Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emine Hoşoğlu doğan İstanbul şehir üniversitesi Eylül 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emine Hoşoğlu doğan İstanbul şehir üniversitesi Eylül 2014"— Sunum transkripti:

1 Emine Hoşoğlu doğan İstanbul şehir üniversitesi Eylül 2014
AKADEMİK TÜRKÇE Emine Hoşoğlu doğan İstanbul şehir üniversitesi Eylül 2014

2 Akademik Amaçlı Türkçe (AAT) Nedir?
Öğrenim görme veya araştırma yapma hedefiyle Türkçe öğrenenlere, ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik Türkçe eğitimidir. Üç farklı Yadot eğitimi: Mesleki amaçlı, genel amaçlı ve akademik amaçlı. Genel amaçlı Türkçe, konuşma ve dinleme gibi dilin sosyal yönlerini vurgularken AAT, okuma ve yazma gibi formal ve akademik yönünü önceler. Mesleki amaçlı Türkçe, Türkçenin belli bir disiplinle doğrudan ilgili olan sözcük bilgisi, dilbilgisi yapıları, kullanım kalıpları, metin türleri, konular, söylem ve iletişim türlerine odaklanırken AAT, aynı başlıklarda hem çok farklı disiplinlere uygulanabilecek bir içerik sunar, hem de daha genel eğitimsel ve sosyal amaçlara hizmet eder.

3 Akademik hayata katılım alanları
Sınıf içi: Tartışmalar, sunumlar, öğretmen soru-cevap ve geribildirimleri, grup çalışmaları, ders dinleme, not alma İdari: Derslerle ve okuldaki eğitimle ilgili belgeler, bilgiler, yazışmalar Araştırma: Proje hazırlama, kütüphaneyi kullanma, mülakat yapma, belge tarama, nitelikli okuma Yazma: Ödev, tez, sınav, rapor

4 Akademik Türkçe, yalnızca bir öğretim metodu değil, uygulamalı dilbiliminin de bir koludur. AAT eğitimi, şunları içerir: Öğrenci grubunun akademik dil ihtiyaçlarının analizi (kimler, neden öğreniyorlar, nasıl öğreniyorlar, ne biliyorlar) Etkili öğretim yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi Akademisyenlerin metinsel pratik ve üretimlerinin tanınması (makale, tez, ders sunusu, araştırma, rapor, tartışma..) Akademik metin türlerinin yapısal analizi: 1) dilbilimsel (cümle yapıları, sözcük grupları, örn: sözlü korpus MICASE) 2) söylemsel (metin ile yazarı/okuyucusu/ dinleyicisi arasındaki ilişki, örn: yazım tarzı, Chang and Swales) Yazılı, sözlü ve görsel metinleri anlamaya yönelik Akademik Sözcük Derlemi

5 Korpus / Derlem Korpus, dilbilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere toplanmış doğal metinler bütünüdür. Sözlü veya yazılı genel korpuslar ve kapsamı ve içeriği özel korpuslar vardır. Bunlardan yola çıkılarak sözcük listeleri oluşturulabilir. Yazılı Türkçenin Sözcük Sıklığı Sözlüğü (Göz, 2003), Türkçe Ulusal Derlemi (TUD), Türkçe Kurgusal Metinler Derlemi, Türkçe Süreli Yayınlar Derlemi, Türkçe Ders Kitapları Derlemi. Akademik Sözcük Derlemi, farklı disiplinlere ait akademik metinler taranarak kullanım sıklığına göre sınıflandırılmış akademik sözcük listesidir. Bu tür metinlerin yüzde onunu oluşturur. Örnek, Coxhead. Bu sözcükleri hedefleyen çalışmalar (ayrı kitap, ders kitabında bölüm veya çalışma kağıtları şeklinde) akademik dil becerilerinin kazandırıldığı orta yüksek-ileri düzey dil dersine entegre edilmelidir. Derste hedef dilden hedef dile bir sözlük kullanılmalıdır. Yeni sözcükler not edilmeli, farklı örnek cümleler türetilmeli ve bu sözcükler aktif olarak yazı ödevlerinde kullanılmalı. (bak, Porter)

6

7 Akademik Türkçede Hedefler
Akademik Sözcük bilgisi Eleştirel Okuma: Farklı metin türlerinin özelliklerini öğrenme, teori ile önerme arasındaki farkı seçme, seçici okuma ve not alma stratejileri geliştirme, yan fikirleri ve satır aralarını yakalama, tasvirleri algılama, anlatıcının ve yazarın pozisyonunu kavrama, şekil ve içerikte tutarsızlıkları bulma Konuşma, Tartışma: Hitabet, diksiyon, münazara (karşıt görüş geliştirme), sunum becerileri Akademik Yazı: Kurgusal ve kurgusal olmayan farklı metin türlerinde uygun dilde yazabilme (hikaye, resmi yazışma..), bilgilendirici, tartışmacı, araştırmacı anlatımla yazı pratikleri (rapor, makale, haber..), kaynak gösterme, paragraf ve metin özetleme, değerlendirme, eleştirme Genel Akademik Beceriler: Kütüphane kullanımını geliştirme, araştırma yürütme (anket, mülakat, video, laboratuar), düşünceyi geliştirme ve organize etme yollarını öğrenme, güncel kültür ve Türk kültürü bilgisi


"Emine Hoşoğlu doğan İstanbul şehir üniversitesi Eylül 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları