Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ"— Sunum transkripti:

1 NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ

2 ARAŞTIRMA DESENİ Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen plandır.

3 İÇ GEÇERLİK Araştırmanın bağımlı değişkeninde gözlenen değişmelerin, bağımsız değişkenle açıklanabilirlik derecesidir.

4 DIŞ GEÇERLİK Araştırmanın sonuçlarının deneklerin seçildiği büyük gruplara, evrene genellenebilirlik derecesidir.

5 İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER
Deneklerin seçimi: Benzer geçmişlere sahip olma. Deneklerin olgunlaşması: Yansız atama. Veri toplama aracı: Araçların farklı olması, kişinin farklı olması, farklı değerlendirme. Deneklerin geçmişi: Aynı deneyime sahip kişi seçme.

6 İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER
Denek kaybı: Daha büyük denek grupları. Ön-test Etkisi: Kovaryans analizi. İstatistiksel regresyon: Şans faktörü dahilinde Uç değerleri almama. Etkileşme: Diğer değişkenlerin etkisini Yansız atama ile kaldırma. Beklentilerin Etkisi: Bilgi vermeme.

7 DIŞ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER
Örnekleme Etkisi: Denek sayısını artırma. Beklentilerin etkisi: Haber vermeme. Ön-test deneysel değişken etkileşim etkisi: sonuçları genellerken dikkatli olma.

8 TARAMA ARAŞTIRMASI Çok sayıdaki katılımcının görüşlerinin ya da özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. (seçim-seçmen, rektör-öğrenci)

9 TARAMA ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ
Evren, örneklem ve örnekleme önemlidir. Veri toplamada örneklem üzerinde çalışılır. Farklı veri toplama araçları kullanılabilir. Yanıtlar oldukça önemlidir.

10 TARAMA ARAŞTIRMA TÜRLERİ
Anlık: belli bir zamanda mevcut durumun olduğu gibi betimlenmesi (Ünv. Öğrencilerinin yönetsel hizmetlerden memnuniyeti vb.) Kesitsel: Büyük ve farklı özelliklere sahip örneklemden bir kez veri toplanarak yapılır.(seçim öncesi farklı bireylere sahip insanların hangi partiye oy vereceklerine yönelik seçim anketleri) Boylamsal: Birden çok zaman aralığında aynı bireylerden veri toplanır. (program değişiminde belirlenen gruptan zaman aralıkları ile veri toplama) Geçmişe dönük: Önceden yaşamış oldukları deneyimleri ile ilgili görüşler toplanır.(sigara içerken yaşadıkları sorunlar)

11 TARAMA ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Problemi belirleme. Hedef kitle belirlenir. Veriler nasıl toplanacak. Örneklem seçimi. Veri toplama, veri analizi ve yorumlama, Rapor oluşturma.

12 TARAMA ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM
Seçkisiz olarak seçme. Her türlü örnekleme yöntemi. Ölçümde en az 30. Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri. Genelleme önemlidir.

13 KORELASYONEL ARAŞTIRMA
İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin değişkenler manipüle edilmeden incelendiği bir araştırmadır.

14 KORELASYONEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ
Neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Korelasyon katsayısı hesaplanır. Katsayı +1 ve – 1 arasında değer alır. Katsayı 1’e yaklaştıkça ilişki artar uzaklaştıkça azalır. 1-0.7=yüksek; =orta; =düşük

15 KORELASYONEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ
Keşfedici: Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışır. Yordayıcı: Değişkenler arası ilişkinin belirlenip bir değişkenin bilinen değerinden diğer değişkenin bilinmeyen değerini tespit

16 KORELASYONEL ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Problemi belirleme. Örneklem seçimi. Veri toplama. Veri analizi ve yorumlama. Rapor oluşturma.

17 KORELASYONEL ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM
Seçkisiz olarak seçme. Katmanlı örnekleme. Ölçümde en az 30. Nicel veri toplama araçları. Korelasyon katsayısı.

18 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI
Ortaya çıkan bir durum ya da olayın nedenlerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.

19 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ
Bağımsız değişken manipüle edilemez. Araştırma soruları daha esnek olmalıdır. Evren ve örneklem seçkisiz olarak belirlenmelidir.

20 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASININ TÜRLERİ
Nedenlerin belirlendiği Etkilerin belirlendiği Sonuçların belirlendiği Bir durum varsa nedensel araştırma, iki grup varsa nedensel karşılaştırma

21 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Problemi belirleme. Sorular tasarlanır. Varsayımlar yazılır. Önceki araştırmalar incelenir. Veri toplama, veri analizi ve yorumlama, Rapor oluşturma.

22 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM
Evren seçilemez. Olayla ilgili kişiler evreni ve örneklemi oluşturur. Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri.

23 DENEYSEL DESENLER Değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmeye yönelik araştırmalardır. Tek denekli Çok denekli

24 DENEYSEL DESENLERDE DENEME KOŞULLARI
Gruplariçi Gruplararası Karışık

25 DENEK SEÇİMİ Eşleştirme Seçkisiz Atama Denekleri Eşleştirme
Grup Eşleştirme Seçkisiz Atama

26 DENEYSEL DESENLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Genelde İki Grubu karşılaştırma Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi Seçkisizlik Dışsal değişkenlerin kontrolü.

27 DENEYSEL DESENLER Zayıf deneysel desenler Yarı deneysel desenler
Gerçek deneysel desenler Faktöryel desenler

28 ZAYIF DENEYSEL DESENLER
Tek grup öntest-sontest desen Statik grup karşılaştırmalı desen Statik grup öntest-sontest desen

29 TEK GRUP ÖNTEST-SONTEST DESEN
Tek ölçek Ön ölçüm Son ölçüm Ön-son karşılaştırma

30 STATİK GRUP KARŞILAŞTIRMALI DESEN
Deney ve Kontrol grubu İki tane grup (sınıf) Seçkisiz atama yok Son ölçüm İki grubun son ölçümlerini karşılaştırma

31 STATİK GRUP ÖNTEST-SONTEST DESEN
Deney ve Kontrol grubu İki tane grup (sınıf) Seçkisiz atama yok Ön ve Son ölçüm İki grubun ön ve son ölçümlerini karşılaştırma

32 YARI DENEYSEL DESENLER
Eşleştirilmiş desen Zaman serisi desen

33 EŞLEŞTİRİLMİŞ DESEN Yansız atama yok. İki grup
Grup eşleştirme ve grupları Seçkisiz atama Ön ve son ölçüm ya da sadece son ölçüm Ölçümleri karşılaştırma

34 ZAMAN SERİSİ DESEN Tek bir grup. Ön ölçüm (çok sayıda)
Son ölçüm (çok sayıda) Ölçümleri karşılaştırma

35 GERÇEK DENEYSEL DESENLER
Öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen Sontest kontrol gruplu seçkisiz desen Eşleştirilmiş seçkisiz desen

36 ÖNTEST-SONTEST KONTROL GRUPLU SEÇKİSİZ DESEN
Deney ve kontrol grubu. Seçkisiz atama Ön ölçüm Son ölçüm Ölçümleri ve grupları karşılaştırma

37 SONTEST KONTROL GRUPLU SEÇKİSİZ DESEN
Deney ve kontrol grubu. Seçkisiz atama Son ölçüm Grupların son ölçümlerini karşılaştırma

38 EŞLEŞTİRİLMİŞ SEÇKİSİZ DESEN
Deney ve kontrol grubu. Önteste göre denek çiftleri Seçkisiz atama Ön ve son ölçüm ya da sadece Son ölçüm Ölçümleri ve grupları karşılaştırma

39 FAKTÖRYEL DESENLER Gruplararası faktöryel desen
Gruplarariçi faktöryel desen Karışık desen

40 GRUPLARARASI FAKTÖRYEL DESEN
Birden fazla grubun karşılaştırılması Birden fazla bağımsız değişken 2x3 gruplararası faktöryel desen Tek ölçüm Grupların ölçümlerini karşılaştırma

41 GRUPLARARİÇİ FAKTÖRYEL DESEN
Birden fazla ilişkili ölçümün karşılaştırılması Birden fazla bağımsız değişken 2x2 gruplariçi faktöryel desen Çok ölçüm Grubun farklı ölçümlerini karşılaştırma

42 KARIŞIK DESEN Birden fazla grubun karşılaştırılması
Bağımlı değişkenin birden fazla ölçümü 2x2 karışık desen (gruplariçi+gruplararası) Çok grubun çoklu ölçümü Grupların ve ölçümlerinin karşılaştırılması

43 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA Bir ya da çok az sayıda denekle yapılan yarı deneysel bir araştırmadır.

44 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ
Genellikle tek bir denekle araştırma yürütülür. Birden çok aşamadan oluşur. Başlama düzeyi ve deneysel işlem örneği. Tekrarlı ölçümler olur. Uzun sürelidir. Faktörler kontrol edilmeli

45 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN DESENLERİ
AB ABA ABAB ABCB BAB

46 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN AB DESENİ
İki aşamalıdır. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması Başlama düzeyi ile işlem sürecindeki ölçüm Grafikle verileri zamana bağlı yorumlama

47 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABA DESENİ
Üç aşamalıdır. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi Neden sonuç yorumlama. Sorunun tekrar ortaya çıkmasını sağlama.

48 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABAB DESENİ
AB deseninin tekrar edilmesi. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi Neden sonuç yorumlama.

49 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABCB DESENİ
İki farklı yöntem kullanımı. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm Farklı deneysel işlem uygulaması Bağımlı değişken ölçümü Karşılaştırma.

50 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN BAB DESENİ
Ön ölçüm olmadan çözüm üretme. Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm Başlama düzeyinin belirlenmesi Çözüm olup olmadığı tekrar denenme.

51 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI
Başlama düzeyinin belirlenmesi (zorunlu değil) Deneysel işlem uygulaması. Veri toplama ve Analiz. Yorumlama Rapor oluşturma

52 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA Evren ve örneklem alınmaz.
Tüm veri toplama araçları kullanılır. Veri toplamada özenli olunmalıdır. Tüm analiz yöntemleri kullanılabilir. Kararlı bir ölçüm olmalıdır.


"NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları