Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 GELİŞİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SÜRECİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

2 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SÜRECİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Araştırmanın amacına ulaşması için izlenen yodur. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Araştırma probleminin oluşturulması ve araştırma yönteminin seçilmesiyle başlamaktadır. ARAŞTIRMA SÜRECİ Araştırma sürecinde kullanılan araçlardır. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3 Seçilen yöntem, sosyal dünyanın nasıl algılandığını, verilerin hangi yollarla toplanacağını, nasıl çözümleneceğini ve nasıl yorumlanacağını belirlediği için son derece önemlidir. Bir çalışmada hangi yöntemin seçileceği, araştırmacının teorik bakış açısına, araştırmanın problemine ve amacına, araştırmada kullanılabilecek kaynaklara ve araştırmacının becerilerine bağlıdır.

4 Araştırma Yöntemleri Nicel ve Nitel Olmak üzere iki grupta incelenir.
Nicel araştırma olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamak için sayısal veriler kullanır. Nicel araştırmanın bir araştırma problemi vardır. Sayısal araştırma düzenekleri bir rakam kökenlidir ve genellikle istatistik analizlerle değerlendirilebilecek olan çok miktardaki sayıların toplanmasını gerektirmektedir. Sayısal araştırmalar belli bir boyut içinde çeşitli grupların benzerliklerinin, oranlarının veya farklılıklarının belirlenmelerini sağlamaktadır. NİCEL ARAŞTIRMA

5 Nitel araştırma insan davranışlarını veya deneyimlerini tanımlamak için sözcükleri veri olarak kullanır. Nitel araştırmanın bir araştırma sorusu vardır. Niteliksel araştırma düzenekleri ise daha çok soyut kaynaklıdır. Nitel yaklaşımlar kişinin yazdıklarını, söylediklerini veya gözlenen davranışlarını temel veri kaynağı olarak ele alır. Nitel araştırma, “ilişkilerin anlamını ve türünü keşfetmek için gözlemlerin sayısal olmayan bir biçimde incelenmesi ve yorumlanmasıdır.” NİTEL ARAŞTIRMA

6 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA MODELLERİ
Tarama çalışması Deneysel Model Meta-analiz Korelasyonel Araştırma Tek Denekli Araştırma Nedensel-karşılaştırma Araştırması Tasarım Ve Geliştirme Araştırması

7 BETİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut var olan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin en temel özelliği, mevcut hâlihazır durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi çalışmaktır. Betimsel araştırma, çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap bulmak için veriler toplamayı gerektirir.

8 DENEYSEL ARAŞTIRMA Deney, deney birimine (insan, deney hayvanı, cansız varlıklar vb.) evrendeki doğal yaşamdan farklı olarak bir etkide bulunarak (bir faktörün etkisinden ala koyma, faktörün etkisini güçlendirerek uygulama, bir maddeyi; verme vermeme, belirli aralıklarla ve doz düzeyinde verme) bir ya da birkaç faktörün değişik seviyelerdeki etkilerini ortaya koyma; bir olaya maruz bırakma ya da ondan koruma vb. biçimlerde düzenlenmiş olan yapay ortam çalışmalardır.

9 DENEYSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI

10 META-ANALİZ Meta anliz, kelime anlamı açısından incelendiğinde analizlerin toplanması ya da üst analiz anlamına gelmektedir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilerek genel bir sonuç elde edilmesi için yapılan analiz olup bir çalışmaya ait sonuçların tekrar analiz edilmesi anlamına da gelmektedir.

11 Bir konu, tema ya da çalışma alanı hakkındaki benzer çalışmaların belirli ölçüler altında gruplanıp bu çalışmalara ait nicel bulguların birleştirilerek yorumlanmasına meta-analiz denir.

12 META-ANALİZDE SÜREÇ Konuyu belirleme Literatür tarama
Ölçütlerin Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Araştırma Sorusunun Belirlenmesi Kodlama Analiz Etki Katsayısının Hesaplanması Heterojenik Testi Genel Etkinin Belirlenmesi Son Kontroller Yorum

13 KORELASYONEL ARAŞTIRMA
Korelasyonel araştırma, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. 

14 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA Sadece bir deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı yarı deneysel bir araştırma türüdür.

15 NEDENSEL-KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI
İnsan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlayan çalışmalara ise nedensel karşılaştırma araştırması denir. 

16 TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI
İç tutarlılık ve etkinlik kriterlerini karşılaması gereken öğretim programlarının, süreçlerinin ve ürünlerinin tasarımının, geliştirilmesinin ve değerlendirilmesinin sistematik olarak yapıldığı çalışmalardır.

17 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA MODELLERİ
Etnografik araştırma Tarihi araştırma Eylem araştırması Olgu bilim çalışmaları Kuram oluşturma çalışmaları Durumçalışması Anlatı araştırması

18 KAYNAKLAR  Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F.,  Kılıç, E. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Ankara: Pegem Akademi


"GELİŞİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları