Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kelimenin ek almamı ş hali KKÖ LER Çokluk bildiren eklerden biri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kelimenin ek almamı ş hali KKÖ LER Çokluk bildiren eklerden biri."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Kelimenin ek almamı ş hali KKÖ

5 LER Çokluk bildiren eklerden biri

6 Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi Ş R İİ

7 Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve dü ş ünceleri, çe ş itli durumları bildiren kelime,ad İ M İ S

8 T Herhangi bir yapım eki almamı ş ya da bir sözcükle birle ş memi ş olan sözcük yapısı BAS İ

9 Bir duygu, dü ş ünce veya iste ğ i, kısacabir yargıyı bildiren sözcük dizisi CLMÜE

10 Konu ş mada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin ba ş ındaki ünlüye ses bakımından bir hece olu ş turacak biçimde ba ğ lanarak söylenmesi UMAAL

11 İş,olu ş,hareket bildiren sözcük EYLEM

12 Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam ta ş ıyan kalıpla ş mı ş anlatım, tabir DM İ YE

13 TAAB İ Canlı ve cansız maddelerden olu ş an varlı ğ ın hepsi, do ğ a T

14 Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu olu ş mu ş, yol gösterici, genel kural biçiminde kalıpla ş an, toplumca benimsenen ve anonim bir nitelik ta ş ıyan özlü sözlerdir AÜTASÖZ

15 İ ki ya da daha çok sözcü ğ ün birle ş ip kayna ş masından olu ş an sözcük yapısı B İİ LRE Ş K

16 İ ç ve dı ş dünyanın zihinde uyandırdı ğ ı yansıma, fikir CDNÜ Ş ÜE


"Kelimenin ek almamı ş hali KKÖ LER Çokluk bildiren eklerden biri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları