Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatma ARICI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatma ARICI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 Fatma ARICI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

2  Ergenlik dönemi 11 - 12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır.  Çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe adım atmak için gerekli beceri, bilgi ve tutumların kazanıldığı bir geçiş dönemidir.  Ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler erkeklerde ortalama 12-14 yaşlarına rastlar.  Kızlar ise bu döneme biraz daha erken girerler.

3  Ergenliğin başlangıcı olarak genellikle biyolojik yapı değişikliklerinin başlaması gösterilir.  Erken veya geç büyüme, az ya da çok gelişkin olma gençleri daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Bunlar doğal farklılıklardır.

4  Biyolojik temelli değişiklikler bireyin fırtına ve stres yaşamasına sebep olur.  Birçok psikologa göre ergenlik, bocalama ve fırtınalar içinde geçen bir dönemin adıdır.  Ergen, kendi kimliğini de oluşturmaya çalışmaktadır.

5  Ergen, bireyselleşmeye; anne-babasından bağımsızlaşmaya, kendi kimliğini oluşturmaya çalışmaktadır.  Başarılı kimliğe ulaşanlar mutlu, benlik saygıları yüksek, cinsel rol tutumlarında başarılı bireyler olurlar.

6  Siz “büyük”tünüz, o “küçük”tü.  Çocuğunuz, “ben küçüğüm” rolünden uzaklaşıp “ben büyüğüm” dönemine hazırlanmaktadır.  Bu geri çekilme, DOĞAL ve GEÇİCİDİR.  Yakınlık, YETİŞKİN İLİŞKİSİ şeklinde geri dönecektir!

7  Kendine özgü yeni bir dünya kurmaya çalışan ergenin, dayanabileceği en önemli güven kaynağı arkadaşlıktır.  Bu yaşlarda yaşıtların çocuk üzerindeki etkisi, en az aile kadardır.  Bir gruba ait olma, sosyal gelişme için oldukça önemli bir duygudur.  Ergen, bu konuda bilgilendirilmeli, yanlış gruplardan korunmalıdır.

8  Gencin kendi arkadaşlarını kendisinin seçmek istediği, sizin aracılığınızla arkadaş edinmekten hoşlanmadığı unutulmamalı!  Kaygılarınızı dile getirmek  Çocuğunuzun seçim yapma gücüne inanmak

9  Bağımsızlık kazanma  Kendine özel bir kimlik oluşturma  Kendi kendini motive edebilme  Kendi değer yargılarını belirleme ve seçilen değerlere bağlı kalabilmek için yeterli düzeyde öz denetim geliştirebilme  Ayrı birer birey olarak, diğer insanlara da ilgi duymaya başlama ve başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya, paylaşmaya çalışma

10  Cinsel kimlik kazanma ve yeterli düzeyde karşı cinse ilgi geliştirip kabullenme  Yeni edinilen zihinsel becerileri geliştirme  Kendi kendini destekleyebilmeyi sağlayacak becerileri kazanma  Yaşıtlarıyla tatmin edici ilişkiler geliştirme

11  Ebeveynin bir görevi de, gence aile dışındaki yaşamı kendi deneyimleri aracılığıyla yaşama özgürlüğünü tanımak, fakat bunu yaparken ona hiçbir zarar gelmemesini sağlamaktır.  Unutulmamalıdır ki; anne-baba tarafından sergilenen buyuran ve otoriter bir tutum, çocukların yeterince büyüyüp bağımsızlaşmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını güçleştirmektedir.

12  Çocuğunuzun yardıma muhtaç olduğuna inanmak yerine onun kendi kararlarını verebilecek yeterliliğe sahip olduğuna güvenmek; bu konuda onu teşvik etmek, yüreklendirmek!

13  Ergenlerin duygularında sevgi-nefret; zevk-acı; güven- korku gibi dalgalanmaları izlemek mümkündür.  Tepkileri genellikle abartılıdır. (Hiç kimse onun kadar sevmemiştir. Hiç kimse onun kadar acı çekmiyordur…)  Geçirdiği hızlı değişime uyum sağlamada güçlük çeker, bedenine yabancılaşır; davranışlarında sakarlıklar ortaya çıkar.

14  Yalnızlık, yalnızca onun bir özelliği olmaktan öte, ergenlik dönemine özgü geçici bir durumdur.  Çocuğunuzu ilgileri doğrultusunda aktif kılmak!

15  Biyolojik gelişmeyle birlikte duygularda coşku artmış; kavrama gücü çoğalmıştır. Buna bağlı olarak da öğrenme isteği artar, ilgi duyulan konular zenginleşir.  Bazı ilgiler söner ve yerini başka ilgilere bırakır.  Ergenliğin sonlarına doğru ilgi duyulan konulardaki devamlılık daha belirginleşir.

16  Ergenlerin okul dışındaki uğraşları işe yaramaz çalışmalar olarak düşünülmemelidir.  Ergenler serbest zaman uğraşları ile yetenekli oldukları alanları keşfedebilirler; başarılı olabilecekleri veya olamayacakları alanları tanıyabilir; yaratıcılıklarını geliştirebilirler.  Serbest zaman uğraşları, sosyalleşmeyi, grup yaşantısını öğrenmeyi, başkaları ile işbirliği içinde bir arada yaşamayı da sağlar.

17  Okul başarısında olumsuz anlamda fark edilir bir değişme  Günlük etkinlikleri sürdürme ve günlük sorunlarla baş etme becerisinde bozulma  Sıklıkla fiziksel yakınmalar  Normal gelişim dönemi özelliği dışında cinselliğe karşı bir ilgisizlik  Çok yoğun içine kapanıklık  Hiçbir şeye ilgi duymama ve tüm etkinliklerden uzaklaşma  Geleceğine ilişkin planlar yapmama ve yoğun mutsuzluklar dile getirme

18  Alkol, sigara veya madde kullanımı  Uyku bozuklukları ve kabuslar görme  Kendini ve başkalarını incitme ve zarar vermekten çekinmeme  Başkalarının değer yargılarına, doğrularına karşı duyarsızlık, saygısızlık ve karşı gelme  Okuldan kaçma  Aileye farklı gelen tuhaf düşünce ve duygulara sahip olma

19 Anne-babalık, yetişkin hayatının en ödüllendirici yaşantısı olabilir. Başka hiçbir şey mutlu, yaratıcı ve sevgi dolu bir çocuktan daha fazla keyif ve gurur verici olamaz…

20 TEŞEKKÜRLER…


"Fatma ARICI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları