Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI

2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Amacı Nedir?
Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının artırılmasına, ilköğretim sonrası eğitime ve orta öğretime devam edemeyecekler için mesleğe yönlendirmeye yöneliktir.

3 OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ NELERDİR

4 Psikolojik Danışma Hizmeti
Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. .

5 Oryantasyon Hizmeti (Yeni Ortama Alıştırma)
Bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere ,eğitim yılı başında ,okulu,kurallarını,işleyişini tanıtmak,okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır.

6 EĞİTSEL REHBERLİK Eğitsel Gelişim: Bu yeterlik alanı ile çocuğun öğrenme hayatına ilişkin olumlu tutum geliştirmesi amaçlanmıştır. Bununla beraber, bağımsız iş yapabilme, bağımsız davranabilme, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirme, başarıya ulaşmak için bir birey olarak yapması gerekenleri kazanması amaçlanmıştır.

7 KİŞİSEL REHBERLİK Kendini Kabul: Çocuğun kendini kabulü, olumlu benlik algısı geliştirmesi, duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

8 Kişiler Arası İlişkiler: Çocuğun kendini ve sosyal dünyayı anlamlandırmasında kişiler
arası ilişkiler oldukça önemlidirSosyalleşme sürecinde çocuklarda kazandırılacak davranışların büyük çoğunluğu, okul öncesi dönemde eğitim kurumları aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu yeterlik alanındaki kazanımlarla; iletişimin önemi, iletişim kuralları, empati kurabilme, paylaşma, akranlarını tanıma ve birlikte oyun oynama gibi becerilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

9 Aile ve Toplum: Bu yeterlik alanı ile çocuklara; en küçük toplumsal kurum olan aile ve
yaşadığı topluma ilişkin farkındalık kazandırma, ailenin ve toplumun bir bireyi olarak kendisine düşen görev ve sorumlulukları fark ettirme, demokratik tutum kazandırma gibi becerilerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

10 Güvenli ve Sağlıklı Hayat: Okul öncesi dönem, çocukların kazaya ve tehlikeye en fazla
maruz kaldıkları ve risklerin yüksek olduğu bir dönemdir. Aynı zamanda gelişim gereği iyi beslenmeleri ve düzenli bir beslenme alışkanlığının da kazandırılması gereken bir dönemdir. Bu yeterlik alanı ile çocuklara; sağlıklı yaşamak için yapılabilecekler, tehlike durumlarında yapılması gerekenler ile güvenli ve sağlıklı bir hayat için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

11 MESLEKİ REHBERLİK Mesleki Gelişim: Mesleki gelişim bir süreçtir ve okul öncesi dönemde başlar. Bu dönemde çocuklarda mesleklerle ilgili kalıp yargılardan uzaklaşmaları ve mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu yeterlik alanında yer alan kazanımlar ile çocukların meslekleri tanımaları, mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmıştır.

12 Bireyi Tanıma Hizmeti Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak, gelişim sürecini anlamak için yapılan anket test uygulamalarıdır.

13 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti
Öğrencinin ve velinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır.

14 İzleme ve Değerlendirme Hizmeti
Yapılan önceki hizmetlerin bir devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur? Psikolojik danışma yardımı alan öğrencide bu hizmetin sonucu beklenen değişiklik gerçekleşmiş midir?

15 Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmeti
Okuldaki rehberlik uzmanının ,öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları,bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.

16 Aileden/Veliden Beklentiler:
Çocuklara kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması, Okul ile iş birliği yaparak çocuğun takibi ve değerlendirilmesinde okul öncesi eğitim öğretmenine ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması, Okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir (Sınıf Rehberlik Programı,2006).

17 DİĞER ÇALIŞMALAR Sınıf rehberlik programının uygulanması
Değerler eğitimi Sınıf gözlemleri Veli eğitimleri (Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu) Veli bilgilendirme çalışmaları Veli Görüşmeleri Ev ziyaretleri

18 öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir.
Bir diğer deyişle okuldaki rehberlik uzmanı ile öğrencinin eğitimi ve yetiştirilmesi ile ilgili bir yada daha fazla sayıda kişinin (öğretmen,yönetici,veli…)işbirliği içinde, öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir.

19 Çocuğunuzla ilgili okul korkusu , uyum sorunu , davranış bozukluğu, özel gereksinimi ,istenmedik davranışları, şiddet eğilimi, saldırgan davranışı, travmatik yaşantısı, aile içi sorunlar gibi konularda ya da kişisel, gelişimsel konularda öneri ve danışma için görüşme isteğinde bulunabilirsiniz

20 REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ

21 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları