazlar Acil Durumda Yönlendirme Sağlayan Cihazlar

10 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil Durumda Aydınlatma Sağlayan Cihazlar Acil Durum Aydınlatma Cihazları Oynar Başlıklı Acil Durum Aydınlatma Cihazları Acil Durum Aydınlatma Dönüştürme Üniteleri Montaj Yükseklikleri 2 ~ 4.5 metre olmalıdır

11 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil Durumda Yönlendirme Sağlayan Cihazlar Acil Durum Yönlendirme Cihazları Harici Olarak Aydınlatılan Yönlendirme İşaretleri Montaj Yükseklikleri 2 ~ 2.5 metre olmalıdır

12 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil Aydınlatma (Emergency Lighting) TS EN 1838 Acil Kaçış Aydınlatması Yedek Aydınlatma Emergency Escape Lighting Standby Lighting Kaçış Yolu Aydınlatması Escape Route Lighting Açık Alan Aydınlatması Open Area Lighting Yüksek Riskli Alan Aydınlatması High Risk Task Area Lighting

13 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006

14 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 K a ç ı ş Y o l u A y d ı n l a t m a s ı 2 metreye kadar olan kaçış yolunun merkez hattı boyunca min 1 Lux olmalı max 2 m 1 Lux

15 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 K a ç ı ş Y o l u A y d ı n l a t m a s ı Kaçış yolu genişliğinin yarısından az olmaması gereken orta bant ise min 0.5 Lux olmalı min 1/2d d 0.5 Lux

16 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 K a ç ı ş Y o l u A y d ı n l a t m a s ı

17 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006

18 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A ç ı k A l a n A y d ı n l a t m a s ı Duvar 0.5 metre aralık hariç min 0.5 Lux Masa altı hariç Duvar

19 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A ç ı k A l a n A y d ı n l a t m a s ı

20 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006

21 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yüksek Riskli ve Tehlikeli Alanların Aydınlatılması hangisi yüksekse en az 15 Lux yada normal aydınlatma seviyesinin %10'u

22 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yüksek Riskli ve Tehlikeli Alanların Aydınlatılması Stroboskobi olmamalı

23 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 U Y A R I Genellikle civa buharlı veya metal halide vb. deşarj lambalar ile aydınlatılan alanlarda elektrik kesilip tekrar geldiği zaman bu lambalar rejime geç girdikleri (tekrar devreye girerek normal çalışmaya başlaması birkaç dakika sürdüğü) için hemen aydınlatma sağlamazlar dolayısıyla ortam karanlıkta kalabilir. Bu açıdan bu ortamlarda bulunan acil aydınlatma armatürleri elektrikler geldikten belli bir süre sonra gecikmeli olarak (10-15 dakika) devreden çıkmalıdır.

24 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Ana çıkış kapısının üzerinde Yönlendirme Kaçış yolu üzerinde bulunan diğer çıkış kapılarının üzerinde Yönlendirme ! h max : 2.5m

25 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Son çıkış kapısının dışında Aydınlatma

26 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Koridorlarda Aydınlatma Koridor sonundaki kapının üzerinde Yönlendirme ! Kapı çıkışında başka bir işaret görülmeli

27 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Koridorların dönüş noktalarında Yönlendirme

28 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Yolların - koridorların kesişme noktalarında Aydınlatma ! Burada bir işaret görülmeli

29 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Işıksız yönlendirme işaretlerinin yanında Aydınlatma ! d max = 2m

30 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Döşeme seviyesinin değiştiği yerlerde Aydınlatma ! Gölge oluşmamalı

31 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Merdivenlerde ve yürüyen merdivenlerde Aydınlatma ! Gölge oluşmamalı

32 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Yangın söndürme teçhizatının bulunduğu yerlerde Aydınlatma ! d max = 2m

33 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Yangın alarm uyarı butonunun bulunduğu yerlerde Aydınlatma ! d max = 2m

34 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama İlkyardım malzemesinin bulunduğu yerlerde Aydınlatma ! d max = 2m

35 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama İlkyardım odasının kolay bulunması için kapısında ve içinde Aydınlatma ! d max = 2m

36 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Bina yerleşim planının bulunduğu yerlerde Aydınlatma ! d max = 2m

37 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Asansörlerin içinde Aydınlatma

38 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Engelli tuvaletlerinde ve 8m ²’ den büyük tuvaletlerde Aydınlatma

39 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Tehlike riski yüksek alanlarda Aydınlatma

40 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Elektrik üretim, dağıtım ve kumanda odalarında Aydınlatma

41 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Tasarım ve Uygulama Garajlarda ve yaya yollarında Aydınlatma ve Yönlendirme

42 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yönlendirme İşaretleri 92/58/AB sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun, yeşil zemin üzerine beyaz renkli işaretler olmalıdır.

43 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yönlendirme İşaretleri Açısından Uygulama Hataları

44 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yönlendirme İşaretleri Azami Görüş uzaklığı İçeriden aydınlatılan Dışarıdan aydınlatılan 200 x h 100 x h

45 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Yönlendirme İşaretleri 1- İşaretin üzerinde herhangibir noktada aydınlatma şiddeti 2cd/m²'den daha az olmamalıdır. 2- Aynı renkteki bölümlerin en az ve en fazla aydınlatılan bölümleri arasındaki aydınlatma şiddeti oranı 10:1'den daha fazla olmamalıdır. 3- Beyaz ve yeşil bölümler arasındaki aydınlatma şiddeti oranı 5:1'den daha az, 15:1'den daha fazla olmamalıdır.

46 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ç a l ı ş m a M o d u

47 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ç a l ı ş m a S ü r e s i S e ç i m i Standarda göre kaçış yollarında ve açık alanlarda, tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az 1 saat olmalıdır. Tehlike riski yüksek olan bölgelerde, risk devam ettiği sürece acil aydınlatma sağlanmalıdır.

48 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ç a l ı ş m a S ü r e s i S e ç i m i Otel, Hastane, Huzurevi, Yurt vb. binalarda 3 saatlik süre seçilmesinde fayda vardır.

49 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Çalışma Sistemi Seçimi Bağımsız Sistem Merkezi Sistem ! Acil aydınlatma sistemi tasarımcısı arıza olasılığını hesaba almalıdır. Mesela büyük bir alan çok kuvvetli ışık çıkışı olan tek bir cihaz ile aydınlatılabilir fakat acil aydınlatma açısından bu tercih edilen bir durum değildir çünkü lamba arızası, lambanın ömrünün dolması veya cihazın içinden kaynaklanan bir arıza dolayısıyla cihaz gerektiği an aydınlatma yapmayabilir ve tahliye problemleri yaşanabilir. Bu açıdan daha düşük güçlü birkaç cihazın kullanılması ve riskin dağıtılması, daha uygun bir seçim olacaktır.

50 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 J e n e r a t ö r l e r ! Jeneratörler elektrik arızası durumunda binada tahliye amaçlı değil, normal çalışmayı devam ettirmek açısından gerekli olan elektrik enerjisini sağlarlar, fakat acil aydınlatma sistemlerinde kullanılamazlar.

51 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Standart Bağlantı

52 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Güvenlik Aydınlatmasına Uygun Bağlantı

53 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Acil Dönüştürme Kitleri için Bağlantı

54 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 T e s t, B a k ı m v e G a r a n t i TS EN 50172 Uygulama Standardına Göre Günlük Kontrol : Sadece Merkezi Sistem için Aylık Test : 5-10 dakika gibi fonksiyon testi Tıllık Test : Tam süre testi Bakım : Lamba, batarya, vb Garanti: min 2 yıl

55 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 Ü r ü n l e r d e O l m a s ı G e r e k e n l e r Standart – Sertifika (TSE, VDE, KEMA, vb.) Elektronik devre için standarda uyum (aynı) Güvenilirlilik Elektrik çarpması riski … Yangın riski … Maliyet odaklı tasarım … Standarda uymayan tasarım … Kalitesiz malzeme kullanımı … Ucuz tip batarya kullanımı …

56 T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 T e ş e k k ü r l er


"T Ü Y A K P A N E L L E R İ – ETMD 2006 A C İ L A Y D I N L A T M A V E Y Ö N L E N D İ R M E S İ S T E M L E R İ N D E S İ S T E M T A S A R I M I V E." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları