Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI
DERS 1: GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ VE TARAMA PROGRAMI

2 Gelişimsel Kalça Displazisi
Gelişimsel kalça displazisi, kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir hastalıktır. Her zaman doğumsal olarak ortaya çıkmaması nedeniyle “doğuştan kalça çıkığı" yerine bugün artık “gelişimsel kalça displazisi (GKD)” terimi daha yaygın olarak kullanılmaktadır

3 Gelişimsel Kalça Displazisi
Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir: 1. Dislokasyon; femur başı ile asetabulum arasında hiçbir ilişkinin olmamasıdır. 2. Subluksasyon; femur başı ile asetabulum arasında ilişki tamamen yok olmayıp azalmıştır. 3. Displazi; asetabulum gelişimindeki yetmezliği ifade eder.

4 60 yenidoğandan 1 inin kalçasında pozitif instabilite bulgusu vardır.
Gelişimsel Kalça Displazisi 60 yenidoğandan 1 inin kalçasında pozitif instabilite bulgusu vardır. Bunların %60’ı yaşamın ilk haftasında, %88’i yaşamın ilk 2 ayında kendiliğinden düzelir.

5 G.K.D. görülme sıklığı Kız / Erkek; 4-8 / 1 Dünyada / 1000 canlı doğum Türkiye’de ? / 1000 canlı doğum Türkiye’de Yıllık G.K.D.’li Yenidoğan Sayısı 1.3 milyon canlı doğum / yıl yeni G.K.D. olgusu / yıl

6 Tanı Fizik muayene Radyolojik Muayene Ultrasonografi (ilk 6 ay)
Düz AP pelvis Grafisi( 6 aydan sonra)

7 Tedavi A. 0-6 ay arası doğuştan kalça çıkığı tedavisi
I- Dinamik ortezler • Pavlik Bandajı II- Statik Ortezler • Von Rosen Cihazı • Craig (ilfeld) ateli Diğer B ay arası doğuştan kalça çıkığı tedavisi • Kapalı Redüksiyon – Alçı • Traksiyon – Kapalı Redüksiyon – Alçı • Adduktor Tenotomi – Kapalı Redüksiyon – Alçı C. Cerrahi Tedavi

8 Geç Tanı ve Tedavi Doğum kanalı değişiklikleri Kalça Dejeneratif Eklem Hastalığı (Koksartroz) Vertebra değişiklikleri Alt ekstremite değişiklikleri ve Sosyoekonomik sorunlar

9 5-75 Misli Fark Erken Tanı ve Tedavi Maliyeti
Geç Tanı ve Tedavi Maliyeti

10 Önlenebilir bir sakatlıktır
Gelişimsel Kalça Displazisi en uygun zaman ve biçimde tedavi edilmediğinde kişisel ve toplumsal bir sağlık sorunudur Önlenebilir bir sakatlıktır

11 Tarama Yöntemleri Klinik tarama Ortolani ve Barlow testleri;
Spesifisite yüksektir Sensitivite düşüktür Klinik tarama programları geç cerrahi müdahale yapılan GKD olgularında yavaş bir azalma sağlamıştır R. W. Paton, K. Hinduja, C. D. Thomas: The significance of at-risk factors in ultrasound surveillance of developmental dysplasia of the hip: A TEN-YEAR PROSPECTIVE STUDY, J Bone Joint Surg. 2005;87-B:

12 2. Ultrason Tarama İçin Hangi Yöntem Kullanılmalı ?
Yumuşak dokuları değerlendirir Dinamik değerlendirme sağlar Anestezi gerektirmez Yapımı kolaydır Değerlendirmesi kolaydır Masrafsızdır Objektiftir Tedavide yol göstericidir Tehlikesizdir

13 Ultrasonla Nasıl Tarama Yapılmalı ?
Evrensel tarama; Tüm yenidoğanların GKD açısından USG ile taranmasıdır 2. Seçici ultrason taraması; Seçici USG taraması risk faktörü bazlıdır. Tarama yükünü azaltmayı amaçlar

14 Risk Faktörleri -GKD’li 1. ve 2. derece akrabalar
-Bebeğin ayağında şekil bozukluğu (içe, dışa, yukarı dönüklük), -Plajiosefali --Pelvik oblisite -Kalça abduksiyon kontraktürü -GKD’li 1. ve 2. derece akrabalar -İlk doğan kız bebek, -Çoğul gebelik, -Amniyon Sıvısı Anormallikleri (sıvı azlığı) -Makat geliş, -Doğumsal tortikollis 

15 Ülkemiz İçin Tarama Yöntemi Seçimi
Ülkemizde uygulayacağımız tarama programında eğer tüm bebekler USG ile taranamayacaksa en azından belirlenecek risk grubunun kalçalarının 3-4. haftalarda USG ile tetkik edilmesi yeterli olacaktır.

16 Tam çıkıklı çocuk görülme sıklığı Beklenen Vaka (yılda)
1,5/100 KD görülme sıklığı 1/1000 Tam çıkıklı çocuk görülme sıklığı Beklenen Vaka (yılda)

17 GKD Erken Tanı ve Tedavi Programı Temel Amaçlar
Yenidoğan döneminde (3-4 hafta) tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması Riskli ve klinik muayenede şüpheli grubun hayatlarının ilk 3-4 haftasında GKD açısından kalça USG ile değerlendirilmesi Tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavilerinin başlatılması Kalça çıkığı için yapılacak cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesi

18 GKD Erken Tanı ve Tedavi Programı Akış Şeması
Doğum sonrası ilk 48 saat aileyi bilgilendirme 3-4 haftalıkken fizik muayene ve risk faktörü sorgulama Muayene bulgusu yok Risk faktörü yok Normal Risk faktörü var Kalça USG Muayene bulgusu var

19 GKD Erken Tanı ve Tedavi Programı Akış Şeması
Kalça USG (Graf Yöntemi) Tip 1 Kalça Normal Tip 2A,2B,C,D,3,4 Kalça Ortopedi Muayenesi GKD Erken Tanı ve Tedavi Programı Akış Şeması

20 Programı Kimlerle Yürütüyoruz?
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Çocuk Ortopedisi Şubesi (TOTBİD/ ÇOŞ) Türk Radyoloji Derneği Pediatristler Halk Sağlığı Uzmanları Aile Hekimleri

21 Birinci Basamak Sağlık Personelinin Kalça Displazisi İle İlgili Bilgilerinin Yenilenmesi
“Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri”, sağlık personelinin izlemleri sırasında kullanılmak üzere başvuru kaynağı olarak oluşturulmuştur. Protokoller, Bakanlık politikaları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türk Neonatoloji Derneği ve Sosyal Pediatri Derneğinin katkıları ile hazırlanmıştır. Bu protokollere GKD taramasıda eklenmiştir.

22 Sevk Formu Oluşturularak 2. Basamakta Hasta Sevkinin Düzenlenmesi
Aile Hekimi USG GERİBİLDİRİM ORTOPEDİST

23 RADYOLOJİ KLİNİĞİNE SEVK FORMU

24 AİLE HEKİMİNE SEVK FORMU

25 RADYOLOJİ SEVK FORMU

26 AHBS üzerinden veri tabanı akışının düzgün sağlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte
Sağlık Bakanlığı USVS 2. Sürüm Bebek/ Çocuk İzlem MSVS Veri seti No: 7 Tanımlanan 15 veri seti elemanından biri “Bebekte risk faktörleri”dir Bu risk faktörleri GKD risk faktörlerini de içerir ve doldurulması zorunludur

27 “Yenidoğan taramasında yıllar içinde değişmeyen tek şey yenidoğanın kendisidir.
Harry Hannon CDC Yenidoğan Tarama Programı Direktörü


"GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları