Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı"— Sunum transkripti:

1 PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı

2 Proloterapi Proloterapi iyileşmeyi uyaran bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon ve eklemlere çeşitli irritan maddeler enjekte edilir.

3 Proloterapi Prolo: Kısaca Proliferasyon
Zayıflamış, eski işlevini kaybetmiş eklemleri, kıkırdakları, ligamentleri ve tendonları güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için proliferan solüsyonların enjeksiyonudur.

4 Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi, fibroblastları ve osteoblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır.

5 Proloterapi Konnektif dokunun non-surgical tedavi yöntemidir. Kas iskelet sisteminin konservatif tedavi ve istirahatle iyileşmeyen yaralanmalarında oldukça başarılı bir tedavidir yöntemidir.

6 Proloterapi Regenerative enjeksiyon tedavisi
Proliferative enjeksiyon tedavisi Nonsurgical ligament rekonstruksiyonu

7 PROLOTERAPİ Enjeksiyonlar :Bağ dokusu zayıflığı ve inkomplet yırtıklarda, ağrının geçmesine yardımcı olur ve fonksiyonel düzelme sağlar.

8 Proloterapi Proloterapinin dayanak teorisi:
Ligament ve tendonlardaki gerginlik ve basınca duyarlı reseptörlerin aktivasyonuna bağlı olarak açığa çıkan ağrının rahatlatılmasıdır. Bel ve sırt ağrısının bu ligamentöz laksiteden kaynaklandığı kabul edilmektedir.

9 Hedef Dokular Konnektif Dokular Ligament Tendon Fasiya Kapsul Enthesis

10 Vücut bütünlüğünü sağlayan dokudur!
Konnektif Dokular Vücut bütünlüğünü sağlayan dokudur!

11 Proloterapi Vücut konnektif doku unitelerinin entegrasyonundan başka bir şey değildir. Struktur ve fonksiyon birbiriyle ilişkilidir. Gerilim bütünlüğü strukturel yapıların entegrasyonuna bağlıdır. Through the connective tissues, the body is an integregated unit

12 Tensegrity (Gerilim bütünlüğü)
Gerilim ve kompresyon Eşit dağılan kuvvetler The concept of tensegrity was developed by Buckminster Fuller. Tensegrity appears to operated from a cellular to a macro level in biology. It explains our ability to move in three dimentional space. Lever arms do not explain our ability to move and lift objects.

13 Eşit dağılan kuvvetler ve Gerilim bütünlüğü (Tensegrity)

14 Tensegrity (Gerilim bütünlüğü)

15 İnsan vücudundaki gerilim bütünlüğü
206 kemiği bir arada tutan ligamentler ve tendonların çekim ve stabilizasyonudur. Hücreler, bağlı proteinler ve diğer moleküllerin stabilizasyonu bu gerilim bütünlüğü ile sağlanmaktadır.

16

17

18 Proloterapi Ligamentler
Kollajenin, konnektif dokudaki yüksek oranı dikkate değerdir. Ligamentler kemiklerimizi birbirine bağlar Kemik fonksiyon ve hareketlerini yönetirler

19 Example of tensegrity sculpture with one point connected to the earth, steel tubes which are the compression components and cables, which are the tension components. Changing the tension on one cable alters the shape (function) throughout the system. Other tensegrity structures with which we are familiar include the bicycle wheel, the geodosic dome, the suspension bridge, and all biological organisms.

20 Konnektif Doku

21 İyileşme aşamaları 4 fazdır KANAMA, INFLAMASYON, PROLIFERASYON
REMODELLING.

22 İYİLEŞME AŞAMALARI KANAMA

23 KANAMA FAZI KISA SÜRER DOKU VE TRAVMANIN DURUMUNA BAĞLIDIR
BİRKAÇ SAAT SÜREBİLİR

24 İYİLEŞME AŞAMALARI INFLAMASYON,

25 İnflamatuar faz Doku tamirinin olduğu asıl fazdır
Hızlı başlar (birkaç saat) Gittikçe artar ve hızlanır Maksimal reaksiyon (2-3 gün)

26 İnflamasyon gereklidir
İyileşme için İnflamasyon GEREKLİDİR. İnflamasyonu önlemek iyileşmeyi önlemek veya geciktirmektir. NSAID veya Steroid iyileştirmez. İYİLEŞMEYİ ENGELLER veya GECİKTİRİR. DOKU TAMİRİ, KAYNAMA, REJENERASYON NSAID lar ve STEROİDLER ce sekteye uğratılır.

27 NSAID ve İYİLEŞME SÜRECİ
Almekinders L.C. “Anti- İnflammatory treatment of muscular injuries in sports” Sports Medicine 1993; 15: Elder C et al, “A Cox-2 inhibitor impairs ligament healing in the rat”47. Annual meeting, Orthopedic Research Society, February , San Francisco, California, and The American journal of sports Medicine. 2001; 29(6)

28 NSAID ve KEMİK KAYNAMASI SÜRECİ
Glassman,D.S, et al: “The effect of postoperative nonsteroidal anti-inflamatory drug administration on spinal fusion”Spine 1998:23(7) Giannoudis PV: et al, “Nonunion of the Femoral diaphysis: The influence of reaming and nonsteroidal anti-inflamatory drugs Journal of bone and joint (BR) March (2) :308 ”

29 NSAID:Kaynama gecikmesine neden olur
Simon A M. Et al: “Cyclo-Oxygenase 2 function is essential for bone fracture healing” Journal of Bone and Mineral Research 2002;17(6) 963

30 Proloterapi

31 İYİLEŞME AŞAMALARI PROLIFERASYON

32 Proliferasyon fazı Tamir unsurları(Kollajen) Hızlı başlar (24-48 saat)
Artarak, devam eder pik yaptığı zaman 2-3 haftadır.

33 Proloterapi

34 İYİLEŞME AŞAMALARI REMODELLING.

35 Remodeling fazı Fonksiyonel doku oluşumunun organizasyon aşamasıdır
Proliferasyon fazının pik yaptığı zamanda başlar.

36 Proloterapi

37 İyileşmenin gecikmesi
İki sebeptendir. Genel: Yaş, Protein defisiti, Düşük C-Vitamin seviyesi, Steroidler & NSAID‘ ler (inhibitor etki), ısı (daha soğuk olduğunda etki azalır) Lokal: Kanlanmanın azalması/ iskemi, devamlı inflamasyon , kurumus yara , aşırı hareket (tekrar başlayan inflamasyon)

38 Proloterapi uygulanan durumlar
Burkulma Spazm Entesopathi Ligamentozis Patolojik Ligament Laksiti

39 Endikasyon Burkulma ve gerginliğe bağlı kronik ağrı
Spinal bölgede kronik postural sorunlar Spor yaralanmaları Somatik rekurrent disfonksiyon ağrıları Kosta dislokasyonlarının neden olduğu tekrarlayan ağrı OA, spondilosiz, spondilolistesis Neck, wrist- 4. 2o to ligamnet laxity

40 Pt den kim faydalanır?

41 Proloterapi Musculo-Skeletal Başağrısı ? Boyunda burkulma?
Dirsek Tendinosizi? Karpal Tunnel?

42 Kontrendikasyonları Proliferant madde ve anestetiklere karşı alerji
Redukte edilemeyen akut sublux ve dislocation Akut Artritis Akut gut ve RA Neoplastik lezyonlar Kumadin kullananlar Also addicts and failure to respond

43 Musculoskeletal Yaralanmalar için uygulanan tedaviler
İSTİRAHAT BUZ IMMOBILIZASYON NSAID Steroid FİZİK TEDAVİ Manipulasyon Proloterapi Cerrahi

44 Proloterapi Proloterapide, yumuşak dokuya enjekte edilen proliferant madde, yaralanma sahasında inflamatuar bir reaksiyon oluşturur. İkinci basamakta oluşan, proliferasyon ve remodeling in sonucu olarak yeni damar ve doku oluşur ki bu sonuç PT nin asıl etkisidir.

45 Proloterapi, mekanizma
Hücre ve matriksin arasındaki bağlantı kesintisi hücrelerde zedelenmeye neden olur. Hücresel ve extraselüler uyarı intraselüler growth faktörlerin salınımını arttırır. 1.The mechnaical transection of cells and matrix induced by the needle causes cellular damage, stimulating an inflammatory cascade 2.Compression of cells by extracellular volume of the injected solutions stimulates intracellular growth factors

46 Proliferantlar Hipertonik Solisyonlar: Dextroz ve Gliserin
Sodium Morrhuate P2G: Dextros, fenol and gliserin Kondroitin ve glukozamine Pumice suspension

47 Proloterapi Şişme Ciddi ağrı ve sertlik Baş ağrısı Allerjik reaksiyon
Yan etkiler( birkaç günden 2 haftaya kadar sürebilir) Şişme Ciddi ağrı ve sertlik Baş ağrısı Allerjik reaksiyon

48 Ciddi komplikasyonlar rapor edildi:
Proloterapi Ciddi komplikasyonlar rapor edildi: Spinal sıvı sızıntısı Kalıcı sinir hasarı ve paralizi Pnemotoraks

49 Günlük yaşam aktiviteleri?
Sırt ve bel ağrısı

50 Proloterapi Kimin sırt yarası daha önemli ve ciddi?

51 Prolotherapy …ya da bunun mu?

52 Proloterapi Öneriler Uygun yaklaşımı planla Uygun hastayı seç
Proloterapist becerisi Uygun proliferatif solisyonu seç

53 Proloterapi “…Bu tedavi (proloterapi) sınırlı görünse de, destrüktif prosedürler den kaçınmak için uygun bir tedavidir. Vert Mooney, M.D. “Prolotherapy at the fringe of medical Care, or is it at the frontier?” Spine, 20033(4):p

54 Proloterapi Proloterapi in 2007

55 Honduras Prolotherapy Mission

56 Philippine Prolotherapy Project (P3)
Our Goal: Provide Prolotherapy to our Fellow Filipinos Introduce Prolotherapy to Filipino Physicians Make the Philippines the Prolotherapy Training Center of Southeast Asia

57 Prolotherapy “I have been a patient who has benefited from Prolotherapy. Having been so remarkably relieved of my chronic disabling pain, I began to use it on some of my patients – “ C. Everett Koop, M.D. Former Surgeon General of the United States

58 Dikkatiniz ve ilginize teşekkürler.
Proloterapi Dikkatiniz ve ilginize teşekkürler.


"PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları