Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Materyal Metod MATERYAL METOD Çalışma materyalini, Nisan 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Materyal Metod MATERYAL METOD Çalışma materyalini, Nisan 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Materyal Metod MATERYAL METOD Çalışma materyalini, Nisan 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Büyük Hayvan Kliniğine muayene ve tedavi amacıyla getirilen 1 gün–1 yaş arasında 10 sığır oluşturmuştur. Bu sığırlardan 8 tanesi prematüre buzağı, 1 tanesi vulvası kısmen kapalı düve ve 1 tanesi de damak yarığı bulunan buzağıdır (Resim 1 ve 2). Anamnez ve klinik muayene sonucunda BVDV enfeksiyonundan şüphelenildi. Virolojik tanı için steril şartlarda tekniğine uygun olarak hayvanların v. jugularis’lerinden EDTA’lı tüplere kan örnekleri alındı. Kan örneklerinin ticari BVDV antijen ELİSA (BVDV antijen serum Plus HerdChek IDEXX Laboratories Westbrook, Maine 04092 USA) kiti ile yapılan analizlerinde BVDV antijen pozitif olarak tespit edildi. Prematüre doğan buzağıların normal doğum zamanlarından 15 ila 25 gün kadar erken doğdukları, tümünün ayağa kalkamadığı, dişlerinin diş etinden tam olarak çıkmadığı, kıllarının kısa ve mat görünümde olduğu, tırnaklarının yumuşak olduğu ve emme reflekslerinin olmadığı veya zayıf olduğu tespit edildi. Yine prematüre buzağılardan 1 tanesinde sürekli baş titremesi, 1 tanesinde de alt çenenin kısa olduğu dikkat çekti (Resim 3). Flaviviridae familyasından pestivirus genusu içerisinde bulunan bovine viral diarrhoea virus (BVDV) enfeksiyona neden olmaktadır. Mustafa İSSİ 1, Yusuf GÜL 1, Ersoy BAYDAR 1, Metin GÜRÇAY 2, Kenan Çağrı TÜMER 1, Ayşe PARMAKSIZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE. Bovin Viral Diyare BVDV enfeksiyonlarının anamnez ve klinik bulgulara binaen şüpheli bir tanı konulabileceği kaynaklarda belirtilirken kesin tanının laboratuvar muayeneleriyle konabileceği bildirilmektedir. BVDV dünyada yaygın olarak görülen ve önemli ekonomik kayıplara neden olan bir patojendir. Ülkemizde de son yıllarda BVDV enfeksiyonlarının varlığı birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir. AMAÇ Bu çalışmada, sığırlarda tespit edilen kongenital ve anomalili bovin viral diyare virus olgularının bildirilmesi amaçlandı. Sonuç olarak, özellikle de prematüre buzağı doğumları ile anomali olgularında BVDV enfeksiyonlarının düşünülmesi ve bu hayvanların persiste enfekte kalarak virüs saçılımında etkili olabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Ayrıca koruyucu önlemler alınarak ekonomik kayıpların azaltılabilmesi için klinisyen veteriner hekimlerin kongenital ve anomalili BVDV enfeksiyonlarına dikkatlerini çekmek amacıyla bu olguların bildirimlerinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Resim 1. Vulvası kısmen kapalı olan düve Resim 2. Damak yarığı bulunan buzağı Resim 3. Alt çene kısalığı olan buzağı Hastalığın perakut bovin viral diyare, subklinik bovin viral diyare, akut ve kronik mukozal disease, persiste enfekte buzağı doğumları, thrombositopenik ve hemorajik disease, reproduktive yetmezlik ve buzağılarda kongenital defektlere neden olduğu bildirilmektedir.


"Materyal Metod MATERYAL METOD Çalışma materyalini, Nisan 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları