Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ocak 2010. 2 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ABD Merkez Bankası (FED)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ocak 2010. 2 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ABD Merkez Bankası (FED)"— Sunum transkripti:

1 Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ocak 2010

2 2 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ABD Merkez Bankası (FED)

3 3 Avrupa’da Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB)

4 Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak:IMF 4

5 5 2009 Yılında GSYH’si En Çok Daralan Ülkeler (%)

6 6 2009 Yılı Büyüme Tahminlerine İlişkin Sapma (Puan) Kaynak: IMF

7 7 Büyüme Oranları 2008-2009 Değişimi (Puan)

8 8 Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (GDP, Milyar $) Kaynak: IMF

9 9 G-20 Ülkelerinde Büyüme Oranları (%, 2002) Kaynak: IMF

10 10 G-20 Ülkelerinde Büyüme Oranları (%, 2009) Kaynak: IMF

11 11 Reel Büyüme Oranları (%) Kaynak: IMF, TÜİK

12 12 Türkiye’nin Dünya Ekonomileri İçindeki Sırası (Büyüme Oranlarına Göre, 183 Ülke) Kaynak: IMF

13 13 GSYH Büyüklüğü Bakımından Türkiye’nin Avrupa’da Yeri Kaynak: IMF

14 14 GSYH Büyüklüğü Bakımından Türkiye’nin Dünyadaki Yeri Kaynak: IMF

15 15 GSYH Büyüklüğü Bakımından Türkiye’nin G-20 İçindeki Yeri Kaynak: IMF

16 16 Büyüme Oranının Büyüklüğü Bakımından Türkiye’nin G-20 İçindeki Yeri 3 Kaynak: IMF

17 17 Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi Sıralamasındaki Yeri Kaynak: Human Development Reports

18 18 Kaynak: IMF Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim)

19 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Yatırımlar (2001=100) Kaynak: OECD, 2009

20 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Özel Tüketim (2001=100) Kaynak: OECD, 2009

21 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İhracat (2001=100) Kaynak: OECD, 2009

22 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İthalat (2001=100) Kaynak: OECD, 2009

23 23 OECD Ülkelerinde Kişi Başına Elektrik Tüketimi (2007, Kwh) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

24 24 OECD Ülkelerinde Hanehalkı Doğalgaz Fiyatları (2008,GCV, $) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic 2009

25 25 OECD Ülkelerinde Sanayide Kullanılan Doğalgaz Fiyatları (2008,GCV, $) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

26 26 OECD Ülkelerinde Sanayide Kullanılan Elektrik Fiyatları (2008,Kwh, $) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

27 27 OECD Ülkelerinde Hanehalkı Elektrik Fiyatları (2008,Kwh, $) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

28 28 OECD Ülkelerinde Elektrik Tüketimi (2007, Twh) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

29 29 OECD Ülkelerinde Elektrik Üretimi (2007, Mtoe) Kaynak: IEA Key World Energy Statistic

30 30 Tüketici Fiyatları Enflasyonu Kaynak: IMF

31 31 Çekirdek Enflasyon Kaynak: IMF

32 İMKB-100 Endeksi (01.01.2003-19.01.2010) Kaynak: Reuters

33 Döviz Kuru (TL/Dolar) Kaynak:TCMB

34 34 Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde TÜFE (%) Kaynak: OECD

35 35 Çıktı Açığı Kaynak: IMF

36 36 Türkiye’de Çıktı Açığı (%) Kaynak: TCMB

37 37 Emtia Fiyat Endeksi (Ocak 2003=100) Kaynak: IMF

38 38 Emtia Fiyatları (Yıllık % Değişim) Kaynak:IMF

39 39 İşsizlik Oranları (%) Kaynak: IMF, OECD, EIU

40 40 İstihdama Katılım Oranları (%, 2008) Kaynak: OECD Employment Outlook 2009

41 41 Kaynak: BM Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili

42 42 Kaynak: BM Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili (2050 Tahminleri)

43 43 Yoksulluk Görünümü (Günlük 1,25 Doların Altında Geliri Olanlar, 2008, %) Kaynak: Dünya Bankası, TÜİK Türkiye (%) 20022008 ≤ 1 $ 0,2 0,2 0,0 0,0 ≤ 2,15 $ 3,0 3,0 0,5 0,5 ≤ 4,3 $ 30,3 6,8 6,8

44 44 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (%, 2008-2009) Kaynak: IMF

45 45 Kaynak: Eurostat, IMF, EC Borç Stoku / GSYH (%)

46 46 Gelişmekte Olan Ülkelere Net Finansal Akım (Milyar Dolar) Kaynak: IMF

47 47 Oynaklık Endeksi VIX Kaynak: Reuters

48 48 Küresel Risk İştahı Endeksi Kaynak: TCMB

49 49 3 Ay Vadeli LIBOR Faiz Oranı ile 3 Ay Vadeli ABD Hazine Bonosu Getirisi Arasındaki Fark (TED Spread) (2 Ocak 2007 – 10 Kasım 2009, baz puan) Kaynak: TCMB

50 50 Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve Öncü Göstergeler (Ocak 2004 – Eylül 2009) Kaynak: TCMB

51 51 Baltık Kuru Yük Taşımacılık Endeksi (Ocak 2002– Ocak 2010) Kaynak: Reuters

52 52 Türkiye’de GSYH Büyüme Oranları (%, Yıllar İtibarıyla) 52 Kaynak: TÜİK

53 Dönemler İtibariyle Ortalama Büyüme Oranları (Yüzde) Kaynak:TUİK 4

54 Kişi Başına Düşen GSYH ($) Kaynak:TUİK, DPT

55 Dünya GSYH’si İçindeki Payı (Satınalma Gücü Paritesine Göre, %) 55 Kaynak: IMF

56 AB Ülkeleri ve Türkiye Reel GSYH (2001=100) Karşılaştırması Kaynak: OECD, 2009

57 57 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) 57

58 58 Merkezi Yönetim Faiz Giderleri/GSYH (%) 58

59 59 Faiz Giderlerinin Vergi Gelirlerine Oranı (%) 59

60 60 Merkezi Yönetim Faiz Dışı Giderleri/GSYH (%) 60

61 61 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri/Faiz Dışı Giderler (%) 61

62 62 Sermaye Giderleri+Sermaye Transferleri/GSYH(%) 62

63 63 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSYH (%) 63 Kaynak: DPT

64 64 AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) 64 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

65 65 Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH’nin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İçindeki Yeri (2002-2008) Kaynak: Eurostat

66 Kamu Kesimi Net Borç Stoku/GSYH (%) 66 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

67 67 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980 – 2010) 67 Kaynak: TÜİK, TCMB

68 68 Harcamalar Yönünden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkılar (Puan) Kaynak: TÜİK

69 69 Özel Sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

70 70 Kamu Sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

71 71 Net İhracatın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

72 72 Stok Değişiminin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katkısı (Puan) Kaynak: TÜİK

73 73 Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırım=100) Kaynak: DPT

74 74 Sabit Sermaye Yatırımları/GSYH (%) Kaynak: DPT

75 Büyüme Göstergelerinde Bir Önceki Yıla Göre Değişim Kaynak: TÜİK, Cnbc-e, TİM

76 Firmaların Toplam Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı ve Faiz Ödeme Gücü (%) 76 Kaynak:TCMB

77 77 Özel Sektör Döviz Pozisyonu (Milyar Dolar) 77 Kaynak: TCMB

78 78 Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

79 79 İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

80 80 Sanayi Ciro Endeksi (2005=100) Kaynak: TÜİK

81 81 İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranları (%) Kaynak: TÜİK

82 82 Güven Endekslerindeki Gelişmeler 82 Kaynak:TCMB

83 İşsizlik Oranları (%) Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2009, OECD Ekonomik Görünümü No:85

84 84 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%) Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. Kaynak: TÜİK 84

85 85 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 85 Kaynak: TÜİK

86 86 İstihdamın Sektörel Dağılımı (2009/Ekim, %) Kaynak: TÜİK

87 Eğitim Durumuna Göre İşsizliğin Dağılımı (2008 Yılı, %) 87 Kaynak: TÜİK

88 88 Eğitim Durumuna Göre İşsizliğin Dağılımı (2009/Ekim, %)

89 89 İşsizlik Sigortasından Faydalananların Sayısı 89 Kaynak: İŞKUR

90 90 Gerçekleşen Enflasyon ve Yılsonu Enflasyon Hedefleri (Ocak 2002 – Aralık 2009, %) 90 Kaynak: TÜİK, TCMB

91 91 Gıda, Enerji ve Çekirdek Enflasyon (Ocak 2004 – Aralık 2009, Yıllık % Değişim) 91 Kaynak: TÜİK, TCMB

92 92 Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında Dünyadaki Yeri 92 *Toplam ülke sayısı 181’dir. Kaynak: IMF, TÜİK, TCMB

93 93 Türkiye’nin Dış Ticareti (Milyar Dolar) 93 Kaynak: TÜİK,TİM Not:2009 yılı ihracat rakamı gerçekleşmedir.

94 94 Ülkeler İtibarıyla İhracat (2003-2008 Yıllık Ortalama Artış, %) 94 Kaynak: WTO

95 İhracat Performansı (Yıllık Ortalama Değişim 2001-2008) Kaynak: TÜİK, IMF Dünya Ekonomik Görünümü Ekim 2009

96 İhracat Hedefleri (FOB, Milyar Dolar) Kaynak: Orta Vadeli Program (2010-2012)

97 97 Dünya Ticaretinde Türkiye’nin Payı (%) 97 Kaynak: WTO

98 98 Türkiye’nin Dünya İhracatındaki Sıralaması 98 Kaynak: WTO

99 99 İhracat (Ocak-Kasım 2009, Değişim, %) 99 Kaynak: Reuters

100 100 İhracat Kompozisyon Değişimi (Paylar, %) 100 Kaynak: TÜİK

101 101 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ürün Sayısı 101 Kaynak: TÜİK

102 102 İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (12 Aylık Kümülatif Veriler, % ) Kaynak: TÜİK

103 103 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ülke Sayısı 103 Kaynak: TÜİK

104 104 Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) 104 Kaynak: TCMB

105 105 Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) 105 Kaynak: TCMB

106 106 Enerji Fiyatları ve Cari Açık (%) 106 Kaynak: TÜİK, TCMB

107 107 Enerji İthalatı (Milyar Dolar) Kaynak : TÜİK 107

108 108 Merkez Bankası Döviz Rezervleri (Milyar Dolar) 108 Kaynak: TCMB

109 109 En Çok Doğrudan Yatırım Çeken Ülkeler Sıralaması YılTürkiye’nin Sıralamadaki Yeri Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Dolar) 2000511,0 2001373,4 2002511,1 2003481,7 2004382,8 20052210,0 20061820,2 20072522,0 20082018,3 109 Kaynak:UNCTAD

110 110 Kar Transferleri (Milyon Dolar) 110 Kaynak: TCMB

111 111 Kısa Vadeli Borçların MB Rezervlerine Oranı (%) 111 Not: 2009 yılına ait veri, Haziran ayı itibarıyladır. Kaynak: TCMB

112 112 Risk Primindeki Değişim (EMBI+Endeksi) (12.9.2008-14.01.2010) 112 Kaynak: JP Morgan

113 113 Risk Primindeki Değişim (EMBI+Endeksi) (10.07.2007-14.01.2010) 113 Kaynak: JP Morgan

114 Türkiye’nin Kredi Notları (Döviz Cinsinden 15 Ocak 2010) Kaynak:Bloomberg

115 115 Türk Tahvillerinin Uluslararası Piyasalardaki Getiri Farkı (10.07.2007-14.01.2010) 115 Kaynak: JP Morgan

116 Türkiye’nin 5 Yıllık CDS Primleri (12.09.2008- 15.01.2010) Kaynak: Reuters

117 117 Gösterge Tahvil Faiz Oranı (%) 117 Kaynak: Reuters

118 118 Değişken Faizli Senetler/Toplam Borç Stoku (%) 118 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

119 119 Borç Servisi 119 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

120 120 Seçilmiş Ülke Politika Faizleri (%) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları 120

121 121 Seçilmiş Ülke Politika Faiz İndirimleri (Ekim 2008’den itibaren) 121 Kaynak: Ülke Merkez Bankaları

122 122 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Operasyonel risk dahil 122 Kaynak: BDDK

123 Seçilmiş Ülkelerde Sermaye Yeterlilik Oranı* (% ) *Türkiye verisi 2009 yılı Kasım ayı itibarıyladır. Kaynak : TCMB, IMF 123

124 124 Serbest Sermaye*/ Özkaynak (%) * Serbest Sermaye = Toplam Sermaye – (Sabit Varlıklar + İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Ortak Teşebbüs) Kaynak : BDDK 124

125 125 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) 125 Kaynak: BDDK

126 126 Kredilerin Toplam Varlıklara Oranı (%) 126 Kaynak: BDDK

127 127 Krediler(Milyon TL) 127 Kaynak: BDDK

128 128 Yurtiçi Kredi Miktarı* (Milyar TL) 128 Kaynak: TCMB *Katılım Bankaları Hariç

129 129 Kredi/Mevduat Oranı (%) 129 Kaynak: BDDK

130 130 Tüketici ve Konut Kredileri (Milyar TL) 130 Kaynak: BDDK

131 131 Ticari ve Bireysel Krediler* (Milyar TL) 131 * Mevduat Bankaları Kaynak : TCMB

132 132 Mevduatlar (Milyon TL) 132 Kaynak: BDDK

133 133 Hanehalkı Yükümlülükleri/GSYH (%) Kaynak: TCMB

134 134 Hanehalkı Yükümlülükleri/GSYH (%, 2007) Kaynak: TCMB, Avrupa Merkez Bankası

135 135 Maliye Politikası Hedefleri-1 135

136 136 Maliye Politikası Hedefleri-2 136

137 Genel Yönetim Dengesi (% GSYH, 2008) 137

138 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yıl Sonu Gerçekleşmesi (Milyon TL) %17,7 %21,4 % 5,0 % 2,6 %199,5 %-97,0

139 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yıl Sonu Gerçekleşmesi (Milyon TL) 139

140 Makroekonomik Göstergeler 2009 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2010 OVP GSYH (Milyon TL)946.6781.028.802 BÜYÜME (%)-6,03,5 GSYH DEFLATÖRÜ (%)6,05,0 TÜFE (Yıl Sonu %)5,95,3 İTHALAT (CIF) (Milyar ABD $)134,0153,0 İHRACAT (FOB) (Milyar ABD $)98,5107,5 140

141 141 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Temel Özellikleri-1 141

142 142 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Temel Özellikleri-2 142

143 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Hedefi (Milyon TL) 143

144 Ortalama Bütçe Açığı (%) 144 * 1996-2005 yılları konsolide bütçe, diğer yıllar merkezi yönetim bütçesidir. ** 1998 öncesi eski GSYH, sonrası yeni GSYH serisi kullanılmıştır.

145 Merkezi Yönetim Bütçe Açığının GSYH’ye Oranı 145

146 Merkezi Yönetim Bütçe Açığının GSYH’ye Oranı 146

147 AB Tanımlı Genel Yönetim Bütçe Açığı/GSYH Hedefi(%) 147

148 AB Tanımlı Genel Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) 148 Maastricht Kriteri:3

149 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Denge Hedefleri (%) 149

150 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Milyon TL) 150 %14,5 %12,5 %21,2 %30,4 %7,2 %35,9 %16,8 %5,0

151 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Milyon TL) 151

152 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Milyon TL) 152 %2, 8 %2, 6

153 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Milyon TL) 153

154 2009 Yılı Vergi Gelirleri (Milyon TL) 154 %1,1 %24,1 %14 %5,7 %24 %-12,8 %6,6 %4,3

155 2010 Yılı Vergi Gelirleri (Milyon TL) 155

156 Yapısal Reform Öncelikleri-1 156

157 Yapısal Reform Öncelikleri-2 157

158 158 OECD Ülkelerinde Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi+SSK Prim Yükü (%) Kaynak: OECD Taxing Wages Draft of Main Report (2009)

159 159 OECD Ülkelerinde Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi+SSK Prim Yükü Bakımından Türkiye’nin Sıralaması Kaynak: OECD Taxing Wages Draft of Main Report (2009)

160 160 OECD Ülkelerindeki Vergi Yükü (Vergi Gelirleri/GSYH, %) * 2009 yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak:OECD

161 161 OECD Ülkelerindeki Vergi Yükü (Vergi Gel.+Sos.Güv.Prim.+Mahalli İd. Gel./GSYH,%) * 2009 yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

162 162 OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2008) 162 Kaynak: OECD

163 163 Gelir Vergisi En Üst Dilimi Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2008) Kaynak: OECD

164 164 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç, %) * 2009 yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak:OECD

165 165 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil, %) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

166 166 Ülkelere Göre Mal Ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Hariç,%) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

167 167 Ülkelere Göre Mal Ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Dahil,%) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

168 168 Ülkelere Göre Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Hariç, %) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

169 169 Ülkelere Göre Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Mahalli İdare Vergileri Dahil, %) * 2009 yılı yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD

170 170 OECD Ülkelerinde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2008)* (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç) * 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. ** 2010 yılında Türkiye için Dolaylı-Dolaysız Vergilerin GSYH oranları Sosyal Güvenlik Primleri dahil Dolaysız Vergiler % 50,2, Dolaylı Vergiler % 49,8, Sosyal Güvenlik Primleri Hariç % 33,1, Dolaysız Vergiler % 66,9 Dolaylı Vergilerden oluşacağı öngörülmektedir. Kaynak: OECD

171 171 OECD Ülkelerinde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2008)* (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) * 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. **Türkiye'ye ilişkin rakamlar 2009 yılsonu vergi gelirleri ile Sosyal güvenlik prim gelirleri tahminleri üzerinden hesaplanmış olup, Sosyal Güvenlik primlerindeki % 5'lik devlet desteği düşülmüştür. *** 2010 yılında Türkiye için Dolaylı-Dolaysız Vergilerin GSYH oranları Sosyal Güvenlik Primleri dahil Dolaysız Vergiler % 50,2, Dolaylı Vergiler % 49,8, Sosyal Güvenlik Primleri Hariç % 33,1, Dolaysız Vergiler % 66,9, Dolaylı Vergilerden oluşacağı öngörülmektedir. Kaynak: OECD

172 172 Kurumların Dağıttıkları Kar Payları Üzerindeki Vergi Yükü Kaynak: OECD

173 173 Kurumlar Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2009) Kaynak: OECD

174 174 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları Kaynak: OECD

175 175 En Düşük Kurumlar Vergisi Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Sıralamasındaki Yeri (30 Ülke,2009) Kaynak: OECD

176 176 AB Ülkelerinde Sigaralar Üzerindeki Vergi Yükü-2009 (Bir Paket Sigarada Tutar (Maktu) Olarak Vergi Yükü, 1000 Sigarada Toplam ÖTV (Euro)) Kaynak: Excise Duty Tables:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/ excise_duties-part_III_tobacco-en.pdf

177 177 Bazı Ülkelerdeki Benzin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 İtibarıyla, Euro) Not:16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

178 178 Bazı Ülkelerdeki Benzin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not:16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

179 179 Bazı Ülkelerdeki Motorin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 itibarıyla, Euro) Not: 16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak: European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

180 180 Bazı Ülkelerdeki Motorin Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not: 16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

181 181 Bazı Ülkelerdeki LPG Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 itibarıyla, Euro) Not: 16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

182 182 Bazı Ülkelerdeki LPG Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV) %) Not: 16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

183 183 Bazı Ülkelerdeki Fuel Oil Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 itibarıyla, Euro) Not: 16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

184 184 Bazı Ülkelerdeki Fuel Oil Fiyatları ve Bunlar Üzerindeki Vergiler (16/11/2009 İtibarıyla, Euro, Satış Fiyatı İçinde Vergi Payı (KDV+ÖTV), %) Not:16.11.2009 tarihinde geçerli olan fiyatlar ve döviz kuru dikkate alınmıştır. Kaynak:European Commission Directorate-General For Energy And Transport Oil Bulletin 16/11/2009

185 185 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, Dolar) Kaynak: TÜİK

186 186 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması Bakımından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri Kaynak: TÜİK

187 187 Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri Kaynak: TÜİK

188 188 Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri Kaynak: TÜİK

189 189 Toplam Sağlık Harcaması/GSYH Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri 189 *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

190 190 Kişi Başına Sağlık Harcamasında Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri 190 *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

191 191 Kişi Başına Kamu Sağlık Harcamasında Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri 191 *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

192 192 Kamunun Sağlık Harcamaları/Toplam Sağlık Harcamaları Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri 192 *Toplam ülke sayısı 193 olup, sıralama büyükten küçüğe doğrudur. Kaynak: WHO

193 193 OECD Ülkeleri Yaşam Beklentisi Sıralamasında Türkiye’nin Yeri 193 Kaynak: OECD


"Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ocak 2010. 2 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ABD Merkez Bankası (FED)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları