Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE."— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 8-9 Mayıs 2014 Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı İhsan Boz 1/23

2 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı Sunum planı -Yeraltısuyu mevzuatı -Yeraltısuyu çalışmaları -Yeraltısuyu ölçüm sistemi ve uygulamaları 2/23

3 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı 3/23

4  6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu  1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun YERALTISULARI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KANUNLAR 4/23

5 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN • 167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi :23/12/1960 5/23

6 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN • YERALTI SULARININ MÜLKİYETİ Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir. 6/23

7 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN • KULLANMA BELGESİ Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır. (Ek fıkra: 13/02/ S.K 126. mad. Değişik:14/02/ /1 md.)) Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin kurulmasına dair süre Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatılabilir. 7/23

8 • Geçici Madde 3- (Ek madde: 13/02/ S.K Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan; • a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır. • b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır. YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN 8/23

9 YERALTI SUYU ÇALIŞMALARI 9/23

10 YERKÜREDE HİDROLOJİK DÖNGÜ YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 10/23

11 Yeraltısularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek maksadıyla hidrojeolojik etüdler yapmak İşletme rezervlerini belirlemek ve ilan etmek Kullanıcılarına maksadına uygun olarak tahsiste bulunmak Ekonomik ve verimli olarak işletilmesini sağlamak Tesisleri kurmak ve devir işlemlerini tamamlamak Kaynakların envanterini tutmak GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 11/23

12 YERALTISUYU REZERV MİKTARI Yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi 16,4 milyar m 3 ‘ tür. hm 3 YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 12/23

13 İŞLETME REZERVİ VE TAHSİSİ İşletme Rezervi: 16,40 milyar m 3 Yeraltısuyu Tahsisleri: 13,56 milyar m 3 YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 13/23

14 HAVZALARA GÖRE REZERV - TAHSİS İLİŞKİSİ YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 14/23

15 SULAMA KOOPERATİFLERİ SULAMA ALANI YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 15/23

16 YERALTISUYU SULAMA ALANLARI YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 16/23

17 Belgeli sondaj kuyuları : Belgesiz sondaj kuyuları (tahmini): adet Belgeli ve belgesiz kuyular ile yaklaşık 1 milyon ha * arazinin yeraltısuyundan sulandığı tahmin edilmektedir. * Şahıs kuyularının yaklaşık adetinin sulama maksatlı kullanıldığı ve her kuyunun 4 ha suladığı kabul edilerek hesaplanmıştır. ŞAHIS SULAMALARI YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 17/23

18 YERALTISULARI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 18/23

19 YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI MAKSAT • Yeraltısularının miktar ve kalite olarak korunması •Kontrollü, amaca ve ihtiyaca göre su kullanımının sağlanması •Tahsis – Çekim ilişkisinin belirlenmesi 19/23

20 YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI KISA ÖZGEÇMİŞ • 2011 yılı şubat ayında kanunda yapılan bir düzenlemeyle tüm kuyulara iki yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulma zorunluluğu getirildi. • İki yıl sonunda, beklenen hedefe ulaşılamadı • 2013 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle ölçüm sistemi kurulacak havzaların belirlenmesi DSİ’nin teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayına bırakıldı. • Bu düzenlemeyle Konya ve Ergene havzalarındaki tüm belgeli kuyulara ölçüm sistemi kurulma zorunluluğu getirildi. • Aynı düzenlemeyle sanayi amaçlı tüm belgeli kuyulara havza gözetmeksizin ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirildi • Sanayi amaçlı kuyularda ölçüm sistemi kurulma oranı %90 oranında tamamlanmıştır • Konya ve Ergene Havzalarında ölçüm sistemi uygulaması tamamlanamadığı için süre 2016 Nisan ayına kadar uzatıldı. 20/23

21 YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ • Ölçüm sistemleri yönetmeliği 12 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir • Yönetmelikte belirtilen ölçüm sistemleri: 1--Ön yüklemeli su sayacı ölçüm sistemi 2-Uzaktan kontrollü su sayacı ölçüm sistemi 3-Otomatik sayaç okuma sistemi(osos) 4-Diğer ölçüm sistemleri 21/23

22 ERGENE HAVZASI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT Alt Havza Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Çorlu , , ,06% Vize105 11,010511, ,58% Lüleburgaz ,020521, ,24% Babaeski ,012200, ,00% TOPLAM , , ,05% Not: Geçen ay son durum sütununa sehven sanayi amaçlı belge ve ölçüm sistemi sayısı da eklenmiştir. KONYA KAPALI HAVZASI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT Alt Havza Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Belge Sayısı Kurulan Ölçüm Sistemi Sayısı Ölçüm Sistemi Sayısının Belge Sayısına Oranı (%) Yunak-Ilgın-Sarayönü , ,63902 Konya-Çumra- Karapınar , ,74711 Karaman-Ayrancı , ,52393 Ereğli-Bor , ,01265 Aksaray-Sultanhisar- Obruk , ,95542 Altınekin , ,02140 Cihanbeyli- Yeniceoba-Kulu , ,11402 TOPLAM , , ,7 NOT : 6 Eylül 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında Konya ve Ergene Havzalarının tablolarda belirtilen alt havzalarına ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir İÇME- KULLANMA VE SULAMA AMAÇLI KUYULARA KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ DURUMU 22/23

23 SANAYİ AMAÇLI KUYULARA KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ DURUMU EKİMKASIMARALIKOCAKŞUBATMART (14 Mart itibariyle) BÖLGE BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) BELGE SAYISI KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISI ÖLÇÜM SİSTEMİ SAYISININ BELGE SAYISINA ORANI (%) 1. BURSA , , , , , ,40 2. İZMİR321144, , , , , ,00 3. ESKİŞEHİR98 0,0098 0, , , , ,90 4. KONYA231 0, , , , , ,00 5. ANKARA951313, , , , , ,00 6. ADANA , , , , , ,00 7. SAMSUN161 0, , , , , ,13 8. ERZURUM971111, , , , , ,00 9. ELAZIĞ67 0,0067 0,003126,453126, , , DİYARBAKIR801721, , , , , , EDİRNE , , , , , , KAYSERİ281864, , , , , , ANTALYA194 0, , , , , , İSTANBUL , , , , , , URFA13215, , , , , , VAN66100, ISPARTA , , , , , , SİVAS452657, , , , , , K.MARAŞ207 0, , , , , , AYDIN117 0, , , , , , TRABZON , , , , , , KASTAMONU , , , , , , KARS22100, BALIKESİR , , , , , , ARTVİN , Toplam , , , , , ,52 23/23

24 • Etkin ve sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimini oluşturmak HEDEF 24/23

25 TE Ş EKKÜRLER…. 25/23


"T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları