Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İĞİ T.C. MALATYA VAL İ L İĞİ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İĞİ T.C. MALATYA VAL İ L İĞİ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İĞİ T.C. MALATYA VAL İ L İĞİ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 2 T.C. YEŞ İ LYURT KAYMAKAMLI Ğ I ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ

3 PROJE ORTAKLARI 1- YEŞİLYURT BELEDİYESİ 2- İŞKUR MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SAH İ B İ KURUM ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ

4 Projenin Başlangıç Tarihi : 01.01.2015 Projenin Bitiş Tarihi : 31.08.2015 “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ

5 1- Bölgemizde bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara ve iş dünyasına okulumuzu tanıtmak. 2- İş dünyasının mesleki eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini almak, beklentilerini tespit etmek. 3- Ö ğ rencilerimizin kaliteli staj yapma ve mezun sonrası isitihdam edilebilirliklerini arttırmak 4- İ ŞKUR tarafından düzenlenecek e ğ itimlerden ö ğ rencilerimizin ve okulumuzun azami düzeyde faydalanmasını sa ğ lamak. 5- Okulumuzun il/ilçe belediyesi, kamu kurum kuruluşları ve sektörle işbirli ğ ini geliştirmek. Projenin Amaçları MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ

6 1- Özel işletmeler ile işbirliği sağlamak 2-Sektörün ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte kalifiye meslek elemanı yetiştirmek 3- İ şletmelerin stajyer ö ğ renci ihtiyaçlarını tespit edip ö ğ rencilerimizin işletme bulmalarını kolaylaştırmak. 4- Yeşilyurt Belediyesi ile çeşitli alanlarda işbirlikleri geliştirmek 5- İŞKUR ile işbirlikleri geliştirmek Projenin Hedefleri MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ

7 1- Proje kapsamında 30 sektör temsilcileri ile toplantı yapıldı. Toplantıya katılanlar; 1.M İ MSAN-Mimsan Makine İ nşaat Ltd. Şti, 2.DAP Pano-Do ğ anateş Elektrik Ltd. Şti. 3.Surtes Elektrik Ltd. Şti. 4. İ PAŞ-Malatya İ plik ve Dokuma Fabrikaları A.Ş 5.FEDAŞ -Fırat Elektrik Da ğ ıtım AŞ. 6.Organize Sanayi Müdürlü ğ ü 7.Vetro Elektrik Ltd. Şti. 8.Elektrik Mühendisleri Odası Malatya Şubesi 9.Makine Mühendisleri Odası Malatya Şubesi 10.Demir Yolları E ğ itim Şefli ğ i 11.Şeker Fabrikası 12.Malatya Elektrikçiler Odası Projenin Sonuçları ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ S İ ALANI MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ

8 1.Gökkuşa ğ ı Foto ğ rafçılık 2.Foto Kemiksiz 3.Enzo Grafik 4.Stüdyo Ahmet 5.Stüdyo Kelebek 6.Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 7.Battalgazi Belediyesi Basın Yayın 8.MAFSAD- Malatya Foto ğ raf ve Sinema Sanatı Derne ğ i GRAF İ K FOTO Ğ RAF ALANI MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ Projenin Sonuçları

9 1.Tetra Enerji Ltd. Şti (Solar Panel Üretim Fabrikası) 2.Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Üniversite Temsilcisi YEN İ LENEB İ L İ R ENERJ İ TEKNOLOJ İ LER İ ALANI MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ Projenin Sonuçları

10 İ LG İ L İ KURUMLAR 1. İ ŞKUR Malatya İ l Müdürlü ğ ü 2.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası TSO 3.Malatya Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü 4.Yeşilyurt Kaymakamlı ğ ı 5.Yeşilyurt İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü 6.Malatya Rehberlik ve Araştırma Merkez (RAM) Müdürü MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ Projenin Sonuçları

11 2- Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen ve Yeşilyurt ilçesinin fotoğraflanmasını kapsayan “Her Mevsim Yeşilyurt” konulu projeye ortak olduk. Grafik Fotoğraf Alan Öğrencilerimiz ilçemizin mevsimsel fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi. 3- Grafik Fotoğraf Alan/Fotoğraf Dalı ile ilgili tüm çalışmalarımızda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT tarafından desteklenme sözünü aldık ve İşbirliği Protokolü imzaladık. MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ Projenin Sonuçları

12 5- İŞKUR ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “Girişimcilik” eğitimleri okulumuzda organize edildi ve 50’si engelli olmak üzere 363 kişiye eğitim verildi. 6- Toplantıya katılan birçok işletme temsilcisi staj için öğrenci talebinde bulundu. 7- GAP Tekstil temsilcisi elektrik elektronik alanında staj yapan öğrencilerimizi istihdam edebilecekleri konusunda beyanda bulundu. 8-Yeşilyurt Kaymakamlığı’nın hazırladığı “Dünden Bugüne Yeşilyurt ” Kitap çalışmasının fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdik. MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü ŞEH İ T GÖKHAN ERTAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “SEKTÖRLE İ ŞB İ RL İĞİ ” PROJES İ Projenin Sonuçları


"OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İĞİ T.C. MALATYA VAL İ L İĞİ MALATYA İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları