Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Melanositik nevusların dijital dermoskopi ile sekansiyel kayıt altında izlenmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Melanositik nevusların dijital dermoskopi ile sekansiyel kayıt altında izlenmesidir."— Sunum transkripti:

1

2  Melanositik nevusların dijital dermoskopi ile sekansiyel kayıt altında izlenmesidir

3  Tek bir melanositik nevusun izlenmesi MM saptanması açısından yararlı değil  Her vizitte mutlaka tüm vücut gözden geçirilmelidir  Gereksiz eksizyonlardan kaçınmanın temel unsuru klinisyenin MN’da tipe göre görülebilecek değişiklikler ve bunların olasılığı konusunda deneyim sahibi olmasıdır  Dermoskopik izlemde en önemli sorun hasta uyumudur  Maliyet ve zaman kaybı gözönüne alınmalıdır

4

5

6

7 Aktinik keratoz Displastik nevus Melanom dışı deri kanseri ve/veya Melanomlu hastalarda 6 ay arayla dermoskopik değerlendirme

8

9

10

11  Kesintili, düzensiz pigment ağı  Heterojen boşluklar  Düzensiz sınır  Heterojen renk  Gri-mavi peçe

12  Heterojen(renk ve yapılar)  Asimetrik(renk ve yapılar)  Düzensiz pigment ağı  Düzensiz sınır ve çevresel ani sonlanma  Yapısız alanlar

13 Kombine Nevus Multikomponent patern Işınsal uzantı Globül Mavi-beyaz peçe Mavi nevus+Bileşik nevus

14  Çok sayıda MN bulunan hastalarda yapılan dermoskopik izlem sonucu: in situ veya ince MM saptanma sıklığı %0.9 MN’da değişim saptanma sıklığı büyüme %4.5 şekil değişikliği %1.3 asimetrinin değişmesi %2 değişiklik görülmeme sıklığı %80 Fikrle T, Pizinger K,Szalos H et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012.

15  Şüpheli lezyonlar  Kararsız kalınan durumlar  Kongenital nevuslar  Özel yerleşim bölgelerindeki nevuslar  Çocuk yaş grubundaki değerlendirmeler

16  Edinsel melanositik nevuslar bir paternden diğerine geçiş gösterebilirler.

17  Dermoskopik izlem sırasında MN’da genel yapısal farklılaşmanın saptandığı en önemli dönem çocukluk dönemidir.  Özellikle 3-6 yaş: Farklılaşma sıklığı >%25  3 yaş-ergenlik dönemi: Farklılaşma sıklığı %18

18

19  Pediyatrik olgularda en sık gözlenen değişim pigment paterninde olmaktadır.  1 yıllık izlemde 2 nevusun birinde pigment paterni değişmektedir.  Yapısal değişiklikler: globüler retiküler globüler-retiküler retiküler

20

21  Nevus sayısı çocukluktan orta-erişkin yaşa kadar artış gösterir. Orta erişkin dönemden başlayarak nevus artışı azalır.

22

23

24

25  Kronik güneş hasarlı derideki melanositik lezyonlar “pseudomelanoma” histopatolojisine sahip olabilir:  Dermoepidermal bileşkedeki melanositler büyük nüveli ve atipik morfolojik özellikte olabilirler

26  Şiddetli güneş hasarlı bir deride oluşmuş melanositik lezyonlara potansiyel bir melanom gibi bakılmalıdır:  Bu durumlarda dermoskopik inceleme ve izlem önemlidir.  Bu zeminde “in situ” melanomlar dermoepidermal bileşkede soliter birimler halinde sıralanan melanositler ile karakterizedir. “Normal” melanositler de bu özelliği gösterdikleri için tanı zordur.

27  Yüksek riskli olgular:MM öyküsü bulunan ve/veya MN > 50

28

29  İzleme almayı öncelikle klinik olarak, ikinci etapta dermoskopik olarak atipik özelliklerin varlığına dayanmak suretiyle saptıyoruz

30

31

32

33

34  Güneşe maruziyetten hemen sonra değerlendirilen melanositik proliferasyonlar  Genital ve oral mukozadaki melanositik proliferasyonlar  Palmoplantar bölge  Meme başı  İnflamatuvar deri lezyonları üzerindeki melanositik proliferasyonlar  Kongenital nevuslardaki nodüler proliferasyonlar  Halo fenomeni veya belirgin inflamatuvar yanıt ile seyreden melanositik nevuslar  Rekürran nevuslar (tam olmayan eksizyon sonrası)

35

36  Tüm vücut fotoğraflaması ve dermoskopinin birlikte kullanılmasıdır.  “makroskopik ve mikroskopik değişikliklerin birlikte değerlendirilmesiyle başlangıç aşamasındaki melanomların saptanmasını kolaylaştırır”

37

38

39

40  Melanom riski yüksek olgularda tüm vücut fotoğraflaması yeni oluşan lezyonların saptanması açısından önemlidir. “bu olgularda saptanan melanomların %40’ını tüm vücut fotoğraflamasıyla kaydedilen lezyonlar oluşturmaktadır” Salerni G, Carrera C, Lovotto L et al. Am Acad Dermatol 2012; 67(5): 896-45

41 “çok sayıda displastik nevus ve ailede melanom veya pankreas kanseri bulunması ile karakterize penetransı tam olmayan otozomal dominant genodermatoz”  Melanom olgularının %8-12’sinin 1. veya 2. dereceden akrabalarından birinde melanom olduğu tahmin edilmektedir. “FAMMM olguları için dermoskopik izlem önemlidir”

42  İzlem aralıklarının 6-12 ay olması önerilmektedir.  İzlem tüm vücut muayenesini kapsamalıdır (saçlı deri, oral mukoza ve genital bölge)  Gereksiz eksizyonlar çok sık uygulanmaktadır  Olgulara kendilerini izlemenin önemi ve yöntemi öğretilmelidir.  Yıldız patlaması görüntüsü bu olgular için önemli bir bulgu. Onesti MG, Fallico N, Ciotti M et al. G Chir 2011;33(4): 132-35

43  Kuşkulu lezyonların optimum dermoskopik izlem aralığı 3 aydır.  Minimal değişim gösteren melanomlar uzun süreli izlem sonucunda saptanabilir.

44

45

46

47  Milia benzeri kistler  Pigmentasyonun uniform şekilde artması veya azalması

48  Cloudy and starry milia-like cysts: how well do they distinguish seborrheic keratoses from malignant melanomas? Stricklin SM et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25(10): 1222-24

49 Melanom Seb k

50  Üç ay içersinde değişmeyen lezyonların ilerki takiplerde de iyi huylu olma olasılığı %99.2  İlk 6 hafta içersinde görülen değişiklikte melanom saptanma oranı %31  6 hafta-3 ay arası takipte saptanan melanomlarla ilk 6 haftaya kadar saptanan melanomların Breslow kalınlığı arasında anlamlı fark yok

51

52

53

54

55  Kısa aralıklı izlemde (6 hafta-3 aya kadar) lentigo maligna tanısıyla eksize edilen lezyonlar için spesifisite %75, melanomlar için ise %93  Melanom kuşkulu atipik lezyonda 6. haftada saptanan dermoskopik değişikliğin spesifisitesi yüksek:%100  Üç aya kadar olan aralıklarla izlemde melanoma özgü değişiklik saptanmama oranı %57 (sonuçta melanom olduğu kanıtlanan durumlar) “ kısa aralıklı izlemde spesifisitenin düşük olmasının nedeni bu sürede masum lezyonların da değişim gösterebilmesidir”

56 “yüzdeki şüpheli pigmante lezyonlarda (lentigo maligna?)kısa aralıklarla izlemde spesifisite düşük olduğu için, 6-12 ay sonraki değişimin dikkate alınması uygun” Altamura D, Avramidis M, Menzies SW. Arch Dermatol 2008; 144(4): 502-6

57  Amelanotik veya kısmen pigmante lezyonlar, düzensiz atipik damarlanma gösteren lezyonlar eksize edilmelidir  Atipik mavi nevuslar kısa aralıklarla izlenmeli veya eksize edilmelidir  İzole, pigmante, atipik seboreik keratoz izlenmeli veya eksize edilmelidir (seb k benzeri melanom)  Erişkinlerde atipik dermoskopik ve/veya klinik bulgulara sahip akral lezyonlar kısa aralıklarla izlenmeli veya eksize edilmelidir

58

59

60

61 Outcomes of 52 patients with congenital melanocytic naevi treated with UltraPulse Carbon Dioxide and Frequency Doubled Q-Switched Nd-Yag laser JPRAS 2012;65: 1019-28

62 Çok sayıda, gruplaşan Nokta, Lineer, Virgül şeklinde vasküler yapılar

63 Merkezde belirgin damarlanma, çok alanda noktasal ve çizgisel düzensiz damarlanma Dallanan ve çizgisel düzensiz damar yapıları

64

65 “Dermoskopi ile deneyimli olmayanlar bile eksize edilen lezyonlardaki malin/benin oranlarını arttırabilmektedirler”  Asimetri ve renk çeşitliliğinin saptanması şüpheli lezyonu tanımak için yeterli olmaktadır.

66


" Melanositik nevusların dijital dermoskopi ile sekansiyel kayıt altında izlenmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları