Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hedef-Kazanım Belli bir alanda eğitilecek bireylere kazandırılmak istenen özellikler ya da yeterliklerdir. Kazanımın eğitim yoluyla kazandırılabilecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hedef-Kazanım Belli bir alanda eğitilecek bireylere kazandırılmak istenen özellikler ya da yeterliklerdir. Kazanımın eğitim yoluyla kazandırılabilecek."— Sunum transkripti:

1 Hedef-Kazanım Belli bir alanda eğitilecek bireylere kazandırılmak istenen özellikler ya da yeterliklerdir. Kazanımın eğitim yoluyla kazandırılabilecek bir özellik olması gerekir.

2 Hedef Belirtmenin Öğretim Sürecindeki Yararları
Öğretmene uygun eğitim durumları (öğrenme yaşantıları) seçmede yardımcı olur. Öğrenciye, nasıl bir eğitimden geçeceği konusunda önceden bilgi edinme fırsatı verilmiş olur. Böylece nasıl bir eğitim uygulanacağı belirlenmiş olacaktır. Öğretmen ve öğrenciye, öğretme- öğrenme etkinliğine ilişkin değerlendirme ölçütleri konusunda bilgi sağlar.

3 Hedef/Kazanım Fen ve Teknoloji 1. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. (4.sınıf) 2. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar. (5.sınıf) Sosyal Bilgiler 1. İhtiyaçlar ve meslekler arasında ilişki kurar. (4.sınıf) 2. Kullandığımız teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. (4.sınıf) 3. Çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir. (4.sınıf)

4 Bloom’a Göre Hedeflerin Sınıflandırılması
Duyuşsal Alan Devimsel Alan Bilişsel Alan

5 Analiz Bilişsel Alan Hatırlama Sentez Kavrama Uygulama Değerlendirme

6 Bilgi Bu düzeyde öğrenci hatırlama davranışını gösterir. Hatırlama, sorunca söyleme, görünce tanıma davranışı biçimindedir. Bu düzeyde zihinsel etkinlikler gösteren öğrenci belli bir konuyla ilgili genel terimleri, ilkeleri, olayları ve konunun kapsamını biliyor demektir.

7 Hedef: İleri düzeyde kullanılan sözcüklerin bilgisi.
İngilizce Hedef: İleri düzeyde kullanılan sözcüklerin bilgisi. Hedef: Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi Hedef: Futbol oyun kurallarını bilir. Hedef: Sağlıklı yaşamanın önemini açıklar.

8 Kavrama Bu düzeyde öğrenci hatırlamanın yanısıra biraz daha fazlasını yapar. Konuyu ve olayı açıklayabilme, kendine özgü bir biçimde tarif edebilme, kavramlar arasındaki farklılıkları anlayabilme biçiminde davranışlar gösterir. Bu aşamada öğrenci konuyu kavrar, daha sonra anlam bütünlüğünü bozmadan farklı biçimlerde ifade edebilir, örnek verebilir, bazı çıkarımlarda bulunabilir ve konuyu yorumlayabilir.

9 Hedef: İleri düzeyde verilen yapıları kavrayabilme
İngilizce Hedef: İleri düzeyde verilen yapıları kavrayabilme Hedef: Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. Hedef: Oyun kurallarına uymadığında ne gibi sonuçları olabileceğine kendinden örnekler verir.

10 Uygulama Anlaşılan konu ya da bilgilerin uygulanmasına yönelik yeteneğin olması söz konusudur. Burada önemli olan öğrencinin kendisi için yeni olan bir sorunu çözmesidir. Öğrenci bu sorunu çözerken ilgili ilkeleri, genellemeleri, yöntem ve teknikleri işe koşmalıdır.

11 Hedef: Matematik dersinde dört işlem gerektiren belli başlı problemleri çözebilme.

12 Analiz Bir sistem ya da bütünün işleyiş ve yapısının anlaşılması için o bütünü öğelerine ayırma yeteneği söz konusudur. Örneğin, bir ozanın yazdığı şiirin analiz edilmesi. Estetik anlayışı, savunduğu ana ve yardımcı düşünceleri, şiirin dış yapısı, anlatım türlerinin incelenmesi.

13 Hedef: Türünün ve dönemin temsilcisi olan bir yazılı iletişim türünü öğelerine ayırabilme.
Davranışlar: Verilen bir tümcenin öğelerini (özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci, yüklem) bulup gösterme. Verilen bir metinde yapı bakımından (basit, birleşik, sıra, girişik) belirtilen tümceleri seçip işaretleme. Bir edebi metinde sözcükleri dilbilgisi bakımından sınıflara (ad, belirteç, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil) ayırıp gerekçesiyle yazma/ söyleme. Tümce içinde verilen bir fiilin çatısını belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme. Bir edebi metinde bulunan tamlamaları bulup gerekçesiyle yazma/ söyleme. Bir edebi metindeki sözcükleri yapılarına göre belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme. Bir edebi metinde yazarın kullandığı toplumsal (tarihi, siyasi, doğal, dini, felsefi) malzemeyi belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme. Bir edebi metinde yazarın anlatım biçimini belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme. Verilen bir edebi metinden, yazarın girdiği edebi akımı belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme. Verilen bir edebi metinde, yazarın savunduğu görüşleri belirleyip gerekçesiyle yazma/ söyleme.

14 Sentez Sentez öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir. Ancak her bütün oluşturma işi sentez olamaz. Yenilik, özgünlük, buluş, icat, yaratıcılık gibi özellikler vardır. Bilimsel, felsefi, sanatsal yöntemlerle yaratma işidir. Toplumsal çözmede yeni bir strateji, yöntem, teknik geliştirme, yeni bir plan oluşturma, toplumsal olguları açıklayan yeni bir ilke oluşturma, Newton’un yerçekimi kanunu, yeni bir motor yapma gibi…

15 Hedef: Çocuk eğitimi için yeni bir öğrenme modeli oluşturabilme.

16 Değerlendirme Sentez düzeyinin üstünde bir zihinsel süreç içeren değerlendirme sürecinde öğrenci, bir sentezin değerini yargılar. Ortaya konmuş olan ürünün hangi kriterleri sağlama açısından yeterli, hangi kriterleri sağlamada yetersiz olduğu hakkında gerekçe göstererek kararlara varır. Hedef ifadesinin sonuna “değerlendirebilme, eleştirebilme” ifadeleri getirilir.

17 Hedef: Düzeyine uygun bir edebi metni, böyle bir metinde bulunması gerekli özelliklere göre eleştirebilme.


"Hedef-Kazanım Belli bir alanda eğitilecek bireylere kazandırılmak istenen özellikler ya da yeterliklerdir. Kazanımın eğitim yoluyla kazandırılabilecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları