Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karşılaştırmalı Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karşılaştırmalı Eğitim"— Sunum transkripti:

1 Karşılaştırmalı Eğitim
Dr. Yar Ali METE

2 Türk Milli Eğitim Sistemin Teşkilat Yapısı

3

4 Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
Sistem denince belli amaçları gerçekleştirmek üzere birbiriyle ilişkili unsurlardan oluşan yapı akla gelir. Sistemi özü itibariyle en iyi tarif eden nitelemelerden birisi şudur: Sistem, kendisini oluşturan unsurların tek tek toplamından daha fazla bir değere sahip olan bir yapıdır. Bunu sağlayan ise sistemin temel amacı doğrultusunda oluşturulan unsurların birbiriyle olan sağlam ilişkisidir (Erdoğan, 2016). 

5 Türk Eğitim Sistemini de büyük bir sistem olarak görebiliriz
Türk Eğitim Sistemini de büyük bir sistem olarak görebiliriz. Bu sistemde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenci, yükseköğretim kademesinde öğrenci olmak üzere yirmi dört buçuk milyon civarında öğrenci bulunmaktadır. Eğitim kurumlarında toplam  öğretmen görev yapmaktadır. Türk Eğitim Sisteminde okul bulunmaktadır. Merkezi bütçenin  % 13,2 si Türk Eğitim Sistemi için ayrılmaktadır (MEB, 2017)

6 Kamu yönetiminin bir alt sistemi olan Türk Millî Eğitim Sistemi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre "Örgün Eğitim" ve "Yaygın Eğitim" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Türk Milli Eğitim Sistemi’nin yapısı ve işleyişiyle ilgili bu bölümde yer alan bilgilerin önemli bir kısmı mevzuattan alınmıştır.  

7 Eğitim Kademeleri

8

9 Örgün Eğitim Kademeleri
Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış̧ programlarla, okul çatısı altında düzeyli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim bazı kademelerden oluşur ve bu kademeler arasında geçişler vardır.   Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve Yüksek öğretim kurumlarını kapsar.  

10 Okulöncesi Eğitim  Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim cağına gelmemiş̧, 3 yaş , 4 yaş ve 5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır

11 MEB 2017, istatistiklerine göre, okul öncesi eğitimde okullaşma oranları 3-5 Yaş  % 35, 4-5 Yaş % 46, 5 Yaş % 59 şeklinde gerçekleşmiştir. 10. Kalkınma Planı ve MEB Stratejik Planlarına göre 2019 için 4-5 yaş okullaşma oranı % 70 olarak hedeflenmektedir. 

12 İlköğretim Zorunlu ilköğretim cağı yaş grubundaki çocukları kapsar. (Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar ile 13 yaşını bitirip öğretim yılı sonunda 14 yaşına giren çocukları kapsar.)  

13 İlkokul kademesi okul, öğretmen, öğrenci sayıları
   Kaynak: MEB, 2017.   İlkokul kademesi okul, öğretmen, öğrenci sayıları  Yıllar  Okul Sayısı  Öğretmen Sayısı  Öğrenci Sayısı  Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı    29.169      19,8    28.532      19,3    27.544      18,4    26.522      17,6    25.523      16,6 

14 Ortaokul kademesi okul, öğretmen, öğrenci sayıları
Yıllar  Okul Sayısı  Öğretmen Sayısı  Öğrenci Sayısı  Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı    16.987      20,6    17.019      19,5    16.969      17,8    17.343      16,1    17.889      16,9 

15 Ortaöğretim   Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü̈ kapsar. Yasal düzenlemeyle ortaöğretim kademesi 2012 yılında zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

16 Ortaöğretim; genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim olmak üzere iki bolümden oluşmaktadır.
   Genel Ortaöğretim: ilköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim surecidir.   Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim surecidir.   Açıköğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim cağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere açık öğretim liseleri hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, öğretmen bulunmamaktadır

17 Ortaöğretim kademesi okul, öğretmen, öğrenci sayıları
   Kaynak: MEB, 2017.   Ortaöğretim kademesi okul, öğretmen, öğrenci sayıları Okul Sayısı  Öğretmen Sayısı  Öğrenci Sayısı  Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı    10.418      19,5    10.955      19,4    9.061      19,1    10.550      17,3    10.596      16,0 

18 Yükseköğretim Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü̈ kapsar. Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversiteleri olmak üzere iki tür üniversite bulunmaktadır. 1982’de 27 olan üniversite sayısı 2017 yılı itibariyle 185’e ulaşmıştır. Özellikle 2006 sonrası yeni üniversitelerin açılması bu artışın sağlanmasında etkili olmuştur. 

19 Yükseköğretimde Üniversite, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı
Üniversite Sayısı  Öğrenci Sayısı  Lisans +Ön Lisans  Devlet  114    Vakıf  71    Toplam  185   

20 Tablo 6. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Sayıları
Devlet  Vakıf  Toplam  Profesör  19.141     3.394      Doçent   12.545    1.658      Yardımcı Doçent   28.140     6.512       Öğretim Görevlisi   16.655     4.768        Okutman    7.285     2.514       9.799  Araştırma Görevlisi         2.918       

21 YAYGIN EĞİTİM  Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü̈ kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç̧ girmemiş̧ olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden çıkmış̧ vatandaşlara orgun eğitimin yanında destek sağlamak.

22 Yaygın Eğitim Kurum, Kursiyer, Öğretmen Sayıları
Kurum Sayısı  Öğretmen Sayısı  Öğrenci Sayısı  Resmi  11.374  20.776    Özel  1.685  57.338    Toplam  13.059  78.114   

23 Teşekkür ederim.


"Karşılaştırmalı Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları