Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MİMARİ İLE BAĞLANTILI MEKANİK VE ELEKTRİKSEL YANGIN ÖNLEMLERİ YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MİMARİ İLE BAĞLANTILI MEKANİK VE ELEKTRİKSEL YANGIN ÖNLEMLERİ YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ."— Sunum transkripti:

1 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MİMARİ İLE BAĞLANTILI MEKANİK VE ELEKTRİKSEL YANGIN ÖNLEMLERİ YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2 YENİ BİNALAR

3 GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUK MADDE 6 (4)- Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m²’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. İtfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin bu Yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.

4 YANGIN TAHLİYE PROJESİ MADDE 6 (4) Bir kat alanı 2000 m²’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. MADDE 4 (üü) Yangın tahliye projesi: Mimari projenin kat planları üzerinde;   kaçış yolları,   yangın merdivenleri,   acil durum asansörleri,   yangın dolapları,   itfaiye su verme ve alma ağızları,   yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projedir.

5

6 YANGIN DOLAP TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 1- Yüksek binalarda, 2- Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda (bu boyutta katlara sahip binalarda), 3- Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m² ’den büyük olan; a- İmalathaneler; a- İmalathaneler; b- Atölyelerde; b- Atölyelerde; c- Depolama amaçlı tesisler; c- Depolama amaçlı tesisler; d- Konaklama amaçlı binalar; d- Konaklama amaçlı binalar; e- Sağlık hizmeti amaçlı binalar; e- Sağlık hizmeti amaçlı binalar; f- Eğitim tesisleri; f- Eğitim tesisleri; g- Toplanma amaçlı binalar; g- Toplanma amaçlı binalar; 4- Alanları toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda, 5- Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki veya 100 m² ‘den büyük kazan dairelerinde, 6- Yüksek tehlikeli yerlerde;

7 YANGIN DOLAP TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 1- Yüksek binalarda, yangın dolap tesisatının olması zorunludur. Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalar, Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalar, Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği, Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği, Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini, Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini, 2- Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda (bu boyutta katlara sahip binalarda), 3- Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m² ’den büyük olan; a-İmalathaneler; Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. a-İmalathaneler; Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. b-Atölyelerde; Her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılardır. b-Atölyelerde; Her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılardır.

8 YANGIN DOLAP TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 3- Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m² ’den büyük olan; c-Depolama amaçlı tesisler; Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. Kapalı ve açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi durakları ve benzeri yerler bu sınıfa girer. c-Depolama amaçlı tesisler; Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. Kapalı ve açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi durakları ve benzeri yerler bu sınıfa girer. - Bir binanın içerisinde bulunan 50 m² ’den küçük depolama amaçlı bölümler, esas - Bir binanın içerisinde bulunan 50 m² ’den küçük depolama amaçlı bölümler, esas binanın bir parçası olarak kabul edilir. binanın bir parçası olarak kabul edilir. d-Konaklama amaçlı binalar; Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri tesisler konaklama amaçlı binalardandır. d-Konaklama amaçlı binalar; Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri tesisler konaklama amaçlı binalardandır. e-Sağlık hizmeti amaçlı binalar; Hastaneler, huzurevleri, sağlık ocakları, dispanserler, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel klinikler, ıslah evleri, revirler, e-Sağlık hizmeti amaçlı binalar; Hastaneler, huzurevleri, sağlık ocakları, dispanserler, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel klinikler, ıslah evleri, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri, tıbbi laboratuarlar ve benzeri yerler bu sınıfa girer. teşhis ve tedavi merkezleri, tıbbi laboratuarlar ve benzeri yerler bu sınıfa girer. f-Eğitim tesisleri; Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer. f-Eğitim tesisleri; Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.

9 YANGIN DOLAP TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 3- Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m² ’den büyük olan; g-Toplanma amaçlı binalar; g-Toplanma amaçlı binalar; 1-Yeme ve içme tesisleri; kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler, lokantalar, 1-Yeme ve içme tesisleri; kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, kafeteryalar vb. lokaller, fırınlar, kafeteryalar vb. 2-Eğlence yerleri; sinemalar, tiyatrolar, pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, 2-Eğlence yerleri; sinemalar, tiyatrolar, pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri, diskotekler, düğün ve nikah salonları vb. kokteyl salonları, gece kulüpleri, diskotekler, düğün ve nikah salonları vb. 3-Ticaret amaçlı yerler; mağazalar, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, pasajlar, 3-Ticaret amaçlı yerler; mağazalar, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, pasajlar, toptancı siteleri, haller vb. toptancı siteleri, haller vb. 4-Müzeler ve sergi yerleri; müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar vb. 4-Müzeler ve sergi yerleri; müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar vb. 5-İbadethaneler; camiler, kiliseler, sinagoglar, vb. 5-İbadethaneler; camiler, kiliseler, sinagoglar, vb. 6-Spor alanları; açık ve kapalı spor alanları ve salonları, stadyumlar vb. 6-Spor alanları; açık ve kapalı spor alanları ve salonları, stadyumlar vb. 7-Terminaller, garlar, hava limanları, deniz limanları vb. 7-Terminaller, garlar, hava limanları, deniz limanları vb. Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50’den az kişinin toplanmasına uygun olan bölümler, esas binanın kullanım sınıfına tabidir.Örneğin; Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50’den az kişinin toplanmasına uygun olan bölümler, esas binanın kullanım sınıfına tabidir.Örneğin; bir binanın, 50’den az kişinin bulunduğu (kullanıcı katsayısı hesapları Ek-5/A tablosuna göre); kafeterya,lokanta gibi bölümlerinin 75 m² ‘den ve mağaza dükkan gibi bölümlerinin 250 m²’ den küçük olması halinde, bu bölümler esas binanın kullanım sınıfında kabul edilir ve yangın dolap tesisatı zorunlu olmaz.Ancak bu bölümlerin toplam alanının 1000 m² ’den küçük olması şarttır. bir binanın, 50’den az kişinin bulunduğu (kullanıcı katsayısı hesapları Ek-5/A tablosuna göre); kafeterya,lokanta gibi bölümlerinin 75 m² ‘den ve mağaza dükkan gibi bölümlerinin 250 m²’ den küçük olması halinde, bu bölümler esas binanın kullanım sınıfında kabul edilir ve yangın dolap tesisatı zorunlu olmaz.Ancak bu bölümlerin toplam alanının 1000 m² ’den küçük olması şarttır.

10 YANGIN DOLAP TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 4- Alanları toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda, 5- Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki veya 100 m² ‘den büyük kazan dairelerinde, 6- Yüksek tehlikeli yerlerde; a- Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında, a- Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında, b- LPG depolanması ve ikmal istasyonlarında, b- LPG depolanması ve ikmal istasyonlarında, c- Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları c- Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları d-Talaş fabrikaları, Odun yünü imalatı d-Talaş fabrikaları, Odun yünü imalatı e- Boya, renklendirici, tiner ve vernik imalâtı e- Boya, renklendirici, tiner ve vernik imalâtı f- Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı f- Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı g- Aydınlatma fişeği veya havai fişek fabrikaları g- Aydınlatma fişeği veya havai fişek fabrikaları h- Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları, h- Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları, ı- Katran damıtma veya Selüloz nitrat fabrikaları ı- Katran damıtma veya Selüloz nitrat fabrikaları j- Mermi,barut, dinamit kapsül vb. maddelerin imal edildiği ve satıldığı yerler, j- Mermi,barut, dinamit kapsül vb. maddelerin imal edildiği ve satıldığı yerler, yanıcı-parlayıcı sıvıların-maddelerin üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri vb. yerlerde yangın dolap tesisatının yapılması zorunludur. yanıcı-parlayıcı sıvıların-maddelerin üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri vb. yerlerde yangın dolap tesisatının yapılması zorunludur.

11 SABİT BORU TESİSATI – İTFAİYE SU ALMA AĞIZLARI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 1- Yüksek binalarda, 2- Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda (bu boyutta katlara sahip binalarda), 3- Kat alanı 1000 m² ’den fazla olan; a- Alışveriş merkezleri, a- Alışveriş merkezleri, b- Otoparklar, b- Otoparklar, c- Fabrika, imalathane ve depolarda, c- Fabrika, imalathane ve depolarda, d- Benzeri yerlerde itfaiye su alma hattı olması zorunludur. d- Benzeri yerlerde itfaiye su alma hattı olması zorunludur. 4- Alanları toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda, 4- Alanları toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda, itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. İtfaiye su alma ağızlarının; kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi İtfaiye su alma ağızlarının; kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekanlarda olması şarttır. korunmuş mekanlarda olması şarttır. Yangın dolaplarının; Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınında kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmesi şarttır. Yangın dolaplarının; Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınında kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmesi şarttır.

12 YAĞMURLAMA TESİSATI YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR 1- Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, 1- Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, 2- Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, 2- Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, 3- Alanlarının toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 3- Alanlarının toplamı 600 m² ’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, 4- Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde 4- Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde 5- Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, 5- Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, 6- Toplam alanı 2000 m² ’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, 6- Toplam alanı 2000 m² ’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, 7- Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, 7- Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, 8- Galeri boşluklarında veya yürüyen merdiven kovalarında; yağmurlama sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir. 8- Galeri boşluklarında veya yürüyen merdiven kovalarında; yağmurlama sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir. 8- LPG depolanması ve ikmal istasyonlarındaki toplam kapasitesi 10 m³ ’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için, hesaplanan su miktarını depolama tankları üzerine, platform veya sundurma alanına uygun şekilde dağıtabilecek, yağmurlama sistemi yapılması zorunludur. 8- LPG depolanması ve ikmal istasyonlarındaki toplam kapasitesi 10 m³ ’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için, hesaplanan su miktarını depolama tankları üzerine, platform veya sundurma alanına uygun şekilde dağıtabilecek, yağmurlama sistemi yapılması zorunludur.

13 İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI VE HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI ZORUNLU OLAN YAPILAR İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI; İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI; 1 - Yüksek binalarda, 1 - Yüksek binalarda, 2 - Bina oturma alanı 1000 m² ’den büyük binalarda, 2 - Bina oturma alanı 1000 m² ’den büyük binalarda, 3 - Cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, 3 - Cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, 4 - Yangın dolap tesisatı, yağmurlama sistemi ve hidrant sistemi için itfaiye su 4 - Yangın dolap tesisatı, yağmurlama sistemi ve hidrant sistemi için itfaiye su verme bağlantısı olması zorunludur. verme bağlantısı olması zorunludur. HİDRANT SİSTEMİ; HİDRANT SİSTEMİ; 1 - İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından 1 - İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m² ’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması toplamının 5000 m² ’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir. mecburîdir. 2 - Yüksek tehlikeli yerlerde, 2 - Yüksek tehlikeli yerlerde, 3 - LPG depolanması ve ikmal istasyonlarında; tüp depolama tesislerinde en az 3 - LPG depolanması ve ikmal istasyonlarında; tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur.

14 OTOMATİK UYGUN TİPTE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ (TOZLU-GAZLI-KÖPÜKLÜ) 1- Konutlar hariç olmak üzere; alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan 1- Konutlar hariç olmak üzere; alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması şarttır. mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması şarttır. 2- Transformatörün kurulacağı odaya uygun tipte otomatik yangın söndürme 2- Transformatörün kurulacağı odaya uygun tipte otomatik yangın söndürme sistemi yapılır. sistemi yapılır. 3- Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek 3- Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. söndürme sistemi tesis edilir. Kimyasal tanklarda,yüksek tehlikeli yerlerde, endüstriyel makinelerde, arşivlerde, bilgi işlem merkezlerinde, UPS odalarında, ana pano odalarında, elektrik tesisat bölümlerinde, mekanik tesisat bölümlerinde ve kazan dairelerinde, uygun tipte (tozlu-gazlı-köpüklü) sabit otomatik söndürme sistemleri uygulanabilmektedir. Kimyasal tanklarda,yüksek tehlikeli yerlerde, endüstriyel makinelerde, arşivlerde, bilgi işlem merkezlerinde, UPS odalarında, ana pano odalarında, elektrik tesisat bölümlerinde, mekanik tesisat bölümlerinde ve kazan dairelerinde, uygun tipte (tozlu-gazlı-köpüklü) sabit otomatik söndürme sistemleri uygulanabilmektedir.

15 YANGIN POMPA ODASI VE SU DEPOSU Yangın pompa odaları, yapıların kolay ulaşılabilir alanlarında olmalıdır. Yangın pompa odaları, yapıların kolay ulaşılabilir alanlarında olmalıdır. Yangın pompaları, tehlike riski bulunan diğer tesisat bölümlerinde Yangın pompaları, tehlike riski bulunan diğer tesisat bölümlerinde (kazan dairesi veya elektrik tesisat odası gibi ) olmaması gerekmektedir. (kazan dairesi veya elektrik tesisat odası gibi ) olmaması gerekmektedir. Binaların depo veya ortak alan gibi bölümlerinde yangın pompa gruplarının yerleştirilmesi uygun değildir. Binaların depo veya ortak alan gibi bölümlerinde yangın pompa gruplarının yerleştirilmesi uygun değildir. Pompa grupları yangından korunma dışında hiç bir amaç için kullanılmayan Pompa grupları yangından korunma dışında hiç bir amaç için kullanılmayan 60 min’den az olmayan bir yangın direncine sahip bir bölme içinde muhafaza edilmelidir. Bu bölme aşağıdakilerden biri olmalıdır (tercih sırasına göre): 60 min’den az olmayan bir yangın direncine sahip bir bölme içinde muhafaza edilmelidir. Bu bölme aşağıdakilerden biri olmalıdır (tercih sırasına göre): a) Ayrı bir bina, a) Ayrı bir bina, b) Dışarıdan kolayca erişilebilir bir sprinkler korumalı binaya bitişik bir bina, b) Dışarıdan kolayca erişilebilir bir sprinkler korumalı binaya bitişik bir bina, c) Dışarıdan kolayca erişilebilir sprinkler korumalı bina içerisindeki bölüme. c) Dışarıdan kolayca erişilebilir sprinkler korumalı bina içerisindeki bölüme. Pompa setleri için ayrılan bölmeler, sprinkler korumalı olmalıdır. Pompa setleri için ayrılan bölmeler, sprinkler korumalı olmalıdır. Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabileceği bölümler olması gerekmektedir. +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabileceği bölümler olması gerekmektedir. TS EN 12845 – Bölüm: 8.4/ 10.3 /10.3.1 /10.3.2/ 10.3.3/ 10.3.4 TS EN 12845 – Bölüm: 8.4/ 10.3 /10.3.1 /10.3.2/ 10.3.3/ 10.3.4

16 YANGIN POMPA ODASI VE SU DEPOSU Pompalar, basınç tankları ve cazibeli tanklar gibi su besleme donanımları, binalarda veya tehlikeli işlemlerin yapıldığı veya patlama tehlikelerinin olduğu bina ve müştemilatında bulunmamalıdır. Su beslemeleri, durdurma vanaları, kontrol vana setleri herhangi bir yangın anında güvenli şekilde ulaşılabilecek biçimde monte edilmiş olmalıdır. Su beslemelerinin ve kontrol vana setlerinin bütün bileşenleri yetkilendirilmemiş şahıslar tarafından kullanılmasına karşı güven altına alınacak ve donmaya karşı uygun koruma sağlanacak şekilde montajları yapılmalıdır. Pompalar, basınç tankları ve cazibeli tanklar gibi su besleme donanımları, binalarda veya tehlikeli işlemlerin yapıldığı veya patlama tehlikelerinin olduğu bina ve müştemilatında bulunmamalıdır. Su beslemeleri, durdurma vanaları, kontrol vana setleri herhangi bir yangın anında güvenli şekilde ulaşılabilecek biçimde monte edilmiş olmalıdır. Su beslemelerinin ve kontrol vana setlerinin bütün bileşenleri yetkilendirilmemiş şahıslar tarafından kullanılmasına karşı güven altına alınacak ve donmaya karşı uygun koruma sağlanacak şekilde montajları yapılmalıdır. Yangın tesisatı gereği ayrılacak su depoları için, tasarımlar yapılırken yeterli ve uygun hacimler ayrılmalıdır. Yangın tesisatı gereği ayrılacak su depoları için, tasarımlar yapılırken yeterli ve uygun hacimler ayrılmalıdır. Yangın su deposu kapasiteleri hidrolik hesaplamalar ve yönetmelik tabloları ile belirlenmelidir.Yağmurlama veya hidrant sistemleri ile ihtiyaç duyulan su rezervi, 200-250 m³ kapasitelerini bulabilmektedir. Su depolarının kapasitelerine göre uygun hacimler ayrılmalıdır. Yangın su deposu kapasiteleri hidrolik hesaplamalar ve yönetmelik tabloları ile belirlenmelidir.Yağmurlama veya hidrant sistemleri ile ihtiyaç duyulan su rezervi, 200-250 m³ kapasitelerini bulabilmektedir. Su depolarının kapasitelerine göre uygun hacimler ayrılmalıdır.

17 YANGIN TESİSATLARININ MİMARİDEKİ UYGULAMA ALANLARI Yangın pompaları ile su depolarına, uygun alanların seçilmesi, Yangın pompaları ile su depolarına, uygun alanların seçilmesi, Sabit boru tesisatı ve yağmurlama tesisatı için; Sabit boru tesisatı ve yağmurlama tesisatı için; - uygun şaft veya kanal, - uygun şaft veya kanal, - döşeme geçişi, - döşeme geçişi, - kiriş ve kolon, - kiriş ve kolon, - kat yüksekliği, - kat yüksekliği, - asma tavan, - asma tavan, - kompartıman ve bölüm geçişleri, - kompartıman ve bölüm geçişleri, uygulamalarının öngörülmesi ve doğru seçimi, uygulamalarının öngörülmesi ve doğru seçimi, Basınçlandırma sistemleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Basınçlandırma sistemleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Duman kontrolleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Duman kontrolleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Diğer mekanik tesisatları (pis su-temiz su tesisatları gibi) için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi, Diğer mekanik tesisatları (pis su-temiz su tesisatları gibi) için uygun mimari uygulamaların öngörülmesi,

18 DOĞAL VEYA MEKANİK DUMAN KONTROLLERİ Toplam alanı 2000 m² ’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Toplam alanı 2000 m² ’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Yataklı tesislerin yatılı katlarındaki iç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır. Yataklı tesislerin yatılı katlarındaki iç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır. Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir. Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir. İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m² ’den büyük olan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İkinci Bölümüne uygun duman tahliye sistemi kurulması mecburidir. İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m² ’den büyük olan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İkinci Bölümüne uygun duman tahliye sistemi kurulması mecburidir. Asansör kuyusunda en az 0.1 m² olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Asansör kuyusunda en az 0.1 m² olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Galeri boşluklarında, atriumlarda, yürüyen merdiven kovalarında ve korunumsuz normal kullanım merdiven kovalarında, doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır. Galeri boşluklarında, atriumlarda, yürüyen merdiven kovalarında ve korunumsuz normal kullanım merdiven kovalarında, doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır.

19 BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılır. Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır. Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir. Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir. Acil durum asansörünün makine dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır. Acil durum asansörünün makine dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır.

20 HAVALANDIRMA GEREKLİLİKLERİ Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde; duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur. Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde; duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur. Bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin bulunması şarttır. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin bulunması şarttır. Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması şarttır. Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması şarttır. Kazan dairelerinde alt-üst havalandırmaların yapılması ve gaz kullanılan bölümlerde doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir. Kazan dairelerinde alt-üst havalandırmaların yapılması ve gaz kullanılan bölümlerde doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir. Bodrum kat; ortak alan, depo, otopark, sığınak, tesisat odası, jeneratör, dizel pompa odası, trafo, elektrik pano odası vb. bölümlerde, kranglez veya baca uygulamaları ile havalandırmaların doğal olarak sağlanması veya mekanik havalandırma yapılması gerekmektedir. Bodrum kat; ortak alan, depo, otopark, sığınak, tesisat odası, jeneratör, dizel pompa odası, trafo, elektrik pano odası vb. bölümlerde, kranglez veya baca uygulamaları ile havalandırmaların doğal olarak sağlanması veya mekanik havalandırma yapılması gerekmektedir. İmalathane, üretim tesisleri ve depolarda doğal veya mekanik havalandırmaların yapılması gerekmektedir. İmalathane, üretim tesisleri ve depolarda doğal veya mekanik havalandırmaların yapılması gerekmektedir.

21 MEKANİK TESİSAT BÖLÜMLERİ Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz. Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz. Asansör kuyusu ve makine dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır. Asansör kuyusu ve makine dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır. Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılır. Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılır. Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir. Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.

22 MEKANİK TESİSAT BÖLÜMLERİ Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez. Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir. Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir. Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m² ’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m² ’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Mekanik ve elektrik tesisat odalarının kapıları yangına dayanımlı ve duman sızdırmaz özelliklerde olması gerekmektedir. Mekanik ve elektrik tesisat odalarının kapıları yangına dayanımlı ve duman sızdırmaz özelliklerde olması gerekmektedir.

23 MEKANİK TESİSAT BÖLÜMLERİ Transformatörün kurulacağı odanın, Jeneratör odasının ve Elektrik pano odalarının; Transformatörün kurulacağı odanın, Jeneratör odasının ve Elektrik pano odalarının; Bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. Bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. İçinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. İçinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. Ana elektrik odalarından, transformatör merkezlerinden ve jeneratör odalarından; temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez. Ana elektrik odalarından, transformatör merkezlerinden ve jeneratör odalarından; temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez. Kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur. Kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur.

24 ŞAFTLAR VE YANGIN ÖNLEMLERİ Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların yangın duvarından veya döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az yangın duvarı ve döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların yangın duvarından veya döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az yangın duvarı ve döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır. Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika dayanıklı, kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliklerde olması gerekir. Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika dayanıklı, kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliklerde olması gerekir. Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz. Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz. Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri malzemelerle kapatılması gerekir. Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri malzemelerle kapatılması gerekir.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 SORULAR SORULAR - TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MİMARİ İLE BAĞLANTILI MEKANİK VE ELEKTRİKSEL YANGIN ÖNLEMLERİ YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları