Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı 1."— Sunum transkripti:

1 PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı 1

2 Proloterapi Proloterapi iyileşmeyi uyaran bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon ve eklemlere çeşitli irritan maddeler enjekte edilir. 2

3 Proloterapi Prolo: Kısaca Proliferasyon Zayıflamış, eski işlevini kaybetmiş eklemleri, kıkırdakları, ligamentleri ve tendonları güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için proliferan solüsyonların enjeksiyonudur. 3

4 Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi, fibroblastları ve osteoblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır. 4

5 Proloterapi Konnektif dokunun non-surgical tedavi yöntemidir. Kas iskelet sisteminin konservatif tedavi ve istirahatle iyileşmeyen yaralanmalarında oldukça başarılı bir tedavidir yöntemidir. 5

6 Proloterapi Regenerative enjeksiyon tedavisi Proliferative enjeksiyon tedavisi Nonsurgical ligament rekonstruksiyonu 6

7 PROLOTERAPİ Enjeksiyonlar :Bağ dokusu zayıflığı ve inkomplet yırtıklarda, ağrının geçmesine yardımcı olur ve fonksiyonel düzelme sağlar. 7

8 Proloterapi Proloterapinin dayanak teorisi: Ligament ve tendonlardaki gerginlik ve basınca duyarlı reseptörlerin aktivasyonuna bağlı olarak açığa çıkan ağrının rahatlatılmasıdır. Bel ve sırt ağrısının bu ligamentöz laksiteden kaynaklandığı kabul edilmektedir. 8

9 Hedef Dokular Konnektif Dokular Ligament Tendon Fasiya Kapsul Enthesis 9

10 Konnektif Dokular Vücut bütünlüğünü sağlayan dokudur! 10

11 Proloterapi Vücut konnektif doku unitelerinin entegrasyonundan başka bir şey değildir. Struktur ve fonksiyon birbiriyle ilişkilidir. Gerilim bütünlüğü strukturel yapıların entegrasyonuna bağlıdır. 11

12 Tensegrity (Gerilim bütünlüğü) Gerilim ve kompresyon Eşit dağılan kuvvetler 12

13 Eşit dağılan kuvvetler ve Gerilim bütünlüğü (Tensegrity) 13

14 Tensegrity (Gerilim bütünlüğü) 14

15 İnsan vücudundaki gerilim bütünlüğü 206 kemiği bir arada tutan ligamentler ve tendonların çekim ve stabilizasyonudur. Hücreler, bağlı proteinler ve diğer moleküllerin stabilizasyonu bu gerilim bütünlüğü ile sağlanmaktadır. 15

16 16

17 17

18 Proloterapi Ligamentler  Kollajenin, konnektif dokudaki yüksek oranı dikkate değerdir.  Ligamentler kemiklerimizi birbirine bağlar  Kemik fonksiyon ve hareketlerini yönetirler 18

19 19

20 Konnektif Doku 20

21 İyileşme aşamaları 4 fazdır  KANAMA,  INFLAMASYON,  PROLIFERASYON  REMODELLING. 21

22 İYİLEŞME AŞAMALARI  KANAMA 22

23 KANAMA FAZI KISA SÜRER DOKU VE TRAVMANIN DURUMUNA BAĞLIDIR BİRKAÇ SAAT SÜREBİLİR 23

24 İYİLEŞME AŞAMALARI  INFLAMASYON, 24

25 İnflamatuar faz Doku tamirinin olduğu asıl fazdır Hızlı başlar (birkaç saat) Gittikçe artar ve hızlanır Maksimal reaksiyon (2-3 gün) 25

26 İnflamasyon gereklidir İyileşme için İnflamasyon GEREKLİDİR. İnflamasyonu önlemek iyileşmeyi önlemek veya geciktirmektir. NSAID veya Steroid iyileştirmez. İYİLEŞMEYİ ENGELLER veya GECİKTİRİR. DOKU TAMİRİ, KAYNAMA, REJENERASYON NSAID lar ve STEROİDLER ce sekteye uğratılır. 26

27 NSAID ve İYİLEŞME SÜRECİ Almekinders L.C. “Anti- İnflammatory treatment of muscular injuries in sports” Sports Medicine 1993; 15: 139-145 Elder C et al, “A Cox-2 inhibitor impairs ligament healing in the rat”47. Annual meeting, Orthopedic Research Society, February 25-28 2001, San Francisco, California, and The American journal of sports Medicine. 2001; 29(6) 801-802 27

28 NSAID ve KEMİK KAYNAMASI SÜRECİ Glassman,D.S, et al: “The effect of postoperative nonsteroidal anti-inflamatory drug administration on spinal fusion”Spine 1998:23(7) 834-838 Giannoudis PV: et al, “Nonunion of the Femoral diaphysis: The influence of reaming and nonsteroidal anti-inflamatory drugs Journal of bone and joint (BR) March 2001 83(2) :308 ” 28

29 NSAID:Kaynama gecikmesine neden olur Simon A M. Et al: “Cyclo-Oxygenase 2 function is essential for bone fracture healing” Journal of Bone and Mineral Research 2002;17(6) 963 29

30 Proloterapi 30

31 İYİLEŞME AŞAMALARI  PROLIFERASYON 31

32 Proliferasyon fazı Tamir unsurları(Kollajen) Hızlı başlar (24-48 saat) Artarak, devam eder pik yaptığı zaman 2-3 haftadır. 32

33 Proloterapi 33

34 İYİLEŞME AŞAMALARI  REMODELLING. 34

35 Remodeling fazı Fonksiyonel doku oluşumunun organizasyon aşamasıdır Proliferasyon fazının pik yaptığı zamanda başlar. 35

36 Proloterapi 36

37 İyileşmenin gecikmesi İki sebeptendir. Genel: Yaş, Protein defisiti, Düşük C-Vitamin seviyesi, Steroidler & NSAID‘ ler (inhibitor etki), ısı (daha soğuk olduğunda etki azalır) Lokal: Kanlanmanın azalması/ iskemi, devamlı inflamasyon, kurumus yara, aşırı hareket (tekrar başlayan inflamasyon) 37

38 Proloterapi uygulanan durumlar Burkulma Spazm Entesopathi Ligamentozis Patolojik Ligament Laksiti 38

39 Endikasyon Burkulma ve gerginliğe bağlı kronik ağrı Spinal bölgede kronik postural sorunlar Spor yaralanmaları Somatik rekurrent disfonksiyon ağrıları Kosta dislokasyonlarının neden olduğu tekrarlayan ağrı OA, spondilosiz, spondilolistesis 39

40 Pt den kim faydalanır? 40

41 Proloterapi Musculo-Skeletal Başağrısı ? Boyunda burkulma? Dirsek Tendinosizi? Karpal Tunnel? 41

42 Kontrendikasyonları Proliferant madde ve anestetiklere karşı alerji Redukte edilemeyen akut sublux ve dislocation Akut Artritis Akut gut ve RA Neoplastik lezyonlar Kumadin kullananlar 42

43 Musculoskeletal Yaralanmalar için uygulanan tedaviler  İSTİRAHAT  BUZ  IMMOBILIZASYON  NSAID  Steroid  FİZİK TEDAVİ  Manipulasyon  Proloterapi  Cerrahi 43

44 Proloterapi Proloterapide, yumuşak dokuya enjekte edilen proliferant madde, yaralanma sahasında inflamatuar bir reaksiyon oluşturur. İkinci basamakta oluşan, proliferasyon ve remodeling in sonucu olarak yeni damar ve doku oluşur ki bu sonuç PT nin asıl etkisidir. 44

45 Proloterapi, mekanizma Hücre ve matriksin arasındaki bağlantı kesintisi hücrelerde zedelenmeye neden olur. Hücresel ve extraselüler uyarı intraselüler growth faktörlerin salınımını arttırır. 45

46 Proliferantlar Hipertonik Solisyonlar: Dextroz ve Gliserin Sodium Morrhuate P2G: Dextros, fenol and gliserin Kondroitin ve glukozamine 46

47 Proloterapi Yan etkiler( birkaç günden 2 haftaya kadar sürebilir) Şişme Ciddi ağrı ve sertlik Baş ağrısı Allerjik reaksiyon 47

48 Proloterapi Ciddi komplikasyonlar rapor edildi: Spinal sıvı sızıntısı Kalıcı sinir hasarı ve paralizi Pnemotoraks 48

49 Günlük yaşam aktiviteleri? Sırt ve bel ağrısı 49

50 Proloterapi Kimin sırt yarası daha önemli ve ciddi? 50

51 Prolotherapy …ya da bunun mu? 51

52 Proloterapi Öneriler  Uygun yaklaşımı planla  Uygun hastayı seç  Proloterapist becerisi  Uygun proliferatif solisyonu seç 52

53 Proloterapi “…Bu tedavi (proloterapi) sınırlı görünse de, destrüktif prosedürler den kaçınmak için uygun bir tedavidir. Vert Mooney, M.D. “Prolotherapy at the fringe of medical Care, or is it at the frontier?” Spine, 20033(4):p.253-4. 53

54 Proloterapi Proloterapi in 2007 54

55 Honduras Prolotherapy Mission 55

56 Philippine Prolotherapy Project (P 3 ) 56 Our Goal:  Provide Prolotherapy to our Fellow Filipinos  Introduce Prolotherapy to Filipino Physicians  Make the Philippines the Prolotherapy Training Center of Southeast Asia

57 Prolotherapy “I have been a patient who has benefited from Prolotherapy. Having been so remarkably relieved of my chronic disabling pain, I began to use it on some of my patients – “ C. Everett Koop, M.D. Former Surgeon General of the United States 57

58 Proloterapi Dikkatiniz ve ilginize teşekkürler.


"PROLOTERAPi Dr. A. Mustafa ADA GATA Spor Hekimliği AD Bşk. lığı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları