Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENÇLERLE İLETİŞİM ERGENLİK  FIRTINA VE STRES DÖNEMİDİR!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENÇLERLE İLETİŞİM ERGENLİK  FIRTINA VE STRES DÖNEMİDİR!"— Sunum transkripti:

1

2 GENÇLERLE İLETİŞİM

3 ERGENLİK  FIRTINA VE STRES DÖNEMİDİR!

4 ERGENLİK; ERGENLİK; Çocukluktan erişkin hayata geçiştir. Çocukluktan erişkin hayata geçiştir. Fiziksel Gelişim Fiziksel Gelişim CİNSEL Gelişim CİNSEL Gelişim Psikososyal Gelişim Psikososyal Gelişim

5  ERGENLİK;  fiziksel, sosyal ve psikososyal gelişimi içeren bir perioddur.  AMA: HEPSİ AYNI ANDA OLMAZ  Hizmet verenler için bu bir zorluktur.

6 1/5 ailede ebeveyn ile ERGEN arasında problem vardır.  16 yaşındaki kız ve erkek ERGENİN %90’ı anneleri ile iyi ilişki gösterirken,  bunların sadece %70 babaları ile iyi ilişki gösterirler. (Rutler 1980)

7 Rutter “Isle of Wight” çalışmasında  Ergenlerin 2/3 ünün ebeveynleri ile karşı görüşte hiç olmadıklarını söylemişlerdir  Genelde tartışma giyim,kuşam ve eve geliş saati ile ilgilidir.

8 Ankara ve Adana da 12-21 yaşları arasında ergenlerin aileleri ilişkilerini gösteren çalışmada  Kendimi ailemin bir üyesi olarak hissetmiyorum K %15, E %19  Ailem beni başkalarıyla kıyaslar K %28, E %40  Bana güvendiklerini hissediyorum K %68, E %61  Bana hep çocuk muamelesi yapıyorlar K %1, E %15  Ailem isteklerimi olumsuz karşılar K %6, E %10

9  Ufak tartışmalar ailede kız ERGENLERLE her 1.5 günde bir olurken, erkeklerde her 4 günde bir olur.  Tartışmalar %75 anne ile ERGENLER arasındadır.  Kızlar ile tartışma 15 dakika sürerken, erkekler ile 6 dakika sürer. ( Montemayor 1982)

10 ERGENLE İletişimde Temel Prensipler Güven Sağlama Ailenin rolünü üstlenmeme ERGENİN rolünü üstlenmeme Zorluk oluşturmaktan kaçınma ERGENİN pozitif yönlerini ortaya çıkarma Sorumluluk aşılamak İlgi ve alaka gösterme Sözlü olmayan ipuçlarına dikkat etme Gündemi saklama gayretine dikkat etme Davranış bozukluklarının temelini araştırma

11 ERGENE yaklaşımda iki önemli kural  Güvenir olabilme  İzin alma

12 ERGENİ dinlemenin önemi  ERGEN ne diyorsa ona odaklanmak  Konuşma sırasında sorular ile hareket kazandırma  Sormadan önce öğüt vermede dikkatli davranma  ERGENİN görüşünü anlamaya çalışma

13 ERGENLE konuşma sırasında dikkat edilecek noktalar  Açık uçlu sorular sorma Yorumlama ve özet yapma  ERGENİN KONUYU açıklamasına izin verme  Aydınlatıcı sorular sorma  OLAYI eleştirmek gerekir, ERGENİ değil  ERGENİN yerine, kendini koyup düşünme

14 Aile ile ERGEN arası ilişki YETKİN EBEVEYN OTORİTER EBEVEYN AŞIRI İZİN VERİCİ EBEVEYN İHMAL EDEN EBEVEYN Y ü ksek d ü zeyde duygusal destek Düşük düzeyde duygusal destek Yüksek Düzeyde kontrol Düşük Düzeyde kontrol

15 Ailenin ERGEN için gelişimsel görevi “Gencin gereksinimine uygun şekilde KONTROL ÖZERKLİK dengesini kurmak.”

16 Gence yaklaşımdaki prensibler  Gencin fikirlerini dinleyin.  Kendi kimlik teorilerini oluşturma sürecini destekleyin.  Kendi dünya görüşünü oluşturma sürecini destekleyin  Kendi beğenilerini ve değer yargılarını geliştirmesini destekleyin.  Planlama becerilerini geliştirmesini destekleyin, bu konuda örnek olun.!

17 Bilişsel gelişime destekleyen tutumlar  Ergenin fikrini sorma  Açıklama, bağlantılar kurma  Problem çözümüne katkıda bulunma  Ergenin anlatmaya çalıştığı fikri merak etme, anlamaya çalışma  Konuya odaklanma ve ergenin de odaklanmasına yardım etme. Ergende kabul edilme ve önemsenme duygusu yaratır, benlik saygısını arttırır.Ergen kabul edilme duygusu yaşar, güvenli hisseder. Ergende kabul edilme ve önemsenme duygusu yaratır, benlik saygısını arttırır.Ergen kabul edilme duygusu yaşar, güvenli hisseder.

18 Bilişsel gelişime engelleyen tutumlar  Ergenin fikrine önem vermeme  İlgisizlik  Meraksızlık  Alaycı tavırlar  Konuyu hafife alma  Konuyu değiştirme, dağıtma, geri çekilme Ergenin yeni görüş ve ilişkilere kapanmasına, bebeksi rollere dönmesine neden olur. Ergenin yeni görüş ve ilişkilere kapanmasına, bebeksi rollere dönmesine neden olur.

19  ERGENE sınırlar koyarken, Onun hoşuna giden sınırları da koymaya gayret göstermek.  Maksimum 5-10 kural koymak.

20  Sınırlı sayıdaki iş için rica etmek.  * Normal bir anne saatte 17 kez ricada bulunurken, problemli bir ailede anne saatte 27 kez den fazla ricada bulunur.. Eğer rica sayısı artarsa bunlara uymama ikiye katlanır (Lobitz and Johnson 1975).  *Anne ricalarının %57 sine, baba ricalarının %47’sine adolesanlar uygun cevap verirler (Patterson and Forgatch 1987).

21 Nasıl ve güçlü ve başarılı bir aile olunur  Öğrenme  Bağlılık  Sevgi  Gülmek  Liderlik

22 Güçlü ailelerin yaşam örüntüleri  Bağlılık  Takdir etme  İletişim  Birlikte zaman geçirme  Manevi iyilik hali

23 ERGENLER;  Hakları biliyorlar  Sorumlulukları bilmiyorlar

24 ERGENE eğitim konusunda yardımcı olanların iki önemli işlevi  Koçluk  Rol model olma

25 Ergenlerle çalışanların dikkat etmesi gereken konular  Ergen ailesini eleştirse bile bu eleştirileri dinlemekle yetinmek ve aileyi eleştirmemek  Aile ile ilgili çatışmalarda karşılıklı olumlu yönleri belirtmek  Ergen ile ebeveynler arası anlaşma yapma  Kişilerin kendilerini olumlu olarak ifade edebilmelerinin sağlanması  AMAÇ - Ergen ve ebeveynlerin benlik saygısını yerine getirmek

26 Yerleştirme ihtiyacı  Ben iyiyim sizden adam olmaz + / -  Ben ne biliyorum ki - / +  Ne benden adam olur ne sizden - / -  Ben iyiyim karşımdaki de iyi + / +

27  Anne-babalar ergenin, genellikle akran gruplarının değerlerine göre değil.Kendi değerlerine göre davranmasını istemektedirler. Bu zorlamalar da ergenle anne-baba arasında çatışmalara neden olmaktadır.

28  Ancak, sağlıklı bir ergenlik dönemi ergenin, kendisini ailesinin yönlendirmesinden uzaklaştırıp, bağımsız bir kimlik geliştirebilmesiyle tamamlanır.

29  Bu anne-babadan tümüyle kopma ve tam bağımsız olma anlamına gelmez. Tersine, bazen aileden bağımsız davranma, hem kendi görüşlerini sorumluluğunu almasına hem de anne-babasının görüşlerini kendi görüşleri gibi değerli bulmasına yardımcı olacaktır.

30  Bazı açılardan ergenlik kendini arama ve bulmaya çalışma, kısaca bireysel kimlik geliştirme sürecedir. Bulma süreci, pek çok değişik rollerin denenmesidir. Ergen kim ve ne olacağı hakkında düşünürken, kendini başkalarının gözüyle görmek ister.

31  Anne-babası tarafından sevilen ve değer verilen ergen, akran grubunun onayına daha az gereksinim duyar.

32  Öte yandan, sevilmediğine, değer verilmediğine inanan ergen nerede olursa olsun aile dışındaki kişilerden onay ve benimsenme arayışına girecektir.

33  Kimse tarafından istenmediğini, değer verilmediğini düşünen ergen, bir hiç olmaktansa her hangi bir grup tarafından kabul edilmiş olma isteğiyle bazı arayışlar içine girer.

34  Bu arayış ergenin çetelere, uyuşturucu kullanan gruplara, dini ve ideolojik gruplara girmesine neden olabilir. Ergenlerin böylesi olumsuz seçimler yapmaması için aileye ve okula önemli sorumluluklar düşmektedir

35  Ergen, anne-babasının ve yaşamındaki önemli insanların onun hakkında düşündüklerinden önemli ölçüde etkilenir.

36  Bu noktada anne-babaların hem kendi duygularını açıkça ifade edebilmeleri hem de ergene duygularını açıklama fırsatı vermeleri, yani birbirleri hakkında neler hissettiklerini konuşmaları çok önemlidir.

37  Duyguları ifade ederken, sadece sevgi değil, kızgınlık, korku, beğenmeme gibi duyguların da ortaya konması her iki tarafın birbirini anlamasını kolaylaştıracaktır. Ergenin başkalarına dayanma, başkalarından destek görme gereksinimiyle bağımsız davranma gereksinimi arasında bir iç çatışma kaçınılmazdır.

38  Ergen sahip olduklarından daha fazla özgürlük isterken, ve özgürlükler için çabalarken, bunları elde ettiğinde nasıl kullanacağını bilememektedir. Kendi ayaklarının üstünde durabileceğini, kendi yaşamını yönetecek kadar büyüdüğünü her fırsatta dile getirirken, bunun gerektirdiği çabayı vermekten hoşlanmamakta hatta ürkmektedir.

39  Aşırı özgürlük isterler; bir yetişkinin sınırlarını koyduğu özgürlüğü anlamaları oldukça zordur. O istediğiyle arkadaşlık eder, istediği zaman ders çalışır, istediği zaman eve gelebilir.

40  Özgürlük anlayışının sınırları yoktur. Bağımlılığı reddederler; başkaları tarafından yöneltilmek onları boğabilir. Ancak ikili duyguları bu davranışta da görmek olasıdır

41  Ekonomik olarak bağımlılığı tercih ederlerken  ne kadar para harcayacakları konusunda bağımsızlığı savunurlar,  isteklerini erteleme özelliğinden yoksundurlar..

42  Örneğin okuldan istenen ve bir ay sonra gereken bir yardımcı kitabın hemen alınması konusunda anne- babayı zorlayabilirler; vakit ve nakit yokluğu açıklamaları onlara ulaşmaz

43  Kendilerine dönük yaşarlar. Yalnız kalmayı tercih ederler, saatlerce odaya ve banyoya kapanıp BEDENSEL DEĞİŞİMLERİNİ İNCELEYEBİLİRLER. BEDENSEL DEĞİŞİMLERİNİ İNCELEYEBİLİRLER.  Kendilerine yeterince güven duymazlar.

44  Örneğin postane, banka gibi resmi yerlere gönderilmek istendiklerinde çeşitli mazeretler yaratmalarının altında bu güvensizlik yatar, çünkü bu yerler yetişkin dünyasına aittir.

45  Ancak bu güvensizlik kendilerini daha rahat hissettikleri sinemaya, atari salonuna ya da diskoya giderken yaşanmaz, istekleri yapılmadığında isyan etmekten kaçınmazlar. Duygularını yoğun yaşadıklarından bu durum normal kabul edilebilir.

46 Çinli filazof Lao Tzu’nun dediği gibi Binlerce kilometrelik bir yolculuk, Binlerce kilometrelik bir yolculuk, tek bir adımla başlar. tek bir adımla başlar.

47 Aile dinamiği her zaman böyle değildir !

48 PROBLEM PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

49 Konunun saptanması Kuralların ve yönetimin açıklanması Fikirlerin toplanması ve yazılması Kişisel yaratıcılık safhası Uygulama Fikirlerin değerlendirilmesi Fikirlerin düzenlenmesi BEYİN FIRTINASI ÖRNEĞİ

50 Problemlerin değerlendirilmesi:

51 KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı? NE? NEREDE? NE ZAMAN? NİÇİN? NASIL? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? 5N -1K TEKNİĞİ

52 PROBLEMİN BELİRLENMESİ Problemi tanımlamak yalnız belirtilerin ortadan kalkmasını değil gerçek sorunun çözülmesine yadım eder.  Ne  Ne zaman  Nerede KÖK NEDENİ  Niçin bulun  Nasıl  Kim (5 N – 1K) (5 N – 1K)

53 “KÖK” Nedeni bulun !!! Problem Ne Kadar Spesifik Belirlenirse O Kadar Kolay Çözülür. Problemin %80 i %20 çabayla çözülür %20 çabayla çözülür

54 Problemin değerlendirilmesinde balık kılçığı şeması, neden-neden şemaları kullanılabilir.

55 SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMI Balık Kılçığı Diyagramı (Ishikawa Diyagramı) SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMI Balık Kılçığı Diyagramı (Ishikawa Diyagramı)

56 NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI SORUN NEDEN Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma NEDEN Yapılacak Çalışma Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma - NEDEN-NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI

57 Çocukların Öğrenme Heyecanını Kaybetmesi Problem Neden? Öğretmenlerin Tutumu Arkadaşların Tutumu Araç-gereç Yetersizliği Öğrencilerin Araç-Gereç Getirmemesi Tecrübesizlik Bilgisizlik Rehberlik Servisinin Yetersizliği Ailenin İlgisizliği Okulun Kaynaklarının Yetersizliği Gereksiz Araç-Gereç Talebi Neden?

58 Başarıyı Sınırlandıran Faktörlerden Biri Mazeret Bulma Hastalığıdır.

59 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"GENÇLERLE İLETİŞİM ERGENLİK  FIRTINA VE STRES DÖNEMİDİR!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları