Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fat embolism in pediatric patients: An autopsy evaluation of incidence and Etiology Journal of Critical Care 30 - 2015 Evert A. Eriksson, MD, FACS, FCCP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fat embolism in pediatric patients: An autopsy evaluation of incidence and Etiology Journal of Critical Care 30 - 2015 Evert A. Eriksson, MD, FACS, FCCP."— Sunum transkripti:

1 Fat embolism in pediatric patients: An autopsy evaluation of incidence and Etiology Journal of Critical Care 30 - 2015 Evert A. Eriksson, MD, FACS, FCCP a,, Joshua Rickey, MD a, Stuart M. Leon, MD, FACS a, Christian T. Minshall, MD, PhD, FACS b, Samir M. Fakhry, MD, FACS a, Cynthia A. Schandl, MD, PhD

2 Pediatrik hasta grubunda yapılan otopsilerde; travmatik ve nontravmatik olgularda: – Pulmoner yağ embolisi – Serebral yağ embolisi – Renal yağ embolisi Etiyolojisi,insidansı, predispozan faktörleri..

3 *FA cerrahi ve travma hastalarında ciddi ve ölümcül olabilir. *İlk olarak Zinker tarafından 1862de tanımlanmıştır. *FES 1970de Gurd tarafından major ve minör kriterleri belirlenerek tanımlanmıştır: Major kriterler Hipoksi Değişken bilinç Peteşi Minör kriterler Taşikardi Ateş Anemi trombositopeni

4 FES uzun kemik kırıklarında insidansı %0.9-2.2 Künt travma sonrasında ise %47-100e kadar artmaktadır. Travmatik FE çocuklarda nadiren gözlenmektedir. Pediatrik pulmenor ve serebral FE hakkında çok az yayın vardır

5 FE klasik olarak uzun kemik kırığı ve cerrahi prosedürle ilişkilidir ancak patofizyolojisiyle ilgili pek çok teori mevcuttur: İlk teoriye göre..kırık doku ya da yumuşak dokudan serbestlenen mekanik embolinin venöz sistem yoluyla akciğere taşınması sonucu gerçekleşir..

6 İkinci teoriye göre..FES, LPL gibi inflamatuvar reaktantları kapsayan biyokimyasal bir süreçtir. Bu süreçte plazmada yağ taşınma mekanizması değişerek yağlı asitlerinin salınmasına neden olur.. Yağ damlacıklarının agregasyonundaki bu değişiklikler sistemik mikrovasküler sekestrasyonlara neden olur. 3. ve daha az yaygın teoriye göre ise..kemik iliği veya yağ dokudan serbestlenen yağın hemoraji veya kompresyon nedeniyle ( ekstravasküler basınç artışıyla) venüllere girişe zorlanmasıdır..

7 Materyal ve Metod Retrospektif olarak Güney Carolina tıp fak. 2008 ve 2012 yılları arasında otopsi yapılmış olan 10 yaş altı pediatrik hasta verileri toplanmış. Ölüm nedeni açıklanamayan hastalar, doğum ve ölümü hastanede aynı yatış sürecinde olan hastalar, genetik ve kardiyak anomalisi olan hastalar çalışma dışı bırakılmış. Otopsi raporları ile hastalar yaş, boy, kilo, cinsiyet, yaralanmalar, resüsitasyon uygulanıp uygulanmadığı yönünde değerlendirilmiş.

8 Çalışmanın Sonuçları 4 yıl boyunca ex olan 67 hasta çalışmaya alınmış; PFE, KFE, CFE açısından değerlendirilmiş: – Ortalama yaş: 2 – Ortalama BKI: 18kg/m2 – % 55’i erkek, %45’i kız – Pulmoner yağ embolisi (PFE) % 30 – Serebral yağ embolisi (CFE) % 15 – Renal yağ embolisi (KFE) % 3 saptanmış.

9 Çalışmanın Sonuçları Pulmoner yağ embolisi insidansi ölüm nedeni ile anlamlı bulunmamış. ( %33 travma, %36 boğulma, %14 yanık, %28 medikal nedenler ) PFE’lerin yarısı ve CFE’lerin 57% resüsitasyon başlangıcından sonra en az 1 saat yaşayan hastalarda meydana geldiği saptanmış. PFE hastalarda diğerlerine göre daha yüksek yaş, boy, kilo ve BKI saptanmış.

10 Travmatik hasarlı kişilerde PFE ağırlık ve BMI ile ilişkili bulunmuş. Travmadan 1 saat sonra 3 hasta PFE nedeniyle ölmüş ve bunlarda spesifik kırık saptanmamış. Medikal nedenlerle ölümler arasında: Astım, bakteriyel enfeksiyon, viral enfeksiyon, santral sinir sistemi inmesi ve kardiyak inme saptanmış. Boğulma sonrası PFE %36 ve yanık sonrası PFE %14 olarak saptanmış.

11 Pulmoner arterdeki geniş yağ embolisi

12 Akciğer kapillerlerindeki yağ embolisi

13 Çalışmanın Sonuçları CFE, PFEden daha az gözlenmiş.. Ölüm nedenleri arsında CFE bakımından anlamlı farklılık saptanmamış. CFE hiçbir hastada yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, BMİ ile ilişkili olarak saptanmamış.

14 Çalışmadaki grupta medikal ve travmatik nedenlere bağlı ölümlerde erişkinlere göre daha düşük oran saptanmış. Travmatik hasar sonucunda %33 çocukta PFE gözlenmiş; bu oran da erişkin otopsilerindeki %83 orandan oldukça düşük olduğu belirtilmiş. Çalışmada travmatik hasar sonucu ortaya çıkan yağın kaynağı subkutan doku ve yağasiti kaynaklı olabileceği söylenmiş.

15 PFEli hastaların özellikleri:

16 Sonuç Pulmoner yağ embolisi, CFE, ve KFE pediatrik travma ve medikal kaynaklı ölümlerde yaygındır Beden kitle indeksi PFE gelişimindeki ilişkiden bağımsızdır Dolaşımda nükleer elamanların olmadan yağ embolisin varlığı,FE’nin intramedüller yağ kaynaklı olmadığını göstermektedir

17 Teşekkürler..


"Fat embolism in pediatric patients: An autopsy evaluation of incidence and Etiology Journal of Critical Care 30 - 2015 Evert A. Eriksson, MD, FACS, FCCP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları