Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ"— Sunum transkripti:

1 ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ-22.03.2016
VAKA SUNUMU ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ

2 hİKAYE 63 yaşındaki erkek hasta,
Dört gün önce başlayan asemptomatik döküntü ile başvurdu. Bir gün önce sağ karın bölgesinde bulunan bir apse nedeniyle tedavi gördü. Apse insizyon ve drenaj ile tedavi edildi ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonu öyküsü olduğu için trimetoprim / sülfametoksazol reçete edildi.

3 FİZİK MUAYENE Gövde ve ekstremitelerde, birden çok büyük, eritemli, keskin sınırlı yuvarlak plaklar mevcut. Bazılarının merkezinde gergin büller mevcut. Hiçbir mukozal tutulum yoktu.

4

5

6 Hastanın öykü ve fizik muayenesine göre, aşağıdaki tanılardan hangisini öncelikli olarak düşünürsünüz? A. Büllöz impetigo. B. Büllöz pemfigoid. C. Eritema multiforme. D. Pemfigus vulgaris.

7 Hastanın öykü ve fizik muayenesine göre, aşağıdaki tanılardan hangisini öncelikli olarak düşünürsünüz? A. Büllöz impetigo B. Büllöz pemfigoid C. Eritema multiforme D. Pemfigus vulgaris

8 ERİTEMA MULTİFORME Eritema multiforme kendi kendini sınırlayan bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu en yaygın olarak öncül herpes simplex virüsü enfeksiyonuna yanıt olarak ortaya çıkar. Fakat aynı zamanda sülfonamidler, barbituratlar, penisilinler, fenitoin gibi bazı ilaçlar tarafından tetiklenebilir. Erythema multiform majus Stevens-Johnson sendromu olarak bilinen durumun daha ağır şeklidir. Eritema multiforme tanısı klinik olarak konulur. Lezyonlar hedef görünüme sahip ve genellikle ekstremitelerin distalinden başlayarak proksimale doğru yayılır. Bazen lezyonun merkezinde vezikül yahut bül ortaya çıkabilir.

9 ERİTEMA MULTİFORME Eritema multiforme genellikle minimal semptomlara neden olur ve tedavisiz birkaç haftada ortadan kaybolur. Sebep olabilecek şüpheli ilaçlar en kısa sürede kesilmelidir. Oral antihistaminikler veya topikal steroidler kaşıntı için kullanılabilir. Ciddi seyirli vakalarda oral kortikosteroid yararlı olabilir; ancak bu tartışmalı bir konudur. Tekrarlayan olgularda antiviral ajanlar ya da immunsupresif ilaçlar kullanılabilir.

10 Büllöz İmpetİgo Büllöz impetigo toksin üreten Staphylococcus suşlarının neden olduğu en sık bebeklerde ve çocuklarda görülen bir durumdur. Veziküller hızla büyüyerek berrak veya bulanık sıvı içeren bülleri oluşturur. Lezyon geride yakalık tarzında nemli bir kabuk ve eritematöz bir taban bırakarak genişleyerek ruptüre olabilir. Tanı genellikle klinik olarak konulur ancak lezyon sıvısından kültür gerekebilir.

11 Büllöz pemfigoid Büllöz pemfigoid eritematöz, ürtikeryal veya noninflamatuar tabanda gergin büller ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Bül genellikle kaşıntılıdır prodromal evre öncesinde haftarca süren ekzematöz, papüler veya ürtiker deri lezyonları ile birlikte seyredebilir. Tanı lezyon ve lezyon çevresindeki dokulardan biyopsisi alınarak konulur, standart histoloji ve direkt immünfloresan teknikleri ile mikroskopik değerlendirme yapılır.

12 Pemfigus vulgaris Pemfigus vulgaris cilt üzerinde ve mukozal yüzeylerde ağrılı erozyonlar bırakan, kolayca ruptüre olabilen, yumuşak kabarcıklar ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Tanı lezyon ve lezyon çevresindeki doku biyopsisi ile yapılır.

13 hastalIK ÖZELLİKLERİ BÜLLOZ İMPETİGO
Berrak ya da bulanık bir sıvı içeren bül, En sık bebeklerde ve çocuklarda Hızlı başlangıçlı; Rüptüre lezyonlar nemli bir kabuk ve eritematöz taban bırakabilir. BÜLLOZ PEMFİGOİD Eritem, ürtiker, veya noninflamatuar taban üzerinde gergin bül, Yaygın kaşıntı Prodromal faz öncesinde ekzematöz, papüler veya ürtiker deri lezyonları olabilir. ERİTAMA MULTİFORME Genellikle bir enfeksiyon veya ilaç kullanım sonrası gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonu; Yaygın olarak distal ekstremitelerde başlayıp proksimale ilerleyen hedef benzeri lezyonlar ile seyreden asemptomatik döküntü PEMFİGUS VULGARİS Deri veya mukozal yüzeylerde yumuşak kabarcıklar ile karakterize otoimmün bir hastalık Lezyonlar ağrılı erozyonlar bırakarak kolayca ruptüre olabilir.

14 kaynaklar AAFP photo-quiz Scott cordts, MD, and Jennıfer Sıtzman, MSN, NP-C, Deaconess Family Medicine Residency, Evansville, Indiana Am Fam Physician Feb 15;91(4):

15


"ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları