Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders içeri ğ i I.Öz Hazırlama ve De ğ erlendirme Süreçleri  Öz hazırlama süreçleri  Özlerde nitelik ve tutarlılık  Öz de ğ erlendirme adımları 03.05.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders içeri ğ i I.Öz Hazırlama ve De ğ erlendirme Süreçleri  Öz hazırlama süreçleri  Özlerde nitelik ve tutarlılık  Öz de ğ erlendirme adımları 03.05.2012."— Sunum transkripti:

1 Ders içeri ğ i I.Öz Hazırlama ve De ğ erlendirme Süreçleri  Öz hazırlama süreçleri  Özlerde nitelik ve tutarlılık  Öz de ğ erlendirme adımları 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

2 Kaynakça Cleveland, D.B. (2001). Introduction to indexing and abstracting. (chapter-7) Lancaster, F.W. (2003). Indexing and abstracting in theory and practice. (Chapter 8, p.123) 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

3 Öz hazırlama süreçleri (Cleveland, chapter 7) Birinci adım:  Dokümanın içeri ğ inin analiz edilmesi.  Çalışmanın en önemli noktaları.  Göz ardı edilebilecek noktaları. 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

4 Öz hazırlama süreçleri İ çeri ğ in analiz edilmesinde 5 gösterge vardır. 1. Kapsam ve amaç 2. Yöntem 3. Bulgular 4. Sonuç 5. Di ğ er bilgi 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

5 Öz hazırlama süreçleri İ kinci adım:  Not çıkarma: Küçük bir taslak oluşturulur.  Öz çıkarmada ilk cümle çok önemlidir.  Tek bir kavrama odaklanmak yerine dokümanın tam anlamı ve amacını yansıtmalı.  Bulanık, uzun ve tutarsız cümlelerden uzak durulmalı.  Sadece bir ya da birkaç paragraf olmalı.  Sözcük sayısı da düşünülebilir. 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

6 Öz hazırlama süreçleri Not Çıkarma/Öz tasla ğ ına bir örnek: 1. Ana nokta a. ikincil nokta b. İ kincil nokta 2.. Ana nokta a. ikincil nokta b. İ kincil nokta 3. Ana nokta vb. 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

7 Öz hazırlama süreçleri Üçüncü adım:  Özü çıkaranın adı yazılır.  Başlık, yazar, konu vb. alfabetik olarak düzenlenmelidir.  Özlere dizin hazırlamak gerekmektedir. 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

8 Özlerin de ğ erlendirilmesi (Lancaster, p.123) Özlerde nitelik ve tutarlılık Özlerde niteli ğ in iki önemli yönü: 1. Özde ortaya çıkan ana noktalar nelerdir? 2. Bu noktalar do ğ ru, kısa ve öz tanımlanmış mıdır? 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

9 Özlerde tutarlılık İ ki öz arasında kavramsal düzeyde sorgulama yapılabilir ve bu kapsamda özü hazırlayanlar aynı fikirde olması gerekmektedir. BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 03.05.2012

10 Özlerin de ğ erlendirilmesi Özleri de ğ erlendirmede ilk adım, Kavramsal analiz. Hangi noktalar ön plana çıkarılmalıdır? Örne ğ in,  Çalışmanın kapsamı ve amacı nedir?  Bulgular özetlenmiş midir?  Çalışmanın sonuçları özetlenmiş midir? 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA

11 Özlerin de ğ erlendirilmesi İ kinci adım, Çeviri. Kavramsal analizin bir cümleye çevrilmesidir. Bu adım zordur, çünkü, do ğ ruluk, anlam kargaşası, kısa ve öz ifade oldukça öznel ölçütlerdir. Yine de deneyimli bir öz hazırlayan bunlar için karar verebilir. 03.05.2012 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA


"Ders içeri ğ i I.Öz Hazırlama ve De ğ erlendirme Süreçleri  Öz hazırlama süreçleri  Özlerde nitelik ve tutarlılık  Öz de ğ erlendirme adımları 03.05.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları