Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama, aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma, özel bakım uygulamaları yapma, mesleki temel uygulamaları yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

2 DALLAR SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA;  HEMŞİRE YARDIMCILIĞI  EBE YARDIMCILIĞI  SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ dallarımız mevcuttur.

3 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine TEOG puanına göre öğrenci alınmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. sınıfında diğer liselerle (Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri,…v.b.) aynı dersler okutulmaktadır. 9.sınıf sonunda alan seçimi yapılmaktadır.

4 ALAN SEÇİMİ YAPILIRKEN; Ortaokul Sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanının 9. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının alınarak; % 40’ı % 60’ı Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

5 DAL SEÇİMİ YAPILIRKEN; Alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları Sektörün ihtiyacı Öğrenci ve velilerin talepleri Grup oluşturma sayıları dikkate alınarak okul müdürlüklerince yapılır. Dal tercihleri 10.sınıf sonunda yapılacak, 11. ve 12.sınıflarda dal dersleri görülecektir.

6 HEMŞİRE YARDIMCILIĞI: Bu alan öğrencileri hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

7 GÖREVLERİ a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar. b) Hastanın yatağını yapar. c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir. d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder. e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir. f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder. ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

8 h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltım sorunlarını hemşireye bildirir ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir. i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır. j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardım, k) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar. l) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir. n) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat, o) Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir. p) Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular. r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar. s) Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

9 EBE YARDIMCILIĞI: Bu alan öğrencileri ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

10 GÖREVLERİ a) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder. b) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne- babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder. c) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar. ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur. d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.

11 e) Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir. f) Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder. g) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir. ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder. h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır. i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

12 SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ: Bu alan öğrencileri sağlık kuruluşlarında en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

13 GÖREVLERİ a) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır. b) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. c) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. ç) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir. d) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir. e) Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

14 f) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur g) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. h) Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder. ı) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder. i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

15 Öğrencilere verilen eğitimle aseptik(steril) tekniğe uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDAKİ ÜÇ DAL İLE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN YETERLİLİKLER

16 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ Okulumuz öğrencileri “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine istinaden 12. sınıfta haftada 3 gün meslek dersleri öğretmenlerimiz ve işletme eğitim sorumluları nezaretinde işletmelerde (sağlık kurum ve kuruluşlarında) mesleki eğitim yapmaktadır. Bu kapsamda yasa gereği kendilerine asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla işletme tarafından ücret ödenmekte olup,SGK primleri okulumuz tarafından yatırılmaktadır.

17 MEZUNİYET VE KARİYER OLANAKLARI Mezun olan öğrencilere alan ve dalını gösteren diploma verilmekte ve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Öğrenciler mezuniyet sonrası alanlarıyla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim programlarına ya da sınavsız geçişle meslek yüksekokullarına geçiş yapabilmektedirler.Alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarına yerleşen öğrenciler, bu programlara ciddi bir sağlık eğitimi altyapısı ile donanımlı olarak gidebilmektedirler.

18 İSTİHDAM ALANLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI “ Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” te hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeninin görev tanımları yapılmış olup “Sağlık Hizmetleri Alanı” ‘ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda yataklı tedavi kurumlarının klinik, poliklinik, tıbbi laboratuvar, radyoloji, anestezi, ameliyathane, doğum salonu, aile planlaması, yoğun bakım, sterilizasyon üniteleri, yenidoğan birimlerinde ve kazandığı yeterlilikler doğrultusunda yataklı tedavi kurumlarının ihtiyaç duyulan diğer birimlerinde çalışabileceklerdir.

19 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde 4 yıllık lisans programlarına ya da diploma notu ile bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilmektedirler. Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.

20 OKUL BAHÇEMİZ

21 BİLGİSAYAR ATÖLYESİ

22 ANATOMİ ATÖLYESİ

23 TEMEL UYGULAMA ATÖLYESİ

24 İLK YARDIM ATÖLYESİ

25 KÜTÜPHANE

26 KAPALI SPOR SALONU

27 KANTİN

28 Erasmus Plus Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği çerçevesinde İtalya, Romanya ve İspanya Projelerimiz

29 ETKİNLİKLER

30 BAHAR ŞENLİĞİ

31 OKUL GEZİLERİ

32 MEZUNİYET TÖRENİ


"SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları